Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. MAREK, Karel. Aktuální problémy zadávání veřejných zakázek. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 2. JURÁSEK, Miroslav. Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 82-111. ISSN 1801-7118.
 3. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Analýza vlivu intenzivních faktorů vývoje ekonomiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 103 s. edice SCIENCEpres. ISBN 978-80-7408-147-7.
 4. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů. 1. vyd. Praha: Ladislava Knihová - Education online, 2017. 137 s. ISBN 978-80-906753-0-8.
 5. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Antropometrie "bertilonáž"- první metoda identifikace osob. Kriminalistika, Praha: MV ČR, 2017, Neuveden, č. 2, s. 136-144. ISSN 1210-9150.
 6. KLIČKA, Pavel. Aspekty ovlivňující přijetí společné měny. GRANT journal, Hradec Králové: Technologické centrum, Hradec Králové, 2017, roč. 06/01, červenec, s. 21 - 25. ISSN 1805-0638.
 7. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 2, s. 121-143. ISSN 1802-792X.
 8. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2017. Hradec Králové: 978-80-7435-664-3, 2017. s. 494-505, 12 s. ISBN 978-80-7435-664-3.
 9. PIWOWARSKI, Julius a Viktor PORADA. Basic Concepts of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective. Security dimensions. International and National studies, Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywiduaknego APEIRON, 2017, Neuveden, č. 24, s. 30-49. ISSN 2353-7000.
 10. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Roman RAK. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7380-663-7.
 11. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Jaroslav HOLOMEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie a metodologie. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 12. LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Cesty rozvoje osobních penzí. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, Neuveden, č. 34, s. 34-42. ISSN 0862-6162.
 14. STRAUS, Jiří a Viktorín ŠULC. Co se odehrálo ve studni? Kriminalistika, Praha: Ministerstvo vnitra, 2017, roč. 61, č. 4, s. 68-70. ISSN 1210-9150.
 15. STRAUS, Jiří a Viktorín ŠULC. Co se odehrálo ve studni? (Dokončení). Kriminalistika, Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2017, roč. 61, č. 5, s. 67-69. ISSN 1210-9150.
 16. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Comparison of Requirements for Brand Managers Responsible for the Competitiveness of Brands: Cross-National Study in the US and the Czech Republic. Journal of Competitivness, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2017, roč. 9, č. 4, s. 148-163. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2017.04.10.
 17. ZICH, František. Creating a Cross-Border Community as Part of the European Integration Process. In Havlíček T., Jeřábek M., Dokoupil J. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Switzerland: Springer, 2017. s. 213-227, 15 s. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8.
 18. STRAUS, Jiří a Renata HOLUBOVÁ. Cross-Curricular Physics and Criminology Relationship on Example of Handwriting. US-China Education Review A, New York, USA: David Publishing Company, 2017, roč. 7, č. 7, s. 323-335. ISSN 2161-623X. doi:10.17265/2161-623X/2017.07.002.
 19. KUNZ, Vilém. CSR V CORPORATE PUBLISHINGU PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2017, roč. XIX, č. 1, s. 6-10. ISSN 1338-4430.
 20. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Czech Autonomism: Shared Experiences. In Zafer Bekirogullari. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences : icPSIRS 2017 - 4th International Conference on Political Sciences, International Relations and Sociology. Olomouc: Future Academy, 2017. s. 75-88, 19 s. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2017.02.7.
 21. PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Czech family business brands as a tradition bearer. In Petranová, Matúš, Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 235 -246, 12 s. ISBN 978-80-8105-840-0.
 22. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reforms and Their Background. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, Poznan: Politechnika Poznanska, 2017, roč. 73, č. 3, s. 289-302. ISSN 0239-9415. doi:10.21008/j.0239-9415.2016.073.19.
 23. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 24. MAREK, Karel. Česká úprava rodinného závodu. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2017, Neuveden, 8-9, s. 1071-1077. ISSN 1335-6461.
 25. BERKA, Petr. Data Mining and Machine Learning. International Journal on Biomedicine and Healthcare, Czech Republic: EuroMISE, 2017, roč. 5, č. 1, s. 53-54. ISSN 1805-8698.
 26. MATES, Pavel. Datové schránky. In Bělohlávek, A. J., Mates P.. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 33-57, 25 s. ISBN 978-80-7380-653-8.
