Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 2. 2019

 3. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 4. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 5. 2018

 6. LACINA, Karel. BROWNFIELDS REGENERATION AND ITS ROLE IN PUBLIC DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTATION. In Zuzana Budayova. SPECYFIKA FORM POMOCY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. 1. vyd. Polsko: Pedagogium w Warszawie, 2018. s. 304-317. ISBN 978-83-62902-30-9.
 7. LACINA, Karel. Poznámky ke způsobům řízení územní samosprávy ve Skandinávii a ve Velké Británii. In Janka Bursová, Michal Hanák. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. Uherské Hradiště: Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2018. s. 91-103. ISBN 978-80-906993-0-4.
 8. LACINA, Karel. Regional Aspects of Tourism Industry Development. In Zuzana Budayova. Specyfika Form Pomocy we Wspolczesnym Spoleczenstwie. 1. vyd. Varšava: Pedagogium w Watdzawe, 2018. s. 281-295. ISBN 978-83-62902-30-9.
 9. LACINA, Karel. V aréně Europskej únie. 1. vyd. Slovensko: Vysoká škola Danubius a autori, 2018. 144 s. ISBN 978-80-7392-288-7.
 10. 2017

 11. LACINA, Karel. Conception of Governance. In Králiková, Varga. Slovensko a Európska Unia:Poučenia a možnosti. 1. vyd. Sládokovičovo: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove a autori, 2017. s. 51-66. ISBN 978-80-7392-280-1.
 12. LACINA, Karel. Remarks to principles of leadership implementation. In Králiková K., Varga J. Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v európskej únii. 1. vyd. Slovensko: Vysoká škola Danubius, 2017. s. 228-240. ISBN 978-80-7392-274-0.
 13. LACINA, Karel. Remarks to strategic and quality management application in local government. In Králiková K., Varga J. Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v európskej únii. 1. vyd. Slovensko: Vysoká škola Danubius, 2017. s. 163-174. ISBN 978-80-7392-274-0.
 14. LACINA, Karel. Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 1, s. 50-61. ISSN 2533-4387.
 15. 2016

 16. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel LACINA. Administrative Burden and Entrepreneurship in the Czech Republic. In Hradec Economic Days, February 2-3, 2016. Conference proceedings: print version. Česká republika: University of Hradec Kralove, 2016. s. 106-113. ISBN 978-80-7435-636-0.
 17. LACINA, Karel. Esence of Destination Management and Its Principles Implementation. In Európska spoločnostˇ a jej kultúra. Zborník z medzinárodnej konferencie. Sladkovičovo: Vysoká škola Danubius - fakulta práva, 2016. s. 222-234. ISBN 978-83-87897-16-1.
 18. LACINA, Karel. Essence of Destination Management and Its Principles Implementation. In PhDr.Mgr.Janka Bursová,PhD., prof.PhDr.Miroslava Szarková, CSc. Európska spoločnost a jej kultura. první. Sladkovičovo: Szkola Wyzsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 222-233. ISBN 978-83-87897-16-1.
 19. LACINA, Karel. Public Management. 1. vyd. Praha: VŠFS Eupress, 2016. 105 s. ISBN 978-80-7408-136-1.
 20. LACINA, Karel. Remarks to Innovations in European Local Government Education. In Jan Stejska,Jiří Křupka. Public Administration 2016. Pardubice: University of Pardubice, 2016. s. 145-154. ISBN 978-80-7560-040-0.
 21. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. In PhDr.Mgr.Janka Bursová, Ph.D,Ing.Kristína Králiková, Ph.D, MBA. Value Contemporary Europe Today and Tomorrow. Varšava: Szkola Wyžsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 186-195. ISBN 978-83-87897-92-5.
 22. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Remarks to principles of employment and education. In Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil,Mario Konecki. Proceedings of MAC-ETL 2016. Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2016. s. 164-169. ISBN 978-80-88085-11-9.
 23. LACINA, Karel. Remarks to Regional Policy Role in European Countries and its Management. In PhDr.Mgr.Janka Bursová, Ph.D,Ing.Kristína Králiková, Ph.D, MBA. Value Contemporary Europe Today and Tomorrow. Varšava: Szkola Wyžsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 163-175. ISBN 978-83-87897-92-5.
 24. LACINA, Karel. Some Remarks to Theory of Governance and its Practical Implementation. In Racionalizacia verejnej správy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru , Bratislava, 2016. s. 196-201. ISBN 978-80-8054-670-0.
 25. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK a Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. 80 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
 26. 2015

 27. LACINA, Karel. Application of Specific Management Approaches in Selected Western European and Scandinavian Countries. In Vankova, I. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2015. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2015. s. 105-111. ISBN 978-80-248-3839-7.
 28. LACINA, Karel. Cestovní ruch a regionální rozvoj. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Tábor: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2015. s. 175-183. ISBN 978-80-7510-140-2.
 29. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 30. LACINA, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Rural Areas and Tourism Industry. In Klímová, V, Zítek, V (eds). XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 750-755. ISBN 978-80-210-7861-1.
 31. 2014

