Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KNIHOVÁ, Ladislava. Ikonická partnerství ikonických značek. Marketing a komunikace, Praha: Česká marketingová společnost, 2020, XXV, 1/2020, s. 14-15. ISSN 1211-5622.
 2. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 2/2020, s. 231-242. ISSN 1335-6461.
 3. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, roč. 72, č. 1, s. 83-87. ISSN 1335-6461.
 4. MAREK, Karel. K vybraným bankovním obchodům. Soukromé právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, roč. 2020, 5/2020, s. 25-31. ISSN 2533-4239.
 5. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 1. Moderni obec, Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 5/2020, s. 46-47. ISSN 1211-0507.
 6. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 2. Moderni obec, Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 6/2020, s. 44-45. ISSN 1211-0507.
 7. MAREK, Karel. Péče o zdraví. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 3/2020, s. 389-392. ISSN 1335-6461.
 8. MAREK, Karel. Právo stavby. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 5/2020, s. 681-685. ISSN 1335-6461.
 9. MAREK, Karel. Příprava změny zákona o zadávání veřejných zakázek. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 4/2020, s. 513-540. ISSN 1335-6461.
 10. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2). Moderní obec, Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 11. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3). Moderní obec, Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-0507.
 12. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4). Moderní obec, Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 13. MAREK, Karel. Splnění podle občanského záíkoníku. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 10/2020, s. 1172-1180. ISSN 1335-6461.
 14. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik : Schiedsgesetze, Teil 1. WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 3/2020, s. 80-87. ISSN 0941-6293.
 15. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik : Schiedsgesetze, Teil 2. WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 4, s. 109-115. ISSN 0941-6293.
 16. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik : Schiedsgesetze, Teil 3. WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 5, s. 142-149. ISSN 0941-6293.
 17. 2019

 18. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Doby a lhůty v pracovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy. Soukromé právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, VII, 4/2019, s. 15-18. ISSN 2533-4239.
 19. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 12, s. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 20. HÁJEK, Jan. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. ProJustice.sk, Bratislava: ProJustice.sk, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-1038.
 21. MAREK, Karel. Nájem. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 8-9, s. 876-896. ISSN 1335-6461.
 22. MAREK, Karel. Pacht ( arenda ). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 6-7, s. 714-720. ISSN 1335-6461.
 23. PROROK, Vladimír. Politický zájem a statutární města v ČR. Medias res, Praha: Sdružení Medias res v Praze, 2019, IV, 3-4, s. 5-12. ISSN 2464-6334.
 24. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právny obzor, Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, roč. 102, č. 6, s. 509-523. ISSN 0032-6984.
 25. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 10, s. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 26. MAREK, Karel. Prodej podniku, koupě závodu, rodinný závod (2.část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 5, s. 565-581. ISSN 1335-6461.
 27. MAREK, Karel. Prodej podniku,koupě závodu,rodinný závod (1.část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 4, s. 444-453. ISSN 1335-6461.
 28. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Smlouva o obchodním zastoupení. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 3, s. 296-305. ISSN 1335-6461.
 29. MERTL, Jan. Socioekonomické aspekty standardu a nadstandardu ve zdravotním pojištění. Pojistné rozpravy, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 40-45. ISSN 2571-1059.
 30. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (1. část). Daně a účtovnictvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 59-62. ISSN 1335-7034.
 31. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. část). Daně a účtovnictvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 60-62. ISSN 1335-7034.
 32. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. Spezifika der personenbezogener Daten in Tschechien. Wirtschat und Recht in Osteuropa, München/Frankfurt a.M.: C. H. Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 297-302. ISSN 0941-6293.
 33. JIRKŮVOVÁ, Margita a Karel MAREK. Srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Notitiae Iudiciales, Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2019, roč. 5, č. 2, s. 107-135. ISSN 2453-6954.
 34. MAREK, Karel. Srovnání smluv o poskytnutí peněžních prostředků a zastupitelných věcí. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, on line 10.7.2019, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 35. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business, Burgas: International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.
