Theses on a related topic (having the same keywords):

dan z prijmu z pravnickych osob, vysledok hospodarenia tax optimization, rezervy, fixed assets, tax depreciation, pohladavky, zaklad dane, receivables, danova optimalizacia, opravne polozky, dlhodoby majetok, dan z prijmu z pravnickych osob tax optimalization, vysledok hospodarenia tax optimalization, danove odpisy, accounting depreciation, corporate income tax, tax base, net income (result), uctovne odpisy, reserves

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Boudová, Ivana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic Display description

2.
Ferenc, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Komparácia zdaňovania zisku podniku v Českej a Slovenskej republike | Theses on a related topic

3.
Valiová, Johana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob | Theses on a related topic

4.
Baďurová, Hana maiden name: Dvořáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Daňová optimalizace ve vybraném podn. subjektu | Theses on a related topic

5.
Faiglová, Šárka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit, Control and Audit, Control and Audit)
Master's thesis defence: Daň z příjmu právnických osob v rámci EU | Theses on a related topic

6.
Kenický, Milan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Cesty ke snížení daňového základu podniku | Theses on a related topic

7.
Šťastná, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daňová optimalizace ve společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

8.
Trunečková, Kateřina maiden name: Hlaváčová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Rezervy na opravy DHM a jejich daňové a účetní souvislostí | Theses on a related topic

9.
Dohnalová, Jitka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho vykazování podle českých účetních standardů účtování | Theses on a related topic

10.
Fraňková, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového pohledu | Theses on a related topic

11.
Fričová, Jitka maiden name: Vandůrková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

12.
Havlůjová, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska | Theses on a related topic

13.
Jemelka, Roman
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

14.
Kukurdíková, Soňa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit, Control and Audit, Control and Audit)
Master's thesis defence: Účetní a daňové problémy právnických osob v praxi | Theses on a related topic

15.
Michálek, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daňová optimalizace ve společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

16.
Prouzová, Zuzana maiden name: Filová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Daňové a účetní souvislostí řízení pohybu dlouhodobého hmotného majetku ve výrobním podniku | Theses on a related topic

17.
Sedmíková, Irena maiden name: Spěváková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Company Finance)
Bachelor's thesis defence: Účetnictví versus daně | Theses on a related topic

18.
Suchan, Stanislav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Vliv nedaňových položek na základ daně u právnických osob | Theses on a related topic

19.
Švec, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Princip opatrnosti ve vedení účetnictví | Theses on a related topic

20.
Urbanová, Vlasta maiden name: Oušková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Optimalizace daní obchodních společností | Theses on a related topic

21.
Veselý, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Company Finance)
Bachelor's thesis defence: Hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového pohledu | Theses on a related topic

22.
Walterová, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

23.
Zápotocká, Natálie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a jeho odepisování | Theses on a related topic

24.
Žertová, Daniela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Daně z příjmů v České republice | Theses on a related topic

25.
Bačiková, Iveta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daňové dopady mzdovej politiky Českej a Slovenskej republiky vo vybranej firme | Theses on a related topic

26.
Barcziová, Natália
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Porovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku | Theses on a related topic

27.
Baronová, Eliška
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob | Theses on a related topic

28.
Bauerová, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů fyzických osob | Theses on a related topic

29.
Buchtová, Dita
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob - pojem, funkce, vývoj | Theses on a related topic

30.
Cejnar, Cyril
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů fyzických osob | Theses on a related topic

31.
Čáp, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Daň z příjmů fyzických osob - pojem, funkce, vývoj | Theses on a related topic

32.
Čermáková, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Zdanění příjmů fyzických osob | Theses on a related topic

33.
Daňhel, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí | Theses on a related topic

34.
Dologh, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

35.
Dudková, Zuzana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Daňové reformy a jejich vliv na vybraný podnikatelský subjekt | Theses on a related topic

36.
Dundeková, Šárka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Dlouhodobý majetek firmy a její odpisová politika | Theses on a related topic

37.
Efimova, Anna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Company Finance)
Bachelor's thesis defence: Analýza likvidity podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Analýza likvidity podniku | Theses on a related topic

38.
Gabrielová, Václava maiden name: Čermáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Účetní zachycení závazků podle ČÚS a jeho porovnání s úpravou v účetním systému IAS/IFRS | Theses on a related topic

39.
Gančíková, Martina maiden name: Zíková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Mikro a makroekonomické aspekty majetkových daní v ČR a vybraných zemích EU | Theses on a related topic

40.
Grünerová, Alena maiden name: Šauflová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a jeho odepisování | Theses on a related topic

41.
Haňáková, Věra maiden name: Slaninová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Rozbor rozpočtu obce Třebovice | Theses on a related topic

42.
Hoznauer, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Zaměstnanecké benefity ve Stavebním bytovém družstvu Praha | Theses on a related topic

43.
Chýlová, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Možnosti daňové optimalizace u MSP | Theses on a related topic

44.
Chýlová, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit, Control and Audit, Control and Audit)
Master's thesis defence: Komparace daňového zatížení fyzických osob v České republice a Německu | Theses on a related topic

45.
Jandová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Možnosti daňové optimalizace a jejich využití ve firmě | Theses on a related topic

46.
Janečková, Monika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

47.
Kmochová, Monika maiden name: Neubergová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Management
Master's thesis defence: Komparace korporátní daně v České republice a v Nizozemském království jako základní aspekt při výběru sídla společnosti | Theses on a related topic

48.
Kocián, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
Master's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

49.
Kopecká, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Srovnávací studie daňových soustav ČR a Francie. | Theses on a related topic

50.
Korbová, Kateřina maiden name: Bílková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic