MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic consequences of industrial development. Central European Journal of Management, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 1, s. 37-45. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2016-1-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The socioeconomic consequences of industrial development
Název česky Sociálně-ekonomické důsledky průmyslového rozvoje
Autoři MERTL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Radim VALENČÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Central European Journal of Management, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 2336-2693.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000221
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CEJM2016-1-4
Klíčová slova česky Průmyslový rozvoj; Produktivní zaměstnání; Sociální investice; hospodářský růst
Klíčová slova anglicky industrial development; productive employment; social investment; economic growth
Štítky AR 2016-2017, RIV_2018, xJ6
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 3. 2018 10:49.
Anotace
Current rapid structural changes in economy have huge consequences for the socioeconomic environment as a whole. The article analyses these changes at macroeconomic level and their relationship to industry, employment, social systems behaviour and performance of businesses connected with human capital development, but also to the (microeconomic) position of individual subjects. The solutions that are rooted in the acquisition, maintaining and utilizing of human capital will be discussed. We will discuss new incentives for social investment and providing productive services, identify barriers of economic growth in current socioeconomic system and show selected obstacles that prevent productive utilization of human capital. Although these issues are controversial by nature, have deep systemic causes and they cannot be resolved immediately or by simple measures, we take a scientific effort to search for opportunities that support adaptive processes, utilize the human potential that is available and can be improved further when decreasing our dependency on material conditions of existence.
Anotace česky
Současné rychlé strukturální změny v ekonomice mají obrovské důsledky pro společensko-ekonomické prostředí jako celek. Článek analyzuje tyto změny na makroekonomické úrovni a jejich vztah k průmyslu, zaměstnanosti, chování sociálních systémů a výkonnosti podniků spojených s rozvojem lidského kapitálu, ale také k (mikroekonomické) pozici jednotlivých subjektů. Budou diskutována řešení, která se zakládají na získávání, udržování a využívání lidského kapitálu. Budeme diskutovat o nových pobídkách pro sociální investice a poskytování produktivních služeb, identifikovat překážky hospodářského růstu v současném socioekonomickém systému a ukázat vybrané překážky, které brání produktivnímu využití lidského kapitálu. Přestože jsou tyto problémy sporné, mají hluboké systémové příčiny a nemohou být vyřešeny okamžitě nebo pomocí jednoduchých opatření, vyvíjíme vědecké úsilí k hledání příležitostí, které podporují adaptivní procesy, využívají dostupný lidský potenciál a lze jej dále zlepšit, když Snižování naší závislosti na hmotných podmínkách existence.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 22:45