HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Expected Inflationary Effects as a Barrier to the Euro Introduction in the Czech Republic. In 17th EBES Conference – Venice. Proceedings CD. : Published by EBES, 2015. s. 1835-1852, 18 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Expected Inflationary Effects as a Barrier to the Euro Introduction in the Czech Republic
Název česky Očekávané inflační dopady jako bariéra zavedení eura v České republice
Autoři HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK.
Vydání 17th EBES Conference – Venice. Proceedings CD, od s. 1835-1852, 18 s. 2015.
Nakladatel Published by EBES
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky rozšíření eurozóny, nominální a reálná konvergence, skutečná a vnímaná inflace.
Klíčová slova anglicky euro area enlargement, nominal and real convergence, actual and perceived inflation
Štítky AR 2015-2016, Dx, RIV_ano, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 2. 2017 10:57.
Anotace
The Czech economy is ready to adopt the euro. The reasons for the postponement of the euro adoption process are merely political. People are skeptical when it comes to the euro (also in the light of the existing debt crisis in the euro area); consequently, political institutions do not promote the euro introduction. Concerns thus remain. We can expect analogical development in the Czech Republic as that of Slovakia or Slovenia, as these economies are similar. Actual inflation did not increase in either of the two countries; however, the perceived inflation was quite high. The perspective of the euro introduction depends on the ways and means of affecting the perception of inflation by people; this will also prevent concerns about inflation effects arising from the euro introduction.
Anotace česky
Česká ekonomika je připravena na přijetí eura. Oddálení zavedení eura je způsobeno politickými příčinami. Obyvatelstvo má nedůvěru k euru (specifickou roli hraje navíc dluhová krize v eurozóně), politické instituce proto zavedení eura nepodporují. Obavy proto přetrvávají. V České republice se dá očekávat analogický vývoj, jako na Slovensku nebo Slovinsku, a to z důvodu podobnosti těchto ekonomik. Ke zvýšení skutečné inflace zde nedošlo. Existovala však vysoká vnímaná inflace. Perspektiva zavedení eura závisí na možnostech ovlivnit vnímání inflace obyvatelstvem a tím i zamezit obavám z inflačních důsledků zavedení eura.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
17th_EBES_Conference_isyaeals.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Helísek, M. 31. 10. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Roman Mentlík, učo 26198
  • osoba Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 
17th_EBES_Conference.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Helísek, M. 31. 10. 2016

Práva

Právo číst
  • pracovníci VSFS
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Roman Mentlík, učo 26198
  • osoba Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 6. 6. 2020 19:34