Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL). 1. vyd. Praha: VŠFS, 2020. 150 s. edice EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 2. MAIELLO, Giuseppe a Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2020. 126 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 3. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 4. 2019

 5. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA a Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 s. ISBN 978-80-8054-808-7.
 6. PORADA, Viktor, Roman RAK, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ a Vladimír ZOUBEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 780 s. ISBN 978-80-7380-758-0.
 7. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 8. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 9. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 10. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS, Roman RAK, Eduard BRUNA a Markéta BRUNOVÁ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. druhé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.
 11. MATES, Pavel, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Martin VALOUŠEK, Eva FIALOVÁ, Tomáš LECHNER, Markéta HÁLOVÁ, Jakub SIVÁK a Olga SOVOVÁ. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. 1. vyd. Praha: Leges s. r.o., 2019. 427 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-346-9.
 12. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 13. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK a Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1. vyd. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 14. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Trasologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 15. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. ČR: Praha, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 16. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 17. 2018

 18. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
 19. STARÝ, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018. 757 s. ISBN 978-80-87284-67-4.
 20. CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0.
 21. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 235 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-168-2.
 22. LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 s. Právo a společnost. ISBN 978-80-7400-722-4.
 23. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Mechanoskopie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
 24. PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
 25. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 26. PAVLÁT, Vladislav. Prague Stock Exchange (1993-1997). 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 155 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-178-1.
 27. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-152-1.
 28. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5.
 29. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing. CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. 176 s. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1.
 30. 2017

 31. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Analýza vlivu intenzivních faktorů vývoje ekonomiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 103 s. edice SCIENCEpres. ISBN 978-80-7408-147-7.
 32. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů. 1. vyd. Praha: Ladislava Knihová - Education online, 2017. 137 s. ISBN 978-80-906753-0-8.
 33. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Roman RAK. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7380-663-7.
 34. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Jaroslav HOLOMEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie a metodologie. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 35. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 36. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 s. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
 37. 2016

 38. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Curriculum Research and Development in Physics Education – in English, First edition 2015. 1. vyd. Prague: Publishing House CURRICULUM, 2016. 192 s. ISBN 978-80-87894-09-5.
 39. PAVLÁT, Vladislav. Infrastruktury Finančních trhů. (Nástin současné teorie a praxe infrastruktur finančních trhů. Praha: EUPRESS, 2016. 225 s. ISBN 978-80-7408-138-5.
 40. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. 1st ed. (první vydání). Praha.: Vysoká škola finanční a správní, a.s., v edici EUPRESS, 2016. 120 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-137-8.
 41. ZICH, František, Petra ANÝŽOVÁ, Petr MATĚJŮ, Ondřej ROUBAL, Helena KUBÁTOVÁ a František ZNEBEJÁNEK. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 302 s. Edice Studie, Svazek č. 121. ISBN 978-80-7419-241-8.
 42. WAWROSZ, Petr. Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. 361 s. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-07-0.
 43. PORADA, Viktor, Jan CHMELÍK, Stanislav NEČAS, Vladimír SMEJKAL, Jiří STRAUS a Petr ŠEDIVÝ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 1018 s. ISBN 978-80-7380-589-0.
 44. WROBLOWSKÁ, Zuzana a Tomáš RUDA. Lidské zdroje v produktovém managementu. 1. vyd. Praha: Kamil Mařík — Professional Publishing, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7431-162-8.
 45. PAVLÁT, Vladislav a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. druhé. Praha: Curriculum, 2016. 343 s. Finanční deriváty. ISBN 978-80-87894-11-8.
 46. PAVLÁT, Vladislav, Rafik BEDRETDINOV, Vlastimil JANDUS, Irena JINDŘICHOVSKÁ, Šárka KOCMANOVÁ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan VENCL, Martin VÍCHA a Miroslav ZETEK. On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). první. Praha: Curriculum, 2016. 147 s. ISBN 978-80-87894-05-7.
 47. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 288 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8.
 48. FRAIT, Jan. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. 152 s. Edition EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 49. ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní právověda a státověda. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 462 s. ISBN 978-80-7380-598-2.
 50. PAVLÁT, Vladislav. The Birth of the Prague Stock Exchange. první. Bratislava (Slovak republic): Publishing House DIDAKTIS, 2016. 99 s. Monolingual English Version. ISBN 978-80-8166-004-7.
 51. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK a Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. 80 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
 52. 2015

 53. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
 54. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1.
 55. ŠUGÁR, Ján, Jiří MAZÁNEK, Jiří HYLMAR, Adriana VAVRUŠKOVÁ, Karel KOPAČKA, Jaroslav BRADA, Otakar SCHLOSSBERGER a Yvona LEGIERSKÁ. Finanční šetření v trestním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní,z.ú., 2015. 180 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-121-7.
 56. CHMELÍK, J. a Eduard BRUNA. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7408-109-5.
 57. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Kurikulární proces fyziky – Aplikace edukačního data miningu. 2. vyd. Praha: Curriculum, 2015. 429 s. Kurikulární proces, 2. ISBN 978-80-87894-04-0.
 58. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 59. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-100-2.
 60. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 61. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 62. ZNEBEJÁNEK, F. a Petra ANÝŽOVÁ. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 63. ANÝŽOVÁ, Petra. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 64. ROUBAL, Ondřej a F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 65. MAREK, Karel, R. JEŽKOVÁ, D. KRÁL, L. TRČKA, I. VÁGNER a E. VINCENCOVÁ. Podnikání a management v malých a středních podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 399 s. kolektivní vědecká monografie. ISBN 978-80-87482-30-8.
 66. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK a Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7408-110-1.
 67. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Řízení exportních rizik malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Vyská škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 52 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-113-2.
 68. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 262 s. ISBN 978-80-244-4447-5.
 69. STRAUS, Jiří. Vybrané problémy kriminalistické identifikace. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 84 s. Akademické texty. ISBN 978-80-7408-120-0.
 70. 2014

 71. SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 117 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 72. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
 73. HES, Aleš, Tereza CHLUMSKÁ a Darya SOMOVÁ. Hodnotové aspekty interkulturní komunikace. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2014. 64 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-108-8.
 74. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 318 s. ISBN 978-80-7380-535-7.
 75. KUPEC, Václav. Marketingový výzkum ve vybraných procesech řízení banky. 1. vyd. Trnava: UCM, 2014. 140 s. ISBN 978-80-8105-566-9.
 76. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a H. ZÁŠKODNÁ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. 204 s. ISBN 978-80-87894-03-3.
 77. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 78. LEINWEBER, Václav, Ondřej DEDEK a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Operativní a strategické podnikové finance. Kde a jak se v podniku generují peníze. první. Praha: VOX, a.s., 2014. 176 s. ISBN 978-80-87480-21-2.
 79. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 234 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
 80. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 81. JANKŮ, Martin a Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě. první. Ostrava: KEY Publishong s.r.o., 2014. 274 s. Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
 82. ŠMÍD, Jan. PROMĚNY POLITICKÉHO A ÚSTAVNÍHO SYSTÉMU ČR. 1. vyd. Praha: Eupress, 2014. 107 s. mimo edice. ISBN 978-80-7408-101-9.
 83. MIHOLA, Jiří. Přehled českého školství. 1. vyd. Praha: Melius, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87638-03-3.
 84. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Petr. PROCHÁZKA. Survey of Principles of Theoretical Physics (with Application to Radiology). 2. vyd. Praha: Curriculum, 2014. 339 s. ISBN 978-80-87894-02-6.
 85. KAŠÍK, Milan a Martin ŠVEHLA. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 136 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-095-1.
 86. CHMELÍK, J a Eduard BRUNA. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 509 s. ISBN 978-80-7380-488-6.
 87. MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus a Magia posthuma. Nové rozšíř. vyd. Praha: Epocha, 2014. 261 s. ISBN 978-80-7425-177-1.
 88. 2013

 89. ROUBAL, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing, 2013. 156 s. ISBN 978-80-7431-130-7.
 90. VOSTATEK, Jaroslav, Ladislav PRŮŠA, Vojtěch KREBS, J. HORECKÝ, J. PROCHÁZKA a Jan MERTL. Financování a nákladovost sociálních služeb. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., 2013. 103 s. ISBN 978-80-904668-7-6.
 91. BUDINSKÝ, Petr. Modelování dluhopisových portfólií. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s, 2013. 112 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-079-1.
 92. SCHLOSSBERGER, Otakar, P. RABAN, J. BRČÁKOVÁ, L. DOBEŠOVÁ, L. KRYM, A. ROZEHNAL, J. SRSTKA, R. ZAHRADNÍKOVÁ a A. ZÍTEK. Občanské právo hmotné – relativní majetková práva. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5.
 93. MATĚJŮ, Petr, Petra ANÝŽOVÁ, N. SIMONOVÁ, M. BAKULE, V. CZESANÁ, L. KELBLOVÁ, J. KOUTSKÝ, Z. MATOUŠKOVÁ, M. MYSÍKOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, J. STRAKOVÁ, T. VAVŘINOVÁ, J. VEČERNÍK, A. VESELÝ a M. ZELENKA. Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraničních služeb, 2013. 228 s. ISBN 978-80-87335-53-6.
 94. SCHLOSSBERGER, Otakar, N. BLAHOVÁ, Jaroslav BRADA, Josef BUDÍK, M HAVLIŠOVÁ, M KOLÁŘOVÁ, Vladislav PAVLÁT, J ŠUGÁR, E ŠULCOVÁ a A. VAVRUŠKOVÁ. Znáte svého klienta? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 98 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2020 06:15