VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS, Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems
Název česky Modelování her typu Titanic a Souboj klanů: teoretické vymezení a aplikace v současných sociálních systémech
Autoři VALENČÍK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan MERTL (203 Česká republika, domácí).
Vydání ACTA VŠFS, Praha, EUPRESS, 2017, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000306
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky teorie her, sociální systémy, kooperativní hry, nekooperativní hry
Klíčová slova anglicky game theory; social systems; cooperative games; non-cooperative games
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 3. 4. 2018 11:00.
Anotace
This article develops research into Titanic games and the associated concepts anchored in game theory. It defi nes the conditions under which a Titanic game transitions into a Clash of Clans game and discusses the degree of punishment and its consequences for the nature of the game and the positions of the individual players. The game is analysed in signifi cant detail, clearly showing what happens when diff erent strategies are chosen. At the same time, the article also looks at the context of social policy and social systems, where the application of the analysed games is very benefi cial, and points to the example of the situation in the Czech health insurance system between 2000 and 2010. The identifi cation of the proposed concepts and their possible existence in socio-economic reality enables us to substantially better see what games are being played or can be played, and as such to gain an understanding of what is happening. The article shows the diff erences between Titanic and Clash of Clans games and their possible application in current socia systems.
Anotace česky
Tento článek rozvíjí výzkum her typu Titanic a souvisejících konceptů ukotvených v teorii her. Defi nuje podmínky, za nichž hra typu Titanic přechází ve hru Souboj klanů. Diskutuje míru trestání a její důsledky na charakter hry a pozici jednotlivých hráčů. Analýza hry je provedena do značného detailu a jasně ukazuje, co se stane, když jsou zvoleny odlišné strategie. Současně článek obsahuje kontext sociální politiky a sociálních systémů, kde je aplikace analyzovaných her vysoce vhodná a ukazuje příklad situace v českém systému zdravotního pojištění mezi roky 2000–2010. Pomocí rozpoznání navrhovaných konceptů a jejich možné existence v socioekonomické realitě můžeme podstatně lépe vidět, jaké hry se hrají či mohou být hrány a tím porozumět tomu, o co jde. Článek ukazuje rozdíly mezi hrami typu Titanic a Souboj klanů a jejich možnou aplikaci v současných sociálních systémech.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 09:43