Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. PROROK, Vladimír. Крайне правые и популистские партии Запада в условиях глобализации и экономического кризиса. In Mezinárodní konference Выборы в новом политическом изьерении. 2016.
 2. PROROK, Vladimír. Религиозные ценности западной Европы и их проявление в политике и государственном управлении. In Mezinárodní konference «Государство, Общество и Церковь:. 2016.
 3. ILIČEVA, L.E., V.S. KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Россия в XXI веке Политика Экономика Культура. Moskva: ASPEKT PRESS, 2016. s. 484-493. ISBN 978-5-7567-0848-6. doi:.
 4. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel LACINA. Administrative Burden and Entrepreneurship in the Czech Republic. In Hradec Economic Days, February 2-3, 2016. Conference proceedings: print version. Česká republika: University of Hradec Kralove, 2016. s. 106-113. ISBN 978-80-7435-636-0.
 5. LÁNSKÝ, Jan. Analysis of Cryptocurrencies Price Development. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2016, Vol. 5, No. 2, s. 118-137. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.89.
 6. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Analysis of Dependence between the Results of Marking of Selected Compulsory Courses at University of Finance and Administration. In Melandrium. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2016. s. 1926-1937. ISBN 978-80-87990-10-0.
 7. POTOCKÝ, Tomislav. Analýza vybraných aspektů podmiňujících podobu vysokoškolského jazykového vzdělávání. In Sapere Aude 2016. Nové výzvy pedagogiky a psychologie. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinarodni účastí. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 116-122. ISBN 978-80-87952-14-6.
 8. BÍLKOVÁ, Diana. Another Approaches to Modeling the Wage and Income Distribution Based on the Use of Order Statistics. International Journal of Mathematical and Computer Modelling. 2016, Vol.21, Issue.1, s. 1193-1218. ISSN 2051-4271.
 9. CICHÁ, Martina, Giuseppe MAIELLO a Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ. Anthropological perspective on the human body: the human body as object and subject of health care. In Titrek, O; Potmesil, M; Vojtech, R; Gunes, DZ; Eksioglu, S; Gultekin, GS. ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL. SAKARYA, TURKEY: SAKARYA UNIV FAC EDUC, 2016. s. 417-422. ISBN 978-605-66495-0-9.
 10. ZOUBEK, Vladimír. Bezpečnostní doktrína a Evropská Unie. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 75-88. ISSN 2533-4387.
 11. PORADA, V. a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 384-398. ISSN 2299-4033.
 12. PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezpczeństwa. Krakow, 2016, roč. 2016, Nr.22, s. 384-398, 14 s. ISSN 2299-4033.
 13. BERKA, Petr. Big Data – a New Challenge for Data Manipulation and Analysis. In 11th International Workshop on Knowledge Management IWKM 2016. 2016. ISBN 978-80-89306-33-6.
 14. PAVLÁT, Vladislav. BIGGEST CZECH BANKS IN THE MIRROR OF ANNUAL REPORTS. Ecoforum Journal. Rumunsko, 2016, roč. 5, 1(8), s. 303-306. ISSN 2344-2174.
 15. STRAUS, Jiří. Biomechanická analýza pádu z výšky. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Vysoká škola finanční a správní, 2016. s. 229-239. ISBN 978-80-7408-134-7.
 16. MAREŠ, David. Business efficiency and sustainability in tourism. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 134 – 144. ISBN 978-80-7435-634-6.
 17. MAIELLO, Giuseppe. Carl Ferdinand Schert´s Legal Analysis of Vampirism. In Folk belief and traditions of the supernatural. Denmar: Beewolf Press, 2016. 15 s. an imprint of Island Dynamic. ISBN 978-87-996331-4-2.
 18. PAVLÁT, Vladislav. Central Securities Depositories of the Visegrad Group countries compared. Zeszyty naukowe Universytetu ekonomicznego w Katowiciach. Katowice: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, roč. 2016, No.266, s. 7-17. ISSN 2083-8611.
 19. PAVLÁT, V. Central Securities Depositories of the Visegrad Group countries compared. Zeszyty naukowe Universytetu Ekonomicznego w Katowiciach. Katowice, 2016, No.266, s. 7-17. ISSN 2083-8611.
 20. KAJZAR, Patrik a Radim VALENČÍK. CESTOVNÍ RUCH A LIDSKÝ KAPITÁL: PERSPEKTIVY ODVĚTVÍ PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Slezská univerzita v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-203-4.
 21. CIPOVOVÁ, Eva a Gabriela DLASKOVÁ. Comparison of Different Methods of Credit Risk Management of the Commercial Bank to Accelerate Lending Activities for SME Segment. European Research Studies Journal. Piraeus Greece: International Strategic Management Association, 2016, Vol. XIX, Issue 4, s. 17-26. ISSN 1108-2976.
 22. KUBÍČKOVÁ, Dana, Eva SKŘIVÁČKOVÁ a K. HOFREITEROVÁ. Comparison of prediction ability of bankruptcy models in condition of the Czech Republic. In Hradecké ekonomické dny 2016“ 2. - 3. 2. 2016, II. díl. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 9-19. ISBN 978-80-7435-634-6.
 23. ŽEMLIČKA, Michal a J. KRÁL. Confederative ERP Systems for Small-to-Medium Enterprises. In Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A.C. Rocha, Carmelo M. Torre, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Elena Stankova, Shangguang Wang. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2016. 16th International Conference, Beijing, China, July 4-7, 2016, Proceedings, Part V. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 350-362. ISBN 978-3-319-42092-9. doi:10.1007/978-3-319-42092-9_27.
 24. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Costs of ensuring and recovery of claims. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2016. 8 s. ISSN 2464-6970.
 25. BŘEČKOVÁ, Pavla. Crafts’ Attractiveness and Future Entrepreneurship. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 10th International Days of Statistics and Economics. Conference proceedings. Prague: University of Economics, 2016. s. 225-237. ISBN 978-80-87990-10-0.
 26. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Curriculum Research and Development in Physics Education – in English, First edition 2015. 1. vyd. Prague: Publishing House CURRICULUM, 2016. 192 s. ISBN 978-80-87894-09-5.
 27. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Textbook of Social Policy. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, roč. 10, č. 1, s. 80-83. ISSN 1802-792X.
 28. BUDINSKÝ, Petr. Český i slovenský tým obstály ve finále soutěže Global Management Challenge. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016, roč. 12, č. 02, 1 s.
 29. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 22-39. ISSN 1805-6873.
 30. PETRŮ, Naděžda. Čínské rodinné podniky důvěřují pouze vlastní krvi. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 4/2016, s. 38-39, 104 s. ISSN 1805-5397.
 31. NEČAS, Stanislav, Eduard BRUNA a Viktor PORADA. Člověk v bezpečnostním systému a vymezení pojmu komplexní bezpečnosti. In Lisník, A. – Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Poprad, PhDr. Katarína Greňová – UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Košice. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Poprade. Slovensko: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. s. 735-746. ISBN 978-80-561-0369-2.
 32. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Datové schránky v České republice. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2016, roč. 68, 5/2016, s. 622-631. ISSN 1335-6461.
 33. NETOLICKÝ, Václav. Demokracie a totalita. Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářské komora Most, 2016, roč. 45/10, č. 3, s. 30.
 34. STARÝ, Marek. Die Familie von Schönberg im Königreich Böhmen. Neues Archiv für sächsische Geschichte. Germany: Weimar : H. Böhlaus., 2016, roč. 87, č. 1, s. 1-38, 39 s. ISSN 0944-8195.
 35. HES, Aleš, Ivana HESOVÁ a Ladislava KNIHOVÁ. Digitisation of Advertising and Its Economic Effect. In Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. KNIHOVÁ, Ladislava a Ivana HESOVÁ. Marketing Identity - Digital Life - Part I. Trnava: Publishing house of Michal Vaško, 2016. s. 68-80. ISBN 978-80-8105-779-3.
 36. MATES, Pavel. Disciplinární postih státních zaměstnanců. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XXVII, 6/2016, s. 12-14. ISSN 1213-6581.
 37. MATES, Pavel, F. VAVERA a J. ŠKODA. Disciplinární právo státních zaměstnanců. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2016, roč. 15, č. 5, s. 105-111. ISSN 1213-5313.
 38. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Gabriela DLASKOVÁ a M GHIURI. Du Pont Analysis of Selected Automobile Companies. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 379 – 390. ISBN 978-80-7435-634-6.
 39. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Dynamic parameters of intensity and extensity as alternative methods to growth accounting. In Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 180 - 187. ISBN 978-80-7435-634-6.
 40. SCHLOSSBERGER, Otakar. Economic and Legal Aspects of Electronic Money. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, volume 10, 1/2016, s. 47-65. ISSN 1802-792X.
 41. JINDŘICHOVSKÁ, I a Dana KUBÍČKOVÁ. Economic and Political Implications of IFRS Adoption in the Czech Republic. In Efobi Uchenna,Matthias Nnadi, SaileshTanna, and Francis Iyoha. Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards. Hershey PA, USA: Business Science Reference, 2016. s. 105-127. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series. ISBN 978-1-4666-9876-5.
 42. BŘEČKOVÁ, Pavla. Editorial Board - European Research Studies Journal. European Research Studies Journal, 2016. ISSN 1108-2976.
 43. PAVLÁT, Vladislav. Education and Peace (Case study on the Czech academic education and peace activities in the Czech Republic). In Prof. Nedelea, A.M. Peace Marketing. 1. vyd. Bucharest: Editura Universitară, 2016. s. 115-137, 25 s. ISBN 978-606-28-0469-5.
 44. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Educational and Didactic Communication 2015, Vol.1 Curriculum Research and Development in Physics Education. Druhé. Bratislava: Didaktis, Bratislava, Slovakia, 2016. 192 s. Educational and Didactic Communication. ISBN 978-80-8166-014-6.
 45. SMITH, Michael, Tsai SHU-LING, Petr MATĚJŮ a Huang MIN-HSIUNG. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. Comparative Education Review. USA, Chicago: The University of Chicago Press, 2016, roč. 60, č. 2, s. 339-374. ISSN 0010-4086.
 46. SMITH, Michael, Shu-Ling TSAI, Petr MATĚJŮ a Min-Hsiung HUANG. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. Comparative Education Review. The University of Chicago Press, 2016, roč. 60, č. 2, s. 339-374. ISSN 0010-4086.
 47. KLIČKA, Pavel. Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. In Jiří Dušek a kol. Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2016. s. 27-37. ISBN 978-80-7556-006-3.
 48. SCHLOSSBERGER, Otakar. Elektronické peníze a bezhotovostní peníze v právním kontextu. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 450-460, 647 s. ISBN 978-80-8152-443-1.
 49. LACINA, Karel. Esence of Destination Management and Its Principles Implementation. In Európska spoločnostˇ a jej kultúra. Zborník z medzinárodnej konferencie. Sladkovičovo: Vysoká škola Danubius - fakulta práva, 2016. s. 222-234. ISBN 978-83-87897-16-1.
 50. LACINA, Karel. Essence of Destination Management and Its Principles Implementation. In PhDr.Mgr.Janka Bursová,PhD., prof.PhDr.Miroslava Szarková, CSc. Európska spoločnost a jej kultura. první. Sladkovičovo: Szkola Wyzsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 222-233. ISBN 978-83-87897-16-1.
 51. JANKŮ, Martin. Evropské právo II. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. 96 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-132-3.
 52. TICHÝ, Jaromír a Pavel ROSENLACHER. Eye Tracking as Part of Applied Neuromarketing. In The 4 st International Global Virtual Conference - GV 2016. Žilina, Slovakia: Publishing Society, 2016. s. 27-30. ISBN 978-80-554-1197-2. doi:10.18638/gv.2016.4.1.
 53. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. FAILURE OF THE CONTROL MECHANISMS IN US BANKS DURING THE CRISIS AND SPREAD OF THE FINANCIAL CRISIS INTO THE WORLD THROUGH STRUCTURED PRODUCTS. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2016, roč. 6, č. 1, s. 79-81. ISSN 1804-7890.
 54. BŘEČKOVÁ, Pavla. Family Business in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: International Strategic Management Associated, 2016, Vol.XIX, Issue 4, 2016, s. 3-16. ISSN 1108-2976.
 55. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. FINANCIAL INVESTIGATION TRAINING AS AN ANTI-CORRUPTION ACTIVITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016. s. 7570-7573. ISBN 978-84-608-5617-7.
 56. VALENČÍK, Radim a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Fully Merit-based and Closed Pay.as-you-go Pension System: Basis of Reforms. In Curent trends in public sector research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masaryk University, 2016. s. 148-155. ISBN 978-80-210-8082-9.
 57. HOLCR, K., V. PORADA, Eduard BRUNA a J. PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 189-204. ISSN 2299-4033.
 58. HOLCR, Květoň, Viktor PORADA, Eduard BRUNA a Julius PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezpeczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow, 2016, roč. 2016, Nr. 22, s. 189-204, 15 s. ISSN 2299-4033.
 59. STRAUS, Jiří. Fyzika a kriminalistika. In Vyžádaná přednáška pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. 2016.
 60. BŘEČKOVÁ, Pavla. General Approach to Innovations in SMEs: the Case of the Czech Republic. In 21st International Scientific Conference, Economics and Management 2016 (ICEM 2016), Conference proceedings. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2016.
 61. KLIČKA, Pavel. Harmonizace ekonomiky České republiky s eurozónou v souvislosti s přijetím společné měny. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. QUAREE. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016. s. 293 - 301. ISBN 978-80-87952-15-3.
 62. KLIČKA, Pavel. Harmonizace vybraných ekonomických ukazatelů ČR s eurozónou. GRANT journal. Hradec Králové: Technologické centrum, Hradec Králové, 2016, roč. 05/01, č. 05, s. 43-47. ISSN 1805-0638.
 63. KNIHOVÁ, Ladislava. HC strategie pro období turbulentních změn. In doc. Radim Valenčík, CSc. Sborník k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. První vydání, Praha 2015. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2016. s. 82-89. ISBN 978-80-7408-127-9.
 64. ZICH, František. Hodnoty v každodennosti. In PhDr. Zuzana Kusá, CSc. Sociológia a každodennosť, Pocta dielu Dilbar Alievy. 1. vyd. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. s. 63-83. první vydání. ISBN 978-80-85544-90-9.
 65. MAREK, Karel. Hospodářský zákoník. In Schelle,K.,Tauchen,J. Encyklopedie českých právních dějin. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk / a KEY Publishing Ostrava/, 2016. s. 627-647. II.svazek, D-J. ISBN 978-80-7380-587-6.
 66. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. HOW TO EVALUATE INTENSITY AND EXTENSITY OF COMPANY DEVELOPMENT. In Ekonomická univerzita v Bratislavě. AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 501 - 516. ISBN 978-80-225-4245-6.
 67. MERTL, Jan. How to pay for health: selected macroeconomic aspects of health budgets. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha: VŠE: Oeconomica, 2016. s. 274-281. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 68. SCHLOSSBERGER, Otakar. Imact of the SEPA project on the implementation of cross-border payments against the european regulátory background. In Jedlička. P. (ed). Hradec Economic Days – Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 8-85. ISBN 978-80-7435-635-3.
 69. FRAIT, Jan a V TOMŠÍK. Impact and implementation challenges of the Basel Framework for Emerging. Developing and Small Economies. In Brada, J., Wachtel, P. (eds.): Global Banking Crises and Emerging Markets. New York: Palgrave Macmillan, 2016. s. 269-294. ISBN 978-1-137-56905-9.
 70. SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the Implementation of the SEPA Project on SMEs. European Research Studies Journal. Greece: University of Pireus, 2016, XIX (2016), No. 4, s. 109-119, 139 s. ISSN 1108-2976.
 71. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Implications of IFRS for managerial accounting: Study from the Czech Republic. In Proceedings of the 11th international conference Accounting and management information systems (AMIS2016). 2016.
 72. DUBCOVÁ, Gabriela a Vilém KUNZ. INDICES OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY –THE FORM OF ALTERNATIVE METHODS IN THE MANAGERIAL ACCOUNTING OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY. In Štefan Majtán. AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, 2016. s. 187-195, 1119 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
 73. STARÝ, Marek. Inkolát. In SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 806-812. svazek II. ISBN 978-80-7380-587-6.
 74. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. 1st ed. (první vydání). Praha.: Vysoká škola finanční a správní, a.s., v edici EUPRESS, 2016. 120 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-137-8.
 75. KNIHOVÁ, Ladislava. Inovativní strategie učení s moderními technologiemi. In PaedDr. Darina Veverková at al. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte III. 1. vydání. Zvolen: Ústav cudzích jazykov Technická univerzita Zvolen, 2016. s. 123-133, 10 s. ISBN 978-80-228-2895-6.
 76. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Intensity and Extensity of Firm Development and Dynamic Dupont Analysis. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2016, roč. 19, č. 4, s. 53-63. ISSN 1108-2976.
 77. MAIELLO, Giuseppe. Jak Italští bohemi(sté) dezorientovali Orientaci. Proudy. Středoevropského časopisu pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2016, roč. 1, č. 2016, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1804-7246.
 78. STRAUS, Jiří a Z. KREJČÍ. Jaký je charakter odorologické stopy. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XXXXVIIII, 1/2016, s. 19-37. ISSN 1210-9150.
 79. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Je možné se dobře uživit prací? Sociálně-ekonomické aspekty trhu práce a jejich vliv na fungování národního hospodářství. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, ročník XII, č. 2, s. 47-68. ISSN 1801-7118.
 80. MAREK, Karel. Ještě k zasílatelství. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 18-21. ISSN 2533-4239.
 81. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Jsou krásní lidé opravdu ekonomicky úspěšnější? Trade-off. Praha: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú., 2016, roč. 1, č. 2, s. 64-66, 4 s.
 82. MAREK, Karel. K nejčastěji uzavíraným smlouvám o činnostech. Komorní listy, časopis Exekutorské komory ČR. Praha: Exekutorská komora ČR, 2016, roč. 2016, II., s. 27-33. ISSN 1805-1081.
 83. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. K některým otázkám nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek v ČR ve světle judikatury ESD. In Autoři Marek,K.,Janků, M. v rámci autorkého kolektivu, eds. Sabayová , M.,Králiková,K. Recenzovaný sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policajného sboru Bratislava, 2016. s. 215- 226. ISBN 978-80-8054-670-0.
 84. ČECHÁK, Vladimír. K PROBLEMATICE LOGICKO-METODOLOGICKÝCH ASPEKTŮ „DŮKAZU“ A DOKAZOVÁNÍ V OBLASTI PRÁVA. In Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2016. s. 14-21. ISBN 978-80-7408-134-7.
 85. MAREK, Karel. K přípravě a provádění díla. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 11/2016, s. 31-44. ISSN 1211-7293.
 86. STRAUS, Jiří. K rozšíření poznatků o biomechanickém obsahu trasologických stop. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2016, roč. 1, 1/2016, s. 58-74. ISSN 2533-4387.
 87. MAREK, Karel. K řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ve znění k 1.10.2015. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 35-45. ISSN 1339-3995.
 88. MAREK, Karel. K řešení sporů v rozhodčím řízení podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 16-22. ISSN 1805-6822.
 89. MAREK, Karel. K uzavírání smluv. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 3/2016, s. 38-42. ISSN 1211-7293.
 90. MAREK, Karel. Ke smluvním vztahům mezi podnikateli - prameny a pravidla. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 13.1.2016 on line, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 1210-6348.
 91. MATES, Pavel a I. ONDRÁČKOVÍ. Kodex správního práva trestního. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2016, roč. 15, 11-12, s. 253-258. ISSN 1213-5313.
 92. NOVAK, Jan. KOMPARACE INTERETNICKÝCH NEPOKOJŮ V ÚSTECKÉM KRAJI LITVÍNOVSKO 2008 - ŠLUKNOVSKO 2011. In Straus, J., Bruna, E. Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 152-160, 13 s. ISBN 978-80-7408-134-7.
 93. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 6-13. ISSN 1802-5854.
 94. ZICH, František, Petra ANÝŽOVÁ, Petr MATĚJŮ, Ondřej ROUBAL, Helena KUBÁTOVÁ a František ZNEBEJÁNEK. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 302 s. Edice Studie, Svazek č. 121. ISBN 978-80-7419-241-8.
 95. ZOUBEK, Vladimír. KONSTITUCIONALISTIKA O PRÁVU NA AZYL – JUSNATURÁLNÍ ČI POZITIVNÍ PRÁVO? In Straus Jiří, Eduard Bruna. Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016. s. 309-316. ISBN 978-80-7408-134-7.
 96. BRUNA, Eduard. Kontradiktornost v našem trestním řízení. In Straus, J., Braun, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016. s. 8-13. ISBN 978-80-7408-134-7.
 97. WAWROSZ, Petr. Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. 361 s. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-07-0.
 98. MAREK, Karel. Koupě-Kupní smlouva. In J.Suchoža , J.Husár , R. Hučková. PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA V. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2016. s. 370-384. ISBN 978-80-8152-443-1.
 99. PORADA, V., Jiří STRAUS a F. VAVERA. Kriminalistika. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 320-347. III. svazek. ISBN 978-80-7380-569-2.
 100. PORADA, Viktor, Jan CHMELÍK, Stanislav NEČAS, Vladimír SMEJKAL, Jiří STRAUS a Petr ŠEDIVÝ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 1018 s. ISBN 978-80-7380-589-0.
 101. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Legal rules on the purchase contract under the new civil code-selected problems. EU Agrarian Law. Nitra: Zemědělská univerzita v NItre, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 14-20. ISSN 1339-9276.
 102. MAREK, Karel. lektorský-recenzní posudek na knihu Liška,P.,Dřevínek,K.,Elek,Š. a kol.: Zákon o bankách,Komentář,Wolters Kluwer ČR,2016,668 s. Zákon o bankách, Komentář ,Wolters Kluwer ČR,2016,668 s. ,ISBN 978-80-7552-385-3. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, roč. 2016, 668 s.
 103. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. LIMITS OF NEOCLASSICAL UTILITY THEORY AND SOME POSSIBLE WAYS HOW TO OVERCOME THEM. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2016, roč. 2016, Volume 10, s. 23-31. ISSN 1314-7242.
 104. GERŠL, A., Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Luboš KOMÁREK. Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2016, roč. 1, s. 32-49. ISSN 0015-1920.
 105. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Marketing based on optimalization of consumer decsion. In Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. Knowledge for Market Use 2016: Our interconnected and Divided World. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2016. s. 588-592, 6 s. ISBN 978-80-87533-14-7.
 106. KUŽELÍKOVÁ, Ivona. Multikulturální diference při výuce, testování a evaluaci čínských studentů, se zaměřením na výuku angličtiny jako cizího jazyka. In Veverková Darina, Danihelová Zuzana, Lupták Marek. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte III. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2016. s. 134-138. ISBN 978-80-228-2895-6.
 107. STARÝ, Marek. Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských). Opera historica. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, roč. 17/2016, č. 1, s. 34-48. ISSN 1805-790X.
 108. PETRŮ, Naděžda. Německo stojí na rodinných firmách. Trade News. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 2016, 1/2016, s. 34-35, 84 s. ISSN 1805-5397.
 109. TÓTH, Endre. Nevyhnutelnost nového pohledu na řízení. Socioekonomické a humanitární studie. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2016, roč. 6/2016, č. 1, s. 50-61. ISSN 1804-6797.
 110. VOSTATEK, Jaroslav. Novela zákona o penzijním připojištění: Co nás čeká? Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 26-29. ISSN 0032-2393.
 111. MAREK, Karel a Eva VINCENCOVÁ. Nový druh závodu-rodinný závod. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 7-8/2016, s. 28-31. ISSN 1211-7293.
 112. MAREK, Karel a Zdeněk HUSTÁK. Obchodní zastoupení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 6.1.2016 on line, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1210-6348.
 113. PAVLÁT, Vladislav a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. druhé. Praha: Curriculum, 2016. 343 s. Finanční deriváty. ISBN 978-80-87894-11-8.
 114. STRAUS, Jiří a Zdeněk KREJČÍ. Ohledání místa činu a znalecké zkoumání. In prof. JUDr. Jana Viktoryová, PhD. Dokazovanie a vyšetrovanie trestných činov - národné a svetové trendy. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016. s. 185-201. ISBN 978-80-8054-627-4.
 115. PAVLÁT, Vladislav. On Pitfalls of Standard-Setting. In Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. Proceedings of the 4th International Scientiffic Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University / Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., 2016. s. 97-104. ISBN 978-80-906585-0-9.
 116. VOSTATEK, Jaroslav. Pension Sharing. In Špalková, D., Matějová, L. (eds.): Proceedings of the 20th International Conference „Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 207-214. ISBN 978-80-210-8082-9.
 117. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 288 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8.
 118. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. Phenomenon of a “Snag" in financial markets and its analysis via the cooperative game theory. Contributions to Game Theory and Management. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2016, roč. 2016, Volume 9, s. 102-117. ISSN 2310-2608.
 119. BŘEČKOVÁ, Pavla. Podpora malého a středního podnikání. In Marek Pavlík. PAVLÍK, Marek a kol. (2016) Podpora lokální ekonomiky – využití skrytých potenciálů v regionech. 1. vyd. Česká republika: Wolters Kluwer, 2016. s. 46-56. ISBN 978-80-7552-390-7.
 120. JURÁSEK, Miroslav, Václav LEINWEBER a Radim VALENČÍK. Politicko-ekonomická reflexe současného stavu globální společnosti. Politická ekonomie - teorie, modelování, aplikace. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2016, roč. 64, č. 2, s. 218-236. ISSN 0032-3233.
 121. VALENČÍK, Radim, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Jan MERTL. Postgraduate Merit-Based Pension System Extension and Macroeconomic Factors of Regional Development. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 391 – 399. ISBN 978-80-7435-634-6.
 122. PAVLÁT, Vladislav. Potential Risks of Functioning of European Derivatives. In 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE. Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU. Bratislava (Slovak republic): EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2016. 8 s. ISBN 978-80-225-4284-5.
 123. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Povaha bodového systému podle zákona o silničním provozu ve světle aktuální judikatury. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 1-2, s. 25-27. ISSN 1210-6348.
 124. NOVAK, Jan. PRAVICOVÝ EXTREMISMUS V ÚSTECKÉM KRAJI A PERSPEKTIVY JEHO VÝVOJE. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016. s. 161-172. ISBN 978-80-7408-134-7.
 125. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of financial distress and bankruptcy model construction. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradec Economic Days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 476-485. ISBN 978-80-7435-636-0.
 126. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of Financial Distress and Bankruptcy Model Construction. International Journal of Management Science and Business Administration. Zagreb: Research Leap, 2016, roč. 6, č. 2, s. 34-42, 11 s. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.
 127. BUDÍK, Josef. Preferované podoby studijních materiálů. In Hlaďo Petr. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 47 - 53. ISBN 978-80-7509-426-1.
 128. ČECHÁK, Vladimír. Professional-Technical Education and Current Requirements of the Labour Market. In Ladislav Várkoly, Ryszard Szczebiot, Michal Zábovský. Present Day Trends of Innovations 6. The first edition. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2016. s. 28-39. ISBN 978-83-60571-43-9.
 129. SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2016, XXIII(51), 8/2016, s. 10-13, 50 s. ISSN 1212-4273.
 130. HRONOVÁ, Štěpánka, Oldřich Johannes PETR, Pavel ROSENLACHER a Zuzana ŠIMONOVÁ. Představení činnosti Katedry jazyků VŠFS se zaměřením na spolupráci jazykového pracoviště Most a Europe Direct. CASALC Review. Praha: CASAJC, 2016, roč. 5, č. 3, s. 85-91. ISSN 1804-9435.
 131. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Hlavní překážkou je český vzdělávací systém. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2016, 1/2016, s. 11-13. ISSN 1212-2572.
 132. PETRŮ, Naděžda. Převážná většina španělských firem je rodinných. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 3/2016, s. 52 - 53, 88 s. ISSN 1805-5397.
 133. JANKŮ, Martin. Přičitatelnost jednání jako základ trestněprávní odpovědnosti právnických osob v kontextu doktríny v členských státech EU. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016, roč. 1, č. 1, s. 05-16, 11 s. ISSN 2533-4387.
 134. LACINA, Karel. Public Management. 1. vyd. Praha: VŠFS Eupress, 2016. 105 s. ISBN 978-80-7408-136-1.
 135. BERKA, Petr. Reality mining: a new subfield of data mining. In Doucek, P., Chroust, G., Oškral, V. 24th Interdisciplinary Management Talks IDIMT 2016. Linz: Trauner Verlag, 2016. s. 259-266. ISBN 978-3-99033-869-8.
 136. ČECHÁK, Petr. Recenze a anotace. Potěšil, L. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu, Masarykova univerzita, Edice Sicentia, Brno 2015. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XLIX, 2/2016, s. 125-128. ISSN 0139-6005.
 137. MAREK, Karel. recenze na knihu Chovancová ,K.: Mezinárodní obchodní arbitráž / Švédsko , Holandsko , Rakousko /, VEDA Bratislava 2015 , 476 s. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 6.1.2016 on line, 4 s. ISSN 1210-6348.
 138. MAREŠ, David. Retail Trade Sustainability and Performance. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 145-151, 11 s. ISBN 978-80-7435-634-6.
 139. ULRYCHOVÁ, Eva. Rezence: Sýkorová, I. Matematika ve Staré Indii. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, roč. 61, č. 1. ISSN 0032-2423.
 140. STARÝ, Marek. Rod Pruskovských z Pruskova a jeho příslušnost k české a moravské šlechtě v době předbělohorské. Slezský sborník. Opava: [Matice opavská], 2016, roč. 113, 2015, č. 2, s. 231-270. ISSN 0037-6833.
 141. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 23.5.2016 on line, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1210-6348.
 142. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Rozhovor. Top ženy Česka. 2016, s. 89.
 143. BUDINSKÝ, Petr. Rozhovor: Uplatnění ve finančním světě mohou získat i absolventi z nefinančních oborů. Praha: 4H production s.r.o., 2016.
 144. ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. 216 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-141-5.
 145. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Small and Medium-Sized Enterprizes-Opportunities and Challenges. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2016, Vol. XIX, Issue 4, s. 78-87. ISSN 1108-2976.
 146. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs Export Activities in the Czech Republic and Export Risk Insuring. European Research Studies Journal. Greece: International Strategic Management Associated, 2016, Vol.XIX, Issue 1, 2016, s. 84-92. ISSN 1108-2976.
 147. MAREK, Karel. Smlouva kupní. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 15.8.2016 on line, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1210-6348.
 148. MAREK, Karel. Smlouva o dílo. Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2016, roč. 1., 1/2016, s. 17-40. ISSN 2533-4387.
 149. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Smlouva zasílatelská a další smlouvy v přepravě. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, neuveden, 5/2016, s. 162-171. ISSN 1210-8278.
 150. ŽEMLIČKA, Michal a J. KRÁL. Software Architecture and Software Quality. In Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A.C. Rocha, Carmelo M. Torre, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Elena Stankova, Shangguang Wang. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2016. 16th International Conference, Beijing, China, July 4-7, 2016, Proceedings, Part V. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 139-155. ISBN 978-3-319-42092-9. doi:10.1007/978-3-319-42092-9_12.
 151. LACINA, Karel. Some Remarks to Theory of Governance and its Practical Implementation. In Racionalizacia verejnej správy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru , Bratislava, 2016. s. 196-201. ISBN 978-80-8054-670-0.
 152. PAVLÁT, Vladislav. Současné problémy agendy globálnich finančnich subjektů (LEI). In doc.JUDr.Ing. Otakar Schlossberger,PhD. Poznej svého klienta III. první. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 60-71. ISBN 978-80-7408-123-1.
 153. HAVLÍČEK, Karel a Naděžda PETRŮ. Specifics of the Development of Family Businesses in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2016, Vol. XIX, Issue 4, s. 88-108. ISSN 1108-2976.
 154. NULÍČEK, Vladimír. Specifika výuky informatiky na středních a vysokých školách s neinformatickým zaměřením. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 2016. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 317-324, 526 s. ISBN 978-80-7509-426-1.
 155. HELÍSEK, Mojmír. Supporting Small and Medium-sized Enterprises in Preparing for the Euro Adoption in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece, 2016, XIX, č. 4, s. 27-41. ISSN 1108-2976.
 156. PROROK, Vladimír. Teoria chaosa i teoria sítej – novy podchody k modelírovaniu k politiceskoj systemy. PolitBook. Moskva, Ruská federace: NII общественных и политических наук, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 83-91. ISSN 2227-1538.
 157. PAVLÁT, Vladislav. The Birth of the Prague Stock Exchange. první. Bratislava (Slovak republic): Publishing House DIDAKTIS, 2016. 99 s. Monolingual English Version. ISBN 978-80-8166-004-7.
 158. KUBÍČKOVÁ, Dana. The concept and content of education for the accounting profession at universities in selected European countries. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. INTED2016: 10TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. Valencia (Spain): IATED, 2016. s. 2398-2405. ISBN 978-84-608-5617-7. doi:10.21125/inted.2016.1505.
 159. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jitka MOJŽÍŠOVÁ. The Financial Stability of Agricultural Firms and the Operating Subsidies. VSB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2016. s. není stanovena, 8 s. ISSN 2464-6989.
 160. MERTL, Jan. The fiscal dimension of Czech health system in the macroeconomic context. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, Vol. XXIII, č. 2, s. 95-107. ISSN 1211-555X.
 161. VOSTATEK, Jaroslav. The Fiscalization of Child Benefits. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2016. s. 326-331. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 162. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. The Paradox of “Lost Engagement” in the Public Sector Theory. In In: Curent trends in public sector research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masaryk University, 2016. s. 111-119. ISBN 978-80-210-8082-9.
 163. STROUKAL, Dominik. The short-term relationship between unemployment and home ownership. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business, 2016, roč. 9, č. 1, s. 139-153, 24 s. ISSN 1805-9112.
 164. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic aspects and macroeconomic consequences of industrial development. In Pavla Odehnalová, Ondřej Částek,Ladislava Kuchynková. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 47-56. ISBN 978-80-210-8348-6.
