Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. HAVLÍČEK, Karel a Ondřej ROUBAL. Sales Management and Sales Communication in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2014, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 29-42, 13 s. ISSN 1108-2976.
 2. KREJČÍ, Aleš. Typologie nástrojů komunikace v marketingovém obrazu světa. In Marketingová komunikace a společnost: sborník mez. konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.
 3. 2013

 4. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. . Loan loss provisioning in selected European banking sectors: Do banks really behave in a procyclical way? Finance a úvěr. Praha: Economia, 2013, roč. 63, č. 4, s. s. 308-326. ISSN 0015-1920.
 5. BOROS, E., Ondřej ČEPEK a Petr KUČERA. A decomposition method for CNF minimality proofs. Theoretical Computer Science. Elsevier Science, 2013, Vol. 510, s. pp. 111-126. ISSN 0304-3975.
 6. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In III. Investiční fórum. 2013.
 7. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Kulatý stůl s rektory, MŠMT. 2013.
 8. NETOLICKÝ, Václav. Aktivní zapojení na konferenci Možnosti dalšího vzdělávání v regionech Ústeckého kraje. 2013.
 9. PAVLÁT, Vladislav. Aktuální problémy obchodování na světových burzách. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 10. BERKA, Petr a M. VRABEC. Analysis of neurosurgery data using statistical and data mining methods. In Data and Knowledge for Medical Decision Support, European Federation of Medical Informatics Conference. Praha, 2013. 3 s. ISBN 978-1-61499-239-4.
 11. KOMÁREK, Luboš, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a J. LEŠANOVSKÁ. Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2013, roč. 63, č. 1, s. 5-24. ISSN 0015-1920.
 12. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of the share of the extensive and intensive factors on changes of the output on all level of the economy. Discussions on Estonian economic policy: Theory and practice of economic policy. Estonsko, 2013, Vol. 21, No. 1, s. 85-102. ISSN 1736-5597.
 13. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. Analytical Synthetic Model of Statistics and Its Cognitive Dimension. In OEDM SERM 2012, 2013. Bratislava, 2013. s. s. 274-278. ISBN 978-80-904948-1-7.
 14. HEISSLER, Herbert. Analýza krajních modelů starobních penzí. In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 s. ISBN 978-80-7408-075-3.
 15. KOMÁREK, Luboš, I. KUBICOVÁ a M. PLAŠIL. Analýza makro-finančních rizik a jejich sektorových přenosů v kontextu zranitelnosti české ekonomiky. Hlávkova nadace, 2013. 115 s. ISBN 978-80-86729-76-3.
 16. LEGIERSKÁ, Yvona. Analýza zdaňování spotřeby v ČR a v zemích OECD. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha. Vysoká škola ekonomická, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6.
 17. SCHLOSSBERGER, Otakar. Aplikace právní úpravy elektronických platebních služeb. In Právo a technologie, MU Brno, 19. - 20. září 2013. 2013.
 18. DLASKOVÁ, G. a Karel HAVLÍČEK. Approach to Valuation of Assets in Czech Accounting, Comparison to IFRS and Impacts on Controlling Process of SME´s. In Informatik. Linz, Austria: Universitätsverlag Rudolf Trauner, Johannes Kepler Universitaet, 2013. ISBN 978-3-99033-083-8.
 19. LÁNSKÝ, Jan, Jakub LOKOČ, P. VÁŇA, D. HYSKÝ a R. HÁJKOVÁ. AUTOPOT: A Tool For Automatic MS Word Testing. In OEDM-SERM 2012. 2013. s. p. 151-160. ISBN 978-80-904948-4-8.
 20. HAVLÍČEK, Karel. Barometr firem. Obchod & Finance. Praha: Mladá Fronta, 2013, roč. 10, č. 1, s. 14-14. ISSN 1804-6959.
 21. HAVLÍČEK, Karel. Barometr firem. Obchod a finance. In Mladá fronta. 2013. ISSN 1804-6959.
 22. SCHRÁNIL, Pavel. Benchmarking v bankách. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, Praha. 2013.
 23. JURÁSEK, Miroslav. Bezbřehý kapitalismus povede ke světové revoluci. In Česká pozice. 2013.
 24. JURÁSEK, Miroslav. Blbá nálada hned tak nezmizí. Česká pozice. 2013, roč. 2013.
 25. KNIHOVÁ, Ladislava. Blippar App - rozšířená realita ve smartphonech. In (KO)MEDIA 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 5 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 26. ČEPEK, Ondřej, Petr KUČERA a S. KUŘÍK. Boolean functions with long prime implicants. Information Processing Letters. Elsevier Science, 2013, Vol. 113, Issues 19-21, s. pp. 698-703. ISSN 0020-0190.
 27. JURÁSEK, Miroslav. Buďme demokraty! Ať to komunisté zkusí ještě jednou. Česká pozice. 2013, roč. 2013.
 28. PAVLÁT, Vladislav. Burzy a sociální media. In Marketingová komunikace a společnost, VŠFS, 16. - 17. května 2013. 2013.
 29. HAVLÍČEK, Karel. Co dál s úspěšnou rodinnou firmou. In Ekonom, Ostrava, 13. 6. 2013. 2013.
 30. BABKA, M., T. BALYO, Ondřej ČEPEK, Š. GURSKÝ, Petr KUČERA a V. VLČEK. Complexity issues related to propagation completeness. Artificial Intelligence. Elsevier Science, 2013, Vol. 203, s. pp. 19-34. ISSN 0004-3702.
 31. ČECHÁK, Vladimír. Contemporary development and management trends of tertiary education. In Várkoly, L. Present Day Trends of Innovations. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. s. s. 82-93. ISBN 978-80-89400-59-1.
 32. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruption and Competition: Toward Economic Theory of Corruption. In Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 17th International Conference. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2013. ISBN 978-80-210-6159-0.
 33. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruption and Competition: Toward Economic Theory of Corruption. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 34. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Credit Risk and the Paradox of Financial Stability? In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 25. a 26. dubna 2013. 2013.
 35. SCHLOSSBERGER, Otakar a Karel HAVLÍČEK. Cross-Border Credit Transfers, SEPA Project Implementation and their Effect on SME´s. Tbilisi: IBSU Journal of Business (IBSUJB). 2013, Vol. 2, No. 1. ISSN 2233-369X.
 36. KUPEC, Václav. CSR Application in Online Banking. In MATÚŠ, Jozef a Dana PETRANOVÁ. MARKETING IDENTITY: Design that sells. Trnava: UCM v Trnave, 2013. s. 371-381, 462 s. ISBN 978-80-8105-546-1.
 37. KUNZ, Vilém. CSR mobilních operátorů očima studentů VŠ s ekonomickým zaměřením v ČR. In (KO) MÉDIÁ – Vedecké a odborné štúdie zamerené na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Nitra, 2013. s. s. 401-408. ISBN 978-80-558-0191-9.
 38. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. CSR Reporting and its Use by Enterprises in the Czech Republic. Management: Science and Education. Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina & Institute of Management by University of Žilina, EDIS, 2013, č. 1, s. 31-34, 3 s. ISSN 1338-9777.
 39. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Current Changes in the Role of the Insurance Sector. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, roč. 7, č. 1, s. 31-45. ISSN 1802-792X.
 40. ULRYCHOVÁ, Eva. Curricular Process of Linear Algebra – Parameterized Tasks in Tests. In OEDM–SERM 2012. 2013. s. pp. 234–243. ISBN 978-80-904948-1-7.
 41. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform: What Further? In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 16 s. ISBN 978-80-7408-075-3.
 42. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Česká konference rektorů. In Univerzita v Olomouci, 6.-8. 6. 2013. 2013.
 43. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Česká konference rektorů. In VUT Brno, 18. 4. 2013. 2013.
 44. VOSTATEK, Jaroslav. Česká penzijní politika: čím hůře, tím lépe. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 45. ŠMÍD, Jan. Demokracie jako východisko z nouze. In Filosofická reflexe demokracie v českém myšlení, Písek. 26. - 27. 9. 2013. 2013.
 46. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Development Intensity of four Prominent Economies. Statistika. Praha: Czech Statistical Office, 2013, Vol. 93, No. 3, s. s. 26-40. ISSN 1804-8765.
 47. KUNZ, Vilém. Diskusní CSR Forum Byznysu pro společnost na téma Výuka CSR na VŠ v ČR. 2013.
 48. JURÁSEK, Miroslav. Dobrý politický lídr: nikoliv mužný Achilles, ale schopný manažer (recenze knihy Nye J. The Powers to Lead). In Česká pozice. 2013.
 49. SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 50. MATES, Pavel. Doručování do datových schránek. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 13-14, s. s. 482-484. ISSN 1210-6410.
 51. VOSTATEK, Jaroslav. Economic (dis)advantage of entering the so-called second pension pillar under present Czech conditions. In Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice: Masarykova Univerzita, 2013. s. s. 304-311. ISBN 978-80-210-6159-0.
 52. VOSTATEK, Jaroslav. Economic (dis)advantage of entering the so-called second pension pillar under present Czech conditions. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 53. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Economic Science Does Not Sufficiently Reflect the Present State of the World. In OEDM-SERM 2012. Bratislava, 2013. s. s. 44-48. ISBN 978-80-904948-1-7.
 54. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a KOL. Educational & Didactic Communication 2012, Vol.1 Educational Data Mining and Its Application (monograph). Bratislava, Slovakia: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-89160-97-6.
 55. SMITH, M., S. TSAI, Petr MATĚJŮ a M. HUANG. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. In Konference Americké sociologické asociace (ASA), New York, 9. - 13. 8. 2013. 2013.
 56. BUDÍK, Josef. Efekty pro zahraniční vlastníky finančních institucí v ČR. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013.
 57. KLIČKA, Pavel. Ekonomika médií a reklamní trh. In Megatrendy a média. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.
