Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. MAREK, Karel a Zdeněk HUSTÁK. Obchodní zastoupení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 6.1.2016 on line, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1210-6348.
 2. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Hlavní překážkou je český vzdělávací systém. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2016, 1/2016, s. 11-13. ISSN 1212-2572.
 3. 2015

 4. HAVLÍČEK, Karel. Analýza dopadů čínské krize na tuzemské podnikatele. Trade News. Praha: Antecom, 2015, č.4. ISSN 1805-5397.
 5. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 7, s. 27-29.
 6. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 8, s. 13-15.
 7. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Francie sází na další posílení meziobecní spolupráce. Moderní obec. Praha: Economia, 2015, č. 1, s. 26-28. ISSN 1211-0507.
 8. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 4, s. 22-24.
 9. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. IP adresa jako nový osobní údaj. DSM-Časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů. Praha 5: TATE International s.r.o., 2015, roč. 19, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-8737.
 10. HAVLÍČEK, Karel. Jižní Koreji narostl hřebínek. Trade News. Praha: Antecom, 2015, č.3. ISSN 1805-5397.
 11. BŘEČKOVÁ, Pavla. Osvěžte své podnikání. Využijte Paretův princip. Trade News. Praha: Antecom, 2015, IV, I, s. 73. ISSN 1805-5397.
 12. HRADEC. Pojištění – pojmy a terminologie. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 5, s. 20-22.
 13. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. (Anti)diskriminační potenciál maturity. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 12/2015, s. 22-23. ISSN 1212-2572.
 14. ZELENÝ, P a Petr MATĚJŮ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Tradice jako závaží. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 11/2015, s. 24-25. ISSN 1212-2572.
 15. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 3. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 16. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 4. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 17. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 5. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 18. MAREK, Karel. Veřejné zakázky. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 34-37. ISSN 1211-7293.
 19. HRADEC, Milan. Vybrané aspekty promlčení a prekluze v občanskoprávních vztazích. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 6, s. 23-25.
 20. HAVLÍČEK, Karel. Zápisky z Moskvy. Praha: Antecom, 2015.
 21. 2014

 22. HAVLÍČEK, Karel. České stavebnictví: Nezbývá než nechat zhasnuto. Antecom, 2014.
 23. VOSTATEK, Jaroslav. Čtyři cesty, kam vůbec jít. Praha: Economia, a.s., 2014.
 24. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Hola, peru! Trade news. Antecom, 2014, č. 2, s. 38. ISSN 1805-5397.
 25. HAVLÍČEK, Karel. Jak přežít čtvrtstoletí v malé a střední firmě? Perspektivy kvality. 2014, roč. 3, č. 1. ISSN 1805-6857.
 26. BŘEČKOVÁ, Pavla. Jak se daří po roce, český strojaři? Trade News. Praha: Antecom, 2014, III, č. 4, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 27. PAVLŮ, Dušan. Jak vytvořit atraktivní obchodní název – příběhy úspěšných značek. Brands&Stories. Praha, 2014, č. 4, s. 33. ISSN 1804-2708.
 28. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – likvidace pojistných škod z pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 3, s. 16-18.
 29. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – motorových vozidel. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 4, s. 21-23.
 30. JURÁSEK, Miroslav. Mexiko jako „aztécký tygr“. Reformy prezidenta Peñi Nieta. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 06.11.2014, č. 11. ISSN 0543-7962.
 31. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Nad zákonem o veřejných rejstřících aneb nihil novi sub sole. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 2014, roč. 2014, 1-2, s. 39-42. ISSN 1210-6348.
 32. KAŠÍK, Milan. O vysokoškolské studium marketingové komunikace je nebývalý zájem. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 11. ISSN 1212-9496.
 33. MATES, Pavel a J. SEVERA. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2014, roč. XXII, č. 5, s. 64-67. ISSN 1210-4817.
 34. TICHÝ, Jaromír. Podnikatelská etika. TEMA: technika, ekonomika, marketing, aktuality. Most: Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, 2014, roč. 9, č. 2, s. 9.
 35. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 1, s. s. 23-26.
 36. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 2, s. 19-22, 3 s.
 37. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Poodhalte závoje kolébky civilizace. Antecom, 2014.
 38. NETOLICKÝ, Václav. Privatizace politické sféry, nová cesta k zářným zítřkům. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2014.
 39. HAVLÍČEK, Karel. Proexportní pilíře AMSP ČR. Praha: Antecom, 2014.
 40. PAVLŮ, Dušan. Průkopník teorie PR. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2014, č. 3, s. 29. ISSN 1211-5622.
 41. TÓTH, Endre. Regenerace organizačního řízení: imperativ doby. Moderní řízení. Praha: Economia, 2014, č. 2, s. 14-17. ISSN 0026-8720.
 42. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 43. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 44. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník - pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 45. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 46. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování II. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 47. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování III. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 48. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 2. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 49. JURÁSEK, Miroslav. Scénáře a vize budoucnosti po skončení studené války. Marathon. 2014, č. 121, s. s. 8-35. ISSN 1211-8591.
 50. KAŠÍK, Milan. VŠFS posílila význam nových médií. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 10, s. 32-32. ISSN 1212-9496.
 51. VOSTATEK. Zdanění příjmů a pojistné. Bulletin Komory daňových poradců. 2014, roč. 4, s. 36-41.
 52. 2013

 53. TÓTH, Endre. Co manažer dělat musí, nemusí a nesmí. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 11. ISSN 0026-8720.
 54. PAVLŮ, Dušan. Dějiny – teorie – praxe. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 12. ISSN 0026-8720.
 55. ROUBAL, Ondřej. Don´t worry …. Be Happy. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 9, s. s. 18-21. ISSN 1211-5886.
 56. HRUBEŠ, Jan. Evropští zelení: udržitelný růst? Sedmá generace. 2013, roč. XXII., č. 3, s. s. 29-31. ISSN 1805-8566.
 57. ČERMÁK, Vít. Innovative Audit in Practice. European Union Knowledge Economy Review - EUKER. Vranov nad Topľou: European Union Knowledge Economy Pass n.o., 2013, roč. 1, Vol. I., No. 2, s. 15-21, 27 s. ISSN 1339-2786.
 58. ROUBAL, Ondřej. Internauti: generace, která vyrůstá na síti. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 1, s. 48-51, 3 s. ISSN 1211-5886.
 59. VOSTATEK, Jaroslav. Jaká je role pojišťoven v důchodových systémech sousedních států? Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2013, č. 2, s. s. 28-30. ISSN 0032-2393.
 60. PAVLŮ, Dušan. Jaké trendy čekají výstavnictví. Strategie : měsíčník pro média, marketing a reklamu. Praha: Strategie, 2013, roč. 2013, č. 1, s. s. 66-69. ISSN 1210-3756.
 61. DLASKOVÁ, Gabriela. Jste připraveni na možnou změnu bonity vaší firmy v očích vaší banky? Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, roč.XLVIII, č. 1, s. 30-30. ISSN 0026-8720.
 62. TÓTH, Endre. Junior versus senior manažeři. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 7. ISSN 0026-8720.
 63. MATES, Pavel a S. SKULOVÁ. K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn z pohledu práva na informace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 7-8, s. s. 33-40. ISSN 1210-6348.
 64. HAVLÍČEK, Karel. Lesk a bída podnikání v biomedicíně. Trade news. Antecom, 2013, č. 5, s. s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 65. KNIHOVÁ, Ladislava a B. LITTLE. Living books prompt evolving skills for designers, authors and readers. America Learning & Media. 2013.
 66. LEGIERSKÁ, Yvona. O přístupech ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty. In CESTA. Praha, 2013. 9 s.
 67. BŘEČKOVÁ, Pavla. Obchodníkům nejvíce vadí výše a časová neomezenost kaucí. PHM plus. 2013.
 68. BŘEČKOVÁ, Pavla a Stanislava ČÍŽKOVÁ. Parazitují živnostníci na společnosti? Finanční management. 2013, roč. 10, č. 3, s. s. 44-46. ISSN 1214-9292.
 69. TURKOVÁ, Ivana. Podniky by při poskytování obchodních úvěrů měly postupovat stejně jako banky. Finanční management. Praha: Economia, 2013, roč. 10, č. 2, s. s. 20-23. ISSN 1214-9292.
 70. HRADEC, Milan. Pojem promlčení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 3, s. s. 20-21.
 71. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 2, s. s. 19-20.
 72. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 8, s. s. 17-23.
 73. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 9, s. s. 13-15.
 74. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 10, s. s. 30-32.
 75. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - dokončení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 12, s. s. 21-22.
 76. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 11, s. s. 15-17.
 77. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 5, s. s. 20-23.
 78. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 7, s. s. 29-30.
 79. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele II. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 6, s. s. 21-24.
 80. HRADEC, Milan. Pojištění právní ochrany. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 4, s. s. 16-19.
 81. HRADEC, Milan. Pojištění přepravy věcí III. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 1, s. s. 17-20.
 82. BŘEČKOVÁ, Pavla. Quo Vadis český strojaři? Trade News. 2013, roč. 2, č. 4. ISSN 1805-5397.
 83. TÓTH, Endre. Složitost versus jednoduchost. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 3. ISSN 0026-8720.
 84. STARÝ, Marek. Soupis obyvatel vsi Bukovina u Čisté v materiálech frýdlantské dvorské komory. Genealogické a heraldické listy. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2013, roč. XXXII, č. 1, s. 50-63. ISSN 1212-9631.
 85. BŘEČKOVÁ, Pavla. Splašená legislativa. Finanční management. 2013, roč. 10, č. 1, s. s. 18-19. ISSN 1214-9292.
 86. KAŠÍK, Milan. Vysokoškoláci tištěná média nediskriminují. Marketing & media : týdeník pro média, marketing a kreativitu. Praha: Economia, a. s., 2013, č. 18, s. s. 24. ISSN 1213-7693.
 87. OTÁHAL, T., M. PALÁT a Petr WAWROSZ. What is the Contribution of the Theory of Redistribution Systems to the Theory of Corruption? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2013, Vol. 13, No. 02/2013, s. 92-107. ISSN 1213-2446.
 88. 2012

