Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jedno význmané výročí... Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2021, XVIII, 2/2021, s. 3. ISSN 1212-4273.
 2. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výchova mladé generace finačnního sektoru není jednoduchá. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2021, XXVIII, 3/2021, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
 3. 2020

 4. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. První. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 783 - 790. ISSN 2571-029X. doi:10.31490/9788024844565.
 5. KLESLA, Arnošt, Vladislav PAVLÁT a Otakar SCHLOSSBERGER. Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. In Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. První. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., SCIENCEpress, 2020. 188 s. ISBN 978-80-7408-198-9.
 6. RABAN, Přemysl, Silvie ANDERLOVÁ, Helena BALVÍNOVÁ, Alena BÁNYAIOVÁ, Jakub BRADA, Kateřina BUREŠOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Tomáš FICNER, Eliška FISCHEROVÁ, Jan HÁK, Zuzana KREJSOVÁ, Ladislav KRYM, Jiří NOVOTNÝ, Anna OUTLÁ, Petr PTÁČEK, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Marcela ŠIMÍČKOVÁ-KRŮSOVÁ, Dita ŠPAČKOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jindřich VÍTEK, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Obchodní právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2020. 704 s. ISBN 978-80-87713-19-8.
 7. SCHLOSSBERGER, Otakar. Pojištění z pohledu ekonomiky podniku. In Workshop - Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel. 2020.
 8. SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
 9. KORBASOVÁ, Petra a Otakar SCHLOSSBERGER. THE IMPORTANCE OF CERTIS FOR THE CAPITAL MARKET SETTLEMENT. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. 1. vyd. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., 2020. s. 159-172. ISBN 978-80-7408-198-9.
 10. 2019

 11. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1. vyd. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. s. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 12. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. s. 276-284. ISBN 978-80-7435-736-7.
 13. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 14. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 15. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. s. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.
 16. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 17. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 18. 2018

 19. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Audit digitálních finančních služeb. In Suchoža J., Husár J. a Regina Hučková. Právo - obchod - ekonomika VIII. - zborník príspevkov. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, právnicá fakulta, 2018. s. 101 -120, 316 s. ISBN 978-80-8152-649-7.
 20. SCHLOSSBERGER, Otakar. Kam se poděl "přeshraniční převod"? Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2018, XXV, 9/2018, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
 21. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE INFLUENCE OF GLOBAL BANK REGULATION ON CHANGING TRENDS IN EDUCATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Spain. Palma do Mallorca: IATED Academy, 2018. s. 202 - 207. ISBN 978-84-09-02709-5.
 22. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. The SEPA Project as a Tool for European Integration in Payment System. In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvorková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018. s. 1281 - 1288. ISBN 978-80-248-4169-4.
 23. 2017

 24. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Digitalization in payment services. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo - obchod - ekonomika. První. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2017. s. 281 - 289. ISBN 978-80-8152-528-5.
 25. SCHLOSSBERGER, Otakar. Effect PSD II implementation for the realization of the payment service. In Schlossberger Otakar, Pavlát Vladislav. Proceedings of the 8th International Conference on “Financial Markets: Current State & Future Perspectives. 1. vyd. Praha: VŠFS, a. s., 2017. s. 10-20. ISBN 978-80-7408-160-6.
 26. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. INNOVATIONS, NEW RULES AND TEACHING REQUIREMENTS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EZR, Vladimír. Proceedings of INTED2017 Conference. 1. vyd. Valencie, Španělsko: IATED Academy, 2017. s. 3512-3518. ISBN 978-84-617-8491-2.
 27. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. Bankovnictví. Praha: 4H production s. r. o., 2017, XXIV/51, 3/2017, s. 26-28. ISSN 1212-4273.
 28. KYNCL, Libor a Otakar SCHLOSSBERGER. Poznej svého klienta 2016. Praha: SCIENCEpress, Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017. 202 s. ISBN 978-80-7408-166-8.
 29. SCHLOSSBERGER, Otakar a Vladislav PAVLÁT. Proceedings of the 8th International Conference on “Financial Markets: Current State & Future Perspectives. In Proceedings of the 8th International Conference on “Financial Markets: Current State & Future Perspectives. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017. 159 s. ISBN 978-80-7408-159-0.
 30. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA influence on the czech banking market. In Jedlička P., Marešová, P. a Ivan Soukal. Hradec Economics Days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, University of Hradec Králové, 2017. s. 750-759. ISBN 978-80-7435-664-3.
 31. 2016

