B_VP Veřejný pořádek

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jaroslav Kerbic (cvičící)
Ing. Petr Mirovský, LL.M. (cvičící)
JUDr. Michal Murín (cvičící)
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Petra Kadlec Linhartová
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_VP/cBSMO: každou lichou středu 14:00–14:44 M17, každou lichou středu 14:45–15:30 M17, M. Murín
B_VP/cBSPH: každou lichou středu 17:30–18:14 S13, každou lichou středu 18:15–19:00 S13, L. Vilím
B_VP/cKKV: každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 KV308, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 KV308, M. Murín
B_VP/cKPH: každou sudou středu 19:15–19:59 S13, každou sudou středu 20:00–20:45 S13, kromě St 9. 3. ; a St 27. 4. 19:15–20:45 S13, L. Vilím
B_VP/pBSKPH: Út 12:15–12:59 S01, Út 13:00–13:45 S01, M. Murín
B_VP/pBSMO: každou lichou středu 10:30–11:14 M17, každou lichou středu 11:15–12:00 M17, každou lichou středu 12:15–12:59 M17, každou lichou středu 13:00–13:45 M17, M. Murín
B_VP/pKKV: každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 KV308, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 KV308, každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 KV308, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 KV308, M. Murín
B_VP/vBSKPH: Pá 11. 3. 17:30–19:00 S14, Pá 25. 3. 17:30–19:00 S14, Pá 8. 4. 17:30–19:00 S14, 19:15–20:45 S14, Pá 29. 4. 17:30–19:00 S14, 19:15–20:45 S14, M. Murín
B_VP/vBSMO: So 5. 2. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, So 5. 3. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, So 2. 4. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, P. Mirovský
B_VP/vKKV: So 12. 2. 14:00–15:30 KV204, So 12. 3. 14:00–15:30 KV204, Pá 25. 3. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, So 9. 4. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, J. Kerbic
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formovat u studentů schopnost orientace v problematice zajišťování a ochrany veřejného pořádku ve společnosti. Dále je předmět zaměřen na seznámení studenta se základními problémy ohrožujícími veřejný pořádek, metodami jejich potírání, mitigace a eliminace a hlavními aktéry, kteří se podílejí na zajišťování veřejného pořádku na lokální, regionální i celostátní úrovni.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení veřejného pořádku a klíčových termínů spojených s bezpečnostní ve společnosti.
 • 2. Ochrana veřejného pořádku v rámci Policie ČR.
 • 3. Organizační struktura Policie České republiky.
 • 4. Služba pořádkové policie, jednotlivé složky, úkoly a postupy při zajišťování veřejného pořádku.
 • 5. Zákonodárná ochrana veřejného pořádky.
 • 6. Ochrana veřejného pořádku z pohledu státu.
 • 7. Ochrana veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obcí.
 • 8. Veřejný pořádek a prevence.
 • 9. Role obecní policie při zajišťování veřejného pořádku.
 • 10. Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • 11. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR.
 • 12. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.