ZICH, František. Žitý prostor, mentální mapy a reklama. Communication Today, Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 7-16. ISSN 1338-130X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Žitý prostor, mentální mapy a reklama
Název česky Žitý prostor, mentální mapy a reklama
Název anglicky LIVED SPACE, MENTAL MAPS AND ADVERTISING
Autoři ZICH, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Communication Today, Trnava, FMK UCM v Trnave, 2013, 1338-130X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/13:#0000023
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Žitý prostor, identita, mentální prostor, mentální mapa, reklama
Klíčová slova anglicky Lived space; identity; mental space; mental map; advertising
Štítky AR 2012-2013, recenzovaný časopis, RIV_ne
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 11:32.
Anotace
Stať se zabývá problematikou žitého prostoru a mentálních map ve vztahu k reklamě. Žitým prostorem se rozumí místa, kde se člověk pohybuje nejčastěji, jako je domov, ulice, dopravní prostředky, pracoviště, škola, sportoviště, kulturní zařízení atd. Mentální mapa je subjektivně reflektovaný prostor uložený ve vědomí člověka. Je to nástroj spontánní orientace v prostoru, předpoklad pro rozhodování o umístění svých činností. Jsou uvedeny metody zkoumání mentálních map. Výsledky výzkumné sondy ukazují na roli reklamy v rámci žitého prostoru a mentálních map. Ve vztahu k reklamě a jejího místa v žitém prostoru je vysloven závěr, že reklama nepatří k identifikačním znakům mentální mapy a to ani v pozitivním, ani v negativním významu. Její přítomnost v žitém prostoru je většinou lidí registrována, je však přijímána jako jeho samozřejmá součást, bez většího významu pro prostorovou identifikaci.
Anotace anglicky
This paper deals with the issue of living space and mental maps in relation to advertising. Lived area means the place where a person moves most, like home, streets, means of transportation, workplaces, schools, sports faci- lities, cultural facilities, etc. The mental map is subjectively mirrored space saved in the consciousness of man. It is a tool of spontaneous orientation in space, the assumption for the decision-making about location of their activities. The methods of exploring mental maps are being mentioned. Research probe results indicate the role of advertising in the lived space and the mental map. In relation to advertising and its place in the lived space a conclusion is being stated that advertising does not belong to the identification characteristics of mental maps, neither in positive - nor in negative sense. Its presence in the lived space is registered by most people; anyway it is accepted as its self-evident integral part, without any significant impact on spatial identification.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 22:56