 27. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. XI, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 28. MATES, Pavel. Doručování a podání podle daňového řádu. In Bělohlávek, A. J., Mates P.. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 238-265, 28 s. ne. ISBN 978-80-7380-653-8.
 29. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 30. MATES, Pavel. Elektronické doručování a podání. In Bělohlávek, A. J., Mates, P.. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 58-72, 15 s. ISBN 978-80-7380-653-8.
 31. PETRŮ, Naděžda a Karel HAVLÍČEK. Family entrepreneurship in the Czech Republic on the verge of first generation handover. Journal of International Studies, Poland: University of Szczecin, Faculty of Economics Science and Management, 2017, roč. 10, č. 4, s. 119-130. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/8.
 32. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2017, Neuveden, č. 3, s. 59-69. ISSN 1805-6873.
 33. DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: BIVŠ, 2017, roč. 7, č. 2, s. 33-43. ISSN 1804-6797.
 34. WAWROSZ, Petr. General Principles of Corruption Networks. International Advances in Economic Research, USA: Springer, 2017, roč. 23, č. 1, s. 127-128. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-016-9614-8.
 35. CHMELÍK, Jan. Historie a současnost pojistných podvodů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 2, č. 2, s. 169-186. ISSN 2533-4387.
 36. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic. Trends Economics and Management, Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, roč. 11, č. 29, s. 69-82. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2017.29.69.
 37. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. INNOVATIONS, NEW RULES AND TEACHING REQUIREMENTS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EZR, Vladimír. Proceedings of INTED2017 Conference. 1. vyd. Valencie, Španělsko: IATED Academy, 2017. s. 3512-3518, 7 s. ISBN 978-84-617-8491-2.
 38. MERTL, Jan. Is there too much solidarity in the Czech health care system? In Lenka Matějová. Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 186-192, 7 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 39. ROUBAL, Ondřej. JANUS' FACE OF CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology, Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2017, roč. 13, č. 6, s. 219-229. ISSN 1841-0464.
 40. MAREK, Karel. Ještě k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR u smluv uzavřených u veřejných zakázek. Veřejné zakázky a PPP projekty, Brno: Institut pro veřejné zakázky a PPPs Brno, 2017, roč. 11, č. 1, s. 36-42. ISSN 1803-9553.
 41. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Studia iuridica Cassovensia, Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 1, s. 68-76. ISSN 1339-3995.
 42. MAREK, Karel. K právní úpravě rodinného závodu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-10. ISSN 1210-6348.
 43. MAREK, Karel. Ke smlouvám příkazního typu. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 34-53. ISSN 1805-6873.
 44. WAWROSZ, Petr. Korupční sítě, nebo struktury založené na vzájemném krytí? Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 1, s. 139-153. ISSN 1801-7118.
 45. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2017, roč. 53, č. 4, s. 503-531. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.4.356.
 46. NOVAK, Jan. Kybernetická kriminalita a její trestněprávní souvislosti. Bezpečnostní management v regionech, Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 38-41. ISSN 2464-6903.
 47. MAREK, Karel. Licenční smlouva. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2017, Neuveden, č. 12, s. 22-26. ISSN 1210-6348.
 48. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. Liquidity and Stability of Agriculture in the Czech Republic. Scientia agriculturae bohemica, Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, roč. 48, č. 3, s. 177-184. ISSN 1211-3174. doi:10.1515/sab-2017-0024.
 49. DRAŽANOVÁ, Marianna, Karel MAREK a Zdeněk SADOVSKÝ. Mazo nu videjo uznemumu juridakas nu ekonomiskas problemas inovacijas vide. Baltijas juridiskais žurnals, Riga: Baltijas Straptautiska akademija, 2017, Neuveden, č. 4, s. 21-32. ISSN 1691-0702.
 50. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, roč. 2, č. 2, s. 204-215. ISSN 2533-4387.
 51. LEGIERSKÁ, Yvona a Ivana TURKOVÁ. Mezinárodní obchod se surovými diamanty. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2017, Neuveden, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1336-5711.
 52. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS, Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
 53. MALOVANÁ, Simona a Jan FRAIT. Monetary policy and macroprudential policy: Rivals or teammates? Journal of Financial Stability, Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 32, October, s. 1-16. ISSN 1572-3089. doi:10.1016/j.jfs.2017.08.004.
 54. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, Česká republika: GRANT journal Technologické centrum Hradce Králové o.p.s, 2017, roč. 6, č. 1, s. 65-69. ISSN 1805-062X.