 165. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The Use of Computer Technology in Neuromarketing. Digital Economy World. Centrum informační společnosti, 2016, roč. 2., č. 2, s. 42-44. ISSN 2464-5303.
 166. BŘEČKOVÁ, Pavla. Tchaj-wan: Úsměv, prosím. Trade News. Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue 4, 2016, s. 56-59. ISSN 1805-5397.
 167. MERTL, Jan. To the fiscal dimension of health care financing. In Bojka Hamerníková. Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016. Praha: Newton College, 2016. s. 95-104. ISBN 978-80-87325-09-4.
 168. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471 (spoluautor). In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. aktualizované vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2016. s. 1086-1186. ISBN 978-80-7502-106-9.
 169. SCHLOSSBERGER, Otakar. Účet se základními prvky – riziko nebo přínos? Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 1/2016, č. 1, s. 99-116. ISSN 1802-2200.
 170. BŘEČKOVÁ, Pavla. Udržme krok s německým tahounem aneb Robot nepotřebuje svačit. Trade News. Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue , 2016, s. 36-38. ISSN 1805-5397.
 171. MERTL, Jan. Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-19. ISSN 1802-5854.
 172. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Úplná typologie vývojů HDP. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 12, č. 03, s. 85-104. ISSN 1801-6057.
 173. BERKA, Petr. Using exploration trees in the loan applications domain. In 12th Int. Conf. on Operation Research ICOR 2016. 2016.
 174. ZOUBEK, Vladimír. ÚSTAVNÍ POHLED NA PRÁVO AZYLU – NEJDE O SEBEVRAŽDU KŘESŤANSKÉ EVROPY, NEBO JEN O ŘEŠENÍ HUMANITÁRNÍ KATASTROFY V BÝVALÉ OSMANSKÉ ŘÍŠI? In Katolická univerzita v Ružomberoku-Pedagogická fakulta. IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Posolstvo Jána Pavla II. 2016. první. Ružomberok: Katolická univerzita Ružomberok, 2016. s. 962-967, 5 s. ISBN 978-80-561-0369-2.
 175. PETRŮ, Naděžda. V Bulharsku zatím rodinné firmy podceňují. TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5. ročník, č. 5, s. 34 -35, 80 s. ISSN 1805-5397.
 176. PETRŮ, Naděžda. V Indii je rodina nejdůležitější institucí. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 2/2016, s. 42-43, 84 s. ISSN 1805-5397.
 177. PETRŮ, Naděžda. V Itálii je okolo 784 000 rodinných firem. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 3/2016, s. 62 - 63, 88 s. ISSN 1805-5397.
 178. MAREK, Karel, Edita HAJNIŠOVÁ a Dorota VOJTKOVÁ. Väčšinový obchodný podiel vo vzťahu k súhlasu spravcu dane podľa slovenskej právnej úpravy. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2016, roč. 2016, 4/2016, s. 400-414. ISSN 1335-6461.
 179. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Verification of the theory of permanent income in Czech republic and distribution of total savings of czech households. In konference. 2016. vyd. Londýn, Velká Británie: Sciemcee Publishing, London., 2016. s. 57-59, 192 s. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 180. PORADA, Viktor a Sergej ROMŽA. Vybrané aspekty struktury metodiky odhalování a vyšetřování terorismu. In Vlastimil Vicen. Medunarodni naučni zbornik Právo, Ekonomija, Menedžment I. první. Bački Petrovec, Srbija: Medunarodni naučni zbornik Pravo, Ekonomija, Menedžment I, 2016. s. 215-227, 14 s. ISBN 978-86-80394-06-0.
 181. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Vybrané otázky kodifikace správního trestání v České republice. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2016, roč. 68, č. 10, s. 1127-1138. ISSN 1335-6461.
 182. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103. ISSN 1801-7118.
 183. STRAUS, Jiří a Z. KREJČÍ. Význam ohledání místa činu pro forenzně biomechanické zkoumání. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. s. 240-254. ISBN 978-80-7408-134-7.
 184. HORZINKOVÁ, E, H KUČEROVÁ, Pavel MATES a Ladislav OCELÁK. Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami. první vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2016. 288 s. Edice Praktik. ISBN 978-80-7502-140-3.
 185. BÍLKOVÁ, Diana. Wages in the Czech Agricultural Sector: Comparison with Industrial and Construction Sector. Praha, Česká republika: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 50-69. ISBN 978-80-245-2166-4.
 186. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Renata HAVRÁNKOVÁ, Jiří HAVRÁNEK a Vladimír VURM. Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví). třetí. Praha, Czech Republic: Curriculum, 2016. 256 s. Statistics and Probability. ISBN 978-80-87894-12-5.
 187. MAREK, Karel. Základy živnostenského práva. In Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2016. s. 369-386, 17 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-611-1.
 188. MATES, Pavel. Zastupování ve správním řízení a datové schránky. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 7-8, s. 32-35. ISSN 1210-6348.
 189. MAREK, Karel. Změny v právní úpravě "přeprava věcí". Logistika. Praha: Economia, 2016, roč. 2016, 7-8, s. 34-37. ISSN 1211-0957.
 190. MAREK, Karel. Zprostředkování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 17.10.2016 on line, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1210-6348.
 191. MAREK, Karel. Živnostenské podnikání. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 14.6.2016 on line, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 1210-6348.
 192. 2015

 193. PROROK, Vladimír. сравнительный анализ. Под редакцией Иличевой и Комаровскогою. In Модели и механизмы государственного и муниципального управления стран Запада, Востока и России. Москва, 2015. s. 106-119. ISBN 978-5-392-18091-2.
 194. BEDRETDINOV, Rafik a Štěpánka HRONOVÁ. A New Paradigm. In Proceedings of the 7th International Conference - Financial Markets with the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-124-8.
 195. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. A reflection of the business development intensity of companies in the Czech Republic and Slovakia. In Financial Management of Firms and Financial Institutions – Proceedings (Part II.), 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 574-581. ISBN 978-80-248-3865-6.
 196. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Petra HOSPODKOVÁ. Advertising Spots and Influence of Emotion on their Memorization. In Proceedings of the 4th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-8-6.
 197. HAVLÍČEK, Karel. Americký sen se podařilo uskutečnit za rok. Trade News. Praha: Antecom, 2015, roč. 4, č. 5. ISSN 1805-5397.
 198. TICHÝ, Jaromír. Analysis of Development of Selected Indicators of Major Banks in the Czech Republic. In In: Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 217-227. ISBN 978-80-7408-124-8.
 199. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
 200. BERKA, Petr, J. JABLONSKÝ, Luboš MAREK a Michal VRABEC. Analysis of Neurosurgery Data Using Statistical and Data Mining Methods. In Lagunas, OP; Alcantara, OH; Figueroa, GA. Advances in Artificial Intelligence and Its Applications. 14th. Mexican Int. Conference on Artificial Intelligence. 9414. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 310-321. ISBN 978-3-319-27100-2. doi:10.1007/978-3-319-27101-9_23.
 201. HAVLÍČEK, Karel. Analýza USA. Trade News. Praha: Antecom, 2015, roč. 4, č. 5. ISSN 1805-5397.
 202. VESECKÁ, Renata. Analýza. Úvaha nad trestněprávní odpovědností právnických osob ve vztahu k veřejným zakázkám. Veřejné Zakázky. Praha: Vizea s.r.o., 2015, 4/2015, s. 23-25. ISSN 1803-6724.
 203. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky. Ekonomický časopis. Bratislava: Ústav ekonomickej teórie SAV, 2015, roč. 63, č. 8, s. 775-794. ISSN 0013-3035.
 204. LACINA, Karel. Application of Specific Management Approaches in Selected Western European and Scandinavian Countries. In Vankova, I. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2015. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2015. s. 105-111. ISBN 978-80-248-3839-7.
 205. SIEGLOVÁ, Dagmar. Applied Critical Thinking Methods in the Tertiary Language Teaching: An automotive industry model lesson. Mladá Boleslav: Vysoká škola Škoda Auto, 2015.
 206. KLESLA, Arnošt. Behavioral Finance a Markets Stability. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 114-129. ISBN 978-80-7408-124-8.
 207. EZR, Vladimír. Bitcoin, what to do with it? In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. s. 76 – 81. ISBN 978-80-7408-124-8.
 208. ŠUGÁR, J., J MAZÁNEK, Josef BUDÍK, A. VAVROUŠKOVÁ, K. KOPAČKA, J. HYLMAR a Jaroslav BRADA. Certifikovaná metodika finančního šetření pro Policii České republiky. 2015.
 209. HELÍSEK, Mojmír. Cesty racionalizace doplňkového penzijního spoření. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2015. s. 3-4, 1 s.
 210. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Co by měla řešit angažovaná společenská věda. In Nové Trendy 2015. 10. ročník mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o., 2015. s. 107 – 118. ISBN 978-80-87314-76-0.