 58. DURDISOVÁ, J. a Jan MERTL. Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2013, roč. 61, č. 2, s. s. 155 - 171. ISSN 0013-3035.
 59. HRUBEŠ, Jan. Evropští zelení: udržitelný růst? Sedmá generace. 2013, roč. XXII., č. 3, s. s. 29-31. ISSN 1805-8566.
 60. BABECKÝ, J., Luboš KOMÁREK a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Financial Integration at Times of Financial Instability. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2013, roč. 63, č. 1, s. s. 25-45. ISSN 0015-1920.
 61. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Finanční autonomie obcí a měst v ČR. In Hradecké ekonomické dny 2013, Hradec Králové. Gaudeamus, 2013. s. s. 299-305. ISBN 978-80-7435-250-8.
 62. LEGIERSKÁ, Yvona a R. BLÁHA. Finanční správa ČR a její kompetence. In Prezentace na semináři KF VŠFS, 2013. 2013.
 63. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy, finanční infrastruktura a media. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. 6 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 64. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Finanční trhy stále nestabilní. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 65. KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Finanční účetnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 142 s. 2.aktual.vyd. ISBN 978-80-7408-078-4.
 66. PAVLÁT, Vladislav. Globální finanční trhy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 224 s. ISBN 978-80-7408-076-0.
 67. BUDINSKÝ, Petr. Globální oživení v roce 2013 – Evropa zaostává? In Evropa i Česká republika – konečně na správné cestě? Brno, 2013. 9 s. ISBN 978-80-7408-080-7.
 68. PAVLŮ, Dušan. Globální vlivy v české reklamě první poloviny 20. století. In Bačuvčík, R. a kol. Globální a lokální v marketingové komunikaci. 1. vydání. Zlín: VeRBum, 2013. s. s. 11-18, 136 s. ISBN 978-80-87500-36-1.
 69. ŠMÍD, Jan. Hazard optikou liberalismu. In Lidové noviny. 2013.
 70. PAVLŮ, Dušan. Historické ohlédnutí – vstupní projev na konferenci. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 3 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 71. KUNZ, Vilém. Hledání cest k dalšímu rozšiřování CSR v ČR a vytváření efektivní národní strategie CSR v ČR. In Marketingová komunikace a společnost. Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 72. HELÍSEK, Mojmír. How Far Along is Euro Adoption in the Czech Republic? Benefits for Business Still Remain. Central European Business Review. 2013, Vol. 2, No. 1, s. pp. 21-27. ISSN 1805-4854.
 73. JINDŘICHOVSKÁ, I., E. UGURLU a Dana KUBÍČKOVÁ. Changes in capital structure of Czech SMEs: a dynamic panel data approach. In International Instanbul Finance Congress 2013 (IIFC2013). Hitit University, Istanbul, Turkey. 2013.
 74. DLASKOVÁ, Gabriela, Dana KUBÍČKOVÁ a Ivana TURKOVÁ. IFRS a jejich místo v podmínkách malých a středních podniků. In Majtan, S. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: Katedra podnikového manažmentu EU Bratislava, 2013. s. 77-82. ISBN 978-80-225-3636-3.
 75. VOSTATEK, Jaroslav. II. soukromý důchodový pilíř je víc než ztracená příležitost. In Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? Dráchov: FONTES RERUM, 2013. s. s. 59-81. ISBN 978-80-86958-33-0.
 76. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS reporting on prediction of development of financial conditions of Czech firms. In Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: UTB FAME, 2013. ISBN 978-80-7454-246-6.
 77. KUBÁTOVÁ, Květa. Impact of the Crisis on the Structure of Tax Revenues of OECD Countries. Littera Scripta. 2013, roč. 6, č. 1, s. s. 51-60. ISSN 1805-9112.
 78. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 7 (145), s. p. 439-450. ISSN 1993-6788.
 79. ČERMÁK, Vít. Innovative Audit in Practice. European Union Knowledge Economy Review - EUKER. Vranov nad Topľou: European Union Knowledge Economy Pass n.o., 2013, roč. 1, Vol. I., No. 2, s. 15-21, 27 s. ISSN 1339-2786.
 80. HAVLÍČEK, Karel. Inovační fórum. In AMSP, Plzeň, 29. 5. 2013. 2013.
 81. SVITÁK, Stanislav. Insolvenční řízení. In ZAHRADNÍKOVÁ, R. et al. Civilní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. s. 431-460, 565 s. ISBN 978-80-7380-437-4.
 82. WAWROSZ, Petr. Instituce, Redistribuce a Korupce. In Korupce – včera a dnes. Brno: The European Society for History of Law, 2013. s. s. 206 – 224. ISBN 978-80-7418-177-1.
 83. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. International Classification of Accounting Systems and Effects of IFRS Adoption: Comparison with the Czech GAAP. In Conference proceedings BAFA UK, Newcastle, 9.-11. dubna 2013. 2013.
 84. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. International Conference „Financial Markets in 2013“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 2, s. s. 160-163. ISSN 1802-792X.
 85. ROUBAL, Ondřej. Internauti: generace, která vyrůstá na síti. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 1, s. 48-51, 3 s. ISSN 1211-5886.
 86. BUDINSKÝ, Petr. Investiční fórum IV. In Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 87. VOSTATEK, Jaroslav. Jak naložit s II. pilířem? In Anketa. FONDSHOP. 2013. ISSN 1211-7277.
 88. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 12 s. ISBN 978-80-7408-075-3.
 89. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? In Vědecký seminář doktorandů VŠFS. 2013.
 90. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Jak si splnit sen. In Parlamentní magazín, příloha Úspěšní leadři. 2013. s. s. 36.
 91. VOSTATEK, Jaroslav. Jaká je role pojišťoven v důchodových systémech sousedních států? Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2013, č. 2, s. s. 28-30. ISSN 0032-2393.
 92. PAVLŮ, Dušan. Jaké trendy čekají výstavnictví. Strategie : měsíčník pro média, marketing a reklamu. Praha: Strategie, 2013, roč. 2013, č. 1, s. s. 66-69. ISSN 1210-3756.
 93. MATES, Pavel. Jiné prameny práva. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 1, s. 22 - 27, 5 s. ISSN 1802-3843.
 94. DLASKOVÁ, Gabriela. Jste připraveni na možnou změnu bonity vaší firmy v očích vaší banky? Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, roč.XLVIII, č. 1, s. 30-30. ISSN 0026-8720.
 95. TÓTH, Endre. Junior versus senior manažeři. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 7. ISSN 0026-8720.
 96. MATES, Pavel a S. SKULOVÁ. K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn z pohledu práva na informace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 7-8, s. s. 33-40. ISSN 1210-6348.
 97. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Katarské dobrodružství. In Xadonie. 2013. s. s. 28.
 98. HRONOVÁ, Štěpánka. Klasická a elektronická média pro výuku anglického jazyka na vysokých školách. In (KO)MEDIA 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 7 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 99. BUDINSKÝ, Petr. Konečně na správné cestě? In Hospodářské noviny. Praha, 2013.
 100. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Konference finanční trhy. In Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 29.-30. 5. 2013. 2013.
 101. STARÝ, Marek. Konference Wappenbriefe und Standeserhöhungsurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers? In Beiträge zur diplomatischen Norm und sozialen Praxis im späten Mittelalter. 2013.
 102. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Konkurenční výhoda podniků s intenzivní trajektorií vývoje. In Aktuálné problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3.
 103. BŘEČKOVÁ a karel HAVLÍČEK. Leaders Management and Personnel Controlling in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 3-14, 11 s. ISSN 1108-2976.
 104. KOLÁŘ, M. a Otakar NĚMEC. Lidské zdroje v hedgeových fondech. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7408-081-4.
 105. POTOCKÝ, Tomislav. Lingvodidaktické aspekty profesního německého jazyka pro hospodářskou sféru. In Kohoutek, J. (ed.). Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín, 2013. s. s. 66-76. ISBN 978-80-86879-39-0.
 106. VOSTATEK, Jaroslav. Lži o důchodové reformě. In Hospodářské noviny. 2013.
 107. BUDINSKÝ, Petr. Makroekonomický výhled na rok 2013 – diskusní blok. In Investiční fórum III. 2013.
 108. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Management of Receivables in SMES in the Czech Republic. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2013, V XVI, s. 97-112. ISSN 1108-2976.
 109. PETRŮ, Naděžda a Miloš KREJČÍ. Management rozvoje talentů ve vysokoškolském prostředí a v rámci výuky oboru marketing. In Marketingová komunikace a společnost, Praha, Vysoká škola finanční a správní. 2013.
 110. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Management vzdělávání jako typ partnerství. In Várkoly, L. Dnešné trendy inovácií. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. s. s. 16-21. ISBN 978-80-89400-60-7.
 111. PAVLŮ, Dušan. Marketing and Marketing Communication in SMEs. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, č. 4, s. 113-126. ISSN 1108-2976.
 112. PETRŮ, Naděžda a Miloš KREJČÍ. Marketing and talent management in higher education. In QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8.
 113. ZICH, František. Marketing Communication and Way of Life. In KUBÁTOVÁ, H. et al. Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palackého Univerzita Olomouc, 2013. s. s. 229-244. ISBN 978-80-244-3450-6.
 114. MATĚJŮ, Petr. Marketingová komunikace a společnost,. In Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha, 16. 5. 2013. 2013.
 115. PAVLŮ, Dušan. Masová média – stále ještě nejvýraznější nosič reklamní informace: změny v nákladech, změny v efektivnosti, změny v životním stylu. In Megatrendy a média 2013 – zväčšenina: média ako komodita. Trnava: FMK UCM, 2013. s. s. 206-229. ISBN 978-80-8105-479-2.
 116. PAVLŮ, Dušan. Média v reflexi Reklamního klubu Československého 1927-1940. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 10 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 117. KUPEC, Václav a Anton KRETTER. Měření atributů marketingových informací. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 106-116, 142 s. ISSN 1338-130X.