 89. HELÍSEK, Mojmír. Agresivita centrálních bank. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické 2012. 2012.
 90. PAVLŮ, Dušan. Analýza: Firmy chtějí být aktivní v komunikaci. Strategie. Praha, 2012, č. 5, s. 70-71. ISSN 1210-3756.
 91. HAVLÍČEK, Karel. Byznys v Africe - netušené možnosti. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 7. ISSN 0026-8720.
 92. VOSTATEK, Jaroslav. Druhý důchodový pilíř je omyl. CEP. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012. ISSN 1213-3299.
 93. MACH, Petr. Evropská unie ztracena v překladu pomazánkového másla. Laissez Faire. 2012, roč. XV, č. listopad-prosinec,, s. 5-6. ISSN 1212-8597.
 94. HELÍSEK, Mojmír. Fiskální opatření v zemích EU v souvislosti s krizí. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické (2012). 2012.
 95. WAWROSZ, Petr. Institucionální versus neoklasická ekonomie. Ekonomické listy. 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-20, 17 s. ISSN 1804-4166.
 96. HAVLÍČEK, Karel. Izrael: válečná strategie platí i v byznysu. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 11. ISSN 0026-8720.
 97. TÓTH, Endre. Jak opravit kapitalizmus. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 3. ISSN 0026-8720.
 98. HRUBEŠ, Jan. Jan Patočka: Povznést se z ontologického bezdomovectví. Sedmá generace. 2012, roč. 21, č. 4, s. 27-27.
 99. HAVLÍČEK, Karel. Kolébka kultury i hi-tech gigant. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 5. ISSN 0026-8720.
 100. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-9, 2 s. ISSN 1210-4817.
 101. MATES, Pavel. Malé zamyšlení nad stabilitou našeho právního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2012, č. 5, s. 29-32, 3 s. ISSN 1210-6348.
 102. HELÍSEK, Mojmír. Modely financování sociálních služeb. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické (2012). 2012.
 103. HRADEC, Milan. Náhrada škody v případě havarovaného vozidla. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 4, s. 19-22, 3 s.
 104. MATES, Pavel. Nepopiratelné výhody. Dálkově přístupné informační systémy. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 23, č. 10, s. 18-19, 1 s. ISSN 0027-8009.
 105. PAVLŮ, Dušan. Nereflektujeme zmeny v komunikácii. Stratégie - příloha Výstavníctvo. 2012, roč. 2012, č. 11, s. 13. ISSN 1335-2016.
 106. TÓTH, Endre. Neřesti v zásluhovosti manažerů. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 11. ISSN 0026-8720.
 107. TÓTH, Endre. Nové úkoly interního auditu. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 3. ISSN 0026-8720.
 108. HRADEC, Milan. Odškodňování pracovních úrazů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, roč. 2012, č. 9, s. s. 18-21.
 109. PAVLŮ, Dušan. Organizační funkce reklamy v životě společnosti. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 34-35. ISSN 0026-8720.
 110. TÓTH, Endre. Paradoxy ziskovosti. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 1. ISSN 0026-8720.
 111. HRADEC, Milan. Pojistné plnění – způsob a náhrada škody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 3, s. 15-17, 2 s.
 112. HRADEC, Milan. Pojistné právo. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 1, s. 28-30.
 113. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti - historie. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 6, s. 27-28.
 114. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 5, s. 22-24, 2 s.
 115. HRADEC, Milan. Pojištění přepravy věcí I. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 7, s. 26-28, 2 s.
 116. HRADEC, Milan. Pojištění přepravy věcí II. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 8, s. 16-18, 2 s.
 117. HRADEC, Milan. Pojištění různých finančních ztrát. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 11, s. s. 26-28.
 118. HRADEC, Milan. Pojišťovací právo. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 10, s. s. 24-27.
 119. KUBÁTOVÁ, Květa. Politika snížených sazeb DPH v zemích Evropské unie. Societas et res publica. 2012, roč. 1, č. 2. ISSN 1338-6530.
 120. TÓTH, Endre. Prosperita i úpadek jsou v rukou manažerů. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 10. ISSN 0026-8720.
 121. PAVLŮ, Dušan. Před 85 lety vznikl slavný REKLUB. Strategie. Praha, 2012, č. 7, s. 32-34, 2 s. ISSN 1210-3756.
 122. HRADEC, Milan. Přímá likvidace škod. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 2, s. 20-22, 2 s.
 123. HAVLÍČEK, Karel. Role lídrů středně velkých organizací. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 1, s. 27-29, 2 s. ISSN 0026-8720.
 124. BEZDĚKA, Zdeněk, Jiří SOUČEK a Dana KUBÍČKOVÁ. Řízení pohledávek v malých a středních podnicích – Výsledky dotazníkového šetření. Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 4, s. 44-52, 8 s. ISSN 1804-2996.
 125. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek v různých podmínkách MSP. Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 7-8, s. 42-53, 11 s. ISSN 1804-2996.
 126. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek v různých podmínkách MSP (II). Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 9, s. 37–44, 7 s. ISSN 1804-2996.
 127. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. Acta Universitas Matthiae Belii - séria environmentálne manažérstvo. Banská Bystrica: Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici, 2012, roč. 14, č. 2, s. 24-36, 12 s. ISSN 1338-449X.
 128. FRAIT, Jan a P. HLAVÁČ. Strašidlo jménem deleveraging. Euro. Praha, 2012, 23. 7. 2012, s. 52-53.
 129. JURÁSEK, Miroslav. Thumos - hnací síla sociálních změn: liberální pohled. Marathon (on-line). Praha, 2012, č. 2. ISSN 1211-8591.
 130. HAVLÍČEK, Karel. Turecku roste sebevědomí. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 3. ISSN 0026-8720.
 131. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a hodnocení finanční situace firem. Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 3, s. 37-46, 9 s. ISSN 1804-2996.
 132. HRADEC, Milan. Úrazové pojištění zaměstnanců. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 12, s. s. 22-24.
 133. STEMBERG, Jaromír. Úvodní článek do sekce Financial Management. 2012 Best Office Publication - Increasing Companies Efficiency. 2012, s. 36-37.
 134. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy – prežitok 20.storočia? Stratégie - příloha Výstavníctvo. 2012, č. 11, s. 16-17. ISSN 1335-2016.
 135. BEZDĚKA, Zdeněk, Jiří SOUČEK a Dana KUBÍČKOVÁ. Vymáhání nesplácených pohledávek v malých a středních podnicích. Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 2, s. 41-51, 10 s. ISSN 1804-2996.
 136. PAVLŮ, Dušan. Výstavní a veletržní komunikace očima našich předchůdců. Strategie. Praha, 2012, č. 9, s. 98-101, 3 s. ISSN 1210-3756.
 137. SCHRÁNIL, Pavel. Výuka auditu na Vysoké škole finanční a správní. Interní auditor. 2012, roč. 16, č. 2, s. 20-20. ISSN 1213-8274.
 138. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu podniku – praktická aplikace. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 12. ISSN 0026-8720.
 139. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vzdělanostní společnost a trh investičních příležitostí. Vesmír. Praha, 2012, roč. 91, č. 12, s. 736-739, 3 s. ISSN 1214-4029.
 140. MACH, Petr. Základy ekonomie (1): Obětované příležitosti. Laissez Faire. 2012, roč. XV, č. září-říjen, 3 s. ISSN 1212-8597.
 141. JURÁSEK, Miroslav. Zamyšlení nad knihou "Strach z barbarů". Marathon (on-line). Praha, 2012, č. 3. ISSN 1211-8591.
 142. PAVLŮ, Dušan. Značka v pohledu Reklamního klubu Československého. Brands&Stories. 2012, č. 6, s. 34-35. ISSN 1804-2708.
 143. 2011

 144. SCHEU, Harald Christian. Aktuální otázky svobody svědomí. Res Claritatis Monitor. 2011, č. 11, s. 10-11. ISSN 1214-8458.
 145. ULRYCHOVÁ, Eva. Application and Motivational Examples in Linear Algebra. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Oeconomica, 2011, roč. 19, s. 83 – 90, 7 s. ISSN 1210-809X.
 146. MACH, Petr. Centrální bankovnictví: Hledání second best. Laissez Faire. 2011, roč. 14, 11-12, s. 5-6. ISSN 1212-8597.
 147. SCHLOSSBERGER, Otakar. Conclusive Evidence of Hended Information. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2011, roč. 5, č. 2, s. 255-259, 4 s. ISSN 1802-5943.
 148. HAVLÍČEK, Karel. Controlling a řízení rizik v MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 8. ISSN 0026-8720.
 149. HAVLÍČEK, Karel. Černý kůň asijské ekonomiky. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 11, s. 34-36, 2 s. ISSN 0026-8720.
 150. HAVLÍČEK, Karel. Finanční plánování. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 5. ISSN 0026-8720.
 151. STÝBLO, Jiří. Hodnocení výkonnosti zaměstnanců a jeho souvislosti s praxí. Práce a mzda. Praha, 2011, roč. 59, č. 6, s. 54-59, 5 s. ISSN 0032-6208.
 152. TÓTH, Endre. Chaotická organizace. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 9. ISSN 1211-8591.
 153. ROUBAL, Ondřej. Chceme si užívat! Vyrostla nová skupina zákazníků, která mění marketingové strategie firem. Psychologie Dnes. 2011, č. 4, s. 28-31, 3 s. ISSN 1212-9607.
 154. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. I iracionální chování může být racionální – aneb Teorie her tak trochu jinak. Vesmír. Praha, 2011, č. 90, s. 206-207. ISSN 1214-4029.
 155. HAVLÍČEK, Karel. Inovační řízení MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 6. ISSN 0026-8720.
 156. SCHLOSSBERGER, Otakar. Je záložna spolehlivá jako banka? Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2011, č. 4, s. 29-29. ISSN 1212-4273.
 157. TÓTH, Endre. K novým úlohám auditu. Interní auditor. 2011, č. 1.
 158. TÓTH, Endre. K novým úlohám auditu - pokračování. Interní auditor. 2011, č. 2.
 159. STÝBLO, Jiří. Kultura firmy jako její konkurenční výhoda. Práce a mzda. Praha, 2011, roč. 59, č. 2, s. 47-51, 4 s. ISSN 0032-6208.
 160. PAVLŮ, Dušan. Mají veletrhy v době internetu vůbec ještě perspektivu? Strategie. Praha: Mladá fronta, a.s., 2011, č. 1, s. 50-53, 3 s. ISSN 1210-3756.
 161. TÓTH, Endre. Management krize nebo krize managementu. Moderní řízení. 2011, č. 1. ISSN 1211-8591.
 162. TÓTH, Endre. Manažerské dilema: organizovat nebo řídit. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 7. ISSN 1211-8591.
 163. TÓTH, Endre. Manažerské iniciativy pro krizovou a pokrizovou dobu. Bezpečnost atomových elektráren. 2011, č. 4.
 164. KAŠÍK, Milan. Marketing je dobrý sluha a ne zlý pán. Moderní obchod : Časopis pro úspěch v prodeji. Praha: České a slovenské odborné nakladatelství, 2011, č. 22, s. 10-11. ISSN 1210-4094.
 165. HAVLÍČEK, Karel a Milan KAŠÍK. Marketingové řízení podniků. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 3. ISSN 0026-8720.
 166. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingový mix pro podniky zakletý. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 4. ISSN 0026-8720.
 167. KUBÍČKOVÁ, Dana. Measuring of Financial Performance In Conditions of Trasition to IFRS in Czech Republic. China-USA Business Review. 2011, roč. 10, č. 2, s. 106-114, 8 s. ISSN 1537-1514.
 168. PAVLŮ, Dušan. Měnící se svět médií a změny ve veletržním médiu. Strategie. Praha, 2011, č. 1, s. 74-77, 3 s. ISSN 1210-3756.
 169. MACH, Petr. Model rovného důchodu jako alternativa k vládní důchodové reformě. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, č. 2. ISSN 0032-2393.
 170. TICHÝ, Jaromír. Na začátku musí být invence. TEMA: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2011, roč. 6, č. 1, s. 28-29.
 171. VALENČÍK, Radim. Několik poznámek sebereflexi společenské reality. Marathon. Praha, 2011, č. 1/2011, s. 20-21. ISSN 1211-8591.
 172. HRADEC, Milan. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 4, s. 24-27, 3 s.
 173. MATES, Pavel. Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 7, s. 52-56, 4 s. ISSN 1210-4817.
 174. BURÝŠEK, Slavomír. Parametric Equations of Free Boundary for Flow through Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Oeconomica, 2011, roč. 19, s. 11-16, 5 s. ISSN 1210-809X.
 175. VOSTATEK, Jaroslav. Penze – vládní politika kontra teorie. CEP – Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku. 2011.
 176. HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 2, s. 24-26, 2 s.
 177. HRADEC, Milan. Pojištění finančních ztrát. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 8, s. 20-23, 3 s.
 178. HRADEC, Milan. Pojištění majetku. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 10, s. 25-27, 2 s.
 179. HRADEC, Milan. Pojištění majetku obecné. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 12, s. 24-26, 2 s.
 180. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 1, s. 20-21.
 181. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 7, s. 26-28, 2 s.
 182. HRADEC, Milan. Pojištění podnikatelů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 6, s. 22-24, 2 s.
 183. ROUBAL, Ondřej. Potíže s identitou – umění sebetvorby a problém uznání. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 1, s. 26-40, 14 s. ISSN 1338-130X.
 184. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 2, s. 27-34, 7 s. ISSN 1210-4817.
 185. BŘEČKOVÁ, Pavla a A. VLAČIHOVÁ. Problémy českých firem: nedobytné finance. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2011, roč. LV, č. 34, s. 47-47. ISSN 1210-0714.
 186. HAVLÍČEK, Karel. Procesní řízení. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, roč. 2011, č. 1. ISSN 0026-8720.
 187. KUBÍČKOVÁ, Dana. Quo vadis IFRS. Finanční řízení a controlling v praxi. 2011, roč. 2, č. 10, s. 13-19, 6 s. ISSN 1804-2996.
 188. HAVLÍČEK, Karel. Role lídrů středně velkých organizací. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 10, s. 29-30, 1 s. ISSN 0026-8720.
 189. TÓTH, Endre. Rub a líc moderních metod řízení. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 8. ISSN 1211-8591.
 190. HAVLÍČEK, Karel. Řízení obchodních aktivit MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 4. ISSN 0026-8720.
 191. HAVLÍČEK, Karel. Řízení restrukturalizací v malé a střední firmě. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 9. ISSN 0026-8720.
 192. TICHÝ, Jaromír. Segmentovým řízením se přizpůsobujeme zákazníkovi a získáváme konkurenční výhody. UNI : úplně nové informace, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Praha: Vydavatelství Unipetrol, 2011, roč. 5, č. 1, s. 4-5. ISSN 1802-498X.
 193. JURÁSEK, Miroslav. Shaping the global order: predictions and historical forces. Marathon [on-line]. 2011, č. 6. ISSN 1211-8591.
 194. PAVLŮ, Dušan. Sľubné výsledky znovu ohrozuje kríza – Veľtrhy a výstavy v Českej republike vlani posilnili svoju pozíciu. Trend. 2011, č. 50-51, s. 104. ISSN 1335-0684.
 195. KAŠÍK, Milan. Společně nebo samostatně? Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 11, s. 52-54, 2 s. ISSN 0026-8720.
 196. HRADEC, Milan. Stanovení skutečné škody na vozidle. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 3, s. 18-21, 3 s.
 197. HAVLÍČEK, Karel. Strategické řízení MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 2. ISSN 0026-8720.
 198. SCHRÁNIL, Pavel. Tvorba profese interního auditora. Interní auditor. 2011, č. 4, s. 12-14, 2 s. ISSN 1213-8274.
 199. HRADEC, Milan. Úrazové pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 11, s. 24-25.
 200. TÓTH, Endre. Vrcholový manažer a systémy řízení firem. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 5. ISSN 1211-8591.
 201. HAVLÍČEK, Karel. Výběr manažerů v MSP. Moderní řízení. 2011, roč. 2011, č. 7. ISSN 0026-8720.
 202. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu podniku. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 1. ISSN 0026-8720.
 203. HRUBEŠ, Jan. Začátky ochranářského hnutí – příběh TISu. EKO : ekologie a společnost. Praha: ČNTL, 2011, č. 4, s. 19-19. ISSN 1210-4728.
 204. HRADEC, Milan. Zdravotní pojištění cizinců v ČR. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 9, s. 17-18.
 205. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní reforma: zatím bez koncepce a bez šance. Zdravotnické noviny. Praha: Strategie, s.r.o., 2011, č. 40, s. 4. ISSN 0044-1996.
 206. HRADEC, Milan. Způsob a rozsah náhrady škody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 5, s. 18-19.
 207. 2010

