Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. CASHLESS PAYMENT SYSTEM AND COVID-19 ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. Financial Internet Quarterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2022, roč. 18, č. 1, s. 31-43. ISSN 2719-3454. doi:10.2478/fiqf-2022-0003.
 2. MAREŠ, David a Martin JANÍČKO. THE RELIANCE OF THE CZECH ECONOMY ON ITS AUTOMOTIVE SECTOR. Central European Business Review. Prague: Prague University of Economics and Business, 2022, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.285.
 3. 2021

 4. JAŠOVÁ, Emilie a Božena KADEŘÁBKOVÁ. AMBIGUOUS EFFECTS OF MINIMUM WAGE TOOL OF LABOUR MARKETS REGULATION – KEY STUDY OF V4 COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2021, X, č. 2, s. 58-85, 27 s. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2021.10.2.004.
 5. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 6. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 7. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, roč. 10, č. 3, s. 236-256. ISSN 1805-4951.
 8. MERTL, Jan a Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy. Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, roč. 18, č. 1, s. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 9. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
 10. WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-21. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 11. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 12. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 259-267. ISSN 0322-788X.
 13. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN a František ZICH. Nové vymezení periferií Česka. Šimáček Petr. Geografie. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2021, roč. 126, č. 4, s. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 14. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 15. LUKÁČ, Michal, Václav KUPEC, Přemysl PÍSAŘ a Peter ŠTARCHOŇ. The Interaction Between the Marketing Communications Audit and Visitors in Museum Facilities. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, roč. 12, č. 1, s. 80-95. ISSN 1338-130X.
 16. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 17. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, roč. 4, č. 2, s. 100-118. ISSN 2585-9188.
 18. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Why should local governments have a developed communication strategy? An analysis of municipal communication in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 19. 2020

 20. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-13, 14 s. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 21. ROUBAL, Ondřej a Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, roč. 11, č. 2, s. 18-34. ISSN 1338-130X.
 22. ROSENLACHER, Pavel. Degree of extroversion of university students of marketing communication. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 281-284. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1002.
 23. JURÁSEK, Miroslav a Tomislav POTOCKÝ. Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 108-121. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2020.2-08.
 24. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
 25. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 26. BŘEČKOVÁ, Pavla a Michal KARAS. Online technology and promotion tools in SMEs. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 16, č. 3, s. 85-97. ISSN 1814-2427.
 27. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 28. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 29. VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2020, roč. 11, Issue 1, s. 16-33. ISSN 1804-8285. doi:10.2478/danb-2020-0002.
 30. PAVLÁK, Miroslav a Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 18, č. 3, s. 362-372. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.30.
 31. BÍLÝ, Jiří. The Human Rights, Canonic Law and the Impact of Religion from the Perspective of Vatican II. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2020, roč. 11/2020, č. 1, s. 182-187, 210 s. ISSN 2042-6402.
 32. ŘEZNÍČEK, Václav a Zdeněk SMUTNÝ. The Importance and Value of Knowledge in the Context of Informatization: The Problem of Knowledge Fragmentation. TEM Journal – Technology, Education, Management. Novi Pazar (Serbia): UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1042-1052. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM93-28.
 33. PÍSAŘ, Přemysl a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The importance of social networks for the SME’s innovation potential in Industry 4.0. Innovative Marketing. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 16, č. 3, s. 48-61. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.16(3).2020.05.
 34. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 17, č. 3, s. 27-39. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03.
 35. 2019