 55. MAIELLO, Giuseppe. Moravian separatism" contra "Czech national revival. In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 111-126, 16 s. ISBN 978-80-906798-3-2.
 56. ŘÍHOVÁ, Lenka. Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Scientia § Societas, Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 101-114. ISSN 1801-7118.
 57. BĚŤÁKOVÁ, Alena a Václav KUPEC. Mýty vs. moderní přístupy v interním auditu. Interní auditor, Praha: Český institut interních auditorů, 2017, roč. 21, č. 2, s. 4-6. ISSN 1213-8274.
 58. MAREK, Karel. Nad uzavíráním smluv o finančním úvěru - 2. část. Moderní obec, Praha: Profi press, 2017, Neuveden, č. 1, s. 73-75. ISSN 1211-0507.
 59. ŘÍHOVÁ, Lenka. Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2017, Neuveden, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-5854.
 60. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Neues Vertragsrecht in der Tschechischen Republik. WiRO, München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2017, Neuveden, č. 2, s. 37-41. ISSN 0941-6293.
 61. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Lenka MARŠÁLKOVÁ. Neuromarketing Approach to Efficient Food Styling. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, roč. 7, č. 1, s. 180-183. ISSN 1804-7890.
 62. MAREK, Karel. Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek. Studia iuridica Cassovensia, Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 2, s. 75-89. ISSN 1339-3995.
 63. STRAUS, Jiří. Odolnost zubů a zubních implantátů proti vysoké teplotě a chemikáliím. Policajná teória a prax, Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2017, Neuveden, č. 4, s. 179-195. ISSN 1335-1370.
 64. VOSTATEK, Jaroslav. Old-Age Pension Concepts, Pillars and Regimes and Their Impact on Statutory Retirement Ages. In Matějová, L.. Proceedings of the 21st International Conference „Current Trends in Public Sector Research 2017. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 215-222, 8 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 65. TÓTH, Endre. Organizační řízení firem v nových časech. Scientia § Societas, Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 12, č. 4, s. 155-173. ISSN 1801-7118.
 66. VALENČÍK, Radim a Miroslav JURÁSEK. POSTGRADUATE FULLY MERIT-BASED AND FULLY CLOSED PAY-AS-YOU-GO PENSION SYSTEM. Economy&Business, Burgas: Science Events Ltd, 2017, Neuveden, č. 11, s. 32-40. ISSN 1314-7242.
 67. BRUNA, Eduard. Prevence kriminality - základní teoretická východiska. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 6-15, 10 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 68. ZÁMEK, David a Jana FIRSTOVÁ. Prevence kriminality z pohledu Policie České republiky. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 54-63, 10 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 69. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie, Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.
 70. NULÍČEK, Vladimír. Problémy implementace IPv6. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, Neuveden, č. 2, s. 25-39. ISSN 1805-4951.
 71. MAREK, Karel. Příkazní smlouva, Smlouva o zprostředkování,Smlouva komisionářská. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, Neuveden, č. 2, s. 187-203. ISSN 2533-4387.
 72. MAREK, Karel. Rejstřík podnikový. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Ostrava: Aleš Čeněk a KEY Publishing Ostrava, 2017. s. 41-44, 4 s. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek X. ISBN 978-80-7418-239-6.
 73. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Requirements Placed on Product Managers in the Context of Knowledge Management. In Ingrida Košičiarová, Zdenka Kádeková. 7th International Scientific Conference ICoM: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, 2017. s. 466-471, 6 s. ISBN 978-80-552-1739-0.
 74. TŮMOVÁ, Jana a Miroslav JURÁSEK. Sekuritizace mexického členství v Unii jihoamerických národů. Obrana a strategie, Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2017, roč. 17, č. 1, s. 119-140. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.119-140.
 75. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA influence on the czech banking market. In Jedlička P., Marešová, P. a Ivan Soukal. Hradec Economics Days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, University of Hradec Králové, 2017. s. 750-759, 10 s. ISBN 978-80-7435-664-3.
 76. LACINA, Karel. Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 1, s. 50-61. ISSN 2533-4387.
 77. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Simulation of the Czech Koruna´s Participation in ERM II – Alternative Approaches. Jouranl of International Studies, Poland: Foundation of International Studies, 2017, Neuveden, č. 2, s. 28-45. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/2.
 78. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs’ innovation approach in the Czech Republic. Marketing and Management of Innovations (Науковий журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій"), Ukraine: Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2017, Neuveden, č. 3, s. 304-313. ISSN 2227-6718.