 208. KUNZ, Vilém a G. DUBCOVÁ. Corporate Responsibility Systems in the Slovak republic and in the Czech Republic. Ekonomika a manažment. 2010, VII, č. 11, s. 91-102, 11 s. ISSN 1336-3301.
 209. KUNZ, Vilém a G. DUBCOVÁ. Corporate Responsibility Systems in the Slovak republic and in the Czech Republic. Manažment podnikania a vecí verejných. 2010, č. 11, s. 23 – 33. ISSN 1337-0510.
 210. MAJERIK, Petr. Česká republika versus Francie 1:1. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 12, s. 34-34. ISSN 1801-4488.
 211. KAŠÍK, Milan. Čtěte o svých sousedech, je to hyper. Strategie. 2010, č. 16, s. 17.
 212. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová politika zemí Evropské unie v období 2004 – 2007 v oblasti daní z kapitálu. Ekonomika a spoločnosť. Banská Bystrica: EF UMB, 2010, roč. 11, č. 2. ISSN 1335-7069.
 213. KOCOUREK, Ludomír. Dějiny výroby skla v českých zemích – část 1. Keramický zpravodaj. 2010, č. 5, s. 51-55, 4 s. ISSN 1210-2520.
 214. KOCOUREK, Ludomír. Dějiny výroby skla v českých zemích – část 2. Keramický zpravodaj. 2010, s. 53-55, 2 s. ISSN 1210-2520.
 215. ČERVENKA, Miroslav. Dotovaná družstva za všechny peníze. Moderní obec. Praha: Economia, 2010, č. 3. ISSN 1211-0507.
 216. KOCOUREK, Ludomír. Historie výroby plochého skla v českých zemích. Asociace skl. a ker. průmyslu ČR, 2010.
 217. STÝBLO, Jiří. Inovační učení a práce s talenty v personálním řízení. Práce a mzda. 2010, roč. 58, č. 3. ISSN 0032-6208.
 218. MAJERIK, Petr. Jak chutná moc ve 21. století. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 11, s. 36-36. ISSN 1801-4488.
 219. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jak je to s používáním IBAN a BIC u přeshraničních převodů. Bankovnictví. Praha: Economia, a.s., 2010, č. 10, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
 220. BUDÍK, Josef. Jak vidíme e-learning? Zpravodaj klubu personalistů. 2010, č. 4, s. 4-5.
 221. ROUBAL, Ondřej. Jsme opravdoví, nebo jen hrajeme role? Psychologie dnes. 2010, č. 2, s. 46 - 48. ISSN 1212-9607.
 222. MIHOLA, Jiří. Kam dospěl vývoj pozemské civilizace a co dál. Marathon. 2010, č. 100. ISSN 1211-8591.
 223. BUDÍK, Josef. Kdo potřebuje podporu z veřejných rozpočtů v EU. Periodica Academica. 2010, roč. 5, č. 2, s. 20-23, 3 s. ISSN 1802-2626.
 224. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů v ČR. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2010, č. 26, s. 144-158, 14 s. ISSN 0862-6162.
 225. KOHOUT, Václav a Alena MILETIČOVÁ. Konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007 - 2010 na Červeném Hrádku. AMB. Hora sv.Kateřiny: Coming Company s. r. o, 2010, roč. 15, č. 04, s. 16-17. ISSN 1214-5289.
 226. MAJERIK, Petr. Kreativní kampaně nepatří jen na internet. Fresh Marketing. 2010, VII+VIII, s. 8-10. ISSN 1801-4488.
 227. PAVLŮ, Dušan. Krize a veletrhy – veletrhy v krizi? Brands&Stories. 2010, č. 3, 25 s. ISSN 1804-2708.
 228. MAJERIK, Petr. Krize si žádá výběrová řízení. Fresh Marketing. 2010, č. 2. ISSN 1801-4488.
 229. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí. Transport magazín. 2010, č. 6, s. 33-34.
 230. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí (pokračování). Transport magazín. 2010, č. 8, s. 17-18.
 231. MAJERIK, Petr. Marketing cestovního ruchu po česku. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 10, s. 32-32. ISSN 1801-4488.
 232. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. Mathematical Model of Flow Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 11-18, 7 s. ISSN 1210-809X.
 233. VOSTATEK, Jaroslav. Návrh „Bezděkovy“ komise je krokem zpět. Pojistný obzor. 2010, č. 3. ISSN 0032-2393.
 234. HRADEC, Milan. Nemocenské pojištění v roce 2010. Transport magazín. 2010, č. 5, s. 21-25.
 235. HRADEC, Milan. Nemocenské pojištění v roce 2010 (pokračování). Transport magazín. 2010, č. 7, s. 37-40.
 236. MAJERIK, Petr. Není průměr jako průměr. Fresh Marketing. 2010, IV, s. 32-32. ISSN 1801-4488.
 237. PAVLŮ, Dušan. Nositel budoucích hodnot. Prosperita. 2010, roč. XII, č. 10, s. 14-14.
 238. HRADEC, Milan. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 12, s. 22-28, 6 s.
 239. HRADEC, Milan. Pojištění léčebných výloh v zahraničí. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2010, č. 1.
 240. HRADEC, Milan. Pojištění majetku. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 11, s. 30-32, 2 s.
 241. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 10, s. 26-28, 2 s.
 242. HRADEC, Milan. Pojištění zásilek. Transport magazín. 2010, č. 2, s. 24-26.
 243. HAVLÍČEK, Karel. Proč podporovat export a investice. Ekonom. 2010, 32-33, s. 65-65. ISSN 1210-0714.
 244. HELÍSEK, Mojmír. Přínosy a náklady zavedení eura z pohledu světové hospodářské krize. Informace o semináři. In Zpravodaj ČSE č. 1 - 2010. 2010.
 245. MAJERIK, Petr. Příprava kampaně: důvěřuj, ale prověřuj. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 9, s. 30-30. ISSN 1801-4488.
 246. MAJERIK, Petr. Příprava reklamní kampaně v 8 krocích. Fresh Marketing. 2010, III, s. 8-11. ISSN 1801-4488.
 247. MAJERIK, Petr. Reportování se hodí i pro menší firmy. Fresh Marketing. 2010, III, s. 30. ISSN 1801-4488.
 248. BURÝŠEK, Slavomír. Solution of Equations for Flow Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 119-126, 7 s. ISSN 1210-809X.
 249. BURÝŠKOVÁ, Věra. Some Numeral Results for Velocity Components of Ash Flow in Tambour Separator. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 127-132, 5 s. ISSN 1210-809X.
 250. MATES, Pavel. Společenská škodlivost jako znak správních deliktů. Jurisprudence. 2010, XIX, č. 4, s. 37-39. ISSN 1212-9909.
 251. MATES, Pavel. Správní uvážení v judikatuře správních soudů. Právní rádce. 2010, XVIII, č. 8, s. 36-40. ISSN 1210-4817.
 252. HRADEC, Milan. Stanovení skutečné škody na vozidle. Transport magazín. 2010, č. 4, s. 34-37, 8 s.
 253. STÝBLO, Jiří. Strategie řízení lidských zdrojů v kritických situacích. Práce a mzda. 2010, roč. 58, č. 5. ISSN 0032-6208.
 254. STÝBLO, Jiří. Strategie řízení lidských zdrojů v (nejen) kritických situacích. Práce a mzda. Praha, 2010, roč. 58, č. 9. ISSN 0032-6208.
 255. KAŠÍK, Milan. Studenti čtou radši tištěné noviny. Strategie. 2010, č. 16, s. 8.
 256. WAWROSZ, Petr, M. KOMZÁKOVÁ a J. SLAVÍK. Téma krize jako inspirace. Arteterapie. 2010, s. 22-23. ISSN 1214-4460.
 257. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v marketingovém komunikačním mixu a krize. VÝBĚR – časopis managementu obchodu. Praha: Výběr Media s.r.o., 2010, roč. XVIII, č. 10, s. 52-54, 2 s.
 258. MAJERIK, Petr. Velká bouře na trhu práce. Fresh Marketing. 2010, VI, s. 34-34. ISSN 1801-4488.
 259. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy v krizovom prostředí. Trend – příloha Špeciál Výstavy 2011. 2010, s. 11-11.
 260. HAVLÍČEK, Karel. Vliv zaměstnavatelského prostředí na politická rozhodnutí. In Zlatá Koruna Fórum - Ekonomika versus politika. 2010.
 261. MAJERIK, Petr. Všudypřítomné zkracování. Fresh Marketing. 2010, V. ISSN 1801-4488.
 262. MAJERIK, Petr. Vytrácí se genius loci? Fresh Marketing. 2010, VII+VIII, s. 38-38. ISSN 1801-4488.
 263. MAJERIK, Petr. Využijte ve svůj prospěch nové trendy v mediálním plánování. Fresh Marketing. Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 11, s. 19-21, 2 s. ISSN 1801-4488.
 264. HRADEC, Milan. Zákon o pojistné smlouvě a jeho vztah k jiným zákonům, které upravují soukromé pojištění. Transport magazín. 2010, č. 3, s. 18-20.
 265. HRADEC, Milan. Zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 9, s. 26-29, 3 s.
 266. STÝBLO, Jiří. Změny současného a budoucího trhu práce. Práce a mzda. Praha, 2010, roč. 58, č. 11. ISSN 0032-6208.
 267. STÝBLO, Jiří. Způsobilosti jako kvalifikační standard pro člena správních orgánů. Práce a mzda. 2010, roč. 58, č. 1, s. 51-58. ISSN 0032-6208.
 268. HAVLÍČEK, Karel. Zvítězí ten, kdo pochopí změnu. Trade Review. 2010, č. 4, s. 7.
 269. 2009

