Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MAIELLO, Giuseppe. Meanings and symbolism of the word "Perun": from ancient Russian culture to social media. In Conference in Classic and Ancient History. 2021.
 2. MAIELLO, Giuseppe. Postfazione: Interiorizzazione morgerica e musica politica. In Davide Morgera. Africani marocchini terroni : Gli Underage, il punk hardcore italiano e il circuito delle autoproduzioni negli anni Ottanta. Firenze: Goodfellas, 2021. s. 181-184. ISBN 978-88-99770-19-8.
 3. 2020

 4. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu. Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 37-42. ISSN 1804-6657.
 5. MAIELLO, Giuseppe. Etnografia digitale, netnografia e autoetnografia: ricerche tra vecchi punk, giovani neopagani e membri di una vasta comunita BDSM della Repubblica ceca. In Giuseppe Masullo, Felice Addeo, Angela Delli Paoli. Etnografia e Netnografia. Riflessioni teoriche, sfide metodologiche ed esperienze di ricerca. Napoli: Loffredo, 2020. s. 50-62. ISBN 978-88-32193-42-8.
 6. MAIELLO, Giuseppe a Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 7. MAIELLO, Giuseppe. National differences and gender stereotypes in Days of Empire. In Second International Conference Research Methods in the Digital Society. Challenges and opportunities. 2020. ISBN 979-12-200-7467-4.
 8. 2019

 9. MAIELLO, Giuseppe. An extreme and massive expression of the iconization of suffering: The Cult of the “abandoned souls” in Naples. In Hricková Maria, Klimková Simona. The iconization of suffering in literature and interdiscilinary perspectives. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019. s. 145-154. ISBN 978-80-558-1467-4.
 10. MAIELLO, Giuseppe. K vývoji italské folkloristiky a etnografie: od renesančních sbírek lidové slovesnosti k pozitivismu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, Neuveden, č. 1, s. 3-14. ISSN 0862-8351.
 11. MIKULÁŠEK, Alexej, Giuseppe MAIELLO a Lenka PAUČOVÁ. Několik postřehů ze XVI. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 2, s. 159-164. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2019-2-20.
 12. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Neoliberal Approaches Among Czech Philologists and Anthropologists. In Autorský kolektiv. Proceedings of the 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). 1. vyd. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 407-409. ISBN 978-94-6252-717-1. doi:10.2991/icpcs-19.2019.90.
 13. MAIELLO, Giuseppe. Nude culture and contemporary Czech paganism. In 14th Congress of SIEF. 2019.
 14. MAIELLO, Giuseppe. Primární a sekundární oralita v pojetí Waltera Onga. In X. ročník mezinárodní slavistické konference Dialog kultur. 2019.
 15. MAIELLO, Giuseppe. The Relics of Witchcraft in Italy in the Work of Charles Godfrey Leland (Comments on the Origin of WICCA). e-Rhizome. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 1, č. 1, s. 107-111. ISSN 2571-242X. doi:10.5507/rh.2019.005.
 16. 2018

 17. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Charvát J., Oravcová A. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2018. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 18. MAIELLO, Giuseppe. Anasyrma v proměnách času. In Olomoucká religionistická konference, 3. ročník. Náboženský rituál v interdisciplinární perspektivě. 2018.
 19. MAIELLO, Giuseppe. Člen věděcké rady. Vědecká rada VŠFS, 2018 - 2020.
 20. MAIELLO, Giuseppe. Italian historiography on Czech National revival. In Međunarodni kongres slavista. Beograd, 20-27. VIII 2018. 2018. ISBN 978-86-917949-6-5.
 21. MAIELLO, Giuseppe. Italská historiografie 20. století o českém národním obrození. In Ivo Pospíšil. Česká slavistika 2018. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018. s. 95-105. ISBN 978-80-88296-00-3.
 22. CHYTIL, Miloslav a Giuseppe MAIELLO. Kniha C.F. Schertze Discursus Juridicus zpět ve Spálově. Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2018. s. 55-56. ISSN 1803-2338.
 23. MAIELLO, Giuseppe. Kostnice Fontanelle v Neapoli. In Kostnice Fontanelle v Neapoli, prednáša Giuseppe Maiello. 2018.
 24. MAIELLO, Giuseppe. On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans. The Pomegranate. Pueblo: Colorado State University, 2018, roč. 20, č. 2, s. 137-156. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.32385.
 25. MAIELLO, Giuseppe. On the Decoding of the Czechoslovak society (1968–1989) through its films: The point of view of the young Pagans. In EASR 2018: Multiple Religious Identities. 2018.
 26. MAIELLO, Giuseppe. Orizzonti ed immagini del futuro nei lasciti degli intellettuali, dell’aristocrazia e del clero riformatore austriaco di provenienza ceca e morava tra tardo illuminismo e rivoluzione (1790-1849). Neapol: Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", 2018. 118 s. Disertační práce.
 27. MAIELLO, Giuseppe. The Glottophagy of the Czech language. In Echoes of Revolution, 1848-1918. Revolution, Nationalism and Socialism. 2018.
 28. MAIELLO, Giuseppe. THOMAS M. BOHN: DER VAMPIR. EIN EUROPÄISCHER MYTHOS. Köln–Weimar– Wien: Böhlau Verlag, 2016, 368 s. Strážnice, 2018.
 29. 2017