 32. SCHLOSSBERGER, Otakar. člen redakční rady. Bankovnictví, 2016. ISSN 1212-4273.
 33. SCHLOSSBERGER, Otakar. Economic and Legal Aspects of Electronic Money. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, volume 10, 1/2016, s. 47-65. ISSN 1802-792X.
 34. SCHLOSSBERGER, Otakar. Elektronické peníze a bezhotovostní peníze v právním kontextu. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 450-460, 647 s. ISBN 978-80-8152-443-1.
 35. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. FINANCIAL INVESTIGATION TRAINING AS AN ANTI-CORRUPTION ACTIVITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016. s. 7570-7573. ISBN 978-84-608-5617-7.
 36. SCHLOSSBERGER, Otakar. Imact of the SEPA project on the implementation of cross-border payments against the european regulátory background. In Jedlička. P. (ed). Hradec Economic Days – Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 8-85. ISBN 978-80-7435-635-3.
 37. SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the Implementation of the SEPA Project on SMEs. European Research Studies Journal. Greece: University of Pireus, 2016, XIX (2016), No. 4, s. 109-119, 139 s. ISSN 1108-2976.
 38. SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2016, XXIII(51), 8/2016, s. 10-13, 50 s. ISSN 1212-4273.
 39. SCHLOSSBERGER, Otakar. Účet se základními prvky – riziko nebo přínos? Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 1/2016, č. 1, s. 99-116. ISSN 1802-2200.
 40. 2015

 41. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Conference on Financial Markets - already the Seventh. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 104-106. ISSN 1802-792X.
 42. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Factoring services in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2015, XVIII, č. 1, s. 57-68. ISSN 1108-2976.
 43. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Financial Markets within the Globalization of Wordl Economy. Praha: Eupress, 2015. 260 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
 44. SCHLOSSBERGER, Otakar a Vladislav PAVLÁT. Financial Markets within the Globalization of World Economy. 2015.
 45. ŠUGÁR, Ján, Jiří MAZÁNEK, Jiří HYLMAR, Adriana VAVRUŠKOVÁ, Karel KOPAČKA, Jaroslav BRADA, Otakar SCHLOSSBERGER a Yvona LEGIERSKÁ. Finanční šetření v trestním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní,z.ú., 2015. 180 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-121-7.
 46. SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Banking. In Polčák, R a kol. Cyber Law Czech Republic. The Netherlands: Kluwer Law International, 2015. s. 118-123. ISBN 978-90-411-2188-2.
 47. SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Money. In In. Blažek, J. (ed.) System of Financial Law: Financial Markets. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 265-276. ISBN 978-80-210-7828-4.
 48. SCHLOSSBERGER, Otakar a Eva DUCHÁČKOVÁ. Life insurance and the role of Financial arbitrator for the resolution of disputes within life instance. In Proceedings of the 7th internationanal scientific conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: T. Bata University, 2015. s. 217-231. ISBN 978-80-7454-482-8.
 49. SCHLOSSBERGER, Otakar. Ochrana spotřebitele v bankovnictví. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 40-49. ISBN 978-80-7435-548-6.
 50. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK a Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7408-110-1.
 51. SCHLOSSBERGER, Otakar. Poznej svého klienta III. Praha: Eupress, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7408-117-0.
 52. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem. In Stieranka J. a Michal Marko (eds). Ochrana před praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. 15 s. ISBN 978-80-89149-48-3.
 53. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
 54. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Tax Evasion in the Czech Republic. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 430 s. Tax Law vs Tax Frauds. ISBN 978-80-8152-304-5.
 55. SCHLOSSBERGER, Otakar. The regulation of payment services in Europe. In Pavlát, V., Otakar Schlossberger (ed). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. s. 191-202. ISBN 978-80-7408-124-8.
 56. SCHLOSSBERGER, Otakar. The Regulation of Payment Services in Europe. Praha: Eupress, 2015. s. 191-202, 260 s. ISBN 978-80-7408-135-4.
 57. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Z historie daňových úniků v České republice. In Poznej svého klienta III. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. s. 39-52, 13 s. ISBN 978-80-7408-117-0.
 58. 2014

 59. SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 117 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 60. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Continuous educationon against mony loundring int the Czech Republic. In 8th International Technology, Education and Development Conference - INTED 2014. Valencia: IATED Academy, 2014. s. 246-251. ISBN 978-84-616-8412-0.
 61. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, č. 4, 14 s. ISSN 1336-5711.
 62. SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the European Regulation in the Area of Interchange Fees for Executing Card-Based Transactions. Masaryk University Journale of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014, Vol. 8, No. 1, s. 85-98. ISSN 1802-5943.
 63. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 64. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER a Karel HAVLÍČEK. On Development of SIFIs Theory and International SIFIs Regulation. Journal of Business (IBSUJB). Tbilisi: IBSU, 2014, Vol. 3, No. 1, s. 33-39. ISSN 2233-369X.
 65. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 260-269. ISBN 978-80-87894-01-9.
 66. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. International Journal of Management Cases. Access Press, 2014, Vol. 16, No. 4, s. 69-75. ISSN 1741-6264.
 67. SCHLOSSBERGER, Otakar. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu MV ČR Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 37 s.
 68. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad. International Journal of Arts and Commerce. Center for Enhancing Knowledge (CEK), 2014, Vol. 3, No. 2, s. 23-32. ISSN 1929-7106.
 69. 2013

