LACINA, Karel. Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 1, s. 50-61. ISSN 2533-4387.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment
Název česky Několik poznámek k soustavnému hodnocení evropské veřejné správy
Autoři LACINA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 2017, 2533-4387.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000233
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky veřejná správa; Evropská unie; Evropský správní prostor
Klíčová slova anglicky public administration; European Union; European Administrative Space
Štítky AR 2016-2017, RIV_2018, xJ6
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 11:19.
Anotace
There are two principal systems of the public administration execution in the European Administrative Space: European continental and Anglo-Saxon conceptions.More than thirty European countries belong to the continental conception.These countries differ in the comparison among others what concerns their traditions as well as their historical development.Taking these facts into account the continental conception could be divided into three or four subsystems.The classical Anglo-Saxon conception is typical for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Anotace česky
Existují dva hlavní systémy provádění veřejné správy v evropském administrativním prostoru: evropské kontinentální a anglosaské koncepce. Více než třicet evropských zemí patří ke kontinentální koncepci. Tyto země se liší ve srovnání s jinými, co se týká jejich tradic, stejně jako Jejich historický vývoj. Zohlednění těchto skutečností kontinentální koncepci lze rozdělit na tři nebo čtyři subsystémy. Klasická anglosaská koncepce je typická pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 22:04