 36. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen. WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 304-309. ISSN 0941-6293.
 37. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht. WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 9/2019, s. 272-279. ISSN 0941-6293.
 38. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 1). WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 5, s. 147-152. ISSN 0941-6293.
 39. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 2). WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 6, s. 178-182. ISSN 0941-6293.
 40. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 3). WiRO, München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 7, s. 206-212. ISSN 0941-6293.
 41. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Zasílatelství. Soukromé právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, Neuveden, 10/2019, s. 25-27. ISSN 2533-4239.
 42. 2018

 43. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Das neue tschechische Vergabegesetz - teil 1. WiRO, Mnichov SRN: C.H.Beck, 2018, Neuveden, č. 6, s. 161-169. ISSN 0941-6293.
 44. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Das neue tschechische Vergabegesetz - teil 2. WiRO, Mnichov: C.H.Beck, 2018, Neuveden, č. 9, s. 264-268. ISSN 0941-6293.
 45. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Das neue tschechische Vergabegesetz - teil 3. WiRO, Mnichov: C.H.Beck, 2018, Neuveden, č. 10, s. 299-306. ISSN 0941-6293.
 46. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Das Pfandrecht im neuen tschechischen BGB. WiRO, München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2018, Neuveden, č. 2, s. 33-41. ISSN 0941-6293.
 47. MERTL, Jan. Evoluce českého veřejného zdravotního pojištění. Pojistné rozpravy, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 2018, č. 35, s. 64-71. ISSN 0862-6162.
 48. VACÍNOVÁ, Tereza. Finanční a environmentální vzdělávání v moderní době. Andragogika v praxi, Praha: Asociace institucí ve vzdělávání dospělých, 2018, Neuveden, č. 14, s. 30-32. ISSN 2336-5145.
 49. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Ještě k zadávání veřejných zakázek. Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium, Bratislava: Policejná akadémia SR, 2018, Neuveden, č. 1, s. 101-115. ISSN 2453-6954.
 50. MAREK, Karel a Adam ZÍTEK. K obchodním korporacím (1. část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 6-7, s. 824-840. ISSN 1335-6461.
 51. MAREK, Karel a Adam ZÍTEK. K obchodním korporacím (2. část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 8-9, s. 985-1000. ISSN 1335-6461.
 52. MAREK, Karel. K právní úpravě rodinného závodu. Štát a právo, Banská Bystrica: Belianum,vydavatelství Právnické fakulty UMB Banská Bystrica, 2018, roč. 5, 1-2, s. 21-27. ISSN 1339-7753.
 53. MAREK, Karel. O smlouvě o dílo. Veřejné zakázky a PPP projekty, Brno: Institut IVZPPPs, 2018, Neuveden, č. 1, s. 4-30. ISSN 1803-9553.
 54. MAREK, Karel a Helena JAČMANOVÁ. Pravidlá a postupy pri zadávaní / verejných/ zakáziek v ČR a SR. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 11/2018, s. 1285-1306. ISSN 1335-6461.
 55. MAREK, Karel. Prodej a koupě zboží. Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium, Bratislava: Policajná akadémia SR, 2018, Neuveden, č. 1, s. 116-130. ISSN 2453-6954.
 56. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (1. část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 3, s. 358-382. ISSN 1335-6461.
 57. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (2.část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 4, s. 485-496. ISSN 1335-6461.
 58. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (3.část). Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 5, s. 642-662. ISSN 1335-6461.
 59. MAREK, Karel. Rozhodčí řízení před obecným rozhodčím soudem. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2018, Neuveden, č. 12, s. 1416-1429. ISSN 1335-6461.
 60. PORADA, Viktor. Selected problems of the methodology of scientific cognition in the field of the light of R. S. Belkin's ideas. Košická bezpečnostná revue, Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2018, roč. 8, č. 1, s. 77-89. ISSN 1338-4880.
 61. MAREK, Karel. Smlouva o zápůjčce. Moderní obec, Praha: Profi press, 2018, Neuveden, č. 1, s. 59-60. ISSN 1211-0507.
 62. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business, Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 52-63. ISSN 1314-7242.
 63. ŠINDELÁŘ, Jiří. Transpozice IDD do českého právního řádu. Pojistné rozpravy, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, Neuveden, č. 35, s. 11-17. ISSN 2571-1059.
 64. VOSTATEK, Jaroslav. Zaměstnanecké penzijní pojištění jako druhý pilíř penzijního systému. Pojistné rozpravy: pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 35, č. 1, s. 98-121. ISSN 0862-6162.
 65. 2017

 66. KLIČKA, Pavel. Aspekty ovlivňující přijetí společné měny. GRANT journal, Hradec Králové: Technologické centrum, Hradec Králové, 2017, roč. 06/01, červenec, s. 21 - 25. ISSN 1805-0638.
 67. VOSTATEK, Jaroslav. Cesty rozvoje osobních penzí. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, Neuveden, č. 34, s. 34-42. ISSN 0862-6162.
 68. STRAUS, Jiří a Renata HOLUBOVÁ. Cross-Curricular Physics and Criminology Relationship on Example of Handwriting. US-China Education Review A, New York, USA: David Publishing Company, 2017, roč. 7, č. 7, s. 323-335. ISSN 2161-623X. doi:10.17265/2161-623X/2017.07.002.
 69. KUNZ, Vilém. CSR V CORPORATE PUBLISHINGU PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2017, roč. XIX, č. 1, s. 6-10. ISSN 1338-4430.
 70. MAREK, Karel. Česká právní úprava smluvních vztahů mezi podnikateli / prameny a pravidla/. Štát a právo, Veĺký Biel: Občianské združenie Štát a právo, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 430-445. ISSN 1339-7753.
 71. MAREK, Karel. Česká úprava rodinného závodu. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2017, Neuveden, 8-9, s. 1071-1077. ISSN 1335-6461.
 72. BERKA, Petr. Data Mining and Machine Learning. International Journal on Biomedicine and Healthcare, Czech Republic: EuroMISE, 2017, roč. 5, č. 1, s. 53-54. ISSN 1805-8698.
 73. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Evaluating the relationship between IFA remuneration and advice quality: an empirical study. FINANCIAL SERVICES REVIEW (The Journal of Individual Financial Management), Florida: AFS and FPA®, 2017, roč. 26, č. 4, s. 367-386. ISSN 1057-0810.
 74. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Finanční deriváty obchodované na pražské burse v meziválečném období. Ekonomické listy VŠEM, Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2017, Neuveden, č. 3, s. 51-61. ISSN 1804-4166.
 75. NOVAK, Jan. Kybernetická kriminalita a její trestněprávní souvislosti. Bezpečnostní management v regionech, Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 38-41. ISSN 2464-6903.
 76. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, roč. 2, č. 2, s. 204-215. ISSN 2533-4387.
 77. LEGIERSKÁ, Yvona a Ivana TURKOVÁ. Mezinárodní obchod se surovými diamanty. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2017, Neuveden, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1336-5711.
 78. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, Česká republika: GRANT journal Technologické centrum Hradce Králové o.p.s, 2017, roč. 6, č. 1, s. 65-69. ISSN 1805-062X.
 79. BĚŤÁKOVÁ, Alena a Václav KUPEC. Mýty vs. moderní přístupy v interním auditu. Interní auditor, Praha: Český institut interních auditorů, 2017, roč. 21, č. 2, s. 4-6. ISSN 1213-8274.
 80. MAREK, Karel. Nad uzavíráním smluv o finančním úvěru - 2. část. Moderní obec, Praha: Profi press, 2017, Neuveden, č. 1, s. 73-75. ISSN 1211-0507.
 81. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Neues Vertragsrecht in der Tschechischen Republik. WiRO, München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2017, Neuveden, č. 2, s. 37-41. ISSN 0941-6293.
