Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MATES, Pavel a Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení. I. Praha: Leges, 2022. 115 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
 2. SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v EU a jejím právu. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. 168 s. ISBN 978-80-7502-551-7.
 3. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Karel MAREK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL a Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 140 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 4. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 574 s. ISBN 978-80-7380-865-5.
 5. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Zákon o právu na digitální služby. Komentář. Praha: Leges, 2022. 214 s. ISBN 978-80-7502-607-1.
 6. 2021

 7. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 8. STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické metody. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 204 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-219-1.
 9. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie. První. Praha: Leges, 2021. 631 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 10. LIŠKA, Petr, Karel MAREK, Martin JANKŮ, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK a Daniel PATĚK. Obchodní závazky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 516 s. Meritum. ISBN 978-80-7676-123-0.
 11. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
 12. CHMELÍK, Jan a Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 13. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 14. 2020

 15. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 16. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 17. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 152 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 18. PAVLÁT, Vladislav. Finanční vzdělávání dospělých a jeho úroveň v ČR v 90. letech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 152 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-214-6.
 19. ROMŽA, Sergej, Eduard BRUNA, Hana BARTOŠOVÁ, Albert BRADÁČ, Markéta BRUNOVÁ, Ján BUZALKA, Ludmila ČÍRTKOVÁ, Gustáv DIANIŠKA, Michal DOGOŠI, Iveta FEDOROVIČOVÁ, Simona FERENČÍKOVÁ, Alena GALAJDOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Miroslav HIRT, Ladislav HOFREITER, Květoň HOLCR, Jaroslav HOLOMEK, Robert CHALKA, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Přemysl JANÍČEK, Jiří JELÍNEK, JIří JONÁK, Vojtech JURČÁK, Ludvík JUŘÍČEK, Štěpán KALAMÁR, Gustáv KASANICKÝ, Rastislav KAZANSKÝ, Miroslav KELEMEN, Libor KLIMEK, Martin KLOUBEK, Pavol KOHÚT, Leszek Frederyk KORZENIOWSKI, Tobiáš LAZAR, Miroslav LISOŇ, Jaroslav MAJERNÍK, Jozef METEŇKO, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, René PAWERA, Juliusz PIWOWARSKI, Peter POLÁK, Roman RAK, Elena RAFAILOVNA ROSSINSKAYA, Petr SAK, Vladimír SMEJKAL, Miloš SOKOL, Jozef STIERANKA, Jiří STRAUS, Přemysl STREJC, Jaroslav SUCHÁNEK, Ivan ŠIMOVČEK, Dušan ŠIMŠÍK, Marcela TITTLOVÁ, Jaroslav TUREČEK, Inga URJADNIKOVÁ, František VAVERA, Barbora VEGRICHTOVÁ, Aleš VÉMOLA, Jozef VICENÍK, Jana VIKTORYOVÁ, Jozef ZÁHORA, Vasyl ZAPLATINSKYI a Vladimír ZOUBEK. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 1066 s. ISBN 978-80-7380-829-7.
 20. MAIELLO, Giuseppe a Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 21. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER a Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 151 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 22. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 23. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
 24. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 s. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 25. 2019

 26. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA a Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 s. ISBN 978-80-8054-808-7.
 27. PORADA, Viktor, Roman RAK, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ a Vladimír ZOUBEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 780 s. ISBN 978-80-7380-758-0.
 28. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 29. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 30. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 31. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS, Roman RAK, Eduard BRUNA a Markéta BRUNOVÁ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. druhé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.
 32. MATES, Pavel, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Martin VALOUŠEK, Eva FIALOVÁ, Tomáš LECHNER, Markéta HÁLOVÁ, Jakub SIVÁK a Olga SOVOVÁ. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. 1. vyd. Praha: Leges s. r.o., 2019. 427 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-346-9.
 33. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 34. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK a Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1. vyd. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 35. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Trasologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 36. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 37. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 38. 2018

 39. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
 40. STARÝ, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018. 757 s. ISBN 978-80-87284-67-4.
 41. CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0.
 42. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 235 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-168-2.
 43. LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 s. Právo a společnost. ISBN 978-80-7400-722-4.
 44. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Mechanoskopie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
 45. PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
 46. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 47. PAVLÁT, Vladislav. Prague Stock Exchange (1993-1997). 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 155 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-178-1.
 48. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-152-1.
 49. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5.
 50. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing. CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. 176 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1.
 51. 2017

 52. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Analýza vlivu intenzivních faktorů vývoje ekonomiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 103 s. edice SCIENCEpres. ISBN 978-80-7408-147-7.
 53. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů. 1. vyd. Praha: Ladislava Knihová - Education online, 2017. 137 s. ISBN 978-80-906753-0-8.
 54. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Roman RAK. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7380-663-7.
 55. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Jaroslav HOLOMEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie a metodologie. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 56. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 57. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 s. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
 58. 2016

 59. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Curriculum Research and Development in Physics Education – in English, First edition 2015. 1. vyd. Prague: Publishing House CURRICULUM, 2016. 192 s. ISBN 978-80-87894-09-5.
 60. PAVLÁT, Vladislav. Infrastruktury Finančních trhů. (Nástin současné teorie a praxe infrastruktur finančních trhů. Praha: EUPRESS, 2016. 225 s. ISBN 978-80-7408-138-5.
 61. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. 1st ed. (první vydání). Praha.: Vysoká škola finanční a správní, a.s., v edici EUPRESS, 2016. 120 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-137-8.
 62. ZICH, František, Petra ANÝŽOVÁ, Petr MATĚJŮ, Ondřej ROUBAL, Helena KUBÁTOVÁ a František ZNEBEJÁNEK. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 302 s. Edice Studie, Svazek č. 121. ISBN 978-80-7419-241-8.
 63. WAWROSZ, Petr. Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. 361 s. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-07-0.
 64. PORADA, Viktor, Jan CHMELÍK, Stanislav NEČAS, Vladimír SMEJKAL, Jiří STRAUS a Petr ŠEDIVÝ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 1018 s. ISBN 978-80-7380-589-0.
 65. WROBLOWSKÁ, Zuzana a Tomáš RUDA. Lidské zdroje v produktovém managementu. 1. vyd. Praha: Kamil Mařík — Professional Publishing, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7431-162-8.
 66. PAVLÁT, Vladislav a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. druhé. Praha: Curriculum, 2016. 343 s. Finanční deriváty. ISBN 978-80-87894-11-8.
 67. PAVLÁT, Vladislav, Rafik BEDRETDINOV, Vlastimil JANDUS, Irena JINDŘICHOVSKÁ, Šárka KOCMANOVÁ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan VENCL, Martin VÍCHA a Miroslav ZETEK. On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). první. Praha: Curriculum, 2016. 147 s. ISBN 978-80-87894-05-7.
 68. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 288 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8.
 69. FRAIT, Jan. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. 152 s. Edition EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 70. ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní právověda a státověda. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 462 s. ISBN 978-80-7380-598-2.
 71. PAVLÁT, Vladislav. The Birth of the Prague Stock Exchange. první. Bratislava (Slovak republic): Publishing House DIDAKTIS, 2016. 99 s. Monolingual English Version. ISBN 978-80-8166-004-7.
 72. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK a Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. 80 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
 73. 2015

 74. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
 75. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1.
 76. ŠUGÁR, Ján, Jiří MAZÁNEK, Jiří HYLMAR, Adriana VAVRUŠKOVÁ, Karel KOPAČKA, Jaroslav BRADA, Otakar SCHLOSSBERGER a Yvona LEGIERSKÁ. Finanční šetření v trestním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní,z.ú., 2015. 180 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-121-7.
 77. CHMELÍK, J. a Eduard BRUNA. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7408-109-5.
 78. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Kurikulární proces fyziky – Aplikace edukačního data miningu. 2. vyd. Praha: Curriculum, 2015. 429 s. Kurikulární proces, 2. ISBN 978-80-87894-04-0.
 79. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 80. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-100-2.
 81. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 82. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 83. ZNEBEJÁNEK, F. a Petra ANÝŽOVÁ. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 84. ANÝŽOVÁ, Petra. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 85. ROUBAL, Ondřej a F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 86. MAREK, Karel, R. JEŽKOVÁ, D. KRÁL, L. TRČKA, I. VÁGNER a E. VINCENCOVÁ. Podnikání a management v malých a středních podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 399 s. kolektivní vědecká monografie. ISBN 978-80-87482-30-8.
 87. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK a Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7408-110-1.
 88. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Řízení exportních rizik malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Vyská škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 52 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-113-2.
 89. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 262 s. ISBN 978-80-244-4447-5.
 90. STRAUS, Jiří. Vybrané problémy kriminalistické identifikace. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 84 s. Akademické texty. ISBN 978-80-7408-120-0.
 91. 2014