 32. LACINA, Karel. Essence of Destination Management. In Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014. ISBN 978-80-87411-60-5.
 33. LACINA, Karel. Poznámky ke controllingu v malých a ve středních podnicích a k jeho legislativnímu zabezpečení. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 230-235. ISBN 978-80-7408-086-9.
 34. LACINA, Karel. Remarks to Controlling in Small and Medium-sized Enterprises and its Legislative Laing Down. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 224-229. ISBN 978-80-7408-086-9.
 35. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. Journal Management:Science and Education. Žilina: Žilinská univerzita, 2014, č. 1, s. 49-51. ISSN 1338-9777.
 36. LACINA, Karel. Role of brownfields regeneration in contemporary regional policy. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 632-636. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-81.
 37. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Tourism Industry Position in National and Global Economy. In SCIENTIA IUVENTA 2014. Banská Bystrica: Belianum, 2014. s. 229-238. ISBN 978-80-557-0700-6.
 38. 2013

 39. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Management vzdělávání jako typ partnerství. In Várkoly, L. Dnešné trendy inovácií. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. s. s. 16-21. ISBN 978-80-89400-60-7.
 40. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Rozvoj infrastruktury komunálního podnikání s důrazem na cestovní ruch. In INPROFORUM 2013, sborník z mezinárodní konference Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. s. 157-161. ISBN 978-80-7394-440-7.
 41. LACINA, Karel. Segmentace trhu a marketingový mix v cestovním ruchu. In 4. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu, sborník abstraktů. 2013.
 42. LACINA, Karel. Segmentace trhu a marketingový mix v cestovním ruchu. In 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu, Pavlov, 12. - 13. září 2013. 2013.
 43. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Services and Tourism Industry in Global Environment. In MERKÚR 2013. Bratislava, 2013. s. s. 277-283. ISBN 978-80-225-3764-3.
 44. LACINA, Karel. Tourism industry regional aspects. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Valtice, 19.-21. 6. 2013. 2013. s. s. 629 – 635. ISBN 978-80-210-6257-3.
 45. 2012

 46. LACINA, Karel. Aplikace manažerských zásad v soudobé regionální veřejné správě. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 554-563, 9 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 47. LACINA, Karel. K některým aspektům aplikace marketingových přístupů v cestovním ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 177-182, 5 s. ISBN 978-80-7435-171-6.
 48. LACINA, Karel. K některým teoretickým aspektům uskutečňování zásad regionálního rozvoje. In Fórum Regionu soudržnosti Severovýchod. Hradec Králové. 2012.
 49. LACINA, Karel. K vývoji způsobů řízení veřejné správy od koncepce New Public Management ke koncepci Governance. In Veřejná správa 2012. Univerzita Pardubice, 2012. s. 72-79, 7 s. ISBN 978-80-7395-533-5.
 50. LACINA, Karel. Management of Education in Public Administration. In Present Day Trends of Innovations. 2012.
 51. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences, Antalya, Turecko, 29. 11. - 2. 12. 2012. 2012.
 52. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences, Antalya, Turecko. 2012.
 53. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences. 2012.
 54. LACINA, Karel. Rizika řízení měst ve světle zajištění veřejných a veřejně prospěšných služeb. In Krizový management. 2012.
 55. LACINA, Karel. Rizika řízení měst ve světle zajišťování veřejných a veřejně prospěšných služeb. In Krizový management 2012 – Analýza rizika a ekonomika prevence. Univerzita Pardubice, 2012. s. 83-86, 3 s. ISBN 978-80-87544-16-7.
 56. LACINA, Karel. Role of tourism industry in world and national economy. In 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu, Masarykova univerzita Brno, Pavlov. 2012. ISBN 978-80-210-6078-4.
 57. LACINA, Karel. Využívání manažerských a marketingových přístupů v regionálním rozvoji. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 120-127, 7 s. ISBN 978-80-261-0094-2.
 58. 2011

 59. LACINA, Karel. Evropský a národní rozměr vzdělávání. In Várkoly, L. a kol. Dnešné Trendy Inovácií 2011. Dubnica: Dubnický Technologický Inštitút, 2011. s. 36-38, 2 s. ISBN 978-80-89400-27-0.
 60. LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 126-147. ISSN 1802-792X.
 61. LACINA, Karel. Rizika regionální politiky a rozvoje regionů. In Krizový management 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 42-45, 3 s. ISBN 978-80-7395-410-9.
 62. LACINA, Karel. Teoretická východiska. In Kala, T. a kol. Management pro řešení disparit mezi obcemi a regiony. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 12-65, 53 s. ISBN 978-80-7431-073-7.
 63. 2010