 118. KUNZ, Vilém a K. KAŠPAROVÁ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4480-3.
 119. MACH, Petr. Možnost dobrovolného vyvázání se ze státní penze. In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 4 s. ISBN 978-80-7408-075-3.
 120. ELIÁŠ, Karel. Možnosti a omezení při využití aktivního sociálního učení ve výuce marketingové komunikace. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 3 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 121. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Multimedia in Tetriary Level Teaching & Instruction Facilitate Effective Individual Learning. In OEDM-SERM 2012. Bratislava: Curriculum Studies Reserach Group (CSRG ), 2013. s. s. 267-273. ISBN 978-80-904948-1-7.
 122. VYBÍHAL, Václav a A KOL. Mzdové účetnictví 2013, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2013. 464 s. ISBN 978-80-247-4627-2.
 123. ŠMÍD, Jan. Nekrolog R. Dworkina: Filosof, který bral právo vážně. In Hospodářské noviny. 2013.
 124. POTOCKÝ, Tomislav. Německý hospodářský jazyk v lingvistickém přehledu. In Od textu k překladu VII. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. s. s. 90-98. ISBN 978-80-7374-094-8.
 125. ELIÁŠ, Karel. New study options in English at the University of Finance and Administration. In Americká obchodní komora v Praze. 2013.
 126. HAVLÍČEK, Karel a Otakar SCHLOSSBERGER. New Trends of Management of European SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 43-56, 13 s. ISSN 1108-2976.
 127. LEGIERSKÁ, Yvona. Nezaměstnanost v období permanentní ekonomické krize. In Veřejná ekonomika a správa 2013, Ostrava. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. s. s. 32-33. ISBN 978-80-248-3129-9.
 128. FRAIT, Jan a J. SEIDLER. Nová regulace bank se zaměřuje i na systémová rizika. In Euro. 2013. s. s. 48-49.
 129. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace. In INOVA. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
 130. LEGIERSKÁ, Yvona. O přístupech ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty. In CESTA. Praha, 2013. 9 s.
 131. PAVLÁT, Vladislav. On developing a new options hedging software. In OEDM–SERM 2012. 2013. 52 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 132. PAVLÁT, Vladislav. On some specific problems of e-learning at the University of Finance and Administration. In OEDM–SERM 2012. 2013. s. pp. 254-262. ISBN 978-80-904948-1-7.
 133. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, Juraj NEMEC, Martina PETROVÁ a Beáta MERIČKOVÁ. Outsourcing by Private and Public Organisations: How much Could Public Bodies Learn? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 1, s. 63-79. ISSN 1802-792X.
 134. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a česká reforma. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. s. 15-19, 5 s. ISSN 1802-5854.
 135. VYBÍHAL, Václav. Pension reform and its risks. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6.
 136. VOSTATEK, Jaroslav. Pension Reform in Czechia: soft compulsion myths and lies. In Szczepański, M. (ed.). Reformowanie systemów emerytalnych – porownania i oceny. Pension Reforms – Comparison and Evaluation. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. s. pp. 97-107. ISBN 978-83-7775-280-7.
 137. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní systémy a jejich reformy. In Prezentace na kulatém stole Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona. Bratislava: Inštitút hospodárskej politiky. 2013.
 138. TURKOVÁ, Ivana. Podniky by při poskytování obchodních úvěrů měly postupovat stejně jako banky. Finanční management. Praha: Economia, 2013, roč. 10, č. 2, s. s. 20-23. ISSN 1214-9292.
 139. BUDÍK, Josef. Podvody ve veřejné správě - záležitost nejen politicky exponovaných osob. In Poznej svého klienta. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 140. HRADEC, Milan. Pojem promlčení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 3, s. s. 20-21.
 141. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 2, s. s. 19-20.
 142. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 8, s. s. 17-23.
 143. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 5, s. s. 20-23.
 144. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 7, s. s. 29-30.
 145. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele II. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 6, s. s. 21-24.
 146. HRADEC, Milan. Pojištění právní ochrany. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 4, s. s. 16-19.
 147. HRADEC, Milan. Pojištění přepravy věcí III. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 1, s. s. 17-20.
 148. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Pojišťovnictví České republiky - Quo vadis. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 149. KUBÍČEK, Antonín. Pokus o zhodnocení průběhu integračních procesů v oblasti finančně-investičních trhů. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 150. VOSTATEK, Jaroslav. Political Economy of Healthcare Schemes and Reforms. In Sedmihradska, L. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE, FFÚ, 2013. s. 235-245. ISBN 978-80-245-1929-6.
 151. ŠTĚDROŇ, B., M. POTŮČEK, Vladimír PROROK, J. LANDOVSKÝ a D. ŘÍHA. Politika a politický marketing. Praha: C.H. Beck, 2013. 272 s. ISBN 978-80-7400-448-3.
 152. SCHLOSSBERGER, Otakar. Possible approaches to applying the AML process in the banking sector. Annual Proceedings of the National Business and Economics Society. 2013, 17 s. ISSN 2151-3333.
 153. ROUBAL, Ondřej. Poznání sociálního profilu studentů a jeho role v marketingové praxi vysokých škol ve společnosti vědění. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 60-76. ISSN 1338-130X.
 154. PROCHÁZKA, P. a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Proceedings from 2nd OEDM SERM 2012. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. ISBN 978-80-904948-4-8.
 155. KUNZ, Vilém. Proč a jak důvěryhodně i efektivně komunikovat o CSR. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 156. JURÁSEK, Miroslav. Přichází na Kubu lepší časy? In Mezinárodní politika. 2013.
 157. HAVLÍČEK, Karel. Příležitosti a rizika v Rusku. In Forbes, Praha, 4. 4. 2013. 2013.
 158. PAVLÁT, Vladislav. Přispěje vznik identifikátoru finančních institucí k bezpečnějšímu fungování finančních trhů ve světě? In Symposium „Poznej svého klienta“. 23. -24. května 2013. 2013.
 159. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Public and Nongovernmental sector partnership in local services delivery. In IRSPM (International Reserch Society for Public Management), Praha. 2013.
 160. HAVLÍČEK, Karel, Pavla BŘEČKOVÁ a V. ZAMPETA. Quality Management as a Part of CRM. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 15-28, 13 s. ISSN 1108-2976.
 161. MATES, Pavel. Recenze knihy HANDRLICA, J. Jaderné právo. Praha, Auditorium, 2012, 294 s. ISBN 978-80-87284-33-9. Správní právo. Praha, 2013, roč. 46, č. 3, s. s. 187-189. ISSN 0139-6005.
 162. MATES, Pavel. Recenze knihy LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha, Leges, 2013, 256 s. ISBN 978-80-87576-41-0. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, roč. 2013, č.3, s. s. 44-45. ISSN 1210-6348.
 163. MATES, Pavel. Recenze knihy PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. Praha, Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-8757-635-9. Veřejná správa. 2013, roč. 24, č. 4, s. s. 30. ISSN 1213-6581.
 164. HAVLÍČEK, Karel. Restructuring of small and medium enterprises. Actual Problems of Economics. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 09. ISSN 1993-6788.
 165. ŠMÍD, Jan. Revolutionary Law and Legitimacy. In Dny práva 2012. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. 9 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
 166. BUDINSKÝ, Petr. Riadenie nehmotného: Etika a zmena hodnót v podnikaní, vzdelávaní a výskume. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská, Bratislava. 2013.
 167. HAVLÍČEK, Karel. Role řízení v malých a středních firmách. Manažerské účetnictví. Moskva, 2013, No. 09. ISSN 1814-8476.
 168. MERTL, Jan. Role sociální politiky v současnosti. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2013, č. 1, s. s. 21-28. ISSN 1214-4967.
 169. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Rozhovor s Miss ČR Gabrielou Kratochvílovou. In Xadonie. 2013. s. s. 8.
 170. ŠMÍD, Jan. Rozsudek tak trochu od věci. In Hospodářské noviny. 2013.
 171. ŠIKÝŘ, M. a Otakar NĚMEC. Rozvoj finanční gramotnosti jako součást řešení problému nezaměstnanosti a předlužení. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7408-081-4.
 172. ILIČEVA, L., V. KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Rusko ve 21. století - politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7.
 173. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Růst ceny zlata jako možný signál potíží na finančních trzích. Scientia et Societas. 2013, roč. 1, č. 1, s. s. 31-42. ISSN 1801-7118.
 174. HAVLÍČEK, Karel. Řízení rizik MSP. In Coface, Praha, 24. 4. 2013. 2013.
 175. HOFFMANNOVÁ, Hana a Jan LÁNSKÝ. Sbírka řešených příkladů pro Aplikační software 2. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 84 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-073-9.
 176. LACINA, Karel. Segmentace trhu a marketingový mix v cestovním ruchu. In 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu, Pavlov, 12. - 13. září 2013. 2013.
 177. ULRYCHOVÁ, Eva. Simple economic applications of matrices. Acta academica karviniensia. 2013, roč. 2013, No. 3, s. pp. 190–199. ISSN 1212-415X.
 178. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Six New Learning Architecture Trends. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2013. ISBN 978-80-86302-45-4.
 179. TÓTH, Endre. Složitost versus jednoduchost. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 3. ISSN 0026-8720.
 180. POTOCKÝ, Tomislav. Sociolingvistická kompetence ve vysokoškolské výuce německého jazyka pro profesní účely (výstupy výzkumného šetření). In Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. s. 193-199. ISBN 978-80-905243-6-1.
 181. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Solidarity and Equivalence in Social systemes – Current Problems. In 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice: Masarykova Univerzita, 2013. 9 s. ISBN 978-80-210-6077-7.