 82. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Lenka MARŠÁLKOVÁ. Neuromarketing Approach to Efficient Food Styling. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, roč. 7, č. 1, s. 180-183. ISSN 1804-7890.
 83. STRAUS, Jiří. Odolnost zubů a zubních implantátů proti vysoké teplotě a chemikáliím. Policajná teória a prax, Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2017, Neuveden, č. 4, s. 179-195. ISSN 1335-1370.
 84. VALENČÍK, Radim a Miroslav JURÁSEK. POSTGRADUATE FULLY MERIT-BASED AND FULLY CLOSED PAY-AS-YOU-GO PENSION SYSTEM. Economy&Business, Burgas: Science Events Ltd, 2017, Neuveden, č. 11, s. 32-40. ISSN 1314-7242.
 85. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace? Český finanční a účetní časopis, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5-17. ISSN 1802-2200. doi:10.18267/j.cfuc.498.
 86. MAREK, Karel. Příkazní smlouva, Smlouva o zprostředkování,Smlouva komisionářská. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, Neuveden, č. 2, s. 187-203. ISSN 2533-4387.
 87. LACINA, Karel. Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 1, s. 50-61. ISSN 2533-4387.
 88. ČERVENKA, Miroslav. Spolufinancování dotací z pohledů obcí jako žadatelů o podporu. Moderní obec, Praha: Profi Press, 2017, roč. 23, č. 10, s. 18-19. ISSN 1211-0507.
 89. JANKŮ, Martin. The Lisbon Treaty and Changes in the Legal Rules on the Common Commercial Policy. EU agrarian Law, Nitra, Slovensko: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017, roč. 6, č. 1, s. 10 - 17. ISSN 1339-9276. doi:10.1515/eual-2017-0002.
 90. NĚMEC, Otakar a Milan KOLÁŘ. Trends in the Management of Human Resources in the Financial Sector. Finančné trhy, Bratislava: Derivát s.r.o., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1336-5711.
 91. STRAUS, Jiří. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Informace o konání a průběhu mezinárodní vědecké konference. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, roč. 1, č. 1, s. 110-112. ISSN 2533-4387.
 92. BUZALKA, Jan a Viktor PORADA. Vedecké poznanie bezpečnostnej praxe a rozvoj teórie bezpečnostných rizík, významná súčasť konštituujúcich sa bezpečnostných vied. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 2, s. 132-150. ISSN 2533-4387.
 93. 2016

 94. BÍLKOVÁ, Diana. Another Approaches to Modeling the Wage and Income Distribution Based on the Use of Order Statistics. International Journal of Mathematical and Computer Modelling, 2016, Vol.21, Issue.1, s. 1193-1218. ISSN 2051-4271.
 95. ZOUBEK, Vladimír. Bezpečnostní doktrína a Evropská Unie. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: VŠFS, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 75-88. ISSN 2533-4387.
 96. PAVLÁT, Vladislav. Central Securities Depositories of the Visegrad Group countries compared. Zeszyty naukowe Universytetu ekonomicznego w Katowiciach., Katowice: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, roč. 2016, No.266, s. 7-17. ISSN 2083-8611.
 97. PAVLÁT, V. Central Securities Depositories of the Visegrad Group countries compared. Zeszyty naukowe Universytetu Ekonomicznego w Katowiciach, Katowice, 2016, No.266, s. 7-17. ISSN 2083-8611.
 98. PROROK, Vladimír. Cistemnyy podkhod i effektivnost' politicheskikh partiy: krayne pravyye i pravopopulistskiye partii Zapada. Коммуникология, Moskva: Ranepa, 2016, Neuveden, č. 4, díl 4, s. 149-156. ISSN 2311-3065.
 99. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Private Pension System: A Review. Wiadomości Ubezpieczeniowe [Insurance Review], Polsko: Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej Sp. z o.o., 2016, Neuveden, č. 4, s. 143-154. ISSN 0137-7264.
