B_VP Veřejný pořádek

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. František Dědičík, MBA (cvičící)
Ing. Bc. Magdalena Němcová (cvičící)
Garance
JUDr. František Dědičík, MBA
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_VP/cBSMO: Po 26. 2. 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, 14:00–14:44 M24, 14:45–15:30 M24, Po 25. 3. 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, 14:00–14:44 M24, 14:45–15:30 M24, Po 22. 4. 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, 14:00–14:44 M24, 14:45–15:30 M24, F. Dědičík
B_VP/cBSPH: každou lichou středu 14:00–14:44 S11, každou lichou středu 14:45–15:30 S11, F. Dědičík
B_VP/cKKV: Út 13. 2. 14:00–14:44 KV301, 14:45–15:30 KV301, 15:45–16:29 KV301, 16:30–17:15 KV301, Út 12. 3. 14:00–14:44 KV301, 14:45–15:30 KV301, 15:45–16:29 KV301, 16:30–17:15 KV301, Út 9. 4. 14:00–14:44 KV301, 14:45–15:30 KV301, 15:45–16:29 KV301, 16:30–17:15 KV301, F. Dědičík
B_VP/cK1PH: každou lichou středu 15:45–16:29 S26, každou lichou středu 16:30–17:15 S26, F. Dědičík
B_VP/cK2PH: každé liché pondělí 14:00–14:44 S24, každé liché pondělí 14:45–15:30 S24, M. Němcová
B_VP/poBSMO: každé sudé úterý 14:00–14:44 M14, každé sudé úterý 14:45–15:30 M14, každé sudé úterý 15:45–16:29 M14, každé sudé úterý 16:30–17:15 M14, F. Dědičík
B_VP/poKKV: každé sudé úterý 14:00–14:44 KV301, každé sudé úterý 14:45–15:30 KV301, každé sudé úterý 15:45–16:29 KV301, každé sudé úterý 16:30–17:15 KV301, F. Dědičík
B_VP/pxBSKPH: každé sudé úterý 14:00–14:44 S01, každé sudé úterý 14:45–15:30 S01, každé sudé úterý 15:45–16:29 S01, každé sudé úterý 16:30–17:15 S01, F. Dědičík
B_VP/vBSKPH: Pá 9. 2. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, Pá 23. 2. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, Pá 12. 4. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, F. Dědičík
B_VP/vBSMO: So 2. 3. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, So 16. 3. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, So 20. 4. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, F. Dědičík
B_VP/vKKV: So 10. 2. 8:00–9:30 KV204, 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, So 23. 3. 8:00–9:30 KV204, 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, F. Dědičík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formovat u studentů schopnost orientace v problematice zajišťování a ochrany veřejného pořádku ve společnosti. Dále je předmět zaměřen na seznámení studenta se základními problémy ohrožujícími veřejný pořádek, metodami jejich potírání, mitigace a eliminace a hlavními aktéry, kteří se podílejí na zajišťování veřejného pořádku na lokální, regionální i celostátní úrovni.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení veřejného pořádku a klíčových termínů spojených s bezpečností ve společnosti, normy jednání a chování na veřejnosti. 2. Ochrana veřejného pořádku v rámci Policie ČR. 3. Organizační struktura Policie České republiky. 4. Služba pořádkové policie, jednotlivé složky, úkoly a postupy při zajišťování veřejného pořádku. 5. Zákonodárná ochrana veřejného pořádku. 6. Ochrana veřejného pořádku z pohledu státu. 7. Ochrana veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obcí. 8. Veřejný pořádek a prevence. 9. Role obecní policie při zajišťování veřejného pořádku. 10. Přestupky na úseku veřejného pořádku – zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 11. Veřejné sbory ČR a jejich spolupráce. 12. Soukromé bezpečnostní služby a jejich role při ochraně veřejného pořádku.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • PORADA, V. Bezpečnostní vědy, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2023. 1008 s. ISBN: 978-80-7380-903-4
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  doporučená literatura
 • KRULÍK, Oldřich, BUKAČOVÁ, Barbora a KRÉDL, Jaromír. Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. 407 stran. ISBN 978-80-7380-870-9.
 • EŘMAN, Radomír. Pořádková činnost policie: vybrané kapitoly I. Vydání: první. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2022. 124 stran. ISBN 978-80-7251-527-1.
  neurčeno
 • HRINKO, Martin. Bezpečnostní hrozby a veřejný pořádek. První vydání. V Praze: Vysoká škola CEVRO Institut, 2021. 265 stran. ISBN 978-80-87125-34-2.
 • KORYČANSKÝ, Martin. Antikonfliktní týmy Policie ČR a v okolních zemích. Vydání: první. [Praha]: Ředitelství služby pořádkové policie Policejního Prezidia České republiky, 2021. 175 stran. ISBN 978-80-908139-1-5.
 • Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a vybrané kapitoly krizového řízení: modul - E. Vydání první. Praha: Ministerstvo vnitra, 2019. 64 stran. ISBN 978-80-7616-031-6.
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Ústní, písemná, písemná a ústní. Úroveň znalostí bude kontrolována v průběhu seminářů formou diskuze k probíraným tématům. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Požadavek na udělení zápočtu - povinná účast na cvičeních (50% KS, 75% PS), popř. na základě zpracování seminární práce. Kritériem pro složení zkoušky je znalost odpřednášené látky a povinné literatury, a to ústní nebo písemnou formou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.