 182. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Solidarity and Equivalence in Social systemes – Current Problems. In sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research, Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 183. KLIČKA, Pavel. Současný stav a budoucí vývoj masmédií a marketingové komunikace. In (KO)MEDIA 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,, 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 184. KOMÁREK, Luboš a M. SKOŘEPA. Sources of Asymmetric shocks: Exchange rate or other culprits? In 2nd IES Economic Meeting - Modelling in Macroeconomics and Finance. Praha. 2013.
 185. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Sovereign rating a jeho věrohodnost. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013. ISBN 978-80-7408-081-4.
 186. MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 122 s. ISBN 978-80-7380-424-4.
 187. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Suverénní rating a kritéria jeho stavení. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2013, Neuveden, č. 12, s. 13-21. ISSN 1336-5711.
 188. ROUBAL, Ondřej. Syndrom velkého vlka - „máme všechno, ale to je asi tak všechno, co máme“. In Pavlů, D. (ed.). (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 189. VOSTATEK, Jaroslav. Systémy úhrad zdravotní péče v zemích OECD. In Prezentace na konferenci Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb a dlouhodobá péče v ČR. Čestlice. 2013.
 190. HAVLÍČEK, Karel. Šance a rizika na Balkánu. In KB, Praha, 26. 4. 2013. 2013.
 191. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Škola mi hodně dává i bere. Praha: Lobby, 2013. 1 s. č. 1-2/2013. ISSN 1212-4524.
 192. LÁNSKÝ, Jan, H. HOFFMANNOVÁ a R. HÁJKOVÁ. Teaching by means of practical problems solving with a solution guide. In The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013), Ostrava. SDIWC - Digital Library, 2013. s. p. 94 - 105. ISBN 978-0-9853483-9-7.
 193. LÁNSKÝ, Jan, Hana HOFFMANNOVÁ a R. HÁJKOVÁ. Teaching by means of practical problems solving with a solution guide. In The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013). Ostrava: SDIWC - Digital Library, 2013. s. pp. 94-105. ISBN 978-0-9853483-9-7.
 194. BLAHA, Jaroslav. Tendence a problémy vzdělávání v Evropě z historicko-srovnávacího pohledu. In Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 11 s. ISBN 978-80-8122-073-9.
 195. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 (1/2013), s. 5-16, 11 s. ISSN 1211-555X.
 196. VALENČÍK, Radim. Teoretické nástroje analýzy příčin rezistence korupce v různých historických kontextech. In Korupce – včera a dnes. Brno: The European society for History of Law, 2013. s. s. 180-195. ISBN 978-80-87475-26-3.
 197. PAVLŮ, Dušan. Teorie a (nebo) praxe? In Lidové noviny, příloha Akademie. 2013. 20 s.
 198. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. The Algorithms Identified in Option Portfolio Hedging. In OEDM SERM 2012, 2013. Bratislava, 2013. s. s. 76-81. ISBN 978-80-904948-1-7.
 199. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the Czech Republic - theoretical background. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. 10 s. ISBN 978-80-905243-7-8.
 200. TICHÝ, Jaromír. The issue of education funding, student loans and the risk of credit boom in the Czech Republic.“. In The 1st Global Virtual Conference 2013 (GV-CONF 2013) Slovakia. Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. s. s. 172-177. ISBN 978-80-554-0649-7.
 201. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a V. ADAMČÍKOVÁ. The Legacy of Monographs „Educational & Didactic Communication“ for Educational Data Mining Cycle. In Proceedings from 2nd OEDM SERM 2012. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. s. s. 279-284. ISBN 978-80-904948-4-8.
 202. MERTL, Jan. The sense and rationality of non-profit sector in social and health services. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research, Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 203. MERTL, Jan. The Sense and Rationality of Non-profit Sector in Social and Health Services. In Current Trends in Public Sector Research. Faculty of Economics and Administration, MU Brno, 2013. s. s. 58-66. ISBN 978-80-210-6159-0.
 204. LACINA, Karel. Tourism industry regional aspects. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Valtice, 19.-21. 6. 2013. 2013. s. s. 629 – 635. ISBN 978-80-210-6257-3.
 205. MATES, Pavel, T. LECHNER, P. RIEGER a J. PĚKNÁ. Towards e-Government project assessment: European approach. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. Rijeka, Chorvatsko: University of Rijeka, Faculty of Economics, 2013, Vol. 31, No. 1, s. p. 103-125. ISSN 1331-8004.
 206. MERTL, Jan. Trends of health care financing in OECD countries. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013. 7 s. ISBN 978-80-245-1929-6.
 207. ZICH, František. Trust is a Social Value. In KOZLOVA, O., IZDEBSKA, K. Cultures of trust. Minerwa Uniwerzytet Szczecin, 2013. s. s. 11-29. ISBN 978-83-64277-02-3.
 208. HAVLÍČEK, Karel. TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership. In AMO, Praha, 25. 6. 2013. 2013.
 209. HAVLÍČEK, Karel. Úloha MSP. In Google, Praha, 11. 4. 2013. 2013.
 210. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. In Šortky. 2013. s. s. 1.
 211. VOSTATEK, Jaroslav. Veřejné penze: druhé nejlepší řešení. In Prezentace na panelové diskusi Současnost a budoucnost penzijního systému v ČR. PGS FFÚ VŠE Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2013.
 212. ZICH, František. Vliv ekonomické situace na pocit jistoty a sebevědomí příslušníků střední vrstvy. In Marketingová komunikace a společnost, Praha, Vysoká škola finanční a správní. 2013.
 213. BUDINSKÝ, Petr. Vliv evropské centrální banky na finanční trhy. In IFinanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 214. ZICH, František. Volný čas a hédonistický způsob života. In Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Praha: VŠO, 2013. 10 s. ISBN 978-80-86841-41-0.
 215. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vybrané bariéry investic do lidského kapitálu. Naše společnost. 2013, roč. 11, č. 1, s. s. 36-43. ISSN 1214-438X.
 216. KAŠÍK, Milan. Vysokoškoláci tištěná média nediskriminují. Marketing & media : týdeník pro média, marketing a kreativitu. Praha: Economia, a. s., 2013, č. 18, s. s. 24. ISSN 1213-7693.
 217. SCHRÁNIL, Pavel. Vystoupení na Symposiu „Poznej svého klienta“. . In 23.-24. května 2013. 2013.
 218. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010. In Prezentace na vědeckém semináři doktorandů, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 219. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu podniku – zdroj konkurenční výhody. In Marketingová komunikace a společnost, Praha, Vysoká škola finanční a správní. 2013.
 220. MERTL, Jan. Význam sociální politiky v současnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: Ekonomická univerzita, EKONÓM, 2013. s. s. 554-562. ISBN 978-80-225-3637-0.
 221. ČECHÁK, Petr. Výzvy pro právní regulaci v multikulturní situaci. In Změna práva, Tatranská Štrba, 20. – 22. 3. 2013. 2013.
 222. BUDÍK, Josef. Vzdělávání pedagogů v interním auditu formou případových studií. In ICOLLE 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 55-61. ISBN 978-80-7375-825-7.
 223. PAVLŮ, Dušan. Vznik reklamního průmyslu v českých zemích. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. IV., č. 1, s. 48-58. ISSN 1338-130X.
 224. OTÁHAL, T., M. PALÁT a Petr WAWROSZ. What is the Contribution of the Theory of Redistribution Systems to the Theory of Corruption? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2013, Vol. 13, No. 02/2013, s. 92-107. ISSN 1213-2446.
 225. BUDINSKÝ, Petr. Where are the Euro and the Economies of Eastern Europe Heading. In International Symposium on The Debt Crisis in the EU – 10 Years After the European Union. 2013.
 226. VOSTATEK, Jaroslav. Za oponou penzijní reformy. In Prezentace na semináři Za penzijní oponou. Bystřice nad Pernštejnem: FINFIN. 2013.
 227. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Zajišťování základního školství obcemi a městy: vybrané postřehy. In Klimova, V; Zitek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Valtice, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 459-465. ISBN 978-80-210-6257-3.
 228. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zákaz pobytu jako sankce za přestupek. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 2013, č. 3, s. s. 67-69. ISSN 1213-5313.
 229. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 4, s. s. 14-17. ISSN 1802-3843.
 230. ŠMÍD, Jan. Zeman – český Chávez? In Lidové noviny. 2013.
 231. ŠMÍD, Jan. Změna postavení prezidenta po novele ústavy. In Olomoucké právnické dny. 9. - 10. 5. 2013. 2013.
 232. ČECHÁK, Vladimír. Způsob života, volný čas a sport. In Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. s. s. 82-87. ISBN 978-80-7415-076-0.
 233. KOMÁREK, Luboš, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a P. JAKUBÍK. Zranitelnost českého bankovního sektoru. Hlávkova nadace, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86729-80-0.
 234. ZICH, František. Žitý prostor, mentální mapy a reklama. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 7-16. ISSN 1338-130X.
 235. 2012

 236. BEDRETDINOV, Rafik a Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ). 2012, roč. 2012, No. 10 (45), s. 135-138, 3 s. ISSN 2073-0071.
 237. PROROK, Vladimír. Внешние условия и факторы экономической реформы. In Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях (Probémy a perspektivy modernizačního rozvoje slovanských hospodářství v současných pomínkách). Rusko: Orel-Brjansk, 2012. s. 52-58, 6 s. ISBN 978-5-93179-349-8.
 238. BEDRETDINOV, Rafik. Анализ факторов экономического развития (Analýza faktorů ekonomického rozvoje). In Současné problémy humanitních a přírodních věd (Современные проблемы гуманитарных и естественных наук). Moskva: Institut strategických studií, 2012. s. 80-85, 5 s. ISBN 978-5-91891-196-9.
 239. BEDRETDINOV, Rafik a Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития (Metoda analýzy ekonomického rozvoje). Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ). 2012, roč. 45, č. 10, s. 135-138, 3 s. ISSN 2073-0071.