 270. ŠMÍD, Jan. Anarchizmus – základní teze. Distance – Revue pro kritické myšlení. 2009, roč. 12, č. 1, s. 38-47. ISSN 1212-7833.
 271. VALENČÍK, Radim. Aplikace teorie her v ekonomice i v politice a otevřené problémy teorie redistribučních systémů. Mensa. 2009, XVII, č. 3. ISSN 1211-8877.
 272. MERTL, Jan. České regulační poplatky ve zdravotnictví. Zdravotní ekonomické revue. 2009, č. 2. ISSN 0013-2276.
 273. HAVLÍČEK, Karel. Export nemůže být postaven na státní podpoře. Trade Review. CzechTrade, 2009, roč. 3, č. 5, s. 15-15.
 274. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 11.
 275. STÝBLO, Jiří. Inovační procesy a práce s talenty v personálním řízení. Práce a mzda. Praha: Práce, 2009, roč. 57, č. 6, s. 49-58, 9 s. ISSN 0032-6208.
 276. ŠMÍD, Jan. Klasický liberalismus – základní teze. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2009, roč. 11, č. 4, s. 70-78. ISSN 1212-7833.
 277. PAVLŮ, Dušan. Konkurenční boj o vystavovatele. Marketing & Média – příloha Výstavnictví. 2009, č. 51, s. 9-9.
 278. ŠMÍD, Jan. Konzervatismus – základní teze. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2009, roč. 11, č. 3, s. 50-55. ISSN 1212-7833.
 279. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 12.
 280. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí v havarijním pojištění. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 9.
 281. BURÝŠKOVÁ, Věra. Mechanika tekutin. Mundus Symbolicus. VŠE, 2009, roč. 17, s. 27-28, 10 s. ISSN 1210-809X.
 282. HRADEC, Milan. Obecně k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 10.
 283. BURÝŠEK, Slavomír. On Monotone Mappings. Mundus Symbolicus. VŠE, 2009, roč. 17, s. 19-26. ISSN 1210-809X.
 284. PAVLŮ, Dušan. Osobnost veletržního průmyslu. Euroveletrhy. 2009, roč. 16, č. 2, s. 3. ISSN 1802-436X.
 285. PAVLŮ, Dušan. Osobnost veletržního průmyslu ČR 2008. In Store Marketing. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 44-45. ISSN 1214-5238.
 286. ČECHÁK, Vladimír. Osobnostní aspekty výkonu veřejné správy - osobnostní profil úředníka veřejné správy. Moderní obec. 2009. ISSN 1211-0507.
 287. STÝBLO, Jiří. Personální aspekty řešení firemních krizí. Práce a mzda. Praha: Práce, 2009, roč. 57, č. 2, s. 51-56, 5 s. ISSN 0032-6208.
 288. HELÍSEK, Mojmír. Platební bilance ČR z hlediska členství v EU a perspektivně v eurozóně. Informace o semináři. In Zpravodaj ČSE 1 - 2009. 2009.
 289. PAVLŮ, Dušan. Position and function of marketing communications in industrial enterprises. Update – International Special Edition. Mainz: Universität Mainz, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 14-18, 4 s. ISSN 1861-3152.
 290. KAŠÍK, Milan. PR a moderní marketing. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 41-43. ISSN 0026-8720.
 291. STARÝ, Marek. "Protialkoholní“ vyhlášky a přístup Ústavního soudu. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2009, roč. 15, č. 3, s. 41-42. ISSN 1211-0507.
 292. MAJERIK, Petr. Před přípravou kampaně si posviťte na média. Fresh Magazine. 2009, č. 12, s. 18-21. ISSN 1801-4488.
 293. STÝBLO, Jiří. Řízení a využívání týmů v podnikové praxi. Práce a mzda. 2009, roč. 57, č. 10, s. 51-57. ISSN 0032-6208.
 294. HELÍSEK, Mojmír. Sociální nemocenské pojištění můžeme mít. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické 1/2009. 2009.
 295. HELÍSEK, Mojmír. State interventions: in economics we (still) trust. Interview. In Czech Business Weekly. 2009. ISSN 1214-8415.
 296. KAŠÍK, Milan. Studenti tisk ještě čtou, ale…. Strategie : měsíčník pro média, marketing a reklamu. Praha: Strategie, 2009, roč. 2009, č. 15, s. 39. ISSN 1210-3756.
 297. KAŠÍK, Milan. Učení …i pro PR mučení! Strategie : měsíčník pro média, marketing a reklamu. Praha: Strategie, 2009, roč. 2009, č. 20, s. 4. ISSN 1210-3756.
 298. STÝBLO, Jiří. Úloha manažerů při řízení personálních struktur. Práce a mzda. Praha: Práce, 2009, roč. 57, č. 8, s. 52-59, 7 s. ISSN 0032-6208.
 299. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy, krize, strategické aktivity. Oficiální katalog výstav a veletrhů 2010. Praha: Expo cz, 2009, s. 86–97, 11 s.
 300. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy v aktuálnom konkurenčnom prostredí. Trend špeciál. 2009, s. 4-5.
 301. PAVLŮ, Dušan. Značka-image-automobil. Brands & Stories. Praha, 2009, roč. 1, s. 22-23.
 302. 2008

 303. HELÍSEK, Mojmír. Accession of the Czech Republic into euro area and Maastricht convergence criteria from the perspctive of theory of "impossible trinity". ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, Vol. 2, No. 2, s. 138-157. ISSN 1802-792X.
 304. SCHEU, Harald Christian. Boj Evropské unie proti nelegální migraci. Správní právo. 2008, roč. 41, 4-5, s. 193-222. ISSN 0139-6005.
 305. SCHEU, Harald Christian. Die europaische Integration und die tschechische Politik. Literaturspiegel. 2008, roč. 2008, č. 47, s. 59-64. ISSN 0456-2666.
 306. LISSE, Luděk. Inkompatibilita a teorie dělby moci. Právo - časopis pro právní teorii a praxi. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 19-30. ISSN 1802-9116.
 307. MAJERIK, Petr. Jak komunikovat v době krize. Strategie. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 38-38. ISSN 1210-3756.
 308. KAŠÍK, Milan. Ještě jednou o výuce marketingové komunikace. Strategie. Praha, 2008, č. 11, s. 14-14. ISSN 1210-3756.
 309. SRPOVÁ, Jitka a Vilém KUNZ. Jsou firmy v ČR společensky odpovědné? Perspektivy jakosti. 2008, č. 3, s. 31-33. ISSN 1214-8865.
 310. STÝBLO, Jiří. Leadership manažerských talentů. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č. 12, s. 45-49. ISSN 0032-6208.
 311. GOMBÁR, Eduard. Libya and Czechoslovakia 1960–1992. La Libia nella storia del Mediterraneo. 2008, roč. 63, č. 2, s. 359-364, 5 s. ISSN 0001-9747.
 312. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Marketing potřebuje svébytné tvůrčí talenty. Marketing Magazine. 2008, roč. 2008, č. 2, s. 19-19. ISSN 1211-7315.
 313. TÖPFER, Pavel. Maximální okno (úlohy z MO - kategorie P - 18. část). Matematika, fyzika, informatika. 2008, roč. 17, č. 5, s. 296-303. ISSN 1210-1761.
 314. MAJERIK, Petr. Mediální audit jako motivace pro agentury. Fresh Magazine. 2008, roč. 2008, č. 10, s. 18-18. ISSN 1801-4488.
 315. STÝBLO, Jiří. Motivace k vyšší výkonnosti. Práce a mzda. 2008, roč. 2008, č. 56, s. 51-59. ISSN 0032-6208.
 316. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Nash Equilibrium in Redistributions Systems (Calculation, Weight, Application). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 124-130. ISSN 1802-792X.
 317. HAVLÍČEK, Karel. Nejdříve nakupujte lidi, potom technologie. Moderní řízení. Praha: Economia, 2008, č. 5, s. 77-80. ISSN 0026-8720.
 318. PRŮŠA, Ladislav. New system of social services financing: myths and mistakes. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 197-206. ISSN 1802-792X.
 319. KAŠÍK, Milan. Nový pohled na dění ve firmách. Moderní řízení. Praha: Economia, 2008, s. 41-41. ISSN 0026-8720.
 320. GOMBÁR, Eduard. Prof. Alois Musil – světově proslulý český arabista a cestovatel. Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské. 2008, č. 2, s. 22-23.
 321. MERTL, Jan. Public economics in current health policy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 176-188. ISSN 1802-792X.
 322. PAVLŮ, Dušan. Realita marketingových aktivit průmyslových podniků. Marketing magazine. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-7315.
 323. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 158-175. ISSN 1802-792X.
 324. MAJERIK, Petr. Rozhodující kritéria pro výběr vhodného vzdělávacího programu. Strategie. 2008, roč. 2008, č. 9, s. 41-41. ISSN 1210-3756.
 325. DVOŘÁK, Pavel. Rozhovor na téma finanční krize. Bulletin nizozemsko-české obchodní komory. 2008, č. 65, s. 17-19, 2 s.
 326. KAŠÍK, Milan. S marketingem by se dalo mnohému předejít. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2008, č. 12, s. 26-26. ISSN 1211-0507.
 327. ŠMÍD, Jan. Socialismus – základní teze. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2008, roč. 11, č. 2, s. 48-54, 6 s. ISSN 1212-7833.
 328. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální nemocenské pojištění mít můžeme. FÓRUM sociální politiky. 2008, roč. 2, č. 4. ISSN 1802-5854.
 329. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. Perspektivy jakosti. Praha: Česká společnosti pro jakost, o. s., 2008, č. 4, s. 58. ISSN 1214-8865.
 330. TÖPFER, Pavel. Společná vybraná podposloupnost. Matematika, fyzika, informatika. 2008, roč. 17, č. 2, s. 101-105. ISSN 1210-1761.
 331. MATES, Pavel. Svobodný přístup k informacím. Právní rádce. 2008, roč. 16, č. 6, s. 35-40. ISSN 1210-4817.
 332. KUBÁTOVÁ, Květa. Tax mix impact on the growing differencies between the tax quota of the Czech Republic and Slovakia. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 189-196. ISSN 1802-792X.
 333. GOMBÁR, Eduard. The Turkish Approach to Islam could represent an Islamic Democratic Platform. Leaders Magazine. 2008, č. 6, s. 14-15.
 334. STÝBLO, Jiří. Účinný styl práce s lidmi jako nejlepší bendit. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č. 8, s. 44-50. ISSN 0032-6208.
 335. STÝBLO, Jiří. Úspěšné rešení konfliktů na pracovišti. Práce a mzda. 2008, roč. 2008, č. 56, s. 53-58. ISSN 0032-6208.
 336. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v konkurenci dalších informačních zdrojů. Euroveletrhy. 2008, roč. 15, s. 4-4. ISSN 1802-436X.
 337. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy významná součást marketingové komunikace firmy. Prague Expo Journal. 2008, roč. 1, č. 1, s. 28-30.
 338. STÝBLO, Jiří. Výkonnost firem. Moderní řízení. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 25-26. ISSN 0026-8720.
 339. STARÝ, Marek. Vymření rodu Chlumů z Chlumu a zánik rytířského statku Újezdec. Středočeský sborník historický. 2008, roč. 2004-2007, 30-33, s. 62-87. ISSN 0585-4172.
 340. MAJERIK, Petr. Vyrůstá nové Arboretum? Strategie. 2008, roč. 2008, č. 10, s. 27-27. ISSN 1210-3756.
 341. MAJERIK, Petr. Využití TV metrů pro mediální plánování. Fresh Magazine. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 24-24. ISSN 1801-4488.
 342. SCHEU, Harald Christian. Vznik nového státu a jeho uznání v mezinárodním právu. Mezinárodní politika. 2008, roč. 32, č. 4, s. 4-6. ISSN 0543-7962.
 343. STÝBLO, Jiří. Způsobilosti vůdčích osobností pro řízení. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č. 10, s. 47-55. ISSN 0032-6208.
 344. PAVLŮ, Dušan a Hana JAHODOVÁ. Zvoní autosalonům hrana? Strategie. 2008, roč. 16, č. 2, s. 53-54. ISSN 1210-3756.
 345. TÖPFER, Pavel. 19. Mezinárodní olympiáda v informatice. Matematika, fyzika, informatika. 2008, roč. 17, č. 4, s. 244-247, 14 s. ISSN 1210-1761.
 346. 2007

