Řízení podniku a podnikové finance (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AUD Auditing • 75 %
VSFS:B_BPEM_1 Bakalářský projekt EM 1 • 75 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 50 %
VSFS:B_ZFP Zdroje financování podniku • 50 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 25 %
VSFS:B_BAPO Bankovnictví a pojišťovnictví • 25 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 25 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 25 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 25 %
VSFS:B_VET Vývoj ekonomických teorií • 25 %
6. semestr
VSFS:B_BPEM_2 Bakalářský projekt EM 2 • 71 %
VSFS:B_IR Investiční rozhodování • 43 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 29 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 29 %
VSFS:B_BA Bankovnictví • 14 %
VSFS:B_BSEEM Bakalářský seminář EM • 14 %

Údaje byly předpočítány: 23. 9. 2023 11:58

Všechny obory fakulty