 240. ŠMÍD, Jan. . Direct national popular vote of Czech president – modernization 20 years after? In Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях (Probémy a perspektivy modernizačního rozvoje slovanských hospodářství v současných podmínkách). Rusko: Orel-Brjansk, 2012. s. 68-72, 4 s. ISBN 978-5-93179-349-8.
 241. WAWROSZ, Petr. A new Consensus in Macroeconomics and Inflation Targeting – Successful Policy or One of the Reasons for the Crisis after 2007? In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. (EDS.). Eurozone and its Neighbors: the Third Year of Crisis. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. s. 187-215, 28 s. ISBN 978-80-87106-60-0.
 242. HELÍSEK, Mojmír. Agresivita centrálních bank. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické 2012. 2012.
 243. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference Důchodová reforma - jak dál? 2012.
 244. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Česká konference rektorů – slavnostní zahájení AR 2012/2013, ČZU Praha. 2012.
 245. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2012.
 246. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference Mont Pelerin Society for Czech Academia & Business. 2012.
 247. BUDINSKÝ, Petr. Aktivní účast. In Důchodová reforma – jak dál? 2012.
 248. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In 116. Zasedání České konference rektorů. 2012.
 249. ČERVENKA, Miroslav. Aktuální problémy řízení sociálních služeb. In Konference na téma Pracovní migrace. 2012.
 250. KLIČKA, Pavel. Alternativní marketingové kampaně. In Fedorko, R., Bačík, R. (eds.). Nové trendy v marketingu súčasnosť a budúcnosť. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 4-16, 12 s. ISBN 978-80-555-0711-8.
 251. KLIČKA, Pavel. Alternativní marketingové kampaně. In PhDr. Dana Petranová. Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 96-103, 7 s. ISBN 978-80-8105-384-9.
 252. SCHLOSSBERGER, Otakar. AML procedures in financial institutions - suggestions for changes. In Law Tech Europe Congeress. 2012.
 253. HAVLÍČEK, Karel. An Impact of Institutional Environment on the Corporate sector. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 254. BUDINSKÝ, Petr. An Impact of Institutional Environment on the Czech Banking Sector. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 255. ELIÁŠ, Karel. An intensive participation in the AmCham Trust and Truth project at the University of Finance and Administration (VŠFS). AmCham Czech Republic Marketplace. Praha: AmCham Czech Republic, 2012, 30. 11. 2012.
 256. BÍLKOVÁ, Diana. Analysis of the development of wage distribution at the beginning of the 3rd millenium according to the gender. In RELIK 2012. Praha: VŠE Praha, 2012. 12 s. ISBN 978-80-86175-82-9.
 257. HEISSLER, Herbert. Analýza krajních modelů starobních penzí. In Důchodová reforma – jak dál? 2012.
 258. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Applying the principles of CSR in enterprises in the Czech Republic. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 7 s. ISBN 978-80-261-0100-0.
 259. MATĚJŮ, Petr a M. SMITH. Are Boys That Bad? In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 22 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 260. SCHLOSSBERGER, Otakar. Archivace dokumentů, záznamů a dalších skutečností a její vztah k AML. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012. s. s. 106-111. ISBN 978-80-210-6085-2.
 261. HAVLÍČEK, Karel. Barometr firem - Strategické vize českého politbyra. Obchod & Finance. Praha: Mladá Fronta, 2012, roč. 9, č. 11, s. 6-6. ISSN 1804-6959.
 262. HAVLÍČEK, Karel. Barometr firem - Utrpení mladého boháčka. Obchod & Finance. Praha: Mladá Fronta, 2012, roč. 9, č. 10, s. 5-5. ISSN 1804-6959.
 263. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Company performance intensity evaluation methodology. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds) Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 264. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruption, Rule of Law, and Economic Efficiency: Selected Anecdotic Evidence of Bureaucratic Corruption from the Czech and Slovak Republics. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds) Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 265. KUNZ, Vilém. CSR Rountable na téma Filantropie netradičním způsobem. In Respekt a Deloitte ČR. 2012.
 266. KUNZ, Vilém. CSR- Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. In Bačuvčík, R. a kol. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 77-89, 12 s. ISBN 978-80-87500-20-0.
 267. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Current problems in the financing of social services. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Vendryně, Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 291-300, 9 s. ISBN 978-80-7248-780-6.
 268. ZICH, František. České pohraničí v procesech evropské integrace. In Jeřábek, M. (ed.). Česko-saské pohraničí prostor konkurence a/nebo kooperace? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 7-20, 13 s. ISBN 978-80-7414-514-8.
 269. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. Journal of Systemics, Cybernitics and Informatics. USA: Publisher IIIS, 2012, Vol. 10, No. 6, s. pp. 82-87. ISSN 1690-4524.
 270. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Deferred tuition fee in the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 271. LEGIERSKÁ, Yvona. Development of sickness insurance benefits in the Czech Republic in the period of 1993-2010 in the context of economic cycles. In New Role of Public Finance 2012. Praha: University of Economics, Prague, 2012. s. 143-159. ISBN 978-80-7478-012-7.
 272. BEDRETDINOV, Rafik a Petr WAWROSZ. Direction and record research. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 16 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 273. POTOCKÝ, Tomislav. Disertační projekt vysokoškolského standardu výuky odborně-profesního německého jazyka pro podnikovou sféru. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV. Bratislava: Ekonom, 2012. 10 s. ISBN 978-80-225-3514-4.
 274. VOSTATEK, Jaroslav. Druhý důchodový pilíř je nevýhodný pro stát i většinu pojištěnců. Právo. Praha: Borgis, a. s., 2012. ISSN 1211-2119.
 275. VOSTATEK, Jaroslav. Druhý důchodový pilíř je omyl. Právo. Praha: Borgis, a. s., 2012. ISSN 1211-2119.
 276. VOSTATEK, Jaroslav. Druhý důchodový pilíř je omyl. CEP. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012. ISSN 1213-3299.
 277. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma – co dál? In Důchodová reforma – jak dál? Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2012.
 278. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma: břímě mladých? Research Paper. Praha: CESTA, 2012. 33 s. ISBN 978-80-905134-8-8.
 279. SMITH, M., S. TSAI a Petr MATĚJŮ. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 36 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 280. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-Government v České republice. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
 281. TOMČÍK, Michal. E-learning pohledem jeho aktérů. In Megatrendy a médiá. Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania. Trnava: Fakulta masmediální komunikátie UCM, 2012. s. 114-127, 13 s. ISBN 978-80-8105-392-4.
 282. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). International Journal of Sales, Retailing and Marketing. UK: Accass Press, 2012, Vol. 1, No. 2, s. 18-21, 3 s. ISSN 2045-810X.
 283. STARÝ, Marek. Et Mutuum Date Nihil Desperantes? Credit Interest in the History of Czech Law. In Mikula, M., Stolarski, K. (eds.). Ex contractu, ex delicto. The History of the Law of Obligations. Krakov: Jagiellonian University Press, 2012. s. 169-176, 7 s. ISBN 978-83-233-3292-3.
 284. NOVÁK, Josef. Evropa a země BRICS. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Vendryně: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 452-459, 7 s. ISBN 978-80-7248-780-6.
 285. MACH, Petr. Evropská unie ztracena v překladu pomazánkového másla. Laissez Faire. 2012, roč. XV, č. listopad-prosinec,, s. 5-6. ISSN 1212-8597.
 286. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy, finanční infrastruktura a media. In (KO)MEDIA. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,. 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 287. HELÍSEK, Mojmír. Fiskální opatření v zemích EU v souvislosti s krizí. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické (2012). 2012.
 288. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Generating Social Innovations: Some Recent Experience from Abroad. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 6, č. 2, s. 155-168. ISSN 1802-792X.
 289. ČECHÁK, Petr. Globalization and current chalenges for legal regulation. In World congress on administrative and political sciences. 2012.
 290. ZICH, František. Grenzüberschreitende Gemeinschaften und Europäisierung. In GARSZTECKI, S., WAACK, CH., SCHERM, I. Regionale Identitäten und transnationale Räume in Ostmitteleuropa. Thelem, 2012. s. s. 27-44. ISBN 978-3-942411-73-8.
 291. PAVLŮ, Dušan. Historické ohlédnutí – vstupní projev na konferenci. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 292. JURÁSEK, Miroslav. Hledá se politička. Přestože muži jsou "efektivnější". Česká pozice. 2012, roč. 2012.
 293. BRADA, Jaroslav. Hodnocení úvěrové bonity obchodní společnosti. In Zadlužení – fenomén současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2012. s. 108-116, 8 s. ISBN 978-80-86744-92-6.
 294. HAVLÍČEK, Karel. Homo Innovatus: Conditions for Existence of the Species. In The Open Innovations Forum “Open Innovations“. 2012.
 295. BUDÍK, Josef. Hospodářská a finanční kriminalita, Statistiky hospodářské a finanční kriminality. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. 59 s. ISBN 978-80-210-6085-2.
 296. PETRŮ, Naděžda a Miloš KREJČÍ. How to boost competitiveness via knowledge management and talent management integration. In Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 504-510, 6 s. ISBN 978-80-905243-2-3.
 297. KOMÁRKOVÁ, Zlatuše, V. HAUSENBLAS a Jan FRAIT. How to identify systemically important financial institutions. In Financial Stability Report 2011/2012. Praha: Czech National Bank, 2012. s. 100-111, 11 s. ISBN 978-80-87225-38-7.
 298. HEISSLER, Herbert. How to teach figures in economics. In Stoffová, V. (ed). Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. s. 51-57, 6 s. ISBN 978-80-8122-065-4.
 299. JINDŘICHOVSKÁ, I. a Radim VALENČÍK. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-071-5.
 300. ČECHÁK, Petr. Hypernormativismus a informační funkce práva. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.). Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 40-50, 10 s. ISBN 978-80-87439-06-7.