 100. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Datové schránky v České republice. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2016, roč. 68, 5/2016, s. 622-631. ISSN 1335-6461.
 101. STARÝ, Marek. Die Familie von Schönberg im Königreich Böhmen. Neues Archiv für sächsische Geschichte, Germany: Weimar : H. Böhlaus., 2016, roč. 87, č. 1, s. 1-38. ISSN 0944-8195.
 102. MATES, Pavel. Disciplinární postih státních zaměstnanců. Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XXVII, 6/2016, s. 12-14. ISSN 1213-6581.
 103. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Family Enterprise in Czech Civil Code. EU Agrarian Law, Nitra: Zemědělská univerzita v NItre, 2016, Neuveden, č. 5, s. 25-32. ISSN 1339-9276.
 104. KLIČKA, Pavel. Harmonizace vybraných ekonomických ukazatelů ČR s eurozónou. GRANT journal, Hradec Králové: Technologické centrum, Hradec Králové, 2016, roč. 05/01, č. 05, s. 43-47. ISSN 1805-0638.
 105. MAIELLO, Giuseppe. Jak Italští bohemi(sté) dezorientovali Orientaci. Proudy. Středoevropského časopisu pro vědu a literaturu, Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2016, roč. 1, č. 2016, s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
 106. STRAUS, Jiří. K rozšíření poznatků o biomechanickém obsahu trasologických stop. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: VŠFS, 2016, roč. 1, 1/2016, s. 58-74. ISSN 2533-4387.
 107. MAREK, Karel. K vybraným otázkám smlouvy o dílo. Štát a právo, Veĺký Biel: Občianské združenie Štát a právo Veĺký Biel- ve spolupráci s Univerzitou Mateja Belu Banská Bystrica, 2016, roč. 03, 3-4, s. 322-347. ISSN 1339-7753.
 108. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Legal rules on the purchase contract under the new civil code-selected problems. EU Agrarian Law, Nitra: Zemědělská univerzita v NItre, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 14-20. ISSN 1339-9276.
 109. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. LIMITS OF NEOCLASSICAL UTILITY THEORY AND SOME POSSIBLE WAYS HOW TO OVERCOME THEM. Economy & Business, Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2016, roč. 2016, Volume 10, s. 23-31. ISSN 1314-7242.
 110. MAREK, Karel. Nad uzavíráním smluv o finančním úvěru - 1. část. Moderní obec, Praha: Profi press, 2016, Neuveden, č. 12, s. 75-76. ISSN 1211-0507.
 111. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. Phenomenon of a “Snag" in financial markets and its analysis via the cooperative game theory. Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2016, roč. 2016, Volume 9, s. 102-117. ISSN 2310-2608.
 112. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of Financial Distress and Bankruptcy Model Construction. International Journal of Management Science and Business Administration, Zagreb: Research Leap, 2016, roč. 6, č. 2, s. 34-42. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.
 113. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Před novou právní úpravou zadávání veřejných zakázek v ČR. Justičná revue : časopis pre právnu prax, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2016, roč. 68, č. 2, s. 201-214. ISSN 1335-6461.
 114. JANKŮ, Martin. Přičitatelnost jednání jako základ trestněprávní odpovědnosti právnických osob v kontextu doktríny v členských státech EU. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016, roč. 1, č. 1, s. 05-16. ISSN 2533-4387.
 115. MAREK, Karel. Smlouva o dílo. Forenzní vědy , právo , kriminalistika, Praha: VŠFS, 2016, roč. 1., 1/2016, s. 17-40. ISSN 2533-4387.
 116. PROROK, Vladimír. Teoria chaosa i teoria sítej – novy podchody k modelírovaniu k politiceskoj systemy. PolitBook, Moskva, Ruská federace: NII общественных и политических наук, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 83-91. ISSN 2227-1538.
 117. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic consequences of industrial development. Central European Journal of Management, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 1, s. 37-45. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2016-1-4.