 211. MATES, Pavel. Co s nicotným správním rozhodnutím. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 6, s. 39-42. ISSN 1802-3843.
 212. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Conference on Financial Markets - already the Seventh. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 104-106. ISSN 1802-792X.
 213. BUDÍK, Josef a Vladimír EZR. Corruption Perceptions Index, Credit Rating and Global Competitiveness of Selected Countries. In International Conference on Applied Business and Economics. Piraeus: University of Piraeus, 2015. s. 1-9, 10 s. ISSN 1108-2976.
 214. ZICH, František. Cultural Dimension of Regional Identity. In Cultural discourses of regionalisation. Szczecin. Szczecin: Faculty of Humanities at the University of Szczecin, 2015. s. 41-57. ISBN 978-83-64277-57-3.
 215. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
 216. DAŇHEL, Jaroslav a Josef BUDÍK. Dealing with current economics challenges lacks necessary of theoretical support. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 52-59. ISBN 978-80-7408-124-8.
 217. HELÍSEK, Mojmír. Debt Crises in the Euro Area and its Impacts on the Prospects of the Euro – Economic Policy Context. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. s. 184-193. ISBN 978-80-248-3796-3.
 218. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
 219. HAVLOVÁ, Jitka. DETERMINANTY SPREADŮ DLOUHODOBÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB V EUROZÓNĚ A V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2007. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů. 1. vyd. Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 14 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 220. HELÍSEK, Mojmír. Děti a penze. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2015. s. 4.
 221. ZICH, František. Die regionale Idäntitet der Bewohner des tschechischen Grenzgebiets und Bewohner des Hultschiner Ländchens. In Stefan Garsztecki, Milan Jeřábek. Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteuropa. 1. vyd. Dresden: Thelem, 2015. s. 197-233. Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteuropa. ISBN 978-3-942411-99-8.
 222. KUPEC, Václav. Digitální budoucnost marketingového výzkumu. Marketing & komunikace. Praha: ČMS, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 8. ISSN 1211-5622.
 223. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. In DANĚ – TEORIE A PRAXE 2015. Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2015. s. 82 – 90. ISBN 978-80-87482-32-2.
 224. STARÝ, Marek. Dva reverzy hraběte Fürstenberka. In Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference 4.–5. listopadu 2015. Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 36-40. ISBN 978-80-7053-309-3.
 225. PAVLÁT, Vladislav. Economic entities identification and the role of IFRS. In Proceedings of the 3rd International Conference. Prague: Anglo-American University, 2015. s. 106-113. ISBN 978-83-65173-24-9.
 226. CHYTIL, Zdeněk, Arnošt KLESLA a Tomáš KOSIČKA. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health PromotionPrague Economic Papare. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 371 - 385, 14 s. ISSN 1210-0455.
 227. MOŠKO, Juraj, Jakub LOKOČ, Tomáš GROŠUP, Přemysl ČECH, Tomáš SKOPAL a Jan LÁNSKÝ. Evaluating Multilayer Multimedia Exploration. In Amato, G., Connor, R., Falchi, F., Gennaro, C. Similarity Search and Applications: Proceedings of 8th International Conference SISAP 2015. 9371. vyd. Glasgow, SCOTLAND: Springer Verlag, 2015. s. 162-169, 10 s. ISBN 978-3-319-25086-1. doi:10.1007/978-3-319-25087-8_15.
 228. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Expected Inflationary Effects as a Barrier to the Euro Introduction in the Czech Republic. In 17th EBES Conference – Venice. Proceedings CD. Published by EBES, 2015. s. 1835-1852.
 229. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Eye tracking as a method of getting feedback in Neuromarketing. In Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-6-2.
 230. ROUBAL, Ondřej. Fast-Time Digital Age and Lifestyle Changes. In Jozef Matúš, Dana Petranová (eds.). Marketing Identity -Digital Life II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2015. s. 206 -220. ISBN 978-80-8105-780-9.
 231. KVAPILOVÁ, Eliška. FINANČNÍ GRAMOTNOST OBYVATELSTVA A INOVATIVNÍ CHOVÁNÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů. Sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015). 1. vyd. Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 7 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 232. ŠUGÁR, Ján, Jiří MAZÁNEK, Jiří HYLMAR, Adriana VAVRUŠKOVÁ, Karel KOPAČKA, Jaroslav BRADA, Otakar SCHLOSSBERGER a Yvona LEGIERSKÁ. Finanční šetření v trestním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní,z.ú., 2015. 180 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-121-7.
 233. HES, Aleš a Veronika HESOVÁ. Global Impact of Intercultural Communication in the Environment of Czech Universities. In Globalization and its Socio-Economic Consequences, 15th International Scientific Conference,part 1. Žilina: Žilinská univerzita, FPEDAS, 2015. s. 207-217. ISBN 978-80-8154-145-2.
 234. PROROK, Vladimír. Globalizacija i cenosti civilizacii. In Političeskaya nauka pered vyzovami sovremenoj politiky. Moskva, 2015. s. 485-486.
 235. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Handelsvertretungen im BGB - Teil 1. WiRO. München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 289-293. ISSN 0941-6293.
 236. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Handelsvertretungen im BGB - Teil 2. WiRO. München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 329-333. ISSN 0941-6293.
 237. MAREK, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Hospodářská arbitráž. In Encyklopedie českých právních dějin. 1.vyd. Ostrava: Aleš Čeněk Praha a KEY Publishing Ostrava, 2015. s. 272-276. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek I. ISBN 978-80-7418-239-6.
 238. STRAUS, Jiří. Charakter identifikačního zkoumání v kriminalistice. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, 1 s. ISSN 1210-6348.
 239. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. IFRS Adoption in Conditions of Czech SMES – Insight into the Accounting Practice. In Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc., Anglo-American University, Prague Ing. Dana Kubíčková, CSc., University of Finance and Administration, Prague. IFRS-global rules and local use 2015. Praha: Anglo-American University, 2015. s. 6-20. ISBN 978-80-260-8676-5.
 240. KUBÍČKOVÁ, Dana. IFRS and Regulation of Accountancy in teh Czech Republic. In : Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 141-151. ISBN 978-80-7408-124-8.
 241. PAVLÁT, Vladislav. Institutional Basis of Financial Markets Infrastructures. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 164-173. ISBN 978-80-7408-124-8.
 242. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Intenzita vývoje a dynamizace Du Pontova modelu. In Financial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 799 – 806. ISBN 978-80-248-3865-6.
 243. MERTL, Jan. Interakce sektorů a alokační schémata ve zdravotnictví. Revue sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: EU, 2015, roč. 1, č. 2, s. 20-30. ISSN 2453-6148.
 244. MAREK, Karel. Jak uzavírat smlouvy. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 12/2015, s. 1477-1485. ISSN 1335-6461.
 245. POTOCKÝ, Tomislav. Jazyková situace v nadnárodních firmách v ČR z pohledu aplikovaně lingvistického výzkumu. In Od textu k prekladu X. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. s. 47-62. ISBN 978-80-7374-121-1.
 246. MAREK, Karel. K úvěru a zápůjčce. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
 247. MAREK, Karel. Ke kontraktaci. Komorní listy, časopis Exekutorské komory ČR. Praha: Exekutorská komora ČR, 2015, roč. 2015, IV., s. 14-19. ISSN 1805-1081.
 248. MAREK, Karel. Ke smlouvě o obchodním zastoupení. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 10/2015, s. 1212-1220. ISSN 1335-6461.
 249. MAREK, Karel. Ke smlouvě o úvěru a zápůjčce , část 2. Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2015, roč. 2015, č.10/2015, s. 17-22. ISSN 1211-1686.
 250. VESECKÁ, Renata. Komentář: Nový zákon o zastupitelství posílí „zvláštní“ způsoby řízení. The Business. Praha: Consultia, a.s., 2015, 9-10/2015, s. 40-41. ISSN 2336-7296.
 251. KUBÍČKOVÁ, Dana. Komparace hodnocení finanční stability firem v segmentu zpracovatelského průmyslu na základě Ohlsonova modelu, modelu Z-score a modelu IN05. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 70-83. ISBN 978-80-7435-547-9.
 252. MATĚJŮ, PETR a VEČERNÍK, JIŘÍ. Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České reublice ve světle dat OECD-PIAACPolit. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 185-203. ISSN 0032-3233.
 253. NOVÁK, Josef. Konkurenceschopnost Evropské unie 2015. In Nové Trendy 2015. Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o, 2015. s. 197 – 206. ISBN 978-80-87314-76-0.
 254. STRAUS, Jiří. Kriminalistický experiment – využití ve znaleckém hodnocení. In 20 rokov katedry vyšetrovania dokaznie prostriedky vo vyšetrovaní. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. s. 164 - 173. ISBN 978-80-8054-635-9.