 301. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Adoption on Key financial Ratios: comparison of selected european countries. In Proceedings of the International Conference of Business Excellence. Brasov, Romania, 2012. s. 266-273, 7 s. ISBN 978-606-19-0102-9.
 302. TICHÝ, Jaromír. Impact of the financial crisis on the funding of higher education in the Czech Republic in 2007-2011. In Technical University of Košice, Faculty of Economics. NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. Košice: International Conference Proceedings 2012, 2012. s. 511-523, 12 s. ISBN 978-80-553-1215-6.
 303. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Implementace CSR do firemní praxe. In Manažment podnikania a vecí veřejných, Slovenská akadémia manažmentu. Bratislava: ALDO, 2012. s. 48-54, 6 s. ISBN 978-80-970759-2-7.
 304. HAVLÍČEK, Karel, E. THALASSINOS a L. BEREZKINOVA. Innovation Management and Controlling in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2012, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 57-70, 13 s. ISSN 1108-2976.
 305. HAVLÍČEK, Karel. Inovační manuál malé a střední firmy. AMSP, 2012.
 306. VOSTATEK, Jaroslav. Insufficient Taxes and High Subsidies in Financial Services. In New Role of Public Finance 2012. Praha: University of Economics, Wolters Kluwer, 2012. s. pp. 318-328. ISBN 978-80-7478-012-7.
 307. BABECKÝ, J., Luboš KOMÁREK a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Integration of chinese and russian stock markets with world markets: national and sectoral perspectives. BOFIT Discussion Papers. Bank of Finland, 2012, roč. 2012, č. 4, 41 s. ISSN 1456-6184.
 308. MIHOLA, Jiří. Intenzita vývoje, teorie, příklady. In Strategy in Transition 2012, Mezinárodní konference Vysoké školy podnikání Ostrava, Katedra podnikání a managementu. 2012.
 309. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Interaktivní andragogika ve výuce jazyků. In Podpora vícejazyčnosti v praxi. Praha, MŠMT a Národní institut pro další vzdělávání. 2012.
 310. SCHRÁNIL, Pavel. Interní audit jako nástroj proti korupci a zneužívání veřejných prostředků. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. s. 42-46. ISBN 978-80-210-6085-2.
 311. BUDINSKÝ, Petr. Investování 2012/2013 – diskusní blok. In Investiční fórum II. 2012.
 312. HAVLÍČEK, Karel. Izrael: válečná strategie platí i v byznysu. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 11. ISSN 0026-8720.
 313. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? In Důchodová reforma – jak dál? Praha, VŠFS. 2012.
 314. MERTL, Jan. Jen peníze nestačí. MF dnes. Praha: MaFra, 2012. ISSN 1210-1168.
 315. LACINA, Karel. K některým teoretickým aspektům uskutečňování zásad regionálního rozvoje. In Fórum Regionu soudržnosti Severovýchod. Hradec Králové. 2012.
 316. ČECHÁK, Vladimír. K problematice komparace modelů výkonu veřejné správy. In Veřejná správa 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 11-18, 7 s. ISBN 978-80-7395-533-5.
 317. LACINA, Karel. K vývoji způsobů řízení veřejné správy od koncepce New Public Management ke koncepci Governance. In Veřejná správa 2012. Univerzita Pardubice, 2012. s. 72-79, 7 s. ISBN 978-80-7395-533-5.
 318. MATES, Pavel. K významu judikatury jako pramene správního práva. In Sládeček, V., Melotíková, P. (eds.). Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012. s. 120 - 124, 4 s. ISBN 978-80-87576-47-2.
 319. ČECHÁK, Vladimír. Ke specifice “krizového řízení” v oblasti veřejné správy. In Krizový management 2012 – Analýza rizika a ekonomika prevence. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 15-20, 5 s. ISBN 978-80-87544-16-7.
 320. EMMER, Jan. Knihovny soukromých vysokých škol – (ne)spolupracující komunita? In Víchová, E. a kol. Komunity, sítě a spolupráce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. s. 92-96, 4 s. ISBN 978-80-210-6115-6.
 321. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. In Pomahač, R. Správní řád v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 11 s. ISSN 1802-0186.
 322. DAŇHEL, Jaroslav. Konec dluhové krize v Evropě zatím v nedohlednu. In Zadlužení – fenomén současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2012. s. 94-98, 4 s. ISBN 978-80-86744-92-6.
 323. BLAHA, Jaroslav. Krizový management obce. In Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. ISBN 978-80-7454-208-4.
 324. HAVLÍČEK, Karel. Leadership v malých a středních firmách. In Stýblo, J. Leadership – realita nebo vize. Praha: Professional Publishing, 2012. s. 97-109, 12 s. ISBN 978-80-7431-105-5.
 325. BERKA, Petr. Lessons Learned from Data Mining Challenges. In Hvorecký, J., Kažimír, P., Kelemen, J. (eds.). Knowledge Management. Trenčín. Vysoká škola manažmentu, 2012. 9 s. ISBN 978-80-89306-18-3.
 326. JURÁSEK, Miroslav. Lídři lžou častěji ve vnitřní než zahraniční politice. Česká pozice. 2012, roč. 2012.
 327. PAVLŮ, Dušan. Lobbing jako specifická persuazivní aktivita. Recenze knihy: Kadera, M., Vlačihová, A. Lobbing. Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 88 s. ISBN 978-80-7408-053-1. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 2, s. 126-127. ISSN 1338-130X.
 328. PAVLÁT, Vladislav. Lze na finančních trzích identifikovat neviditelné klienty? In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. s. 47-55. ISBN 978-80-210-6085-2.
 329. ŠMÍD, Jan. Maďarský volební zákon a jeho reforma – z deště pod okap? In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.). Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 197-205, 8 s. ISBN 978-80-87439-06-7.
 330. ELIÁŠ, Karel. Marketing Communication Studies at the University of Finance and Administration (VŠFS) continues successfully also in English. AmCham Czech Republic Marketplace. Praha: AmCham Czech Republic, 2012, 25. 10. 2012.
 331. PETRŮ, Naděžda. Marketingové řízení podniků – diskurs podnikové praxe: Prováděcí analýzy – případové studie – příklady a návody. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 72 s. ISBN 978-80-7408-072-2.
 332. TOMČÍK, Michal. Marketingový profesionál před zrcadlem. In Nové trendy v marketingu – Zodpovědnost v podnikání. FMK UCM Trnava. 2012.
 333. PAVLŮ, Dušan. Média v reflexi Reklamního klubu Československého 1927-1940. In (KO)MEDIA. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 334. MIHOLA, Jiří. Měření intenzity výkonnosti podniku. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. VŠB TU Ostrava, 2012. 10 s. ISBN 978-80-248-2768-1.
 335. HELÍSEK, Mojmír. Modely financování sociálních služeb. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické (2012). 2012.
 336. MATES, Pavel. Moderační právo správních soudů. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 17, s. 598-600. ISSN 1210-6410.
 337. PETROVÁ, Iva. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Recenze knihy: Kozel, R., Mynářová, L., Svobodová, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. Marketing a komunikace. 2012, roč. 22, č. 3.
 338. HAVLÍČEK, Karel. Moderování + příspěvek. In Zdroje pro podnikání, výhled 2013. 2012.
 339. HAVLÍČEK, Karel. Moderování + referát. In SME Exportní fórum. 2012.
 340. HAVLÍČEK, Karel. Moderování konference. In Co dál s úspěšnou rodinnou firmou. 2012.
 341. HELÍSEK, Mojmír. Money from the Perspective of Economic Theory (review). ACTA VŠFS. Praha: VŠFS, 2012, roč. 6, č. 2, s. s. 169-170, 2 s. ISSN 1802-792X.
 342. BLAHA, Jaroslav. Možná bezpečnostní rizika České republiky. In Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni. Zlín: 978-80-7454-208-4, 2012. 9 s. ISBN 978-80-7454-208-4.
 343. KUBÍČKOVÁ, Dana, Gabriela DLASKOVÁ, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Ivana TURKOVÁ. Možnosti a meze využití IFRS v podmínkách malých a středních podniků. In Nové trendy 2012. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2012. s. 129-141, 12 s. ISBN 978-80-87314-29-6.
 344. ROUBAL, Ondřej. Možnosti využití empirického výzkumu sociálního profilu studentů pro marketing vysokých škol. In Petranová, D., Magál, S., Matúš, J. (eds.). Megatrendy a média 2012. Trnava: UCM FMK, 2012. s. 96-114, 18 s. ISBN 978-80-8105-392-4.
 345. VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2012, praktický průvodce. 15 vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 448 s. ISBN 978-80-247-4101-7.
 346. ŠMÍD, Jan. Názor odborníků? Koho to zajímá? Praha: Lidové noviny, příloha Akademie, 2012. ISSN 1213-1385.
 347. PAVLŮ, Dušan. Nereflektujeme zmeny v komunikácii. Stratégie - příloha Výstavníctvo. 2012, roč. 2012, č. 11, s. 13. ISSN 1335-2016.
 348. TÓTH, Endre. Neřesti v zásluhovosti manažerů. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 11. ISSN 0026-8720.
 349. KLIČKA, Pavel. (Ne)závislá média ovlivňují veřejnost. In Megatrendy a média. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 110-125, 15 s. ISBN 978-80-8105-394-8.
 350. BŘEČKOVÁ, Pavla. Odborný komentář k Daňovému balíčku 2012 (sazby DPH, institut nespolehlivého plátce, výdajové paušály). In Česká televize, ČT24, Ekonomika. 2012.
 351. HRADEC, Milan. Odškodňování pracovních úrazů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, roč. 2012, č. 9, s. s. 18-21.
 352. ČECHÁK, Vladimír. On the comparison of the public administration execution models. In Prablemy i perspektivy modernizacionogo razvitia gosudarstva v sovremennych uslovjach. Brjansk, 2012. 9 s. ISBN 978-5-93179-349-8.
