N_DSeVS Diplomový seminář VS

Vysoká škola finanční a správní
léto 2013
Rozsah
0/1. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Ptáčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSeVS/cVPH: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 S11, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 S11, Z. Khendriche Trhlínová
N_DSeVS/vVMO: Pá 22. 2. 12:00–13:30 M17, Pá 8. 3. 12:00–13:30 M17, Pá 12. 4. 12:00–13:30 M17, L. Kocourek
N_DSeVS/vVPH: So 16. 3. 8:00–9:30 S35, So 6. 4. 8:00–9:30 S35, So 20. 4. 8:00–9:30 S35, Z. Khendriche Trhlínová
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student dokáže vypracovat Zadání Diplomové práce (DP) a Úvod DP. Student bude na konci kurzu připraven vypracovat Diplomovou práci v navazujícím předmětu Diplomový projekt 1. V průběhu výuky budou studenti seminární formou vedeni k dodržování autorské etiky a ke kvalitě tvůrčí vědecké a odborné práce.
Osnova
 • 1. Význam, struktura, téma a pravidla vypracování Diplomové práce práce (DP), Zadání DP
 • 2. Zásady a postup vypracování Úvodu DP
 • 3. Prameny a informační zdroje, studium a zpracování vědeckých a odborných textů
 • 4. Metody vědecké a odborné práce, tvorba textu DP, formální podoba DP
 • 5. Formy DP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace
 • 6. Závěr DP, dokončení DP a obhajoba
Literatura
  povinná literatura
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. 25.3.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2012-2013: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B12 a N12. Praha, 2012 Dostupné z https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/
  doporučená literatura
 • TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací [online]. Praha: Eupress, 2009?, 1 CD-ROM. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?upload_id=3468168. ISBN 978-807-4080-012.
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
  neurčeno
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
Výukové metody
Semináře v  prezenční formě studia, řízené skupinové konzultace v  kombinované formě studia. Minimální povinná účast na seminářích v  prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v  kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání diplomové práce a základního textu Úvodu. Vedení fakulty může stanovit další podmínky pro udělení zápočtu. Zápočet uděluje výhradně pedagog vyučující předmět, nikoliv vedoucí diplomové práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb1.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.