ŘÍHOVÁ, Lenka. Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Scientia § Societas, Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 101-114. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti
Název česky Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti
Název anglicky Possibilities of Taxing Income Self-employment
Autoři ŘÍHOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Scientia § Societas, Praha, NEWTON College,a.s. 2017, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000307
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky OSVČ; daň z příjmu; daň z podnikání; zdanění; fiskální politika; podnikání
Klíčová slova anglicky Self-employed; income tax; business tax; taxation; fiscal policy; business
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 10:31.
Anotace
Vysoký podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti v kombinaci s nízkou inkasovanou daní z příjmů těchto subjektů, to jsou hlavní aktuální problémy, které by měla fiskální politika aktivně řešit. Cílem této práce proto je představení nové možnosti zdanění příjmů sebezaměstnaných (fyzických osob), jejichž hlavní pří­ jem pramení z podnikatelské činnosti, a to tak, aby bylo dosaženo větší daňové spravedlnosti. Tato studie proto přichází s návrhem daně z podnikání, která by byla propojená se současnou koncepcí daně z příjmu fyzických osob. Současná konstrukce daně z příjmů by proto mohla zůstat beze změn. Návrh daně z podnikání byl konstruován tak, aby dostál základním požadavkům na daňové opatření, tedy především na spravedlnost daňového zatížení, srozumitelnost řešení široké skupině sebezaměstnaných a apel na nedistorzitu daňového opatření. Nabízené řešení zároveň umožňuje nízkopříjmovým sebezaměstnaným nižší administrativní zátěž a vytváří tak více prostoru pro vlastní podnikatelskou aktivitu a tvorbu zisku těchto subjektů.
Anotace anglicky
The high share of self-employed people in employment, combined with the low collected income tax by these entities, are the main current issues that fiscal policy is supposed to solve. Therefore, the aim of this paper was to introduce a new possibility of taxing the income of self-employed whose main income stems from entrepreneurial activity in order to obtain greater tax justice. This paper therefore comes with a business tax proposal that would be link to the current income tax concept of individuals. That is the reason why the current income tax structure could remain unchanged. The business tax proposal was designed to meet the ba{6/8} ´ Vědecké stati 114 Scientia et Societas » 4/17 sic requirements for tax measures, namely, the fairness of the tax burden, the clarity of the solution to a wide group of self-employed people and the appeal to the non-fiscal nature of the tax measure. At the same time, the solution enables the low-paid self-employed people to lower administrative burdens, create more space for their own business activity and profit generation.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 18:00