 347. HELÍSEK, Mojmír. Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2007.
 348. BURÝŠEK, Slavomír. Bifurcation of solutions of any operator equation with the polynomial nonlinearity. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15. ISSN 1210-809X.
 349. ROUBAL, Ondřej. Biografický výzkum a historická paměť osidlování českého pohraničí. SOCIOweb. 2007, roč. 5, č. 4, s. 5-7. ISSN 1214-1720.
 350. GOMBÁR, Eduard. Bitva o Suez. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě. Mezinárodní politika. 2007, XXXI, č. 8, s. 40-40. ISSN 0543-7962.
 351. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. CESTA na cestě. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 103-104. ISSN 1802-792X.
 352. MAJERIK, Petr. Česko v roce 2008. Strategie. 2007, roč. 2007, č. 1. ISSN 1210-3756.
 353. PAVLŮ, Dušan. Digitální věk a veletrhy? Paradox doby? Strategie. 2007, roč. 2007, č. 26, s. 34-35. ISSN 1210-3756.
 354. STÝBLO, Jiří. HR jako podnikatel a strategický partner managementu. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 10. ISSN 0032-6208.
 355. PAVLŮ, Dušan. Charakteristika veletržního a výstavního trhu v ČR 2007. Euroveletrhy. 2007, roč. 15, s. 4-5. ISSN 1802-436X.
 356. VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-73. ISSN 1802-792X.
 357. WAWROSZ, Petr. Investování do sociálního kapitálu, efektivnost a redistribuční systémy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 74-102. ISSN 1802-792X.
 358. PAVLÁT, Vladislav. Jak vznikala pražská burza cenných papírů (1993 - 2008). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 66-78. ISSN 1802-792X.
 359. LISSE, Luděk. Ještě jednou k činnosti arbitrážních center. Právní rádce. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 61-63. ISSN 1210-4817.
 360. KUBÍČEK, Antonín a Vladislav PAVLÁT. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-25. ISSN 1802-792X.
 361. PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace. ACTA VŠFS. 2007, roč. 1, č. 1, s. 4-25. ISSN 1210-4817.
 362. HELÍSEK, Mojmír. Krize EMS, česká měnová krize a souvislosti se zapojením koruny do mechanismu ERM II. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007, roč. 1, č. 1, s. 26-48. ISSN 1802-792X.
 363. STÝBLO, Jiří. Lidský kapitál, inovace a příprava na budoucnost. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 6. ISSN 0032-6208.
 364. STÝBLO, Jiří. Management inovací. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 4. ISSN 0032-6208.
 365. PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace - netradiční informační služba? Marketing & Komunikace. 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1211-5622.
 366. PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace – netradiční informační služba? Marketing & Komunikace. 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1211-5622.
 367. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, roč. 82, č. 1, s. 50-53. ISSN 0035-9343.
 368. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2007. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, roč. 82, č. 4, s. 49-51. ISSN 0035-9343.
 369. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 20-35. ISSN 1802-792X.
 370. LISSE, Luděk. Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 2-17. ISSN 1210-8278.
 371. SULITKOVÁ, Ludmila. Nepředvídatelné fenomény v životě raně novověkého města (na příkladu Brna předbělohorského období). AUC Philosophica et historia. Z pomocných věd historických XVI. 2007, roč. 2007, 1-2, s. 707-720. ISSN 0567-8293.
 372. PAVLŮ, Dušan. Nová média - nové hrozby, nebo nová inspirace pro veletrhy? Prague Expo Journal. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 6-6.
 373. SCHEU, Harald Christian. Ochrana menšin v právu Evropské unie. Správní právo. 2007, roč. 40, č. 7, s. 490-514. ISSN 0139-6005.
 374. PRŮŠA, Ladislav. Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj pro odstranění dlouhodobých problémů v sociální oblasti. Národohospodářský obzor. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 47-53. ISSN 1213-2446.
 375. PAVLŮ, Dušan. Pod drobnohledem výzkumů veletrhy a výstavy. Marketing magazine. 2007, roč. 2007, č. 6, s. 16-17. ISSN 1211-7315.
 376. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu (na pokračování). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2007, č. 7.
 377. HELÍSEK, Mojmír. Problémy kurzového konvergenčního kritéria při vstupu ČR do eurozóny. Informace o semináři. In Zpravodaj ČSE. 2007.
 378. ČECHÁK, Vladimír. Přehled ukončených a probíhajících projektů výzkumu a vývoje. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 105-109. ISSN 1802-792X.
 379. STÝBLO, Jiří. Příprava lidí na obtížně předvídatelnou budoucnost. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 12. ISSN 0032-6208.
 380. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma penzijního připojištění. Ekonom. 2007, roč. 29. ISSN 1210-0714.
 381. MATES, Pavel. Reforma územní správy po roce 1989. Právněhistorické studie. 2007, roč. 2007, č. 39, s. 309-326. ISSN 0079-4929.
 382. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma veřejných financí a privatizace sociálního zabezpečení. Pojistný obzor. 2007, roč. 2007, č. 10. ISSN 0032-2393.
 383. STARÝ, Marek. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2007, s. 69-87. ISSN 0079-4929.
 384. BERKA, Petr. Rule - based Prediction of Page Occurence in Click- stream Data. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15, s. 25-32, 7 s. ISSN 1210-809X.
 385. BURÝŠEK, Slavomír. Small solutions of a holomorphic operator equation. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15. ISSN 1210-809X.
 386. DVOŘÁK, Pavel a Petr LEJTNAR. Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 36-59. ISSN 1802-792X.
 387. WAWROSZ, Petr. Thorstein Veblen a americká meziválečná institucionální ekonomie. Marathon (on-line). 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1211-8591.
 388. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, roč. 82, č. 2, s. 49-50. ISSN 0035-9343.
 389. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2007, roč. 17, č. 1, s. 59-60. ISSN 1210-1761.
 390. PAVLŮ, Dušan. V reklamě se nejvíce cení humor a vtip. Marketing Magazine. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 38-40. ISSN 1211-7315.
 391. BURÝŠKOVÁ, Věra. Variační metody v matematice a fyzice. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15. ISSN 1210-809X.
 392. SCHEU, Harald Christian. Význam a přínos Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Správní právo. 2007, roč. 2007, č. 2, s. 105-127. ISSN 0139-6005.
 393. PRŮŠA, Ladislav. Zamyšlení nad dosavadními výsledky dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb. Rezidenční péče. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-6. ISSN 1801-8718.
 394. ROUBAL, Ondřej. Ztrácí vzdělání prestiž? Listy. 2007, roč. 37, č. 6, s. 25-29. ISSN 1210-1222.
 395. 2006

 396. PAVLŮ, Dušan. Česká pošta využívá výzkum k manažerskému rozhodování. Marketing magazín. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 22-23. ISSN 1211-7315.
 397. WAWROSZ, Petr, Jan SLAVÍK a Šárka ELFMARKOVÁ. Dobrodružství světatvorby. Gymnasion. 2006, roč. 2006, č. 5. ISSN 1214-603X.
 398. TICHÝ, Jaromír. Dobrý obchod - cílová páska podnikání. Téma: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. 2006, roč. 1, č. 1, s. 6.
 399. PAVLŮ, Dušan. Globální souvislosti marketingových komunikací. Marketing & Komunikace. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 11-13. ISSN 1211-5622.
 400. PAVLŮ, Dušan. Globální souvislosti marketingových komunikací. Marketing & Komunikace. 2006, roč. 4, č. 2, s. 11-13. ISSN 1211-5622.
 401. WAWROSZ, Petr. Jak se o víkendu tvoří civilizace. Gymnasion. 2006, roč. 2006, č. 5. ISSN 1214-603X.
 402. LISSE, Luděk. K činnosti arbitrážních center a stálých rozhodčích soudů. Právní rádce. 2006, roč. 2006, č. 1. ISSN 1210-4817.
 403. LISSE, Luděk. K právnímu postavení tzv. arbitrážních center. Bulletin advokacie. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 40-44. ISSN 1210-6348.
 404. SULITKOVÁ, Ludmila a Blažena PRZYBYLOVÁ. Konference "Archiváři - profese budoucnosti". Varšava, 18-20. května 2006. Archivní časopis. 2006, roč. 2006, č. 56, s. 209-213. ISSN 0004-0398.
 405. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Marketingová komunikace je fenoménem 21. století. Marketing Magazine. 2006, roč. 2006, č. 12. ISSN 1211-7315.
 406. HAVLÍČEK, Karel a Milan KAŠÍK. Marketingové plánování malého a středního podniku. Moderní řízení. Praha: Economia, 2006, č. 5. ISSN 0026-8720.
 407. STARÝ, Marek. Mathyseové v Hostinné. Genealogické a heraldické listy. 2006, roč. 26, č. 1, s. 18-37. ISSN 1212-9631.
 408. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Městští písaři a vrcholná politika čtvrtého stavu (na příkladu královského města Brna). Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, č. 2, s. 25-25. ISSN 0323-052X.
 409. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2006, roč. 81, č. 1, s. 47-50. ISSN 0035-9343.
 410. WAWROSZ, Petr. Možnosti postmoderní filosofie. Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, č. 4. ISSN 1211-8591.
 411. WAWROSZ, Petr. Může závist zničit základy společnosti? Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, č. 5. ISSN 1211-8591.
 412. KOCOUREK, Ludomír. Nacistické organizace v říšské župě Sudety. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 9-72. ISSN 1212-3439.
 413. LISSE, Luděk. Několik poznámek k ust. § 3 zákona Č. 85/1996 Sb., o advokacii, a některým ustanovením souvisejícím. Bulletin advokacie. 2006, roč. 2006, 11-12, s. 90-95. ISSN 1210-6348.
 414. LISSE, Luděk. Několik poznámek k ust. § 3 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii, a některým ustanovením souvisejícím. Bulletin advokacie. 2006, roč. 2006, 11-12, s. 90-95. ISSN 1210-6348.
 415. WAWROSZ, Petr, Radim VALENČÍK a Rafik BEDRETDINOV. Obecná teorie redistribučních systémů. Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, 4-6. ISSN 1211-8591.
 416. KOCOUREK, Ludomír. Okupované pohraničí a holocaust. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 73-170. ISSN 1212-3439.
 417. TÖPFER, Pavel. Optimalizace cesty (Úlohy z MO - kategorie P - 15. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 3, s. 164-173. ISSN 1210-1761.
 418. TÖPFER, Pavel. Optimalizace cesty (Úlohy z MO - kategorie P - 15. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 4, s. 238-243. ISSN 1210-1761.
 419. VOSTATEK, Jaroslav. Pojistné za životní pojištění se vyrovná neživotnímu. Finanční poradce. 2006, roč. 2006, č. 3. ISSN 1214-410X.
 420. LISSE, Luděk. Postavení stálých rozhodčích soudů. Právní rádce. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 31-36. ISSN 1210-4817.
 421. LISSE, Luděk. Povinnost orgánů státní správy poskytovat právní stanoviska. Právní rádce. 2006, roč. 2006, č. 5, s. 37-40. ISSN 1210-4817.
 422. BURÝŠEK, Slavomír. Singular Points of Multivalued Analytic Operators and the Monodromy Theorem. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2006, roč. 14, s. 52-55, 3 s. ISSN 1210-809X.
 423. LISSE, Luděk. Soudní prodej zástavy v rozhodčím řízení. Obchodní právo. 2006, roč. 2006, č. 9, s. 13-20. ISSN 1210-8278.
 424. PAVLŮ, Dušan. Svet vel´trhov a výstav sa stabilizuje, rozhovor s red. K. Pokojnou, Bratislava. Trend Špeciál – Výstavy. 2006, s. 16-17. ISSN 1335-0684.
 425. HELÍSEK, Mojmír. Terciární vzdělávání v ČR ve srovnání s OECD - proč jsme stále v polovině cesty. Marathon [on-line]. 2006, č. 71, s. 21-25, 4 s. ISSN 1211-8591.
 426. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Úskalí marketingu na zahraničních trzích. Marketing magazine. Praha: Adore, 2006, č. 5, s. 20-21, 1 s. ISSN 1211-7315.
 427. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 55. ročníku Matematické olympiády, kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2006, roč. 81, č. 2, s. 48-50. ISSN 0035-9343.
 428. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 55. ročníku MO - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 1, s. 54-56. ISSN 1210-1761.
 429. PAVLŮ, Dušan. Veletrh, image, efektivnost. Prague Expo Journal. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 25-25.
 430. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy - stále efektivní nástroj marketingové komunikace? EUROVELETRHY. 2006. ISSN 1802-436X.
 431. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako inovace. Inovační podnikání a transfer podnikání. 2006. ISSN 1210-4612.
 432. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako součást segmentu podpory prodeje. Event & Promotion. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 8-8. ISSN 1801-7541.
 433. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence. Marketing Magazine. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 28-30. ISSN 1211-7315.
 434. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence. Marketing magazín. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 28-30. ISSN 1211-7315.
 435. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence budou efektivním marketingovým nástrojem? Marketing Magazine. Praha, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 28-30. ISSN 1211-7315.
 436. SCHEU, Harald Christian a Stanislava HÝBNEROVÁ. Zbavení svobody a soudní kontrola z pohledu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a Evropského soudu pro lidská práva. Bulletin advokacie. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 30-33. ISSN 1210-6348.
 437. KUNZ, Vilém. Znalostní ekonomika. Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářské komora Most, 2006, roč. 1, č. 2, s. 6.
 438. TÖPFER, Pavel. Zpracování naměřených teplot (Úlohy z MO - kategorie P - 16. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 6, s. 357-363. ISSN 1210-1761.
 439. TÖPFER, Pavel. Zpracování naměřených teplot (Úlohy z MO - kategorie P - 16. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 7, s. 436-439. ISSN 1210-1761.
 440. SCHEU, Harald Christian. Zur Stellung Mährens innerhalb der unabhängigen Tschechischen Republik. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 2006, roč. 2006, č. 16. ISSN 1560-182X.
 441. TÖPFER, Pavel. 18. Mezinárodní olympiáda v informatice. Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 3, s. 187-190. ISSN 1210-1761.
 442. 2005

