N_DSeVS Diplomový seminář VS

Vysoká škola finanční a správní
léto 2012
Rozsah
0/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (cvičící)
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Václav Netolický (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Pavlína Ondrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSeVS/semVMO: každé sudé pondělí 14:00–14:44 M25, každé sudé pondělí 14:45–15:30 M25, V. Netolický
N_DSeVS/semVPH: každé sudé úterý 8:45–9:29 S34, každé sudé úterý 9:30–10:15 S34, V. Čechák
N_DSeVS/uVPH: Út 21. 2. 14:00–15:30 S14, Út 6. 3. 17:30–19:00 S14, Út 10. 4. 14:00–15:30 S14, Z. Khendriche Trhlínová
N_DSeVS/vVMO: Pá 17. 2. 12:00–13:30 M25, Pá 16. 3. 12:00–13:30 M25, Pá 20. 4. 12:00–13:30 M25, V. Netolický
N_DSeVS/vVPH: Pá 2. 3. 15:30–17:00 S35, Pá 16. 3. 15:30–17:00 S35, Pá 30. 3. 12:00–13:30 S35, Z. Khendriche Trhlínová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům seminární formou odbornou podporu a průpravu ke kvalitnímu vypracování diplomové práce. Zároveň je cílem uvést studenty do problematiky odborné práce na základě metod výzkumu a seznámit je s pravidly, postupy a technikou tvorby odborných kvalifikačních textů na úrovni nezbytné pro terciární stupeň vzdělání na úrovni magisterského studia. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aktivně vstoupit do procesu vypracování závěrečné práce. Student dokáže vypracovat Zadání Diplomové práce (DP) i Úvod DP. K tomuj získá kompetence aktivně využívat informace o postupech odborné práce a metodách výzkumu . Na základě nabytých znalostí student dokáže v navazujícím předmětu Diplomový projekt 1 pokračovat v zimním semestru 2011 ve vypracování Diplomové práce pod vedením vedoucího DP.
Osnova
 • 1.Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP 2.Metody a formy ZP, zásady a postup vypracování Úvodu ZP 3.Prameny a informační zdroje, studium a zpracování odborných textů 4.Tvorba textu ZP, stylistika, metody a formy vypracování ZP 5.Etika tvůrčí práce, odkazy a citace 6.Závěr ZP a obhajoba ZP, další postup při vypracování ZP
Literatura
  povinná literatura
 • Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009.
 • Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 2010 2011 Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B10/N10 Praha VŠFS o.p.s. 24. 1. 2011
 • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. 25.3.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009.
 • TICHÝ, J., NETOLICKÝ, V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. (Studijní materiály IS VŠFS). Vyd. první. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009. 219 s. ISBN 978-80-7408-001-2.
  doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Dotisk 1. vydání. Praha : Leda, 2002. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 • BRATKOVÁ E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 Verze 2.0 , Praha, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 dostupné na http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
  neurčeno
 • ČÍRTEK, P., KAŠÍK, M., Marketingová komunikace podniku s médii – I (Základy tvorby psaných projevů) Praha : Eupress, 2008. 113 s. ISBN 978-80-7408-008-1.
 • ZICH, F. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Eupress, 2006. 116 s. ISBN 80-86754-19-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání DP a základního textu Úvodu DP (ve struktuře šablony BP na 1 – 2 normostrany, v obou případech s podpisem vedoucího DP. Zápočet uděluje výhradně pedagog vyučující předmět, nikoliv vedoucí DP.
Informace učitele
Navazujícím předmětem v zimním semestru 2011 je N_DPVS_1 Diplomový projekt 1
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.