 92. SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 117 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 93. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
 94. HES, Aleš, Tereza CHLUMSKÁ a Darya SOMOVÁ. Hodnotové aspekty interkulturní komunikace. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2014. 64 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-108-8.
 95. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 318 s. ISBN 978-80-7380-535-7.
 96. KUPEC, Václav. Marketingový výzkum ve vybraných procesech řízení banky. 1. vyd. Trnava: UCM, 2014. 140 s. ISBN 978-80-8105-566-9.
 97. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a H. ZÁŠKODNÁ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. 204 s. ISBN 978-80-87894-03-3.
 98. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 99. LEINWEBER, Václav, Ondřej DEDEK a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Operativní a strategické podnikové finance. Kde a jak se v podniku generují peníze. první. Praha: VOX, a.s., 2014. 176 s. ISBN 978-80-87480-21-2.
 100. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 234 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
 101. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 102. JANKŮ, Martin a Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě. první. Ostrava: KEY Publishong s.r.o., 2014. 274 s. Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
 103. ŠMÍD, Jan. PROMĚNY POLITICKÉHO A ÚSTAVNÍHO SYSTÉMU ČR. 1. vyd. Praha: Eupress, 2014. 107 s. mimo edice. ISBN 978-80-7408-101-9.
 104. MIHOLA, Jiří. Přehled českého školství. 1. vyd. Praha: Melius, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87638-03-3.
 105. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Petr. PROCHÁZKA. Survey of Principles of Theoretical Physics (with Application to Radiology). 2. vyd. Praha: Curriculum, 2014. 339 s. ISBN 978-80-87894-02-6.
 106. KAŠÍK, Milan a Martin ŠVEHLA. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 136 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-095-1.
 107. CHMELÍK, J a Eduard BRUNA. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 509 s. ISBN 978-80-7380-488-6.
 108. MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus a Magia posthuma. Nové rozšíř. vyd. Praha: Epocha, 2014. 261 s. ISBN 978-80-7425-177-1.
 109. 2013

 110. ROUBAL, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing, 2013. 156 s. ISBN 978-80-7431-130-7.
 111. VOSTATEK, Jaroslav, Ladislav PRŮŠA, Vojtěch KREBS, J. HORECKÝ, J. PROCHÁZKA a Jan MERTL. Financování a nákladovost sociálních služeb. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., 2013. 103 s. ISBN 978-80-904668-7-6.
 112. BUDINSKÝ, Petr. Modelování dluhopisových portfólií. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s, 2013. 112 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-079-1.
 113. SCHLOSSBERGER, Otakar, P. RABAN, J. BRČÁKOVÁ, L. DOBEŠOVÁ, L. KRYM, A. ROZEHNAL, J. SRSTKA, R. ZAHRADNÍKOVÁ a A. ZÍTEK. Občanské právo hmotné – relativní majetková práva. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5.
 114. MATĚJŮ, Petr, Petra ANÝŽOVÁ, N. SIMONOVÁ, M. BAKULE, V. CZESANÁ, L. KELBLOVÁ, J. KOUTSKÝ, Z. MATOUŠKOVÁ, M. MYSÍKOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, J. STRAKOVÁ, T. VAVŘINOVÁ, J. VEČERNÍK, A. VESELÝ a M. ZELENKA. Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraničních služeb, 2013. 228 s. ISBN 978-80-87335-53-6.
 115. SCHLOSSBERGER, Otakar, N. BLAHOVÁ, Jaroslav BRADA, Josef BUDÍK, M HAVLIŠOVÁ, M KOLÁŘOVÁ, Vladislav PAVLÁT, J ŠUGÁR, E ŠULCOVÁ a A. VAVRUŠKOVÁ. Znáte svého klienta? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 98 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2022 12:16