 443. PAVLŮ, Dušan. Analýza českého veletržního a výstavního trhu za rok 2004. Českomoravské veletrhy, 2005. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 4-4. ISSN 1801-7045.
 444. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 54. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2005, roč. 15, č. 1, s. 62-63. ISSN 1210-1761.
 445. PAVLŮ, Dušan. České vel´trhy zaznamenavajú pozitívné trendy. Trend - špeciál Výstavy 2006. 2005, s. 18-18. ISSN 1335-0684.
 446. WAWROSZ, Petr. Je zdravotnictví veřejný statek? Marathon [on-line]. 2005, roč. 2005, č. 6. ISSN 1211-8591.
 447. PAVLŮ, Dušan. Komplexní úkol: komplexní vzdělávání. Design trend 14. 2005, roč. 2005, č. 23, s. 58-59. ISSN 1210-1591.
 448. NETOLICKÝ, Václav. Malé a střední obce a dotace z fondů Evropské unie. E-zpravodaj. 2005, č. 31, s. 1-2.
 449. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingové řízení MSP. Moderní řízení. Praha: Economia, 2005, č. 7. ISSN 0026-8720.
 450. KAŠÍK, Milan. Možnosti vztahového marketingu (CRM) v práci vysokých škol. AULA. Praha: Karolinum, 2005, č. 2. ISSN 1210-6658.
 451. BURÝŠEK, Slavomír. Multivaluated analytic operators on Banach spaces. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2005, roč. 13, č. 1, s. 53-60, 7 s. ISSN 1210-809X.
 452. TÖPFER, Pavel. Nakreslení grafu minimálním počtem tahů (Úlohy z MO - kategorie P, 14. část). Matematika, fyzika, informatika. 2005, roč. 15, č. 6, s. 363-369. ISSN 1210-1761.
 453. TÖPFER, Pavel. Plánování zakázek aneb Bořivojova prádelna (Úlohy z MO - kategorie P - 13. část). Matematika, fyzika, informatika. 2005, roč. 15, č. 1, s. 39-47. ISSN 1210-1761.
 454. WAWROSZ, Petr. Právo a ekonomie. Marathon [on-line]. 2005, roč. 2005, č. 6. ISSN 1211-8591.
 455. MATES, Pavel. Rozhodování podle nového správního řádu. Moderní obec. 2005, roč. 11, č. 2, s. 34-35. ISSN 1211-0507.
 456. PAVLŮ, Dušan. Seriál: Marketingové komunikace a veřejnost České republiky - 1/Jak veřejnost chápe obsah pojmu reklama. IN STORE SLOVAKIA. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 50-51. ISSN 1214-5238.
 457. PAVLŮ, Dušan. Seriál: Marketingové komunikace a veřejnost České republiky - 2/Je reklama pravdivá informace? IN STORE SLOVAKIA. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 48-49. ISSN 1214-5238.
 458. PAVLŮ, Dušan. Seriál: Marketingové komunikace a veřejnost České republiky - 3/Čím reklama přesvědčí ke koupi. IN STORE SLOVAKIA. 2005, roč. 2005, č. 4. ISSN 1214-5238.
 459. PAVLŮ, Dušan. Seriál: Marketingové komunikace a veřejnost České republiky - 4/Jak reklama ovlivňuje nákupní rozhodování. IN STORE SLOVAKIA. 2005, roč. 2005, č. 7, s. 28-30. ISSN 1214-5238.
 460. PAVLŮ, Dušan. Seriál: Marketingové komunikace a veřejnost České republiky - 5/Reklama jako zdroj specifických informací. IN STORE SLOVAKIA. 2005, roč. 2005, č. 8, s. 32-33. ISSN 1214-5238.
 461. KAŠÍK, Milan. Složitá alchymie mediálního mixu. Marketing magazine. Praha: Adore, 2005, č. 6, s. 74-76, 2 s. ISSN 1211-7315.
 462. KAŠÍK, Milan. Soukromé školy - stroje na peníze? Marketing magazine. Praha: Adore, 2005, č. 5, s. 24-25, 1 s. ISSN 1211-7315.
 463. PAVLŮ, Dušan. The exhibitions industry in the Czech Republic - positive results and exxiting prospects. Exhibit. 2005, roč. 2005, č. 95, s. 26-30.
 464. KAŇKA, Miloš a Eva KAŇKOVÁ. The using of the model on decision-making about the access the currency union. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2005, roč. 13, s. 31-39, 8 s. ISSN 1210-809X.
 465. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa - její charakter a problém přípravy kvalifikovaných pracovníků. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2. ISSN 1801-2191.
 466. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Praha: Agentura DAHA, 2005, č. 9. ISSN 1211-6378.
 467. KAŠÍK, Milan. Vztahový marketing a řízení podniku. Marketing magazine. Praha: Adore, 2005, č. 6, s. 22-24, 2 s. ISSN 1211-7315.
 468. PAVLŮ, Dušan. Změna role podpory prodeje v integrované marketingové komunikaci. Marketing & Komunikace. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 4-8. ISSN 1211-5622.
 469. KAŠÍK, Milan. Žije ten, kdo je vidět (v reklamě). Marketing magazine. Praha: Adore, 2005, č. 12, s. 22-23, 1 s. ISSN 1211-7315.
 470. TÖPFER, Pavel. 17. Mezinárodní olympiáda v informatice - IOI 2005. Matematika, fyzika, informatika. 2005, roč. 15, č. 3, s. 189-190. ISSN 1210-1761.
 471. 2004