 353. MERTL, Jan. Organizace a vedení Meetingu se zahraničními partnery k podání projektu Longevity as a challenge for public finances in Europe. 2012.
 354. PAVLŮ, Dušan. Organizační funkce reklamy v životě společnosti. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 34-35. ISSN 0026-8720.
 355. NEMEC, J., Markéta ŠUMPÍKOVÁ, B. MERIČKOVÁ a M. PETROVÁ. Outsourcing by private and public organisations in the Czech Republic and Slovakia: could private practice serve as the benchmark? In IASIA Annual Conference. 2012.
 356. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Outsourcing in private sector in the Czech Republic. Acta Aerarii Publici. 2012, roč. 9, č. 1, s. 83-88, 5 s. ISSN 1336-8818.
 357. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika Světové banky: od neoliberálních mýtů k univerzálnímu sociálnímu pojištění. In Seminář CESTA, VŠFS. 2012.
 358. HAVLÍČEK, Karel. Perspectives for SME´s. In The Creation of Unitary Patent Protection in the European Union. 2012.
 359. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana a Jaromír STEMBERG. Pivovarnictví v Čechách a jeho výsledky. Nové trendy 2012. SVŠE Znojmo, 2012. s. 104-112. ISBN 978-80-87314-29-6.
 360. PAVLŮ, Dušan. Počátky výzkumu trhu v Československu počátkem 20. století. In Hes, A., Pavlů, D. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. 1. vydání. Praha: Powerprint, 2012. s. s. 56-65, 10 s. ISBN 978-80-87415-58-0.
 361. NOVÁK, Josef. Podpora malých a středních podniků v regionu. In Region v rozvoji společnosti 2012 - Tylex Letovice a.s., Letovice. Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 159 - 164, 5 s. ISBN 978-80-7375-652-9.
 362. HRADEC, Milan. Pojištění různých finančních ztrát. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 11, s. s. 26-28.
 363. HRADEC, Milan. Pojišťovací právo. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 10, s. s. 24-27.
 364. VOSTATEK, Jaroslav. Political economy of healthcare schemes and reforms. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds) Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 365. BLAHA, Jaroslav a Naděžda PETRŮ. Potential Development of International Relationships and Security Systems in Europe. In Crisis management, Environmental Protection of Population. Brno: VŠKE Brno, 2012. s. 20-27, 7 s. ISBN 978-80-86710-61-7.
 366. HELÍSEK, Mojmír. Potential Impact of the Euro Adoption in the Czech Republic on Relations with the Euro Area. EuroEconomica. 2012, Vol. 31, No. 4, s. 87-97, 10 s. ISSN 1582-8859.
 367. WAWROSZ, Petr. Practical examples in macroeconomic models. In Stoffová, V. (ed) Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. s. 38-43, 5 s. ISBN 978-80-8122-065-4.
 368. ČECHÁK, Petr. Právo jako nástroj revoluce. In Dny práva. 2012.
 369. ANÝŽOVÁ, Petra a P. ŽDÍMALOVÁ. Pre-listening Stage and Teaching Listening from the Adult Learner’s Perspective. In New Ways to Teaching and Learning - Proceedings of the 8th International & 12th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 23-38, 15 s. ISSN 1210-0196.
 370. PAVLŮ, Dušan. Princip odpovědnosti za reklamní profesi v pojetí Reklubu. In Nové trendy v marketingu – spoľočenská zodpovednosť. FMK UCM Trnava, 2012. s. 226-238, 12 s. ISBN 978-80-8105-438-9.
 371. KUNZ, Vilém. Proč a jak by měly firmy v ČR efektivně komunikovat o svém společensky odpovědném chování. In Fedorko, R., Bačík, R. (eds.). Nové trendy v marketingu súčasnosť a budúcnosť. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 81-90, 9 s. ISBN 978-80-555-0711-8.
 372. TOMČÍK, Michal. Proč chceme slyšet od marketérů lži. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 373. VOSTATEK, Jaroslav. Profesor o penzijní reformě: Skryli vám, proč to dělají. Dejte pozor. Parlamentní listy. 2012.
 374. BUDÍK, Josef. Prohlubování finanční gramotnosti neoficiálním vzděláváním. In ICOLLE 2012. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 33-40, 7 s. ISBN 978-80-7375-644-4.
 375. HELÍSEK, Mojmír. Prochází euro krizí? In Hospodářská politika v členských zemích EU. Karviná: OPF SU, 2012. s. s. 153-158. ISBN 978-80-7248-780-6.
 376. TÓTH, Endre. Prosperita i úpadek jsou v rukou manažerů. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 10. ISSN 0026-8720.
 377. TÓTH, Endre. Proudy, metody a myšlení v současném managementu - analýza a přínosy pro zvýšení účinnosti řízení. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 2, s. 40-63. ISSN 1338-130X.
 378. MIHOLA, Jiří. Překlad: ŠRAMO, J. Aristoteles ze Stageiry. Praha: Občanské sdružení Melius, 2012. 104 s. ISBN 978-80-87638-01-9.
 379. ZICH, František. Přeshraniční společenství a Evropeizace. In GARSZTECKI, S., WAACK, CH., SCHERM, I. Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. s. 29-46. ISBN 978-80-7380-408-4.
 380. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Příčiny rezistence korupce. In Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii. Hložany, Srbsko: Backi Petrovac, 2012. s. 335-358, 23 s. ISBN 978-86-916257-0-2.
 381. BŘEČKOVÁ, Pavla. Příležitosti a hrozby rozvíjejících se trhů BRICS. In Česká televize, ČT24, Studio Burza. 2012.
 382. ŠNAJDAR, J. a Radim VALENČÍK. Reasons for the deformation of reforms in the area of social investments and social insurance. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 26 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 383. MATES, Pavel. Recenze knihy: Marek, K., Průcha, P. Stavební právo v teorii a praxi. Praha, Leges, 2011, 400 s. ISBN 978-80-87576-00-7. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 7, s. 405-406. ISSN 0139-6005.
 384. STARÝ, Marek. Recenze knihy Pindur, D., Turóci, M. a kol. Šľachta na Kysuciach a jej susedia. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2012, 3-4/CX, s. s. 283-286. ISSN 0037-6833.
 385. HAVLÍČEK, Karel. Referát na konferenci. In Lidské zdroje a inovace. 2012.
 386. NETOLICKÝ, Václav, Jaromír TICHÝ a Václav KOHOUT. Regionalmanagement und Regionalmarketing in der Praxisin: Die Akteure der regionalen Entwicklung und ihre Rolle bei der Verwaltung der regionalen Entwicklung. Studijní materiály semináře v projektu „Regionalmanagement und – beratung in der Euroregion Elbe-Labe“, realizováno v programu Cíl 3, číslo projektu EEL 0179-D-2-00. Most, 2012.
 387. PETROVÁ, Iva. Reklama – inspirace nebo manipulace… K otázce tvorby sociologické teorie marketingové komunikace. In Sociologie mezi teorií, empirií a realitou, FF UP v Olomouci. 2012.
 388. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences, Antalya, Turecko, 29. 11. - 2. 12. 2012. 2012.
 389. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences, Antalya, Turecko. 2012.
 390. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences. 2012.
 391. PAVLÁT, Vladislav. Re-shaping the Global Financial Architecture: Dual SIFIs Role978. In Ekonomická konference, Katowice. 2012. ISBN 978-83-7875-058-1.
 392. BENESCH, J., H. MIHALČINOVÁ a Radim VALENČÍK. Resolved and unresolved problems in the theory of redistribution systems. In Ramík, J., Stavárek, D. (eds.). Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-7248-779-0.
 393. LACINA, Karel. Rizika řízení měst ve světle zajišťování veřejných a veřejně prospěšných služeb. In Krizový management 2012 – Analýza rizika a ekonomika prevence. Univerzita Pardubice, 2012. s. 83-86, 3 s. ISBN 978-80-87544-16-7.
 394. LACINA, Karel. Role of tourism industry in world and national economy. In 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu, Masarykova univerzita Brno, Pavlov. 2012. ISBN 978-80-210-6078-4.
 395. HAVLÍČEK, Karel. Řízení inovací v MSP. In Inovační fórum pro MSP. 2012.
 396. HAVLÍČEK, Karel. Řízení inovací v MSP. In Inovační fórum pro MSP. 2012.
 397. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek v různých podmínkách MSP (II). Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 9, s. 37–44, 7 s. ISSN 1804-2996.
 398. SVOBODA, Jiří a Eva KANTŮRKOVÁ. Scénář Jan Hus. 2012.
 399. SVOBODA, Jiří. Scénář TV filmu Poslední cyklista. 2012.
 400. PROROK, Vladimír. Seminář k otázkám Demografie. In ČAV ČR, časopis Vesmír. 2012.
 401. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Souběh starobních důchodů s příjmy z pracovní činnosti. In RELIK 2012. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 14 s. ISBN 978-80-86175-82-9.
 402. KUBÍČEK, Antonín a P. KORBASOVÁ. Současné postupy a významné změny v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy a pokus o jejich zhodnocení v rámci EU i ČR. In Nové trendy 2012. SVŠE Znojmo, 2012. s. 121-128, 7 s. ISBN 978-80-87314-29-6.
 403. KLIČKA, Pavel. Současný stav a budoucí vývoj masmédií a marketingové komunikace. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 404. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. Acta Universitas Matthiae Belii - séria environmentálne manažérstvo. Banská Bystrica: Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici, 2012, roč. 14, č. 2, s. 24-36, 12 s. ISSN 1338-449X.
 405. KUNZ, Vilém. Společensky odpovědné podnikání. In Veber, J., Srpová, J.a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. rozšířené a aktualizované. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 54-57, 3 s. ISBN 978-80-247-4520-6.
 406. ČECHÁK, Petr. Spor Hart vs. Devlin a úloha racionality v právu. In Olomoucké debaty mladých právníků. 2012.
