VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms
Název česky České veřejné a zaměstnanecké penze a jejich reformy
Autoři VOSTATEK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, a. s. 2017, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000279
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky starobní důchod; sociální modely; zaměstnanecké penze; penzijní pilíře; Bismarckův systém
Klíčová slova anglicky retirement pension; welfare regimes; occupational pension schemes; pension pillars; Bismarck
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 09:19.
Anotace
The Czechoslovak communist retirement protection scheme resembled the Bismarckian earnings-related pensions, with new benefits close to final salaries and with their insufficient indexation. The aim of this paper is to evaluate the reform processes in Czechia and the potential for a simple technical reform that would make the public retirement schemes understandable and efficient. In the process of the transition to capitalism under liberal Czech governments, the prevailing concept of the public retirement scheme changed to a Beveridge model of pensions not being related to previous wages. The insufficient valorisation of bend points was the main method of this transition. Modern international pension theory recommends the separation of a solidary pillar and an earnings-related pillar. After the Czech “small” pension reform, a basic technical reform may be simply realised, resulting in a higher flat-rate pension and an NDC pension insurance scheme, convenient to parties with programmes based on three basic welfare regimes. The introduction of occupational pension schemes is necessary to reflect the specifics of arduous occupations.
Anotace česky
Československý komunistický systém důchodového zabezpečení připomínal bismarckovské penze závislé na výdělku, s nově přiznanými dávkami blízkými výdělkům v předdůchodovém věku a s jejich nedostatečnou indexací. Cílem příspěvku je zhodnocení reformních procesů v Česku a analýza potenciálu jednoduché technické reformy, která by učinila veřejný penzijní systém srozumitelným a efektivním. V procesu přechodu ke kapitalismu za českých liberálních vlád došlo ke změně převažujícího konceptu veřejných penzí na Beveridgeův systém penzí nezávislých na předchozích výdělcích. Hlavní metodou tohoto přechodu byla nedostatečná valorizace redukčních hranic. Moderní mezinárodní penzijní teorie a politika doporučuje oddělení solidárního penzijního pilíře a pilíře s penzemi závislými na výdělku. Po „malé“ důchodové reformě lze snadno provést základní technickou reformu veřejných penzí, spočívající v přechodu na poměrně významný rovný důchod a na sociální starobní pojištění typu NDC, která by vyhovovala stranám, majícím program založený na třech základních sociálních modelech. Zavedení zaměstnaneckých penzí je nezbytné k zohlednění specifik fyzicky náročných zaměstnání.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 09:46