 255. NEČAS, Stanislav. Management bezpečnosti a jeho psychologické aspekty. In Porada, V., Rak, R. a kol. Případové studie primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, 2015. s. 186-201. ISBN 978-80-87236-27-7.
 256. BELÁS, Jaroslav, Eva CIPOVOVÁ, Jiří DOLEŽAL, Lenka GABČOVÁ, Eva GRMANOVÁ, Eva IVANOVÁ, Eva KOIŠOVÁ, Anton KORAUŠ a Michal KORAUŠ. Management finančnej výkonnosti, obchodov a rizík v komerčnej banke. 1. vyd. Žilina: Georg, 2015. 282 s. ISBN 978-80-8154-140-7.
 257. KUPEC, Václav. Marketing Audit of Corporate Communication in Banking Sector. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ v Praze, 2015, roč. 5, č. 2, s. 25-31, 67 s. ISSN 1804-6797.
 258. KUPEC, Václav. Marketing Research of Digital Life of Bank Clients. In MATÚŠ, Jozef a Dana PETRANOVÁ. MARKETING IDENTITY: Digital Life – part II. Trnava: UCM v Trnave, 2015. s. 116-125, 576 s. ISBN 978-80-8105-780-9.
 259. LÁNSKÝ, Jan a Eva ULRYCHOVÁ. Maticové algoritmy. Praha: Publishing House CURRICULUM, 2015. 138 s. ISBN 978-80-904948-8-6.
 260. HRONOVÁ, Štěpánka a Vilém KUNZ. Moderní komunikační technologie využitelné ke snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí a systémová podpora odpovědného podnikání. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 68-78. ISSN 1338-4430.
 261. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. Motivace ke studiu cizího jazyka a výuka angličtiny pro specifické účely v terciálním vzdělávání. In Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-11-5.
 262. BOCK, Michal. MOŽNÝ DOPAD AFÉRY DIESELGATE NA SPOLEČNOST ŠKODA AUTO A.S. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Sborník. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2015. s. 1-8, 218 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 263. KNIHOVÁ, Ladislava. Multimedia-Rich Content Integration into ESP Instruction. In Opportunities and Challenges in Language Teaching and Learning. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., 2015. s. 42-50. ISBN 978-80-87042-61-8.
 264. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Musíme se umět radovat hlavně ze sebe. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015, 3/2015, s. 07 - 08.
 265. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Nad novelou zákona o přestupcích. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, 21/2015, s. 732-736. ISSN 1210-6410.
 266. BUDÍK, Josef a Jaroslav DAŇHEL. Nákladové položky bankových úverov vynucujú zmeny výučby. In Zaťková Šeben Tímea (ed.) Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdělávanie - 50 rokov pedagogického vzdělávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzitě v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7.
 267. PETRŮ, Naděžda. New Approaches in the Banking sector to Communicate with customer segments. In Matúš, Petranová. MARKETING IDENTITY Digital Life – part II. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. s. 190 - 205. ISBN 978-80-8105-780-9.
 268. MERTL, Jan. Not Being Understood Well: Some Difficulties with Non-Profit Sector Utilization in Czech Republic. The Social Sciences. 2016, 2015, roč. 11, č. 1, s. 14-19. ISSN 1818-5800. doi:10.3923/sscience.2016.14.19.
 269. JURÁSEK, Miroslav. Nové důkazy Huntingtonovy Teorie Střet Civilizací. In MMK 2015, Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1899-1905. ISBN 978-80-87952-12-2.
 270. STRAUS, Jiří. Ohledání místa činu při dopravní nehodě. Sborník příspěvků z odborné konference. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov. Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2015. s. 17-25. ISBN 978-80-904625-7-1.
 271. KUBÍČKOVÁ, Dana. Ohlson´s Model and its Prediction Ability in Comparison with Selected Bankruptcy Models in Conditions of Czech SMEs. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015, roč. 9, č. 2, s. 155-173. ISSN 1802-792X.
 272. SCHLOSSBERGER, Otakar. Ochrana spotřebitele v bankovnictví. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 40-49. ISBN 978-80-7435-548-6.
 273. BUDINSKÝ, Petr. On the Present Situation on Long-Term Bond Markets. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 24-35. ISBN 978-80-7408-124-8.
 274. PAVLÁT, Vladislav. On the role of the global legal entity indicators (LEI). Finančné trhy. Bratislava: Derivát 2015, 2015, Neuveden, 3/2015, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1336-5711.
 275. NĚMEC, Otakar. Ověřování manažerského potenciálu studentů vysokých škol. In Valenčík R. (ed.) „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7408-127-9.
 276. VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Podezřelé obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. Bankovnictví. Praha, 2015, č. 9, s. 12-17. ISSN 1214-9810.
 277. MAREK, Karel, R. JEŽKOVÁ, D. KRÁL, L. TRČKA, I. VÁGNER a E. VINCENCOVÁ. Podnikání a management v malých a středních podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 399 s. kolektivní vědecká monografie. ISBN 978-80-87482-30-8.
 278. ROUBAL, Ondřej. Policy of life chances and policy of life styles under the conditions of consumer culture. European Journal of Science and Theology. Romania: ACAD Organisation, 2015, roč. 11, č. 6, s. 15-25. ISSN 1841-0464.
 279. HELÍSEK, Mojmír. Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. s. 82-93. ISBN 978-80-7408-135-4.
 280. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
 281. SIEGLOVÁ, Dagmar. Potenciály: Kritické myšlení a jazykové vzdělávání. In Sborník k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
 282. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem. In Stieranka J. a Michal Marko (eds). Ochrana před praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. 15 s. ISBN 978-80-89149-48-3.
 283. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Proces uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku v kontextu principů evropského smluvního práva. Obchodní právo. Praha: Pospíšil, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 426-435. ISSN 1210-8278.
 284. MERTL, Jan. Productive employment and career pathways in current pension schemes. In Sborník z konference RELIK 2015. Praha: VŠE, 2015. s. 183-193. ISBN 978-80-245-2112-1.
 285. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Professional education for accounting practice: the case of the Czech Republic. In Ing. Dana Kubíčková, CSc., doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Proceedings of “The 9th International Days of Statistics and Economics“ (MSED). Praha: VŠE, 2015. s. 882-891. ISBN 978-80-87990-06-3.
 286. VESECKÁ, Renata. Prohlídka jiných prostor a pozemků v kontextu zásad trestního řízení. In Sborník -konference Dokazování v trestním procesu. 2015.
 287. BŘEČKOVÁ, Pavla, David MAREŠ a Jan LÁNSKÝ. Prosperity and Stability of SME Segment by Industry in the Czech Republic. In The 9th International Days of Statistics and Economics MSED. Praha: VŠE, 2015. s. 220-230. ISBN 978-80-87990-06-3.
 288. PETRŮ, Naděžda. Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie v rodinných firmách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, o.p.s, Edice EUPRESS, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7408-127-9.
 289. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. (Anti)diskriminační potenciál maturity. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 12/2015, s. 22-23. ISSN 1212-2572.
 290. ZELENÝ, P a Petr MATĚJŮ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Tradice jako závaží. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 11/2015, s. 24-25. ISSN 1212-2572.
 291. MATES, Pavel. Recenze: Kunt, M., Lechner, T. Spisová Služba. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2015, XLVII, 7-8, s. 519-520. ISSN 0139-6005.
 292. MAREK, Karel. recenze na knihu Janků , M.: Nové občanské právo v kostce , C.H. Beck , Praha , 2015 , 331 s. Justičná revue. Bratislava: Ministrestvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, č.12/2015, s. 1506-1507. ISSN 1335-6461.
 293. ČERVENKA, Miroslav. Reflection above some Problems of the Amendment of the Act on Insurance Intermediaries. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. 6 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
 294. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Regulace ratingových agentur. In 7. mezinárodní konferenci VŠFS Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky. Praha: VŠFS, 2015. s. 135 – 140. ISBN 978-80-7408-135-4.
 295. KUNZ, Vilém, M. FERENCOVÁ, Štěpánka HRONOVÁ a Martin SINGER. Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2015, roč. 12, č. 2, s. 91-102, 13 s. ISSN 2081-7452.
 296. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the Czech Social Security Contributions. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.): Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 729-740. ISBN 978-80-248-3796-3.
 297. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the Czech State Pensions and Their Indexation. In Vaňková, I. (ed.): Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2015. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 195-201. ISBN 978-80-248-3839-7.
 298. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the occupational pension schemes and products. In Hudoková Kristina, Kočkovičová Jana, Niňaj Marek. PROCEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FINANCE AND RISK 2015, VOL 1. 1. vyd. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2015. s. 217-227. ISBN 978-80-225-4218-0.