 36. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 37. PÍSAŘ, Přemysl a Diana BÍLKOVÁ. Controlling as a tool for SME management with an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Toruń: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 763-785. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.035.
 38. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
 39. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Does commission remuneration affect the investor’s outcome? Experience from Central Europe. Journal of Financial Regulation and Compliance. England: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 27, č. 4, s. 494-508. ISSN 1358-1988. doi:10.1108/JFRC-10-2018-0141.
 40. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16 2019, 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
 41. PETRŮ, Naděžda, Miroslav PAVLÁK a Josef POLÁK. Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 15, č. 3, s. 1-15. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.15(3).2019.01.
 42. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google: Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 4, s. 331-337. ISSN 1747-1532. doi:10.1093/jiplp/jpz003.
 43. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
 44. ŘÍHOVÁ, Lenka, Přemysl PÍSAŘ a Karel HAVLÍČEK. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 4, s. 38-51. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.04.
 45. PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 46. MAIELLO, Giuseppe. K vývoji italské folkloristiky a etnografie: od renesančních sbírek lidové slovesnosti k pozitivismu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, Neuveden, č. 1, s. 3-14. ISSN 0862-8351.
 47. KOSTIKOV, Eva, David MAREŠ a Radka PROCHÁZKOVÁ. PERFORMANCE AND STABILITY OF THE SECTORS IN THE FOOD INDUSTRY OF CZECH REPUBLIC. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 3, s. 158-168. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-3/13.
 48. WAWROSZ, Petr. Productive of the service sector: theory and practice of corruption declining. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2019, roč. 9, č. 4, s. 269-279. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.4-21.
 49. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 50. ŠINDELÁŘ, Jiří. Sales forecasting in financial distribution: a comparison of quantitative forecasting methods. Journal of Financial Services Marketing. London: Palgrave Macmillan, 2019, roč. 24, 3-4, s. 69-80. ISSN 1363-0539.
 51. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr BUDINSKÝ. The relationship between sovereign credit rating and trends of macroeconomic indicators. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16, č. 3, s. 292 - 306. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.26.
 52. 2018

 53. PAVLÁK, Miroslav. Barriers to the Internationalization of Czech SMEs. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 453-462. ISSN 1108-2976.
 54. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Comparison of the Development of GDP Quality in the Czech Republic and Germany. International Advances in Economic Research. Amsterdam: Springer, 2018, roč. 24, č. 1, s. 97-98. ISSN 1083-0898.
 55. BŘEČKOVÁ, Pavla. Declining trend in the willingness of young people to go into business. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, Neuveden, č. 3, s. 109-118. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-09.
 56. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK a Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, roč. 8, č. 2, s. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
 57. MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. Euro and Corporate Management in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piareus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 441-452. ISSN 1108-2976.
 58. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Karel HAVLÍČEK. Family Enterprises and their Support through Subsidies. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 23-37. ISSN 1108-2976.
 59. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. How to Express and to Measure Whether an Economic System Develops Intensively. Systems. MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, S: MDPI, 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-18. ISSN 2079-8954.
 60. BUDINSKÝ, Petr a Michal BEZVODA. Innovative approach to the management of credit risk. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2018, Neuveden, č. 1, s. 327-337. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.1-25.
 61. KOSTIKOV, Eva a Petra JÍLKOVÁ. Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 2, s. 575-585. ISSN 1108-2976.
 62. VALENČÍK, Radim a Jan ČERVENKA. Negotiation in SMEs’ Environment Analysis with Game Theory Tools. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 1, s. 104 - 114. ISSN 1108-2976.
 63. MAIELLO, Giuseppe. On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans. The Pomegranate. Pueblo: Colorado State University, 2018, roč. 20, č. 2, s. 137-156. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.32385.
 64. KUPEC, Václav. Risk Audit of Marketing Communication. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 1, s. 125-132. ISSN 1108-2976.
 65. MAREŠ, David a Naděžda PETRŮ. Stabilization factors of family enterprises in the context of macroeconomic performance. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 1, s. 206-220. ISSN 1108-2976.
 66. DLASKOVÁ, Gabriela a Petr BUDINSKÝ. The Impact of Accounting Standards Utilisation on Internal Credit Rating. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 564-574. ISSN 1108-2976.
 67. DLASKOVÁ, Gabriela a Eva KOSTIKOV. Valuation of intangible assets according to Czech accounting standards and IFRS in the context of explanatory power of financial statements. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, roč. 3, č. 3, s. 59-67. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-05.
 68. MACH, Petr. VAT Rates and their Impact on Business and Tax Revenue. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 1, s. 144-152. ISSN 1108-2976.
 69. JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048.
 70. 2017