 30. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Czech Autonomism: Shared Experiences. In Zafer Bekirogullari. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences : icPSIRS 2017 - 4th International Conference on Political Sciences, International Relations and Sociology. Olomouc: Future Academy, 2017. s. 75-88, 19 s. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2017.02.7.
 31. MAIELLO, Giuseppe. Lykantropové a vlkodlaci. In Markéta Máchová – Zdeněk Orlita – Pavel Stabrava (eds.). Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. I. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, p.o., 2017. s. 124-134. ISBN 978-80-87359-25-9.
 32. MAIELLO, Giuseppe. Moravian separatism" contra "Czech national revival. In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 111-126. ISBN 978-80-906798-3-2.
 33. MAIELLO, Giuseppe. Politické sjednocení Itálie a budování národní demoetnoantropologie. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2017, roč. 27, č. 3, s. 207-223. ISSN 0862-8351.
 34. MAIELLO, Giuseppe. Representations of one's own funeral among the contemporary Czech Pagans. In Adam Anczyk. Walking the Old Ways in a New Word. Katowice: Sacrum Publishing House, 2017. s. 209-223. ISBN 978-83-938791-8-2.
 35. 2016

 36. CICHÁ, Martina, Giuseppe MAIELLO a Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ. Anthropological perspective on the human body: the human body as object and subject of health care. In Titrek, O; Potmesil, M; Vojtech, R; Gunes, DZ; Eksioglu, S; Gultekin, GS. ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL. SAKARYA, TURKEY: SAKARYA UNIV FAC EDUC, 2016. s. 417-422. ISBN 978-605-66495-0-9.
 37. MAIELLO, Giuseppe. Carl Ferdinand Schert´s Legal Analysis of Vampirism. In Folk belief and traditions of the supernatural. Denmar: Beewolf Press, 2016. 15 s. an imprint of Island Dynamic. ISBN 978-87-996331-4-2.
 38. MAIELLO, Giuseppe. It Seems Superfluous to Want to Look for a Weak Point in the Book at all Costs. The Journal of Culture. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 47-48. ISSN 1805-2886.
 39. MAIELLO, Giuseppe. Jak Italští bohemi(sté) dezorientovali Orientaci. Proudy. Středoevropského časopisu pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2016, roč. 1, č. 2016, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1804-7246.
 40. MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
 41. MAIELLO, Giuseppe. Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov. In Kolektiv autorů. (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze. Košice: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. s. 127-142. První. ISBN 978-80-558-1097-3.
 42. 2015

 43. MAIELLO, Giuseppe. Po stopách bohyň z Podkarpatí a Polesí. The Journal of Culture. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, roč. 4, č. 1, s. 63. ISSN 1805-2886.
 44. 2014

 45. MAIELLO, Giuseppe. Pohřební hostina: její funkce a význam. In Naděžda Špatenková at al. O posledních věcech člověka.Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galen, 2014. s. 249-255. ISBN 978-80-7492-138-4.
 46. MAIELLO, Giuseppe. Politická antropologie. In Martina CIchá a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton, 2014. s. 222-231. ISBN 978-80-7387-816-0.
 47. MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus a Magia posthuma. Nové rozšíř. vyd. Praha: Epocha, 2014. 261 s. ISBN 978-80-7425-177-1.
 48. MAIELLO, Giuseppe. Vzestup italské folkloristiky po první světové válce. In Libor Pavera - Ivo Pospíšil - Marie Sobotková. Literární věděc, historik, folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum, 2014. s. 154-162. ISBN 978-80-87800-05-8.
 49. 2012

 50. MAIELLO, Giuseppe. Double Burial and Slav Specificity: Some Italian Considerations. Studia Ethnologica Pragensia. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 133-137. ISSN 1803-9812.
 51. MAIELLO, Giuseppe. Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 215-222. ISSN 1212-1509.
 52. MAIELLO, Giuseppe. Tentativi non riusciti di rivitalizzazione della slavistica alla Facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' Carolina di Praga nell’anno 2005. In Ivo Pospíšil - Josef Šaur. Nosné tradice české slavistiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-152. ISBN 978-80-210-5907-8.
 53. 2008

 54. MAIELLO, Giuseppe. Člen oborové komise Filozofické fakulty pro obor Filologicko-areálová studia. Oborová komise Filozofické fakulty pro obor Filologicko-areálová studia, 2008 - 2020.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2021 18:11