 299. TICHÝ, Jaroslav. Risks of Mortgage Loans in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 59-73. ISSN 1802-792X.
 300. MAREK, Karel. Rodinný závod. Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2015, roč. 4., 12/2015, s. 27-30. ISSN 1805-0824.
 301. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Řízení exportních rizik malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Vyská škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 52 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-113-2.
 302. POTOCKÝ, Tomislav. Schmittovský antagonismus jako zdroj inspirace pro soudobé politické myšlení. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. MMK 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1697-1705. ISBN 978-80-87952-12-2.
 303. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs Export Activities in the Czech Republic and Export Risk Insuring. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2015, roč. 19, č. 1, s. 84-92. ISSN 1108-2976.
 304. MAREK, Karel. Smlouva o úvěru a zápůjčce. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
 305. MERTL, Jan. Social and Economic Characteristics of Social Services. In Sborník z konference Veřejná ekonomika a správa 2015. Ostrava: VŠB TU, 2015. s. 125-130. ISBN 978-80-248-3839-7.
 306. VOSTATEK, Jaroslav. Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 74-103. ISSN 1802-792X.
 307. MERTL, Jan. Sociální modely, kooperativnost a rozvoj lidského kapitálu. In Sborník z konference Lidský kapitál a investice do vzdělání 2015. Praha: VŠFS, 2015. s. 102 – 108. ISBN 978-80-7408-127-9.
 308. STRAUS, Jiří a Z. KREJČÍ. Some Contributions to the Theory of the Our Trace. Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2015, XXXIII, 4/2015, s. 27-42. ISSN 1335-1370.
 309. JÍLKOVÁ, Petra. Soukromá návratnost investice studenta do vysokoškolského vzdělání. In Valenčík Radim (ed.) „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 63 – 73. ISBN 978-80-7408-127-9.
 310. NEČAS, Stanislav. Společenská nutnost profesionální přípravy pracovníků. In Roman Rak a kol. Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2015. s. 179-214. ISBN 978-80-87236-26-0.
 311. POTOCKÝ, Tomislav. Systémové determinanty jazykového vzdělávání na vysokých školách nefilologického zaměření v ČR. In European Pedagogy Forum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 300-309. ISBN 978-80-87952-11-5.
 312. KOLÁŘ, M a Otakar NĚMEC. Talent Management in Hedge Funds. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Prague: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 130-134. ISBN 978-80-7408-124-8.
 313. HAVLOVÁ, Jitka. TEORIE MĚNOVÉ INTEGRACE S APLIKACÍ NA EVROPSKOU HOSPODÁŘSKOU A MĚNOVOU UNII. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky - recenzovaný sborník. 6. vyd. VI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2015. s. 669-680. ISBN 978-80-87952-12-2.
 314. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. The current state of reporting according to IFRS in transitional economy of the Czech Republic: research survey. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. Proceedings of the “The 9th International Days of Statistics and Economics“ (MSED. Praha: VŠE, 2015. s. 667-677. ISBN 978-80-87990-06-3.
 315. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kamila JÁNSKÁ. The influence of emotionality of advertising spots on their memorization. In EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. The 4th International Virtual Conference 2015 (ICTIC 2015). Zilina: Thomson Ltd, Slovakia, 2015. ISBN 978-80-554-1002-9.
 316. HAVLÍČEK, Karel. The main parameters of controlling in a small or medium-sized enterprises. In Proceedings of the 9th International Conference, European Entrepreneurship Forum 2015, Efficiency in the Private and the Public Sector. Praha: NEWTON COLL AS, 2015. s. 66-74. ISBN 978-80-87325-06-3.
 317. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. The new environment for financial markets. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 60-65. ISBN 978-80-7408-124-8.
 318. JÍLKOVÁ, Petra. The New Retail Banks in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) „Proceedings of the 7th. International Conference on "Financial Markets within the Globalization of World Economy.". Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 102 – 111. ISBN 978-80-7408-127-9.
 319. ŠLAPÁK, Milan. The Present and the Future of the Institution of Widow’s and Widower’s Pensions. In Public Economics AND Administration 2015. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 183-188. ISBN 978-80-248-3839-7.
 320. JÍLKOVÁ, Petra. The Profitability and the Product Policy of Banks in the Czech Republic. Scientific Journal: "Actual Question of Management of Sustainable Development in Today´s Society: Problems and Prospects". Kremenchuk: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2015, s. 215-218. ISSN 2227-3549.
 321. SCHLOSSBERGER, Otakar. The regulation of payment services in Europe. In Pavlát, V., Otakar Schlossberger (ed). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. s. 191-202. ISBN 978-80-7408-124-8.
 322. VOSTATEK, Jaroslav. The Social and Sales Models of the Pension Savings and Insurance. In Pavlát, V. - Schlossberger, O. Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 246-251. ISBN 978-80-7408-124-8.
 323. TICHÝ, Jaromír. The social benefits of financing production and consumption of education and the impact of economic recession. In The 3 st Global Virtual Conference 2015 (GV-CONF 2015) Slovakia. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. s. 23-27. ISBN 978-80-554-0866-8.
 324. MERTL, Jan. The Transformation of Czech Public Health Insurance to Earmarked Health Tax. In 19th International Conference. Current Trends in the Public Sector Research 2015. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 258-265. ISBN 978-80-210-7532-0.
 325. MAREK, Karel. Veřejné zakázky. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 34-37. ISSN 1211-7293.
 326. MAREK, Karel a Sergej KIRSANOV. Veřejné zakázky v ČR. In J.Suchoža , J.Husár , R. Hučková. PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA V. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2015. s. 273-291. ISBN 978-80-8152-315-1.
 327. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. VŠFS jako excelentní zaměstnavatel. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015, 3/2015, s. 4-5.
 328. STRAUS, Jiří. Vybrané problémy kriminalistické identifikace. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 84 s. Akademické texty. ISBN 978-80-7408-120-0.
 329. KLIČKA, Pavel. Výhody a nevýhody vlastní měnové politiky. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. Mezinárodní věděcká konference pro mladé doktorandy. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2015. s. 442-450. ISBN 978-80-87952-12-2.
 330. VIKTORYOVÁ, J., Jiří STRAUS, D. BANGO, J. PALAREC, J. BLATNICKÝ, Š. KOČAN a L. VAJZER. Vyšetrovanie. 3. vyd. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave - Katedra Vyšetrovania, 2015. 687 s. ISBN 978-80-8054-643-4.
 331. BUDÍK, Josef. Vyšetřování finanční kriminality s počítačovou podporou. In Schlossberger, O.(ed.). Sborník z III. ročníku mezinárodního vědeckého symposia Poznej svého klienta III. Prague. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 11-18. ISBN 978-80-7408-123-1.
 332. STRAUS, Jiří. Využití forenzní biomechaniky v kriminalistickém experimentu. Pohybové ústrojí: Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně, 2015, roč. 22/2015, 1-2, s. 71-81. ISSN 2336-4777.
 333. PETRŮ, Naděžda a Milan KAŠÍK. Využití internetu a nových médií v marketingu vysoké školy. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, 2015. s. 219 - 227. ISBN 978-80-87314-76-0.
 334. STRAUS, Jiří a Eduard BRUNA. Využití kriminalistického experimentu v dokazování. In Sborník příspěvků z odborné konference. Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2015. s. 47 - 57. ISBN 978-80-904625-7-1.
 335. KUNZ, Vilém a Martin SINGER. Využití on-line prostředí pro komunikaci o společensky odpovědném chování. In Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D., doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Bačuvčík, R. a kol. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: Nakladatelství VeRBuM, 2015. s. 147-155. ISBN 978-80-87500-68-2.
 336. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Z historie daňových úniků v České republice. In Poznej svého klienta III. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. s. 39-52, 13 s. ISBN 978-80-7408-117-0.
 337. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana a D ARESU. Závislost vybraných ukazatelů při hodnocení ratingu státu. In Konference doktorandů Výsledky ekonomického výzkumu 2015. Praha: VŠFS, 2015. 9 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 338. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zdravotní politika. In Krebs, V. et al Sociální politika 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. s. 342 – 380. ISBN 978-80-7478-921-2.
 339. 2014

 340. MAIELLO, Giuseppe. Pohřební hostina: její funkce a význam. In Naděžda Špatenková at al. O posledních věcech člověka.Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galen, 2014. s. 249-255. ISBN 978-80-7492-138-4.
 341. 2010

 342. NOVAK, Jan. Politický extremismus a terorismus jako ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. Islámský terorismus - Jemaah Islamiyah. 1. vyd. Brno, 2010. s. 104-109. ISBN 978-80-7231-769-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2021 22:13