BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 2, s. 121-143. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans
Název česky Ocenění investorského portfolia P2P půjček
Autoři BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ.
Vydání Acta VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, a. s. 2017, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky P2P půjčka, strukturovaný P2P úvěrový certifikát, Markowitzovo teorie portfolia, výnosnost
Klíčová slova anglicky P2P loan; structured P2P loan certificate; investment; Markowitz portfolio theory
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 25. 4. 2018 09:09.
Anotace
The aim of the paper is to evaluate the P2P loan portfolio of the company Zonky and the portfolio of structured certifi cates of P2P loans. P2P loans are a part of a new economic concept, based on people’s co-operation. In particular, the position of the investor who has fi nancial surpluses and is modelling their investment portfolio, is investigated in such a way as to achieve the optimal profi table allocation of resources. Markowitz’s portfolio concept is applied, adjusted to be compatible with various ratings for P2P loans. The paper concludes that the concept of P2P loans has a perspective. It is conditioned by the low interest rates banks apply to citizens’ deposits and the reluctance of banks to lower interest rates on credit cards and consumer and overdraft loans.
Anotace česky
Cílem příspěvku je zhodnotit P2P úvěrové portfolio společnosti Zonky a portfolio strukturovaných certifikátů půjček P2P. P2P úvěry jsou součástí nového ekonomického koncepce založeného na spolupráci mezi lidmi. Zejména postavení investora, který má finanční přebytky a modeluje své investiční portfolio tak, aby dosáhl optimálního rozdělení zdrojů. Koncept Markowitzova portfolia je aplikován, upravený tak, aby byl kompatibilní s různými ratingy pro půjčky P2P.Perpektiva P2P půjček je podmíněna tím, že budou pokračovat nízké úrokové sazby bank, jak pro vklady občanů a také neochotou bank k poklesu úrokových sazeb na kreditních kartách, spotřebitelských a kontokorentních úvěrech.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 09:04