B_VP Veřejný pořádek

Vysoká škola finanční a správní
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Petr Burian, MBA (cvičící)
JUDr. František Dědičík, MBA (cvičící)
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Petra Kadlec Linhartová
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_VP/cBSMO: Čt 2. 3. 10:30–11:14 M24, 11:15–12:00 M24, 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, Pá 31. 3. 9:30–10:14 M24, 10:15–11:00 M24, 11:15–11:59 M24, 12:00–12:45 M24, Čt 27. 4. 9:30–10:14 M24, 10:15–11:00 M24, 11:15–11:59 M24, 12:00–12:45 M24, F. Dědičík
B_VP/cBSPH: každou lichou středu 10:30–11:14 S34, každou lichou středu 11:15–12:00 S34, kromě St 29. 3. ; a Po 24. 4. 12:15–13:45 S34, F. Dědičík
B_VP/cKKV: každé liché úterý 14:00–14:44 KV204, každé liché úterý 14:45–15:30 KV204, kromě Út 28. 3., kromě Út 11. 4., kromě Út 25. 4. ; a Út 2. 5. 10:30–12:00 KV308, 12:15–13:45 KV308, 14:00–15:30 KV308, F. Dědičík
B_VP/cK1PH: každou lichou středu 17:30–18:14 S11, každou lichou středu 18:15–19:00 S11, kromě St 15. 3. ; a Po 27. 3. 16:30–18:00 S34, L. Vilím
B_VP/cK2PH: každou lichou středu 8:45–9:29 S11, každou lichou středu 9:30–10:15 S11, B. Vegrichtová
B_VP/poBSMO: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 M24, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 M24, každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 M24, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 M24, kromě Čt 6. 4., kromě Čt 20. 4. ; a Pá 21. 4. 8:45–10:15 M24, 10:30–12:00 M24, St 3. 5. 8:45–10:15 M24, 10:30–12:00 M24, F. Dědičík
B_VP/poKKV: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 KV308, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 KV308, každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 KV308, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 KV308, kromě Čt 6. 4., kromě Čt 20. 4. ; a Pá 21. 4. 8:45–10:15 KV308, 10:30–12:00 KV308, St 3. 5. 8:45–10:15 KV308, 10:30–12:00 KV308, F. Dědičík
B_VP/pxBSKPH: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 S01, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 S01, každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 S01, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 S01, kromě Čt 6. 4., kromě Čt 20. 4. ; a Pá 21. 4. 8:45–10:15 S01, 10:30–12:00 S01, St 3. 5. 8:45–10:15 E004, 10:30–12:00 E004, F. Dědičík
B_VP/vBSMO: So 4. 2. 14:00–15:30 M24, 15:45–17:15 M24, So 18. 2. 14:00–15:30 M24, 15:45–17:15 M24, So 4. 3. 15:45–17:15 M24, 17:30–19:00 M24, P. Burian
B_VP/vKKV: So 25. 3. 14:00–15:30 KV206, 15:45–17:15 KV206, Pá 28. 4. 14:00–15:30 KV206, 15:45–17:15 KV206, 17:30–19:00 KV206, 19:15–20:45 KV206, F. Dědičík
B_VP/vKPH: Pá 10. 2. 14:00–15:30 S11, 15:45–17:15 S11, Pá 24. 3. 14:00–15:30 S11, 15:45–17:15 S11, So 15. 4. 9:45–11:15 E227, 11:30–13:00 E227, F. Dědičík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formovat u studentů schopnost orientace v problematice zajišťování a ochrany veřejného pořádku ve společnosti. Dále je předmět zaměřen na seznámení studenta se základními problémy ohrožujícími veřejný pořádek, metodami jejich potírání, mitigace a eliminace a hlavními aktéry, kteří se podílejí na zajišťování veřejného pořádku na lokální, regionální i celostátní úrovni.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení veřejného pořádku a klíčových termínů spojených s bezpečnostní ve společnosti.
 • 2. Ochrana veřejného pořádku v rámci Policie ČR.
 • 3. Organizační struktura Policie České republiky.
 • 4. Služba pořádkové policie, jednotlivé složky, úkoly a postupy při zajišťování veřejného pořádku.
 • 5. Zákonodárná ochrana veřejného pořádky.
 • 6. Ochrana veřejného pořádku z pohledu státu.
 • 7. Ochrana veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obcí.
 • 8. Veřejný pořádek a prevence.
 • 9. Role obecní policie při zajišťování veřejného pořádku.
 • 10. Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • 11. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR.
 • 12. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.