Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Agent-zákazník problém v distribuci finančních produktů. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2018, roč. 66, č. 4, s. 491-507. ISSN 0032-3233.
 2. KOLITSCHOVÁ, Petra, Jaroslav KERBIC a Roman RAK. Aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 2018, roč. 29, č. 3, s. 2-6. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2018.3.2.
 3. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
 4. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Credit Contract and Lending Contract in the Context of the New Czech Civil Code -– Selected Issues. In Stanislav Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2018. s. 435 - 444. ISBN 978-80-7509-561-9.
 5. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Does an attractive pension product design sell by itself? The experience of the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia. Prague: VŠE, 2018, roč. 26, č. 3, s. 35-46. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.604.
 6. CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0.
 7. MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. Euro and Corporate Management in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piareus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 441-452. ISSN 1108-2976.
 8. RAK, Roman, Petra KOLITSCHOVÁ a Jaroslav KERBIC. Forensic and technical aspects of vehicle identification labels. In Marek Jaśkiewicz. 11th International Scientific and Technical Conference on Automative Safety. Casta Papernicka, Slovakia: IEEE, 2018. s. 1-6. ISBN 978-1-5386-4578-9.
 9. PORADA, Viktor a Vladimír SMEJKAL. Forenzní identifikace a možnosti preventivních opatření, snižujících riziko kybernetické kriminality. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Vyšetrovanie-zákonný a spravodlivý proces. 1. vyd. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2018. s. 220-233. ISBN 978-80-8054-757-8.
 10. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. GDP and Dynamic Intensity and Extensity Parameters - Calculation for the Czech Republic and Germany in the Period 1991 - 2017. In Marešová Petra. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018. s. 472-484. ISBN 978-80-7435-701-5.
 11. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. How to Express and to Measure Whether an Economic System Develops Intensively. Systems. MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, S: MDPI, 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-18. ISSN 2079-8954.
 12. MAREK, Karel a Adam ZÍTEK. K obchodním korporacím (2. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 8-9, s. 985-1000. ISSN 1335-6461.
 13. MAREK, Karel. K právní úpravě rodinného závodu. Štát a právo. Banská Bystrica: Belianum,vydavatelství Právnické fakulty UMB Banská Bystrica, 2018, roč. 5, 1-2, s. 21-27. ISSN 1339-7753.
 14. MAREK, Karel. K rozhodčímu řízení před rozhodčím soudem při HK ČR. Bulletin advokacie, on line. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 8.10.2018, s. 15 s., 15 s. ISSN 1805-8280.
 15. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modeling of supply network coordination. In Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. Mathematical Methods in Economics 2018. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 86-92. ISBN 978-80-7378-371-6.
 16. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 17. PAVLÁT, Vladislav. Prague Stock Exchange (1993-1997). 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 155 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-178-1.
 18. STRAUS, Jiří. Pravděpodobnostní hledisko v kriminalistické identifikaci. In VIKTORYOVÁ, Jana a Jaroslav BLATNICKÝ. Vyšetrovanie-zákonný a spravodlivý postup. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. s. 258-268. ISBN 978-80-8054-757-8.
 19. MAREK, Karel. Prodej a koupě zboží. Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium. Bratislava: Policajná akadémia SR, 2018, Neuveden, č. 1, s. 116-130. ISSN 2453-6954.
 20. MATES, Pavel. Přestupek provozovatele motorového vozidla. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 7-8, s. 24-27. ISSN 1210-6348.
 21. 2017

 22. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2017. Hradec Králové: 978-80-7435-664-3, 2017. s. 494-505. ISBN 978-80-7435-664-3.
 23. PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Czech family business brands as a tradition bearer. In Petranová, Matúš, Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 235 -246. ISBN 978-80-8105-840-0.
 24. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. INNOVATIONS, NEW RULES AND TEACHING REQUIREMENTS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EZR, Vladimír. Proceedings of INTED2017 Conference. 1. vyd. Valencie, Španělsko: IATED Academy, 2017. s. 3512-3518. ISBN 978-84-617-8491-2.
 25. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA influence on the czech banking market. In Jedlička P., Marešová, P. a Ivan Soukal. Hradec Economics Days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, University of Hradec Králové, 2017. s. 750-759. ISBN 978-80-7435-664-3.
 26. TESAŘ, Petr. Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2017, Neuveden, 6(2), s. 162-173. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.107.
 27. 2016

 28. KNIHOVÁ, Ladislava. Creating Lovemarks Through Mobile Applications. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love - part I. 1. vydání. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 144-154. ISBN 978-80-8105-840-0.
 29. KUPEC, Václav. Marketing Communication and Auditor´s Brand. In PETRANOVÁ, D., J. MATÚŠ a D. MENDELOVÁ. MARKETING IDENTITY: Brands we love – part I. Trnava: UCM v Trnave, 2016. s. 445-453. ISBN 978-80-8105-840-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2021 11:24