B_VP Veřejný pořádek

Vysoká škola finanční a správní
léto 2025
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
JUDr. František Dědičík, MBA
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formovat u studentů schopnost orientace v problematice zajišťování a ochrany veřejného pořádku ve společnosti. Dále je předmět zaměřen na seznámení studenta se základními problémy ohrožujícími veřejný pořádek, metodami jejich potírání, mitigace a eliminace a hlavními aktéry, kteří se podílejí na zajišťování veřejného pořádku na lokální, regionální i celostátní úrovni.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení veřejného pořádku a klíčových termínů spojených s bezpečnostní ve společnosti.
 • 2. Ochrana veřejného pořádku v rámci Policie ČR.
 • 3. Organizační struktura Policie České republiky.
 • 4. Služba pořádkové policie, jednotlivé složky, úkoly a postupy při zajišťování veřejného pořádku.
 • 5. Zákonodárná ochrana veřejného pořádky.
 • 6. Ochrana veřejného pořádku z pohledu státu.
 • 7. Ochrana veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obcí.
 • 8. Veřejný pořádek a prevence.
 • 9. Role obecní policie při zajišťování veřejného pořádku.
 • 10. Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • 11. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR.
 • 12. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2025/B_VP