 79. MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Obchodní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, Neuveden, č. 4, s. 143-151. ISSN 1210-8278.
 80. ROUBAL, Ondřej. Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World. Communication Today, FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2017, roč. 8, č. 1, s. 40-52. ISSN 1338-130X.
 81. ČERVENKA, Miroslav. Spolufinancování dotací z pohledů obcí jako žadatelů o podporu. Moderní obec, Praha: Profi Press, 2017, roč. 23, č. 10, s. 18-19. ISSN 1211-0507.
 82. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 60-68. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.99.
 83. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The Complex Typology of the Relationship between GDP and Its Sources. Ekonomický časopis, Bratislava: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV, 2017, roč. 65, č. 10, s. 935-951. ISSN 0013-3035.
 84. SMIŘINSKÁ, Markéta a Václav KUPEC. The Evaluation of Marketing Communication. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 23-34. ISSN 1801-7118.
 85. JANKŮ, Martin. The Lisbon Treaty and Changes in the Legal Rules on the Common Commercial Policy. EU agrarian Law, Nitra, Slovensko: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017, roč. 6, č. 1, s. 10 - 17. ISSN 1339-9276. doi:10.1515/eual-2017-0002.
 86. MERTL, Jan. The possibilities of transition from health insurance contributions to earmarked health tax in the Czech Republic. Ekonomický časopis, Bratislava: SAP, 2017, roč. 65, č. 7, s. 668-687. ISSN 0013-3035.
 87. MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. The risk of increasing inflation as a barrier for the Czech Republic's accession to the euro area. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, USA: IBIMA Publishing, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-18. ISSN 2169-0367.
 88. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Czech Republic. Accounting in Europe, London: Taylor & Francis, 2017, roč. 14, 1-2, s. 56-66. ISSN 1744-9480. doi:10.1080/17449480.2017.1301671.
 89. NĚMEC, Otakar a Milan KOLÁŘ. Trends in the Management of Human Resources in the Financial Sector. Finančné trhy, Bratislava: Derivát s.r.o., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1336-5711.
 90. STRAUS, Jiří. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Informace o konání a průběhu mezinárodní vědecké konference. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, roč. 1, č. 1, s. 110-112. ISSN 2533-4387.
 91. BRUNA, Eduard. Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání Česká republika a Slovenská republika. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica., Praha: Univerzita Karlova, 2017, vol. XIII, č. 2, s. 71 - 89. ISSN 0323-0619.
 92. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 1127- 1230, 104 s. ISBN 978-80-7502-230-1.
 93. BUZALKA, Jan a Viktor PORADA. Vedecké poznanie bezpečnostnej praxe a rozvoj teórie bezpečnostných rizík, významná súčasť konštituujúcich sa bezpečnostných vied. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 2, s. 132-150. ISSN 2533-4387.
 94. JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities, Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.
 95. MAREK, Karel. Zadávání veřejných zakázek. Vědeckotechnický sborník Českých drah, Praha: České dráhy a.s., 2017, Neuveden, č. 44, s. 1-16. ISSN 1214-9047.
 96. MAREK, Karel. Zadávání veřejných zakázek - Entering Public Procurement. Acta Sting, Brno: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2017, Neuveden, č. 3, s. 40-59. ISSN 1805-6873.
 97. MAREK, Karel a Helena JAČMANOVÁ. Zadávání veřejných zakázek,nová právní úprava v ČR a SR. Obchodní právo, Praha: M.Pospíšil, 2017, Neuveden, 7-8, s. 262-278. ISSN 1210-8278.
 98. KAŠÍK, Milan. Zvoní radničním novinám v době internetu hrana? (1. část). Moderní obec, Praha: Profi press, 2017, Neuveden, č. 12, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 99. 2016

 100. PROROK, Vladimír. Cistemnyy podkhod i effektivnost' politicheskikh partiy: krayne pravyye i pravopopulistskiye partii Zapada. Коммуникология, Moskva: Ranepa, 2016, Neuveden, č. 4, díl 4, s. 149-156. ISSN 2311-3065.
 101. ROUBAL, Ondřej. Consumer culture and the problem of choice - Why can less be more? In Dana Petranová, Slavomír Magál. Megatrends and Media. Critique in Media, Critique of Media. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2016. s. 161-174, 14 s. ISBN 978-80-8105-796-0.
