HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu
Název česky Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu
Název anglicky Bitcoin economy, analysis and modeling of Bitcoin in the developed stage
Autoři HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL.
Vydání 1. vyd. Praha, 94 s. EUPRESS, 2014.
Nakladatel Vysoká finanční a správní, o . p s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-104-0
Klíčová slova česky Bitcoin, ekonomie bitcoinu, analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stadiu
Klíčová slova anglicky Bitcoin, Bitcoin economy, analysis and modeling of Bitcoin in advanced stage
Štítky AR 2014-2015, RIV_ano, xB2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 1. 2017 13:35.
Anotace
Cílem této monografie je definovat bitcoin jako peníze, a to v modelu, který počítá pouze s jednou měnou, tedy bitcoinem jako monopolem a v modelu, který počítá s konkurencí dalších měn, tedy oligopolním trhu měn, kde bitcoin bude dominantní. Dílčími cíli je dokázání vlivu bitcoinu na makroekonomické ukazatele v modelu hospodářský cyklů, zjistit, jaký bude mít bitcoin vliv na finanční trhy, modelovat vliv na chování mikroekonomických subjektů. Považujeme za nutné věnovat se právě tomuto chování, abychom mohli lépe chápat význam kryptoměn pro budoucnost.
Anotace anglicky
The aim of this monograph is defined as bitcoin money, in a model that considers only one currency, that Bitcoin as a monopoly, and in a model that allows for competition from other currencies, an oligopolistic market currencies, where the bitcoin will be dominant. Partial goals is proving Bitcoin influence on macroeconomic indicators in the model of economic cycles, to find out what Bitcoin will have an impact on financial markets, to model the impact on the behavior of microeconomic entities. We consider it necessary to pursue precisely this behavior that we can better understand the importance cryptocurrency for the future.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2020 17:18