PIWOWARSKI, Julius a Viktor PORADA. Basic Concepts of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective. Security dimensions. International and National studies, Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywiduaknego APEIRON, 2017, Neuveden, č. 24, s. 30-49. ISSN 2353-7000.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Basic Concepts of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective
Název česky Základní koncept bezpečnostních věd Teorie bezpečnostních studií z pohledu České republiky
Autoři PIWOWARSKI, Julius (616 Polsko, garant) a Viktor PORADA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Security dimensions. International and National studies, Krakow, Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywiduaknego APEIRON, 2017, 2353-7000.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000311
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky bezpečnostní věda, terminologie, koncept bezpečnosti, zájem, ohrožení, riziko, konflikt
Klíčová slova anglicky security science; terminology; concepts of security; interest; threat; risk; conflict
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 3. 4. 2018 08:58.
Anotace
Security science in Czech Republic only postulate its scientific terminology. Difficulties in communication within and outside the newly created and evolving multidisciplinary scientific field is also reflected in the development and application of new concepts. Some concepts are already in place and are completely or at least partially understandable. They must be clearly defined and circumscribed. The problem does not lie in misunderstanding of terminology and specialized terminology specifying. The problem is, on the contrary in the vague and inconsistent use of terms most general, which are commonly used while part of a general, non-specialized language. Examples are the concepts of “security”, “interest”, “threat”, “risk”, “conflict” and others. Described unsatisfactory state of interdisciplinary shared a few overarching security terminology has led to the emergence of Czech security terminology.
Anotace česky
Bezpečnostní věda v České republice postuluje pouze vědeckou terminologii. Potíže v komunikaci uvnitř i mimo nově vytvořené a vyvíjející se multidisciplinární vědecké se také odráží ve vývoji a uplatňování nových koncepcí. Některé pojmy jsou již zavedeny a jsou úplné nebo alespoň částečně srozumitelné. Oni musí být jasně definované a vymezené. Problém nespočívá v nedorozumění terminologie a specifikace terminologie. Problém je naopak nejasný a nekonzistentní používání výrazů, které jsou obecně používány, i když jsou součástí obecného, nespecializovaný jazyk. Příkladem jsou pojmy "bezpečnost", "zájem", "hrozba", "riziko", "Konflikt" a další. Popsaný neuspokojivý stav interdisciplinárního sdílí několik zastřešujících bezpečnostní terminologie vedla k vzniku české bezpečnostní terminologie.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 09:06