HELÍSEK, Mojmír. Debt Crises in the Euro Area and its Impacts on the Prospects of the Euro – Economic Policy Context. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. s. 184-193, 10 s. ISBN 978-80-248-3796-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Debt Crises in the Euro Area and its Impacts on the Prospects of the Euro – Economic Policy Context
Název česky Dluhová krize v eurozóně a její dopady na perspektivy eura – hospodářsko-politické souvislosti
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Ostrava, Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“ od s. 184-193, 10 s. 2015.
Nakladatel VŠB – TU Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-248-3796-3
Klíčová slova česky Eurozóna, dluhová krize, Evropský stabilizační mechanismus, státní bankrot, Evropská centrální banka
Klíčová slova anglicky Euro area, debt crisis, European Stability Mechanism, sovereign default, European Central Bank
Štítky AR 2015-2016, D1, RIV_ano, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 2. 11. 2016 10:31.
Anotace
The debt crisis has affected five euro area countries. It has been particularly intensive in Greece. The paper examines potential implications of declaration of the government insolvency (“sovereign default”). It does not necessarily have to result in a country’s exit from a monetary union and replacement of the euro with new national currency. Such process is subject to an assessment of costs and benefits in the trade, capital outflows, and impact on the banking sector. The paper also concludes that a withdrawal from a monetary union does not always have to lead to adverse effects on the position of the euro within international relations. This is determined by the structure of creditors (official vs. private creditors), reaction of investors (subject to economic importance of the affected country), and measures taken by the monetary union’s central bank. These conclusions are also relevant decisions (in economic policy) relating to the euro adopting in the Czech Republic.
Anotace česky
Dluhová krize zasáhla pět zemí eurozóny. Ve vyhrocené podobě probíhá v Řecku. Příspěvek se zabývá otázkou, jaké dopady může mít vyhlášení platební neschopnosti vlády („státní bankrot“). Ten nemusí vést nutně k vystoupení z měnové unie a k nahrazení eura novu národní měnou. Vystoupení je podmíněno kalkulací přínosů a nákladů v obchodu, odlivu kapitálu a dopadů na bankovní sektor. Dalším závěrem příspěvku je, že vystoupení z měnové unie nemusí vést nutně k nepříznivým dopadům na postavení eura v mezinárodních vztazích. Závisí na struktuře věřitelů (oficiální vs. soukromí věřitelé), na reakci investorů (je podmíněna ekonomickým významem postižené země) a na opatřeních centrální banky měnové unie. Tyto závěry jsou relevantní i pro hospodářsko-politické rozhodování o přijetí eura v České republice.
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2020 00:13