 64. LACINA, Karel. Implementace principů "dobrého vládnutí" (Good Governance) a jejich efektivnost. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 14, 16(1/2010), s. 166-177, 11 s. ISSN 1211-555X.
 65. LACINA, Karel. Implementace principů „public governance“ a jejich efektivnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 50 s.
 66. LACINA, Karel. Management a marketing cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 82 s. ISBN 978-80-7408-035-7.
 67. LACINA, Karel. Příspěvek ve sborníku. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0292-5.
 68. LACINA, Karel. Recenze knihy Stejskal, J., Kovárník, J. Regionální politika a její nástroje. Praha, Portál, 2009. E+M Ekonomie a Management. 2010, XIII., 3., s. 153-153. ISSN 1212-3609.
 69. 2009

 70. LACINA, Karel. Podklady pro výzkumnou zprávu interního projektu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 40 s.
 71. LACINA, Karel a H. MOHELSKÁ. Role destinační společnosti v aplikaci manažerských a marketingových přístupů v soudobém evropském cestovním ruchu. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1.
 72. LACINA, Karel. Veřejná správa Francouzské republiky. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 73. 2007

 74. BACHMAN, P. a Karel LACINA. Introduction to Management and Marketing. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 169 s. ISBN 978-80-7041-849-9.
 75. KALA, T. a Karel LACINA. Management malé obce: rozvoj a fungování místních a regionálních správ a samospráv. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 110 s. ISBN 978-80-7041-921-2.
 76. LACINA, Karel a ET AL. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7194-974-9.
 77. LACINA, Karel. Regionální rozvoj a veřejná správa. Praha: VŠFS, 2007. 123 s. ISBN 978-80-86754-78-9.
 78. LACINA, Karel. Význam profesního vzdělávání pracovníků: evropské souvislosti. In Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 4-32, 28 s. ISBN 978-80-7194-966-4.
 79. 2006

 80. LACINA, Karel. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. Pardubice: FES UPA, 2006. 241 s.
 81. LACINA, Karel. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni II: Výzkumná zpráva projektu WA-035-05-Z07 za rok 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006.
 82. ŠILHÁNKOVÁ, V., Karel LACINA a ET AL. Rekonverze vojenských brownfields. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 216 s. ISBN 80-7194-836-5.
 83. LACINA, Karel. Some Quotations about Management. Scientific Papers of the University Pardubice, Series D. 2006, roč. 2006, s. 217-222. ISSN 1211-555X.
 84. LACINA, Karel. Some Remarks to Management Principles Implementation in the Contemporary European Public Administration. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. 2006. s. 159-168. ISBN 80-7314-052-7.
 85. 2005

 86. LACINA, Karel. Evropské systémy veřejné správy. Pardubice: FES UPa, 2005. 54 s. ISBN 80-7194-820-9.
 87. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Evropské systémy veřejné správy. Praha: VŠFS, 2005. ISBN 80-86754-37-5.
 88. LACINA, Karel. "K aplikaci zásad New Public Management". In Hradecké ekonomické dny - sborník Fakulty informatiky a managementu- University Hradec Králové. 2005.
 89. LACINA, Karel. Přínos "clusters" k rozvoji regionů. In sborník "Aktuální otázky rozvoje regionů" Fakulty ekonomicko-správní University Pardubice. 2005.
 90. LACINA, Karel. "Some Remarks to Quality Management Implementation in Conterporary Public Administration". In Scientific Papers, Fakulta ekonomicko-správní Univertity Pardubice. 2005.
 91. LACINA, Karel. "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rekonverzi a revitalizaci vojenských brounfileds". In Sborník Ekonomické fakulty Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. 2005.
 92. LACINA, Karel. "Správní institucionální zajištění rekonverze a revitalizace vojenských brounfield". In Scietific Papers, fakulta ekonomicko-správní University Pardubice. 2005.
 93. LACINA, Karel. Územní správa. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005. 68 s. ISBN 80-7314-067-5.
 94. LACINA, Karel. Vývoj české veřejné správy. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005. 35 s. ISBN 80-7314-069-1.
 95. 2004

 96. LACINA, Karel. Evropská veřejná správa. Praha: VŠFS, 2004. 86 s. ISBN 80-86754-10-3.
 97. LACINA, Karel. Několik poznámek k systémům státní služby v členských státech Evropské unie. Scientific Papers of the University of Pardubice, serie D. 2004, roč. 2004. ISSN 1211-555X.
 98. LACINA, Karel. "P-P-P v revitalizaci brounfields". In sborník Ekonomicky-správní fakulty Masarykovy university v Brně. 2004.
 99. LACINA, Karel. Regionální rozvoj. 1. vyd. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2004. 332 s. ISBN 80-7194-668-0.
 100. 2001

 101. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional, 2001. 120 s. ISBN 80-86419-13-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 01:09