Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů (Social and qualification profile of marketing professionals). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 2. KUNZ, Vilém and Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. p. 445 - 459, 15 pp. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 3. 2018

 4. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK and Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality (EEG STUDY OF THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, vol. 8, No 2, p. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
 5. TOMČÍK, Michal and Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: J. Selye University, 2018, vol. 7, No 2, p. 162-174. ISSN 1338-6581.
 6. 2016

 7. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ and Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, No 2, p. 182-193. ISSN 1338-6581.
 8. 2015

 9. KUNZ, Vilém and Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, No 2, p. 35-44. ISSN 1338-4430.
 10. DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK and Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. (Effects of music in marketing communication from the perspective of neuromarketing.). In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2015. p. 138-149, 12 pp. ISBN 978-80-87500-68-2.
 11. 2014

 12. KUNZ, Vilém and Michal TOMČÍK. Děti v reklamě - reklama v dětech. In Bačuvčík, R. a kol. Mládí a zralost v Marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2014. p. 19-24, 6 pp. ISBN 978-80-87500-50-7.
 13. 2012

 14. TOMČÍK, Michal. Distanční vzdělávání z perspektivy jeho účastníků. In Megatrendy a média. 2012.
 15. TOMČÍK, Michal. E-learning pohledem jeho aktérů. In Megatrendy a médiá. Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania. Trnava: Fakulta masmediální komunikátie UCM, 2012. p. 114-127, 13 pp. ISBN 978-80-8105-392-4.
 16. TOMČÍK, Michal. Marketingový profesionál před zrcadlem. In Nové trendy v marketingu – Zodpovědnost v podnikání. FMK UCM Trnava. 2012.
 17. HANZALOVÁ, Barbora, Václav KOHOUT, Jaroslava Barbara SPORKOVÁ and Michal TOMČÍK. O projektu. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. p. 6-29, 23 pp. ISBN 978-80-7408-061-6.
 18. TOMČÍK, Michal. Proč chceme slyšet od marketérů lži. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 19. 2011

 20. TOMČÍK, Michal. Marketing and Public Space. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 13 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 21. TOMČÍK, Michal. Marketingový prostor a jeho vnímání. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 22. TOMČÍK, Michal and Milan TUČEK. Sociální profil studentů I. ročníku bakalářského studia VŠFS v akademickém roce 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 23. TOMČÍK, Michal and M. VAVROCH. Výzkum v Duchcově. Studie sociálně vyloučených lokalit na území města Duchcova. Most: Oblastní Charita Most, 2011.
 24. 2010

 25. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie B2. : Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 26. 2009

 27. TOMČÍK, Michal and M. VAVROCH. Pocit bezpečí v Chánově. 2009.
 28. TOMČÍK, Michal and Ján MIŠOVIČ. Sociální profil posluchače prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2008/2009). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 29. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 30. 2008

 31. TOMČÍK, Michal and Miloslav KAFKA. Nově přijatí studenti (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 32. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA and Emil HANOUSEK. Posluchači prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 33. ROUBAL, Ondřej, Zdeněk CECAVA, Miloslav KAFKA and Michal TOMČÍK. Posluchači třetího ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 34. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA and Zdeněk CECAVA. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 35. TOMČÍK, Michal, M. VAVROCH and P. NEVYHOŠTĚNÝ. Socioekonomická analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Most pro potřeby IPRM Most. Most: Magistrát města Most, 2008.
 36. TOMČÍK, Michal. Technologické profily. Závěrečná zpráva z terénního dotazníkového šetření projektu VÝ-KO-P. : Asistenční centrum Most, 2008.
 37. KAFKA, Miloslav and Michal TOMČÍK. Závěrečná zpráva – Nově přijatí studenti VŠFS AR 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 38. 2006

 39. RYTINA, Jan and Michal TOMČÍK. Člověk v pohraničí: Sborník výsledků výzkumu přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR v r. 2006, část B: Výsledky dotazníkového šetření květen 2006 - předvýzkum. Ústí nad Labem: UJEP, 2006.
Display details
Displayed: 5. 12. 2020 12:42