 472. PAVLŮ, Dušan. Analýza českého veletržního a výstavního trhu za rok 2003. Českomoravské veletrhy. 2004. ISSN 1801-7045.
 473. SULITKOVÁ, Ludmila. Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Czechoslovak history newsletter: Bulletin of the Czechoslovak History Conference. 2004, roč. 27, č. 2, s. 7-8. ISSN 0896-9809.
 474. STARÝ, Marek. Byl Václav Berka z Dubé sirotkem již za života svého otce? K pochybnostem ohledně datace jedné listiny. Olomoucký archivní sborník. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 108-111. ISSN 1214-4711.
 475. KAŠÍK, Milan. B2B hledá vlastní definici. Strategie. Praha: Mona, spol. s r. o., 2004, č. 50, s. 28-29, 1 s. ISSN 1210-3756.
 476. KREBS, Vojtěch a Antonín SLANÝ. Causes of changes in social protection systems. Národohospodářský obzor. Brno, 2004, roč. 4, č. 1, s. 41-47. ISSN 1213-2446.
 477. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 53. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2004, roč. 14, č. 1, s. 59-60. ISSN 1210-1761.
 478. KUBÍČEK, Antonín. Co dál se samoregulací? Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. 2004, roč. 81, č. 9, s. 11-12. ISSN 0032-2393.
 479. STARÝ, Marek. Čtyři roky krajů. CEVRO. 2004, roč. 2004, č. 7, s. 5-5. ISSN 1213-9521.
 480. PAVLŮ, Dušan. Deti a reklama. 1. diel rozsiahleho výskumu. IN STORE SLOVAKIA. 2004. ISSN 1336-2348.
 481. PAVLŮ, Dušan. Deti a reklama. 2. diel rozsiahleho výskumu. IN STORE SLOVAKIA. 2004, roč. 2004. ISSN 1336-2348.
 482. PAVLŮ, Dušan. Deti a reklama. 3. diel rozsiahleho výskumu. IN STORE SLOVAKIA. 2004. ISSN 1336-2348.
 483. TÖPFER, Pavel. Hračkářství (Úlohy z MO - kategorie P - 10. část). Matematika, fyzika, informatika. 2004, roč. 14, č. 1, s. 41-45. ISSN 1210-1761.
 484. MATES, Pavel. Identifikační povinnost podle živnostenského zákona. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 17, s. 28-29. ISSN 1210-6739.
 485. SULITKOVÁ, Ludmila a Martin MARTINOVSKÝ. Informační společnost 21. století: Problémy úschovy a ochrany dat. Akademický bulletin. 2004, roč. 2004. ISSN 1210-9525.
 486. PAVLŮ, Dušan. Jak efektivně komunikovat na veletrhu? Marketing & Komunikace. 2004. ISSN 1211-5622.
 487. MATES, Pavel. K některým otázkám tzv. estetických operací. Zdravotnictví a právo. 2004, roč. 8, č. 7. ISSN 1211-6432.
 488. PAVLŮ, Dušan. Místo veletrhů a výstav v systému marketingové komunikace v ČR. Marketing & Komunikace. 2004. ISSN 1211-5622.
 489. LISSE, Luděk. Monokratické postavení ředitele Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Právní rádce. 2004, roč. 2004, č. 8, s. 47-50. ISSN 1210-4817.
 490. PAVLŮ, Dušan. Na okraj historie, současnosti a budoucnosti. Marketing & Komunikace. 2004. ISSN 1211-5622.
 491. SULITKOVÁ, Ludmila. Několik poznámek k charakteru vůdčí vrstvy městského obyvatelstva na příkladu Brna. Documenta Pragensia. 2004, roč. 2004, č. 22, s. 243-250. ISSN 0231-7443.
 492. ČECHÁK, Vladimír. O konferenci VŠFS "Vzdělanostní ekonomika". Akademický Bulletin. Praha: AV ČR, 2004, roč. 12, č. 6. ISSN 1210-9525.
 493. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 7, s. 60-66. ISSN 1210-6739.
 494. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. On some minimization problems for real functionals on Banach spaces. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2004, roč. 12, č. 1, s. 51-61, 10 s. ISSN 1210-809X.
 495. TÖPFER, Pavel. Orámovaný obdélník (Úlohy z MO - kategorie P - 11. část). Matematika, fyzika, informatika. 2004, roč. 14, č. 5, s. 298-305. ISSN 1210-1761.
 496. KREBS, Vojtěch. Otevřená metoda koordinace a důchodové systémy v Evropě. Národní pojištění. 2004, roč. 2004, č. 3, s. 3-4. ISSN 0323-2395.
 497. TÖPFER, Pavel. Půlení intervalů (Úlohy z MO - kategorie P - 12. část). Matematika, fyzika, informatika. 2004, roč. 14, č. 9, s. 558-562. ISSN 1210-1761.
 498. ROUBAL, Ondřej. Regionale Identität - Globalisierung - Modernisierung. Tschechisch-Deutsche Zusammenhänge. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 8-9. ISSN 1214-7559.
 499. ROUBAL, Ondřej. Regionální identita v souvislosti globalizace a modernizace. Česko-německé souvislosti: bulletin projektu. 2004, roč. 2, č. 2, s. 8-9. ISSN 1214-4622.
 500. KREBS, Vojtěch. Strategie modernizace sociální ochrany v zemích EU. Práce a mzda. 2004, L, 1-2, s. 73-77. ISSN 0032-6208.
 501. ROUBAL, Ondřej. The Regional Identity in the Relations of Globalization and Modernization. Czech-German Connections. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 8-9. ISSN 1214-7567.
 502. PAVLŮ, Dušan. Vlastní veletržní účast se musí také propagovat. Marketing & Komunikace. 2004. ISSN 1211-5622.
 503. PAVLŮ, Dušan. Vlivy komerčních marketingových komunikací na českou spotřebitelskou veřejnost - marketingová studie na pokračování. IN STORE MARKETING. 2004. ISSN 1214-5238.
 504. PAVLŮ, Dušan. Vlivy komerčních marketingových komunikací na českou spotřebitelskou veřejnost - marketingová studie na pokračování(1). IN STORE MARKETING. 2004. ISSN 1214-5238.
 505. PAVLŮ, Dušan. Vlivy komerčních marketingových komunikací na českou spotřebitelskou veřejnost - marketingová studie na pokračování(2). IN STORE MARKETING. 2004. ISSN 1214-5238.
 506. PAVLŮ, Dušan. Vlivy komerčních marketingových komunikací na českou spotřebitelskou veřejnost - marketingová studie na pokračování(3). IN STORE MARKETING. 2004. ISSN 1214-5238.
 507. PAVLŮ, Dušan. Vlivy komerčních marketingových komunikací na českou spotřebitelskou veřejnost - marketingová studie na pokračování(4). IN STORE MARKETING. 2004. ISSN 1214-5238.
 508. ČECHÁK, Vladimír. Vysoká škola finanční a správní. AULA. Praha, 2004, č. 2. ISSN 1210-6658.
 509. ČECHÁK, Vladimír. Vysoká škola finanční a správní - v posledních dvou letech. Účetnictví. Praha, 2004, č. 8. ISSN 0139-5661.
 510. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělanostní společnost - vzdělanostní ekonomika. Akademický bulletin. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 12, č. 6. ISSN 1210-9525.
 511. MATES, Pavel. Zjišťování a prokazování totožnosti. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 11, č. 22, s. 191-196. ISSN 1210-6739.
 512. MATES, Pavel. Změny v evidenci obyvatel a užívání rodného čísla. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 9, s. 90-92. ISSN 1210-6739.
 513. MATES, Pavel. Zpracování osobních údajů při ochraně veřejného zdraví. Zdravotnictví a právo. 2004, roč. 8, č. 1, s. 4-6. ISSN 1211-6432.
 514. TÖPFER, Pavel. 16. Mezinárodní olympiáda v informatice - IOI 2004. Matematika, fyzika, informatika. 2004, roč. 14, č. 3, s. 191-192. ISSN 1210-1761.
 515. 2003

 516. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 52. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2003, roč. 13, č. 1, s. 61-63. ISSN 1210-1761.
 517. PAVLŮ, Dušan. Ekonomika, kultura, etika, politika = společenská odpovědnost firem. Marketing & Komunikace. 2003. ISSN 1211-5622.
 518. ROUBAL, Ondřej. Etnická identita v mezigeneračním a národním srovnání. SOCIOweb. 2003, roč. 1, 19-20, s. 3-5. ISSN 1214-1720.
 519. ZICH, František. Evropská integrace jako organizační proces. SOCIOweb. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2003, roč. 1, č. 9, s. 3-4. ISSN 1214-1720.
 520. KAŠÍK, Milan. ITV CRM komunikace - nástroj efektivního řízení firem. Marketing Magazine. Praha, 2003, č. 6, s. 28-29, 1 s. ISSN 1211-7315.
 521. LISSE, Luděk. Jednání s odbornou péčí a trestněprávní odpovědnost. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 22-24. ISSN 1210-4817.
 522. HELÍSEK, Mojmír. Ještě k dějinám inflace. Praha: Bankovnictví, 2003. ISSN 1213-7693.
 523. MATES, Pavel. K povinnosti mlčenlivosti při výkonu správního dozoru. Daňová a Hospodářská Kartotéka. 2003, roč. 2003, č. 17, s. 155-175. ISSN 1210-6739.
 524. STARÝ, Marek. K vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě. Parlamentní zpravodaj. 2003, roč. 9, č. 9, s. 28-29. ISSN 1211-037X.
 525. MATES, Pavel. K zárukám práva na nedotknutelnost osoby při poskytování zdravotní péče, ochraně zdraví a veřejného zdraví. Zdravotnicvtí a právo. 2003, roč. 2003, č. 11, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
 526. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita I. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 9, s. 1-3. ISSN 1214-1720.
 527. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita II. SOCIOweb. 2003, roč. 2003, č. 13. ISSN 1214-1720.
 528. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita III. SOCIOweb. 2003, roč. 2003, č. 14. ISSN 1214-1720.
 529. ČECHÁK, Vladimír. Lidský kapitál - investice do vzdělání. Hospodářské noviny - Kariéra. 2003, říjen 2003. ISSN 0862-9587.
 530. KAŠÍK, Milan. Manažerské školy MBA na českém trhu. Moderní řízení. Praha: Economia, 2003, č. 2, s. 52-54, 2 s. ISSN 0026-8720.
 531. KAŠÍK, Milan. Marketingová komunikace: marketing nebo komunikace? Moderní řízení. Praha: Economia, 2003, č. 5, s. 36-36. ISSN 0026-8720.
 532. BERKA, Petr a Felix KOSCHIN. MiningMart - projekt předzpracování dat pro dobývání znalostní z databází. Mundus Symbolicus. 2003, roč. 11, s. 34-44, 10 s. ISSN 1210-809X.
 533. STARÝ, Marek. Nedochované funerální památky ve Šternberku. Genealogické a heraldické listy. 2003, roč. 23, č. 1, s. 2-29. ISSN 1212-9631.
 534. PAVLŮ, Dušan. Netaháme někdy / často v marketingové komunikaci za kratší konec? Marketing & Komunikace. 2003. ISSN 1211-5622.
 535. LISSE, Luděk. Nucená správa v družstevní záložně. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 7, s. 52-56. ISSN 1210-4817.
 536. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana BARVÍKOVÁ. O stavovské solidaritě. Archivní časopis. 2003, roč. 2003, č. 53, s. 171-175. ISSN 0004-0398.
 537. LISSE, Luděk. Oprávnění správce konkursní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkursní podstaty na účet vedený na jméno správce konkursní podstaty. Právník. 2003, roč. 2003, č. 11, s. 1076-1098. ISSN 0231-6625.
 538. TÖPFER, Pavel. Pořadí programátorů (Úlohy z MO - kategorie P - 9. část). Matematika, fyzika, informatika. 2003, roč. 13, č. 8, s. 497-502. ISSN 1210-1761.
 539. HELÍSEK, Mojmír. Před třiceti lety zanikl brettonwoodský systém. Praha: Bankovnictví, 2003. ISSN 1212-4273.
 540. ŠMÍD, Jan. Přirozené právo jako nutný výsledek kritiky pozitivismu? Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2003, roč. 6, č. 4. ISSN 1212-7833.
 541. MATES, Pavel. Reklama a ochrana soukromí. Daňová a hospodářská kartotéka. 2003, roč. 2003, 14.-15., s. 140-144. ISSN 1210-6739.
 542. LISSE, Luděk. Rozhodnutí nuceného správce. Správní právo. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 127-143. ISSN 0139-6005.
 543. ROUBAL, Ondřej. Skupina-základní sociologický pojem. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 6, s. 4-5. ISSN 1214-1720.
 544. PAVLŮ, Dušan. Sociální marketing se má čile k světu. Strategie. 2003. ISSN 1210-3756.
 545. ROUBAL, Ondřej. Solidarita ve společnosti je základem sociálního státu, říká profesor sociologie Jan Keller. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 4, s. 5-6. ISSN 1214-1720.
 546. HELÍSEK, Mojmír. Společná měna - alternativa měnových krizí. Praha: Euro, 2003. ISSN 1212-3129.
 547. KROUPA, Tomáš a Petr BERKA. Systém WISECON - Inteligentní podpora nakupování na Internetu. Mundus Symbolicus. 2003, roč. 11, s. 61-69, 8 s. ISSN 1210-809X.
 548. KREBS, Vojtěch. Systémy důchodového zabezpečení ve vyspělých zemích Evropy. Národní pojištění. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 33-35. ISSN 0323-2395.
 549. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. The existence of bifurcation points of the couple of nonlinear operators. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2003, roč. 11, č. 2, s. 197-204, 7 s. ISSN 1210-809X.
 550. ČICHOVSKÝ, Ludvík a Milan KAŠÍK. Typologie poskytovatelů vzdělávání MBA v ČR. Moderní řízení. Praha: Economia, 2003, č. 6, s. 87-88, 1 s. ISSN 0026-8720.
 551. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako komunikační médium? Marketing & Komunikace. 2003. ISSN 1211-5622.
 552. MATES, Pavel. Vývoj správního trestání v roce 2002. Daňová a hospodářská kartotéka. 2003, roč. 11, č. 4, s. 31-37. ISSN 1210-6739.
 553. VOSTATEK, Jaroslav. Zákon o penzijním připojištění je jeden velký nesmysl. Profit. 2003, roč. 2003, č. 45. ISSN 1212-3498.
 554. SULITKOVÁ, Ludmila. Zkáza a naděje. Akademický bulletin. 2003, roč. 2003, č. 4, s. 30-30. ISSN 1210-9525.
 555. PAVLŮ, Dušan. Známe dobře svůj nástroj veletržní komunikace? Strategie. 2003. ISSN 1210-3756.
 556. TÖPFER, Pavel. 15. Mezinárodní olympiáda v informatice - IOI 2003. Matematika, fyzika, informatika. 2003, roč. 13, č. 3, s. 187-188. ISSN 1210-1761.
 557. 2002