 71. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Comparison of Requirements for Brand Managers Responsible for the Competitiveness of Brands: Cross-National Study in the US and the Czech Republic. Journal of Competitivness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2017, roč. 9, č. 4, s. 148-163. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2017.04.10.
 72. PETRŮ, Naděžda a Karel HAVLÍČEK. Family entrepreneurship in the Czech Republic on the verge of first generation handover. Journal of International Studies. Poland: University of Szczecin, Faculty of Economics Science and Management, 2017, roč. 10, č. 4, s. 119-130. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/8.
 73. WAWROSZ, Petr. General Principles of Corruption Networks. International Advances in Economic Research. USA: Springer, 2017, roč. 23, č. 1, s. 127-128. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-016-9614-8.
 74. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2017, roč. 53, č. 4, s. 503-531. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.4.356.
 75. JANKŮ, Martin. Legal and economic context of the Czech Civil Code rules on family enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU v Brně, 2017, roč. 65, č. 6, s. 1945-1951. ISSN 1211-8516.
 76. MAIELLO, Giuseppe. Politické sjednocení Itálie a budování národní demoetnoantropologie. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2017, roč. 27, č. 3, s. 207-223. ISSN 0862-8351.
 77. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs’ innovation approach in the Czech Republic. Marketing and Management of Innovations (Науковий журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій"). Ukraine: Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2017, Neuveden, č. 3, s. 304-313. ISSN 2227-6718.
 78. ROUBAL, Ondřej. Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2017, roč. 8, č. 1, s. 40-52. ISSN 1338-130X.
 79. 2016

 80. VALENČÍK, Radim a Jan ČERVENKA. Analysis Tools of Connecting Investment Opportunities and Investment Means in the Area of Small and Medium-Sized Enterprises. European Research Studies Journal. Greece: University of Pireus, 2016, XIX, č. 4, s. 130-139. ISSN 1108-2976.
 81. BUDINSKÝ, Petr a Michal BEZVODA. CDS AND BOND SPREADS AS TWO MEASURES OF CREDIT RISK. Actual Problems of Economics. Kyjev: Editorial Office, 2016, roč. 186, č. 12, s. 280-290. ISSN 1993-6788.
 82. CIPOVOVÁ, Eva a Gabriela DLASKOVÁ. Comparison of Different Methods of Credit Risk Management of the Commercial Bank to Accelerate Lending Activities for SME Segment. European Research Studies Journal. Piraeus Greece: International Strategic Management Association, 2016, Vol. XIX, Issue 4, s. 17-26. ISSN 1108-2976.
 83. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. FAILURE OF THE CONTROL MECHANISMS IN US BANKS DURING THE CRISIS AND SPREAD OF THE FINANCIAL CRISIS INTO THE WORLD THROUGH STRUCTURED PRODUCTS. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2016, roč. 6, č. 1, s. 79-81. ISSN 1804-7890.
 84. BŘEČKOVÁ, Pavla. Family Business in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: International Strategic Management Associated, 2016, Vol.XIX, Issue 4, 2016, s. 3-16. ISSN 1108-2976.
 85. SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the Implementation of the SEPA Project on SMEs. European Research Studies Journal. Greece: University of Pireus, 2016, XIX (2016), No. 4, s. 109-119, 139 s. ISSN 1108-2976.
 86. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Intensity and Extensity of Firm Development and Dynamic Dupont Analysis. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2016, roč. 19, č. 4, s. 53-63. ISSN 1108-2976.
 87. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Small and Medium-Sized Enterprizes-Opportunities and Challenges. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2016, Vol. XIX, Issue 4, s. 78-87. ISSN 1108-2976.
 88. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs Export Activities in the Czech Republic and Export Risk Insuring. European Research Studies Journal. Greece: International Strategic Management Associated, 2016, Vol.XIX, Issue 1, 2016, s. 84-92. ISSN 1108-2976.
 89. HAVLÍČEK, Karel a Naděžda PETRŮ. Specifics of the Development of Family Businesses in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2016, Vol. XIX, Issue 4, s. 88-108. ISSN 1108-2976.
 90. HELÍSEK, Mojmír. Supporting Small and Medium-sized Enterprises in Preparing for the Euro Adoption in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece, 2016, XIX, č. 4, s. 27-41. ISSN 1108-2976.
 91. MERTL, Jan. The fiscal dimension of Czech health system in the macroeconomic context. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, Vol. XXIII, č. 2, s. 95-107. ISSN 1211-555X.
 92. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. The influence of diesel prices on inflation. Actual Problems of Economics. Ukraine: National Academy of Management, leading business school based in Kyiv, 2016, roč. 186, č. 12, s. 62-69. ISSN 1993-6788.
 93. 2015