 102. BŘEČKOVÁ, Pavla. Crafts’ Attractiveness and Future Entrepreneurship. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 10th International Days of Statistics and Economics. Conference proceedings. Prague: University of Economics, 2016. s. 225-237, 13 s. ISBN 978-80-87990-10-0.
 103. KNIHOVÁ, Ladislava. Creating Lovemarks Through Mobile Applications. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love - part I. 1. vydání. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 144-154, 11 s. ISBN 978-80-8105-840-0.
 104. ČECHÁK, Vladimír. CRISIS MANAGEMENT IN THE AREA OF PUBLIC ADMINISTRATION. In Jan Stejskal, Jiří Křupka. PUBLIC ADMINISTRATION 2016. Pardubice: UNIV PARDUBICE, 2016. s. 32-40, 9 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
 105. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Private Pension System: A Review. Wiadomości Ubezpieczeniowe [Insurance Review], Polsko: Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej Sp. z o.o., 2016, Neuveden, č. 4, s. 143-154. ISSN 0137-7264.
 106. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. FINANCIAL INVESTIGATION TRAINING AS AN ANTI-CORRUPTION ACTIVITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016. s. 7570-7573, 4 s. ISBN 978-84-608-5617-7.
 107. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS a František VAVERA. Heslo"Kriminalistika". In Karel Schelle, Jaomír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 320-348, 29 s. Encyklopedie českých právních dějin. III. svazek. ISBN 978-80-7380-602-6.
 108. MERTL, Jan. How to pay for health: selected macroeconomic aspects of health budgets. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha: VŠE: Oeconomica, 2016. s. 274-281, 8 s. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 109. KUPEC, Václav. Marketing Communication and Auditor´s Brand. In PETRANOVÁ, D., J. MATÚŠ a D. MENDELOVÁ. MARKETING IDENTITY: Brands we love – part I. Trnava: UCM v Trnave, 2016. s. 445-453, 9 s. ISBN 978-80-8105-840-0.
 110. PAVLÁT, Vladislav. On Pitfalls of Standard-Setting. In Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. Proceedings of the 4th International Scientiffic Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University / Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., 2016. s. 97-104, 8 s. ISBN 978-80-906585-0-9.
 111. HRONOVÁ, Štěpánka, Oldřich Johannes PETR, Pavel ROSENLACHER a Zuzana ŠIMONOVÁ. Představení činnosti Katedry jazyků VŠFS se zaměřením na spolupráci jazykového pracoviště Most a Europe Direct. CASALC Review, Praha: CASAJC, 2016, roč. 5, č. 3, s. 85-91. ISSN 1804-9435.
 112. LACINA, Karel. Remarks to Innovations in European Local Government Education. In Jan Stejska,Jiří Křupka. Public Administration 2016. Pardubice: University of Pardubice, 2016. s. 145-154, 10 s. ISBN 978-80-7560-040-0.
 113. ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. 216 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-141-5.
 114. VOSTATEK, Jaroslav. Statutory and Early Retirement Age Regimes. In Majerová, I., Kotlanová, E.. Proceedings of the 14th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2016. s. 802-813, 12 s. ISBN 978-80-7510-210-2.
 115. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
 116. HES, Aleš. THE ASPECTS OF BUILDING A GLOBAL BRAND. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. International Scientific Conference on Marketing Identity 2016: BRANDS WE LOVE, Part I. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2016. s. 65-72, 8 s. ISBN 978-80-8105-840-0.
 117. KUBÍČKOVÁ, Dana. The concept and content of education for the accounting profession at universities in selected European countries. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. INTED2016: 10TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. Valencia (Spain): IATED, 2016. s. 2398-2405, 8 s. ISBN 978-84-608-5617-7. doi:10.21125/inted.2016.1505.
 118. VOSTATEK, Jaroslav. The Fiscalization of Child Benefits. In Sedmihradská, L.. Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2016. s. 326-331, 6 s. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 119. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic consequences of industrial development. Central European Journal of Management, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 1, s. 37-45. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2016-1-4.
 120. JEŘÁBEK, Tomáš. Výpočet očekávaných úvěrových ztrát dle požadavku IFRS 9. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2016, roč. 7, č. 2, s. 23-40. ISSN 1804-3836.
 121. NĚMEC, Otakar a Alois SURYNEK. Young managers, age management and labour market. In Majerova, I., E. Kotlanova. Proceedings of 16th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, 2016. s. 497-507, 11 s. ISBN 978-80-7510-210-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2020 22:32