JURÁSEK, Miroslav. Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 82-111. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy
Název česky Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy
Název anglicky Analysis of the Fukuyamian Concept of Liberal Democracy
Autoři JURÁSEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Scientia et Societas, Praha, Newton College, 2017, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000286
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Francis Fukuyama; liberální demokracie; konec historie; Imre Lakatos; metodologie výzkumných teoretických
Klíčová slova anglicky Francis Fukuyama; liberal democracy; End of History; Imre Lakatos; methodology of scientific research programmes
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 08:51.
Anotace
Tato stať důkladně analyzuje známou knihu Francise Fukuyamy „The End of History“ (1992), která pojednává o jeho svérázném chápání liberální demokracie. Tento koncept je zkoumán pomocí Lakatosovy metodologie teoretických výzkumných programů, která posuzuje určité teorie v čase. S využitím Lakatosovy metodologie je identifikována podstata výzkumného programu konec historie, tzv. tvrdé jádro, které ukazuje, že Fukuyamova idea liberální demokracie není v žádném případě mrtvým produktem minulosti, i když v současnosti možná zdánlivě ztrácí na přitažlivosti. Stať rovněž charakterizuje základní koncepty, jejichž pravdivost by musela být v zásadním rozporu se skutečností, aby byla Fukuyamova práce zcela odmítnuta a zavržena. K tomu však nestačí faktory vnější historie vědy Lakatosovské metodologie, které zvláště v sociálních vědách nerozhodují o pravdivosti či nepravdivosti určité myšlenky, ale o tom, jak je určitá teorie přijímána v praxi. Tyto faktory jsou v příspěvku nepůvodně rozpracovány v souladu s tzv. silnou idejí. Stať rovněž zkoumá progresivnost, resp. modifikaci, výzkumného programu konec historie.
Anotace anglicky
This paper thoroughly analyses a very famous book „The End of History (1992)” by Francis Fukuyama which deals with the author’s distinctive concept of liberal democracy. This concept is explored by means of the methodology of scientific research programmes whose author is Imre Lakatos; this methodology studies theories in the historical perspective. On the ground of the Lakatosian methodology it is identified an essence of the theoretical research programme of the End of History, so called the hard core which one demonstrates that the Fukuyamian idea of liberal democracy is not at all a dead product of the history although it may be loosing a general attraction for people. The paper also characterises the basic concepts that would have been at a fundamental variance with the reality to be the idea of Fukuyama definitely denied. The Lakatosian methodology factors of so called external history of science are not enough to do that; these factors are not (above all in social sciences) decisive whether an idea is true or false but they play an important role in how this idea is accepted by a broaden community. In this paper the factors of the external history of science are worked out accordingly to the idea of a strong idea. The paper also explores progression (or modifications) of the research program the End of History.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 17:18