 94. JEŘÁBEK, Tomáš a Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1269-1276. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563041269.
 95. CHYTIL, Zdeněk, Arnošt KLESLA a Tomáš KOSIČKA. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health PromotionPrague Economic Papare. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 371 - 385, 14 s. ISSN 1210-0455.
 96. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Factoring services in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2015, XVIII, č. 1, s. 57-68. ISSN 1108-2976.
 97. MATĚJŮ, Petr a Simona WEIDNEROVÁ. Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní srovnání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, roč. 51, č. 4, s. 637-666. ISSN 0038-0288.
 98. HES, Aleš, M. KOUBOVÁ a T. CHLUMSKÁ. Changes of value structures and the importance of the intercultural communication in modern society. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, roč. 6, č. 1, s. 16-23. ISSN 1338-130X.
 99. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Is the most innovative firm of the world really innovative? International Advances in Economic Research. 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-54. ISSN 1083-0898.
 100. MERTL, Jan. Not Being Understood Well: Some Difficulties with Non-Profit Sector Utilization in Czech Republic. The Social Sciences. 2016, 2015, roč. 11, č. 1, s. 14-19. ISSN 1818-5800. doi:10.3923/sscience.2016.14.19.
 101. HELÍSEK, Mojmír. Perspectives of the accession of the Czech Republic to the euro area in terms of the price level convergence. Economics and Sociology. Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2015, roč. 8, č. 2, s. 28-35. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2015/8-2/3.
 102. ROUBAL, Ondřej. Policy of life chances and policy of life styles under the conditions of consumer culture. European Journal of Science and Theology. Romania: ACAD Organisation, 2015, roč. 11, č. 6, s. 15-25. ISSN 1841-0464.
 103. KUNZ, Vilém, M. FERENCOVÁ, Štěpánka HRONOVÁ a Martin SINGER. Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2015, roč. 12, č. 2, s. 91-102, 13 s. ISSN 2081-7452.
 104. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav, 2015, roč. 47, č. 1, s. 31-65. ISSN 0049-1225.
 105. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs Export Activities in the Czech Republic and Export Risk Insuring. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2015, roč. 19, č. 1, s. 84-92. ISSN 1108-2976.
 106. 2014

 107. BELÁS, J., J. HABÁNIK, Eva CIPOVOVÁ a P. NOVÁK. Actual Trends in Business Risks for Small and Medium Enterprises. Case Studies from the Czech Republic and Slovakia. Economic studies. Sofie: Economic Research Institute at BAS, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, roč. 17, č. 4, s. 159-181. ISSN 0205-3292.
 108. FRAIT, Jan a V. TOMŠÍK. Impact and Implementation Challenges of the Basel Framework for Emerging, Developing and Small Economies. Comparative Economic Studies. Palgrave Macmillan, 2014, roč. 56, č. 4, s. 493-516. ISSN 0888-7233.
 109. SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the European Regulation in the Area of Interchange Fees for Executing Card-Based Transactions. Masaryk University Journale of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014, Vol. 8, No. 1, s. 85-98. ISSN 1802-5943.
 110. HAVLÍČEK, Karel a Ondřej ROUBAL. Sales Management and Sales Communication in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2014, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 29-42, 13 s. ISSN 1108-2976.
 111. ROUBAL, Ondřej. The cult of the moment as a new postmodern religion. European Journal of Science and Theology. ACAD Organisation, 2014, roč. 10, Suppl.1, s. 111-120. ISSN 1841-0464.
 112. MERTL, Jan. The Impact of Longevity on Health Care Systems. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2014, XVII, s. 85-100. ISSN 1108-2976.
 113. 2013

 114. HELÍSEK, Mojmír. Export Potential of SMEs and Euro Adoption in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Issue 4, s. 71-78. ISSN 1108-2976.
 115. MATĚJŮ, Petr a N. SIMONOVÁ. Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky? Orbis scholae. 2013, Vol. 7, No. 3, s. pp. 107-138. ISSN 1802-4637.
 116. SCHLOSSBERGER, Otakar. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic. Actual Problems of Economics (APE). 2013, No. 12, s. pp. 568-577. ISSN 1993-6788.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 20:32