B_BPMK_1 Bachelor Project MK 1

University of Finance and Administration
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Department of Marketing Communication - Departments - University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Prerequisites
B_BSeMK Bachelor Seminar
The requirement for the completion of this course is completion of the course B_BSeMK.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
At the end of this course the student should be able to create a text theoretical (general) part of bachelor´s thesis and write academic texts, including compliance with the ethics rules of scientific work.
Learning outcomes
Adequate knowledge to successfully master the professional text of qualifying types of work in terms of both content and formal criteria. .
Syllabus
 • 1. Choice hypothesis and justification forms of treatment and methods of exploring problems within the thesis topic
 • 2. Selection and study of literature and other sources, the theoretical composition of the text (general) part design theoretical problems of the work
 • 3. Theoretical elaboration of the text (general) parts, including a list of bibliographic citations
 • 4. Problem analysis and formulation bases for resolution under the goal of thesis.
Literature
  required literature
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  not specified
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
 • PETROVÁ, Iva. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Recenze knihy: Kozel, R., Mynářová, L., Svobodová, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. Marketing a komunikace. 2012, roč. 22, č. 3. info
Teaching methods
The course takes the form of a minimum of four to individual consultation with thesis supervisor during the semester. Contents of the consultation is to evaluate the results of independent work of the student in four stages, depending on the course syllabus.
Assessment methods
Credit course is completed, based on:
1) Compliance with the consultation schedule
2) Text Theory (general) part
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2023/B_BPMK_1