BELÁS, J., J. HABÁNIK, Eva CIPOVOVÁ a P. NOVÁK. Actual Trends in Business Risks for Small and Medium Enterprises. Case Studies from the Czech Republic and Slovakia. Economic studies, Sofie: Economic Research Institute at BAS, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, roč. 17, č. 4, s. 159-181. ISSN 0205-3292.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Actual Trends in Business Risks for Small and Medium Enterprises. Case Studies from the Czech Republic and Slovakia.
Název česky Aktuální trendy podnikatelských rizik pro malé a střední podniky. Případové studie z České republiky a Slovenska.
Autoři BELÁS, J., J. HABÁNIK, Eva CIPOVOVÁ a P. NOVÁK.
Vydání Economic studies, Sofie, Economic Research Institute at BAS, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, 0205-3292.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Malé a střední podniky, Obchodní rizika, Komerční banky, Kreditní riziko, Podnikatelský optimismus
Klíčová slova anglicky Small and medium enterprises;Business risks;Commercial banks;Credit risk;Entrepreneurial optimism
Štítky AR 2014-2015, RIV_ano, SCOPUS, xJ3
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Ing. Eva Kostikov, Ph.D., učo 26995. Změněno: 2. 12. 2019 17:49.
Anotace
Small and Medium Enterprises (SMEs) play an important role in the national economy of any country. In their business activities these companies are confronted with number of business risks. Aim of this article is to define and compare current trends within business risks of SMEs in selected regions of the Czech Republic and Slovakia in the context of entrepreneurial optimism. In 2013, in the research on entrepreneurs? opinions in Zlin region (Czech Republic) and Trencin region (Slovakia) have been investigated. These regions have similar economic parameters and are separated by just a few miles away. According to our research, it can be stated that during the period of financial crisis, situation in the SME business deteriorated significantly with declining performance and profitability of Czech and Slovak SMEs. The most important business risk is still market risk than financial and at last the personnel risk.
Anotace česky
Malé a střední podniky (MSP) hrají důležitou roli v národním hospodářství kterékoli země. Ve svých obchodních činnostech jsou tyto společnosti konfrontovány s řadou obchodních rizik. Cílem tohoto článku je definovat a porovnat současné trendy podnikatelských rizik malých a středních podniků ve vybraných regionech České republiky a Slovenska v kontextu podnikatelského optimismu. V roce 2013 ve výzkumu podnikatelů? Názory v Zlínském kraji a Trenčín (Slovensko) byly zkoumány. Tyto oblasti mají podobné ekonomické parametry a jsou od sebe vzdáleny jen několik kilometrů. Podle našeho výzkumu lze konstatovat, že v období finanční krize se situace v podnikání malých a středních podniků výrazně zhoršila s poklesem výkonnosti a ziskovosti českých a slovenských malých a středních podniků. Nejdůležitějším obchodním rizikem je stále tržní riziko než finanční a nakonec i personální riziko.
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2020 18:44