 558. BERKA, Petr a Jiřina VEJNAROVÁ. AI - umělá inteligence. Zpravodaj VŠE. Praha, 2002, č. 3, s. 24-24. ISSN 1213-7146.
 559. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 51. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2002, roč. 12, č. 1, s. 57-58. ISSN 1210-1761.
 560. VOPÁLKA, Vladimír. Cíle správy a správní tresty. Správní právo. 2002, roč. 35, č. 1, s. 24-28. ISSN 0139-6005.
 561. ZICH, František. Dělnická část středních vrstev za socialismu. Studie k sociálním dějinám. 2002, roč. 10, č. 2.
 562. KREBS, Vojtěch. Hledání nového přístupu k problematice zdravotně postižených. Sociální politika. 2002, roč. 28, č. 2, s. 4-6. ISSN 0049-0962.
 563. KLVAŇA, Jaroslav a Milan HAMPL. Informační systémy ve stavebnictví. Network Computing. 2002, roč. 4, č. 11, s. 20-25. ISSN 1213-1180.
 564. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Kompetence brněnských radních v předbělohorské době. Porovnání se situací v dalších moravských královských městech. Documenta Pragensia. 2002, roč. 2002, č. 21, s. 39-54. ISSN 0231-7443.
 565. BERKA, Petr. Microsoft Data Analyzer 3.5 OLAP pro začátečníky. Softwarové noviny. Praha: Softwarové noviny, 2002, roč. 13, č. 4, s. 40-41. ISSN 1210-8472.
 566. ŠMÍD, Jan. Multikulturalismus bez základů. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2002, roč. 5, č. 1. ISSN 1212-7833.
 567. TÖPFER, Pavel. Nejdelší rostoucí podposloupnost (Úlohy z MO - kategorie P - 8. část). Matematika, fyzika, informatika. 2002, roč. 12, č. 2, s. 104-109. ISSN 1210-1761.
 568. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. On spectra and bifurcation points of nonlinear operators. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2002, roč. 10, č. 1, s. 47-53, 6 s. ISSN 1210-809X.
 569. LISSE, Luděk. Postavení nuceného správce družstevní záložny a banky. Právník. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 460-480. ISSN 0231-6625.
 570. ŠMÍD, Jan. Právo mezi fikcí a realitou. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2002, č. 4. ISSN 1212-7833.
 571. TÖPFER, Pavel. Přijímací zkouška z informatiky na MFF v roce 2002. Matematika, fyzika, informatika. 2002, roč. 12, č. 5, s. 308-312. ISSN 1210-1761.
 572. LISSE, Luděk. Rozhodnutí o zavedení nucené správy. Správní právo. 2002, roč. 2002, č. 3, s. 129-142. ISSN 0139-6005.
 573. TÖPFER, Pavel. Řešení přijímací zkoušky z informatiky na MFF v roce 2002. Matematika, fyzika, informatika. 2002, roč. 12, č. 6, s. 371-376. ISSN 1210-1761.
 574. TÖPFER, Pavel. Studium informatiky na MFF UK. Matematika, fyzika, informatika. 2002, roč. 12, č. 4, s. 241-244. ISSN 1210-1761.
 575. LISSE, Luděk. Účinky zavedení nucené správy v družstevní záložně. Právní rádce. 2002, roč. 2002, č. 9, s. 30-32. ISSN 1210-4817.
 576. MATES, Pavel. Zpracování osobních údajů v novele zákona o bankách. Daňová a hospodářská kartotéka. 2002, roč. 2002, č. 10, s. 120-122. ISSN 1210-6739.
 577. LISSE, Luděk. Způsobilost mít práva jako esence právního státu. Právník. 2002, roč. 2002, č. 12, s. 1295-1311. ISSN 0231-6625.
 578. 2001

 579. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 50. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2001, roč. 11, č. 1, s. 59-61. ISSN 1210-1761.
 580. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 50. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2001, roč. 78, 1-2, s. 64-66. ISSN 0035-9343.
 581. BERKA, Petr. Dobývání znalostí z bankovních dat. Softwarové noviny. Praha: Softwarové noviny, 2001, roč. 12, č. 6, s. 34-36, 2 s. ISSN 1210-8472.
 582. BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Softwarové noviny. 2001, roč. 12, č. 6, s. 28-34, 6 s. ISSN 1210-8472.
 583. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Etnická příslušnost a jazyková komunikace obyvatel Brna ve středověku a raném novověku. Documenta Pragensia. 2001, roč. 2001, č. 19, s. 37-57. ISSN 0231-7443.
 584. LISSE, Luděk. Formy skončení nucené správy v družstevních záložnách. Správní právo. 2001, roč. 2001, č. 4, s. 215-234. ISSN 0139-6005.
 585. GOMBÁR, Eduard. Irán za vlády Rézy šáha Pahlavího. Historický obzor. 2001, roč. 11, č. 12, s. 183-189, 6 s. ISSN 1210-6097.
 586. CYHELSKÝ, Lubomír a P. ZÁVODSKÝ. Jaromír Walter (1923-2001). Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2001, č. 5. ISSN 0322-788X.
 587. BERKA, Petr. KnowledgeSTUDIO 3.0.1. Průvodce dobýváním znalostí z databází. Softwarové noviny. Praha: Softwarové noviny, 2001, roč. 12, č. 5, s. 38-40, 2 s. ISSN 1210-8472.
 588. LISSE, Luděk. Konkurzní řízení a nucená správa. Právní rádce. 2001, roč. 2001, č. 12, s. 10-13. ISSN 1210-4817.
 589. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice - Finsko 2001. Matematika, fyzika, informatika. 2001, roč. 11, č. 3, s. 188-189. ISSN 1210-1761.
 590. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2001. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2001, roč. 78, 1-2, s. 76-80. ISSN 0035-9343.
 591. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů ve zvláštních zákonech. Daňová a hospodářská kartotéka. 2001, roč. 9, č. 19, s. 217-222. ISSN 1210-6739.
 592. TÖPFER, Pavel. Prohledávání do šířky trochu jinak. Matematika, fyzika, informatika. 2001, roč. 11, č. 5, s. 303-309. ISSN 1210-1761.
 593. TÖPFER, Pavel. Prohledávání grafu. Matematika, fyzika, informatika. 2001, roč. 11, č. 8, s. 497-502. ISSN 1210-1761.
 594. MATES, Pavel. Příslušnost k projednávání správních deliktů. Trestní právo. 2001, roč. 6, č. 10, s. 10-15. ISSN 1211-2860.
 595. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. Some exampels of adjoint to homogeneous operators. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2001, roč. 9, č. 1, s. 105-112, 7 s. ISSN 1210-809X.
 596. LISSE, Luděk. Vedení devizových účtů u družstevních záložen a jejich pojištění. Právní rádce. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 22-24. ISSN 1210-4817.
 597. LISSE, Luděk. Vklady u družstevních záložen. Právní rádce. 2001, roč. 2001, č. 10, s. 1-8. ISSN 1210-4817.
 598. MATES, Pavel. Zajištění bezpečnosti osobních údajů. Právo a rodina. 2001, roč. 2001, č. 3, s. 4-7. ISSN 1212-866X.
 599. 2000

 600. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 49. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 1, s. 61-62. ISSN 1210-1761.
 601. TÖPFER, Pavel. Celostátní kolo 49. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2000, roč. 77, 2-3, s. 98-100. ISSN 0035-9343.
 602. TÖPFER, Pavel. Dvanáctá mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2000. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2000, roč. 77, 2-3, s. 113-115. ISSN 0035-9343.
 603. STARÝ, Marek. K otázce původu Heleny Litevské, manželky vévody Jana II. Ratibořského. Genealogické a heraldické listy. 2000, roč. 20, 2-3, s. 41-44. ISSN 1212-9631.
 604. KAŠÍK, Milan. Marketing a strojírenství. Technik. 2000, č. 9, s. 18-18. ISSN 1210-616X.
 605. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2000. Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 4, s. 254-256. ISSN 1210-1761.
 606. KAŠÍK, Milan. Noviny zdarma budou přibývat. Strategie - Média speciál. Praha, 2000, č. 18, s. 1-2, 1 s. ISSN 1210-3756.
 607. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů v českém právním řádu. Bulletin advokacie. 2000, roč. 10, č. 9, s. 32-42. ISSN 1210-6348.
 608. KOCOUREK, Ludomír. Osvobození severních Čech. Vlastivědný sborník Podřipsko. 2000, roč. 2000, č. 10, s. 69-74.
 609. KOCOUREK, Ludomír. Podřipské muzeum a Muzejní spolek v Roudnici nad Labem. Vlastivědný sborník Podřipsko. 2000, roč. 2000, č. 10, s. 18-24.
 610. MATES, Pavel, Marie-Helene MONSERIÉ-BON a Vladimír SEDLÁČEK. Právo na informace. Právní praxe. 2000, roč. 48, č. 2, s. 129-138. ISSN 1211-0825.
 611. TÖPFER, Pavel. Přijímací zkoušky z informatiky na MFF UK. Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 6, s. 367-373. ISSN 1210-1761.
 612. TÖPFER, Pavel. Přijímací zkoušky z informatiky na MFF UK (řešení úloh). Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 7, s. 434-439. ISSN 1210-1761.
 613. KOCOUREK, Ludomír. Příspěvek k dějinám církve a jejího hnutí odporu v okupovaném pohraničí českých zemí. Historie okupovaného pohraničí 1938-1948. 2000, roč. 2000, č. 5, s. 69-82. ISSN 1212-3439.
 614. KOCOUREK, Ludomír. Příspěvek k dějinám odboje v západních a jižních Čechách. Historie okupovaného pohraničí 1938-1948. 2000, roč. 2000, č. 6, s. 205-210. ISSN 1212-3439.
 615. MATES, Pavel. Sdílení údajů v bankovnictví a pojišťovnictví. Obchodní právo. 2000, roč. 9, č. 10, s. 2-5. ISSN 1210-8278.
 616. MODRÁ, Jarmila, Bojka HAMERNÍKOVÁ a Jaroslav BERKA. Systémy rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Veřejná správa. 2000, roč. 11, č. 21, s. IV-VI, 2 s. ISSN 0027-8009.
 617. TÖPFER, Pavel. Úlohy z MO - kategorie P (3. část - k použití Dijkstrova algoritmu). Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 1, s. 45-53. ISSN 1210-1761.
 618. TÖPFER, Pavel. Úlohy z MO - kategorie P (4. část - zvyšování efektivity algoritmu). Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 3, s. 175-180. ISSN 1210-1761.
 619. TÖPFER, Pavel. Využití rekurze (Úlohy z MO - kategorie P - 5. část). Matematika, fyzika, informatika. 2000, roč. 10, č. 9, s. 562-567. ISSN 1210-1761.
 620. 1999

 621. TÖPFER, Pavel. Historický úspěch studentů. Fórum. 1999, roč. 6, č. 6, s. 11-11. ISSN 1211-1724.
 622. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice IOI'99. Rozhledy matematicko-fyzikální. 1999, roč. 76, č. 5, s. 250-252. ISSN 0035-9343.
 623. HELÍSEK, Mojmír. Ökonomische transformation in der Tschechischen Republik. Umbruch. Magazin der Hochschule Bremen. 1999, roč. 15, č. 5, s. 27-30, 3 s. ISSN 0178-6482.
 624. TÖPFER, Pavel. Středoevropská olympiáda v informatice. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1999, roč. 44, č. 4, s. 334-337. ISSN 0032-2423.
 625. TÖPFER, Pavel. Šestá středoevropská olympiáda v informatice. Rozhledy matematicko-fyzikální. 1999, roč. 76, č. 5, s. 245-249. ISSN 0035-9343.
 626. TÖPFER, Pavel. Úlohy z MO - kategorie P (1. část - k dynamickému programování). Matematika, fyzika, informatika. 1999, roč. 9, č. 6, s. 375-379. ISSN 1210-1761.
 627. TÖPFER, Pavel. Úlohy z MO - kategorie P (2. část - ještě k dynamickému programování). Matematika, fyzika, informatika. 1999, roč. 9, č. 7, s. 422-428. ISSN 1210-1761.
 628. TÖPFER, Pavel. 11. mezinárodní olympiáda v informatice IOI'99. Matematika, fyzika, informatika. 1999, roč. 9, č. 5, s. 316-318. ISSN 1210-1761.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2021 10:05