 70. SCHLOSSBERGER, Otakar. Aplikace právní úpravy elektronických platebních služeb. In Právo a technologie, MU Brno, 19. - 20. září 2013. 2013.
 71. SCHLOSSBERGER, Otakar a Karel HAVLÍČEK. Cross-Border Credit Transfers, SEPA Project Implementation and their Effect on SME´s. Tbilisi: IBSU Journal of Business (IBSUJB). 2013, Vol. 2, No. 1. ISSN 2233-369X.
 72. SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 73. SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 74. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. International Conference „Financial Markets in 2013“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 2, s. s. 160-163. ISSN 1802-792X.
 75. HAVLÍČEK, Karel a Otakar SCHLOSSBERGER. New Trends of Management of European SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 43-56, 13 s. ISSN 1108-2976.
 76. SCHLOSSBERGER, Otakar, P. RABAN, J. BRČÁKOVÁ, L. DOBEŠOVÁ, L. KRYM, A. ROZEHNAL, J. SRSTKA, R. ZAHRADNÍKOVÁ a A. ZÍTEK. Občanské právo hmotné – relativní majetková práva. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5.
 77. SCHLOSSBERGER, Otakar. Possible approaches to applying the AML process in the banking sector. Annual Proceedings of the National Business and Economics Society. 2013, 17 s. ISSN 2151-3333.
 78. SCHLOSSBERGER, Otakar. Schlossberger, O. Impact of the Eureopan Regulation in the Area of Interchange Fees for executing card-based transactions. In CYBERSPACE 2013, MU v Brně. 2013.
 79. SCHLOSSBERGER, Otakar. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic. Actual Problems of Economics (APE). 2013, No. 12, s. pp. 568-577. ISSN 1993-6788.
 80. SCHLOSSBERGER, Otakar, N. BLAHOVÁ, Jaroslav BRADA, Josef BUDÍK, M HAVLIŠOVÁ, M KOLÁŘOVÁ, Vladislav PAVLÁT, J ŠUGÁR, E ŠULCOVÁ a A. VAVRUŠKOVÁ. Znáte svého klienta? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 98 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 81. 2012

 82. SCHLOSSBERGER, Otakar. Aktivní účast. In Platební služby on-line v EU, praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. 2012.
 83. SCHLOSSBERGER, Otakar. AML procedures in financial institutions - suggestions for changes. In Law Tech Europe Congeress. 2012.
 84. SCHLOSSBERGER, Otakar. Archivace dokumentů, záznamů a dalších skutečností a její vztah k AML. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012. s. s. 106-111. ISBN 978-80-210-6085-2.
 85. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibiliteis of the cooperative banking. International Journal of Management Cases. Accass Press, 2012, roč. 14, č. 2, s. 126-131, 5 s. ISSN 1741-6264.
 86. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). In The 9th CIRCLE Internationale Conference. Santa Eulalia, Ibiza, Spain. 2012. ISBN 978-0-9562471-4-8.
 87. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). International Journal of Sales, Retailing and Marketing. UK: Accass Press, 2012, Vol. 1, No. 2, s. 18-21, 3 s. ISSN 2045-810X.
 88. SCHLOSSBERGER, Otakar. Out–of–court litigation in the area of the payment cards. In International Small Claims Litigation Workshop. 2012.
 89. SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. 1. vydání. Praha: Management Press, 2012. 328 s. ISBN 978-80-7261-238-3.
 90. SCHLOSSBERGER, Otakar. The use of electronic recording equipment in banks for increasing security. In Cyberspace 2012, MU v Brně. 2012.
 91. SCHLOSSBERGER, Otakar. Trénink lektorů zaměřených na práci se starší střední generací. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 92. SCHLOSSBERGER, Otakar. Užití platebních prostředků a související dokazování. In Symposium Poznej svého klienta. 2012.
 93. 2011

 94. SCHLOSSBERGER, Otakar. Conclusive Evidence of Hended Information. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2011, roč. 5, č. 2, s. 255-259, 4 s. ISSN 1802-5943.
 95. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibilities of the cooperative banking. In Factors of R/D Sector Consolidation. 2011.
 96. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of contract – utopia or reality? In 9th International Conference Cyberspace 2011. 2011.
 97. SCHLOSSBERGER, Otakar. Finanční krize a platební styk. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 98. SCHLOSSBERGER, Otakar. Je záložna spolehlivá jako banka? Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2011, č. 4, s. 29-29. ISSN 1212-4273.
 99. SCHLOSSBERGER, Otakar. Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. In E-Finance. 2011.
 100. SCHLOSSBERGER, Otakar. Přeshraniční platební styk bourá hranice mezi zeměmi. In Hradecké ekonomické dny 2011. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 286-291, 5 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
 101. SCHLOSSBERGER, Otakar. Role, possibilities and opportunities of cooperative banking. In CIRCLE - Book of Abstracts. 2011. s. 94. ISBN 978-953-6025-40-4.
 102. SCHLOSSBERGER, Otakar. Vystoupení na workshopu. In Platební služby on-line. 2011.
 103. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výuka problematiky finančních derivátů na oboru bankovnictví a pojišťovnictví. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-045-6.
 104. 2010

 105. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jak je to s používáním IBAN a BIC u přeshraničních převodů. Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2010, č. 10, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2021 21:38