 407. KLIČKA, Pavel. Sportovní marketing. In Nové trendy v marketingu, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2012.
 408. Sportovní marketing. In In Nové trendy v marketingu. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2012.
 409. LEGIERSKÁ, Yvona. Správci daně a jedno inkasní místo. In Daně - teorie a praxe 2012. Brno: Akademie Sting v Brně, 2012. 3 s. ISBN 978-80-87482-10-0.
 410. ROUBAL, Ondřej. Studenti očekávají poučky a návody. Lidové noviny, 2012.
 411. ULRYCHOVÁ, Eva. Studijní opora pro předmět B_MaB_1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 412. HELÍSEK, Mojmír. Studijní opora předmětů N_MaE_A a N_MaE_B – Makroekonomie II A, B. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 413. LÁNSKÝ, Jan. Syllable-based Compression. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 116 s. ISBN 978-3-659-23543-6.
 414. ROUBAL, Ondřej. Syndrom velkého vlka - „máme všechno, ale to je asi tak všechno, co máme“. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 415. ČECHÁK, Vladimír. Š - Vzdělání a profesní příprava. In Nová ekonomická situace – výzva ke vzdělávání. 2012.
 416. ROUBAL, Ondřej. Štěstí na útěku ve společnosti blahobytu. In Nové trendy v marketingu – spoľočenská zodpovednosť. Trnava: UCM FMK, 2012. s. 252-263. ISBN 978-80-8105-438-9.
 417. PAVLÁT, Vladislav. The Algorithm of Problem Solving in Option Pricing and Hedging. In ZÁŠKODNÝ, P. a kol. Educational & Didactic Communication 2012, Vol.1 Educational Data Mining and Its Application (monograph). Bratislava: Slovakia: Didaktis, 2012. ISBN 978-80-89160-97-6.
 418. TICHÝ, Jaromír. The financial crisis and its impact on the funding of higher education in the Czech Republic in 2010-2012. In 1st Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2012, Virtual Conference). Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. s. 349-352, 3 s. ISBN 978-80-554-0551-3.
 419. MERTL, Jan a Patrik MOTTL. The impact of ageing societies on public finances in Europe. In In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 4 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 420. MERTL, Jan. The impact of longevity on health care systems. In In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 421. MATĚJŮ, Petr, D. MÜNICH, J. STRAKOVÁ a M. SMITH. The Impact of Socio-Economic Background and Gender on Professional Career Expectations of 15-years Old Pupils: Comparing Czech Republic and Taiwan. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 24 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 422. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. The Principles of Probability and Statistics (Data Mining Approach). Praha: Curriculum, 2012. 122 s. ISBN 978-80-904948-6-2.
 423. SCHLOSSBERGER, Otakar. The use of electronic recording equipment in banks for increasing security. In Cyberspace 2012, MU v Brně. 2012.
 424. VYBÍHAL, Václav. Theory of tax justice, principle of solvency and objective distribution in the context of personal income tax. In Vítek, L. (ed.). New Role of Public Finance 2012. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 329-338. ISBN 978-80-7478-012-7.
 425. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Tomáš Baťa a uplatňování CSR ve firmě Baťa. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I. Banská Bystrica: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0268-1.
 426. PROROK, Vladimír. Tvorba politických procesů v podmínkách globalizace. In Modernizace politických institutů, procesů a technologií v podmínkách globalizace. Moskva, 2012. s. 110-121, 293 s. ISBN 978-5-98079-833-8.
 427. PROROK, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada, 2012. 189 s. ISBN 978-80-247-4179-6.
 428. SMITH, M. a Petr MATĚJŮ. Two Decades of Value Change: The Crystallization of Meritocratic and Egalitarian Beliefs in the Czech Republic. Social Justice Research. 2012, Vol. 25, No. 4, s. 421–439, 18 s. ISSN 0885-7466.
 429. HAVLÍČEK, Karel. Účast v mezinárodním panelu. In IAUP. 2012.
 430. HAVLÍČEK, Karel. Účast v panelové diskusi. In Kvalita a terciární vzdělávání. 2012.
 431. NĚMEC, Otakar a A. SURYNEK. University Studies and perspective in employment. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (ed). Human capital and financial management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 432. KUNZ, Vilém. Uplatňování a podpora CSR v ČR. In Nové trendy v marketingu. Trnava: UCM Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnavě, 2012. ISBN 978-80-8105-451-8.
 433. KUNZ, Vilém. Uplatňování a podpora CSR v ČR. In Nové trendy v marketingu, Smolenice, UCM, Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnavě. 2012.
 434. KUNZ, Vilém, J. SRPOVÁ a J. MÍSAŘ. Uplatňování principů CSR u podnikatelských subjektů v České republice. Ekonomika a management. Praha: Oeconomica, 2012, roč. 6, č. 4, s. s. 44. ISSN 1802-8470.
 435. HRADEC, Milan. Úrazové pojištění zaměstnanců. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 12, s. s. 22-24.
 436. STEMBERG, Jaromír. Úvodní článek do sekce Financial Management. 2012 Best Office Publication - Increasing Companies Efficiency. 2012, s. 36-37.
 437. KREJČÍ, Aleš. Veletrh: nástroj komunikace i produkt organizátora. In (KO)MEDIA: sborník mez. konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 438. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy – prežitok 20.storočia? Stratégie - příloha Výstavníctvo. 2012, č. 11, s. 16-17. ISSN 1335-2016.
 439. BLAHOVÁ, Naďa. Vliv činnosti ratingových agentur na stabilitu finančního trhu. In Zadlužení – fenomén současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2012. s. 62-69, 7 s. ISBN 978-80-86744-92-6.
 440. ČECHÁK, Petr. Vliv hodnotových představ a předvědění interpreta na výsledek interpretačního procesu. In Trnavské právnické dny. 2012.
 441. ROUBAL, Ondřej. Východiska a možnosti sociologie marketingové komunikace. In (KO)MÉDIÁ - vědecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Nitra: FF UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0191-9.
 442. MIHOLA, Jiří. Vyjádření vlivu intenzivních faktorů růstu a optimální struktura lidských zdrojů. Sociálno-ekonomická revue. Trenčanská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2012, roč. 10, č. 3, s. 87-96, 9 s. ISSN 1336-3727.
 443. ČECHÁK, Vladimír. Vysoké školy a CŽV. In /Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých. 2012.
 444. ŠMÍD, Jan. Vystoupení s příspěvkem. In Dny práva 2012, Brno, PF MU. 2012.
 445. ŠMÍD, Jan. Vystoupení s příspěvkem. In Trnavské právnické dny, Trnava. 2012.
 446. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Výuka angličtiny jako odborného cizího jazyka v terciální sféře vzdělávání. In In Mišterová, I., Fenclová, M. Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 2012. ISBN 978-80-261-0158-1.
 447. ELIÁŠ, Karel. Využití a omezení aktivního sociálního učení pro efektivní výuku marketingové komunikace. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 3 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 448. PETROVÁ, Iva. Využití marketingového výzkumu při analýze zákazníka a komunikace s ním. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 449. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu podniku – praktická aplikace. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 12. ISSN 0026-8720.
 450. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum jazykových potřeb studentů pro projekt standardu jazykové výuky na vysokých školách ekonomického zaměření. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové, 2012. 4 s. ISBN 978-80-905243-3-0.
 451. LÁTALOVÁ, J. a Vojtěch KREBS. Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Vendryně, Slezská univerzita v Opavě, 2012. 13 s. ISBN 978-80-7248-780-6.
 452. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vzdělanostní společnost a trh investičních příležitostí. Vesmír. Praha, 2012, roč. 91, č. 12, s. 736-739, 3 s. ISSN 1214-4029.
 453. ROUBAL, Ondřej. Vzdělávání marketingových specialistů a očekávání marketingové praxe. AULA. Praha: Karolinum, 2012, roč. XX, č. 1, s. 2-22, 20 s. ISSN 1210-6658.
 454. PAVLÁT, Vladislav. Will SIFIs Regulation Succeed or Fail? In Kotlebová J. Kotlebová, J., Vojtková, M. Currency, Banking and International Finance. How Does the Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis? Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2012. s. 258-269, 11 s. ISBN 978-80-225-3494-9.
 455. MACH, Petr. Základy ekonomie (1): Obětované příležitosti. Laissez Faire. 2012, roč. XV, č. září-říjen, 3 s. ISSN 1212-8597.
 456. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Základy pravděpodobnosti a statistiky (data miningový přístup). Praha: Curriculum, 2012. 135 s. ISBN 978-80-904948-5-5.
 457. HAVLÍČEK, Ivan. ZÁŠKODNÝ, P. a kol. Educational & Didactic Communication 2012, Vol.1 Educational Data Mining and Its Application (monograph). Bratislava, Slovakia: Didaktis, 2012. ISBN 978-80-89160-97-6.
 458. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování vybraných finančních činností DPH. In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. s. 557-566, 9 s. ISBN 978-80-7248-800-1.
 459. TICHÝ, Jaromír. Zdroje financování podniku. 1. vyd. Praha: EUPRESS, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7408-070-8.
 460. PAVLŮ, Dušan. Značka v pohledu Reklamního klubu Československého. Brands&Stories. 2012, č. 6, s. 34-35. ISSN 1804-2708.
 461. KUNZ, Vilém a E. L´APINOVÁ. Zosúlaďovania pracovného a rodinného života ako nástroj podpory rozvoja ľudských zdrojov, rovnosti príležitostí i kvality života. In RELIK 2012, VŠE Praha. Melandrium, 2012. 9 s. ISBN 978-80-86175-82-9.
 462. PAVLŮ, Dušan. 1927 – významný rok ve vývoji české reklamy. In Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. s. 215-221, 6 s. ISBN 978-80-7431-090-4.
 463. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. 3 aktivní příspěvky. In International e-Conference OEDM-SERM 2012. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 04:48