MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modeling of supply network coordination. In Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. Mathematical Methods in Economics 2018. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 86-92. ISBN 978-80-7378-371-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modeling of supply network coordination
Název česky Modelování koordinace zásobovací sítě
Autoři MAJOVSKÁ, Renata (203 Česká republika, domácí) a Petr FIALA (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, Mathematical Methods in Economics 2018, od s. 86-92, 7 s. 2018.
Nakladatel MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW Sborník z konference
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000440
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7378-371-6
UT WoS 000507455300016
Klíčová slova česky supply network; coordination; game theory; auctions; contracts
Klíčová slova anglicky supply network; coordination; game theory; auctions; contracts
Štítky AR 2018-2019, konference_WOS, RIV_2020, unor_2019_o, unor_2020_o, WOS, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 14. 4. 2020 10:29.
Anotace
Supply network is a decentralized system composed from layers of potential suppliers, producers, distributors, retailers and customers etc., where agents are interconnected by material, financial and information flows. These agents have different interests and the whole network behaves ineffective. The expanding importance of supply network coordination presents a challenge to focus more attention on supply network modeling. The game theory approach seems to be a basis for other approaches. Supply network behavior is influenced by a combination of competitive and cooperative relationships between agents. Biform games combine non-cooperative and cooperative approaches of game theory and are promising for modelling behavior of the agents. It may form a global view of the coordination problem. Other approaches to coordination such as auctions and contracts are possible to model as specific game theory models.
Anotace česky
Zásobovací síť je decentralizovaný systém složený z vrstev potenciálních dodavatelů, výrobců, distributorů, maloobchodníků a zákazníků atd., Kde jsou agenti propojeni materiálním, finančním a informačním tokem. Tito agenti mají různé zájmy a celá síť se chová neúčinně. Rostoucí význam koordinace dodavatelských sítí představuje výzvu zaměřit se více na modelování dodavatelských sítí. Přístup teorie her se jeví jako základ pro další přístupy. Chování dodavatelské sítě je ovlivněno kombinací konkurenčních a kooperativních vztahů mezi agenty. Biform hry kombinují nekooperativní a kooperativní přístupy teorie her a jsou slibné pro modelové chování agentů. Může tvořit celkový pohled na koordinační problém. Další přístupy ke koordinaci, jako jsou aukce a zakázky, lze modelovat jako konkrétní modely teorie her.
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2021 03:56