 118. KUNZ, Vilém. Uplatňování principů CSR ve společnosti AGC FLAT GLASS Czech. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016, XVIII., č. 2, s. 32-40. ISSN 1338-4430.
 119. MAREK, Karel, Edita HAJNIŠOVÁ a Dorota VOJTKOVÁ. Väčšinový obchodný podiel vo vzťahu k súhlasu spravcu dane podľa slovenskej právnej úpravy. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2016, roč. 2016, 4/2016, s. 400-414. ISSN 1335-6461.
 120. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Vybrané otázky kodifikace správního trestání v České republice. Justičná revue : časopis pre právnu prax, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2016, roč. 68, č. 10, s. 1127-1138. ISSN 1335-6461.
 121. JEŘÁBEK, Tomáš. Výpočet očekávaných úvěrových ztrát dle požadavku IFRS 9. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2016, roč. 7, č. 2, s. 23-40. ISSN 1804-3836.
 122. 2015

 123. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Czech accounting academia and practice: historical roots and current issues. Accounting and Management Information Systems, Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2015, roč. 14, č. 2, s. 328-361. ISSN 1583-4387.
 124. KUPEC, Václav. Digitální budoucnost marketingového výzkumu. Marketing & komunikace, Praha: ČMS, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 8. ISSN 1211-5622.
 125. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Economic development and transformation of higher education. Ekonomika obrazovaniia, 2015, č. 3, s. 4-11. ISSN 1609-4654.
 126. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Level of Czech and Slovak Employees. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2015, roč. 11, č. 1, s. 41-50. ISSN 1548-6583.
 127. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Francie sází na další posílení meziobecní spolupráce. Moderní obec, Praha: Economia, 2015, č. 1, s. 26-28. ISSN 1211-0507.
 128. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Handelsvertretungen im BGB - Teil 1. WiRO, München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 289-293. ISSN 0941-6293.
 129. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Handelsvertretungen im BGB - Teil 2. WiRO, München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 329-333. ISSN 0941-6293.
 130. MERTL, Jan. Interakce sektorů a alokační schémata ve zdravotnictví. Revue sociálno-ekonomického rozvoja, Bratislava: EU, 2015, roč. 1, č. 2, s. 20-30. ISSN 2453-6148.
 131. MAREK, Karel. Jak uzavírat smlouvy. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 12/2015, s. 1477-1485. ISSN 1335-6461.
 132. MAREK, Karel. K úvěru a zápůjčce. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
 133. MAREK, Karel. Ke smlouvě o obchodním zastoupení. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 10/2015, s. 1212-1220. ISSN 1335-6461.
 134. HRONOVÁ, Štěpánka a Vilém KUNZ. Moderní komunikační technologie využitelné ke snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí a systémová podpora odpovědného podnikání. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 68-78. ISSN 1338-4430.
 135. PAVLÁT, Vladislav. On the role of the global legal entity indicators (LEI). Finančné trhy, Bratislava: Derivát 2015, 2015, Neuveden, 3/2015, s. nestránkováno. ISSN 1336-5711.
 136. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
 137. MAREŠ, David. Prediction of Mortage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Journal of Finance and Bank Management, Madison, 2015, roč. 3, č. 1, s. 134-138. ISSN 2333-6064.
 138. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. International Journal of Business and Management Study – IJBMS, New York: IRED, 2015, roč. 2, č. 1, s. 155-159. ISSN 2372-3955.
 139. MAREK, Karel. Smlouva o úvěru a zápůjčce. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
 140. STRAUS, Jiří a Z. KREJČÍ. Some Contributions to the Theory of the Our Trace. Policajná teória a prax, Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2015, XXXIII, 4/2015, s. 27-42. ISSN 1335-1370.
 141. JÍLKOVÁ, Petra. The Profitability and the Product Policy of Banks in the Czech Republic. Scientific Journal: "Actual Question of Management of Sustainable Development in Today´s Society: Problems and Prospects"., Kremenchuk: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2015, s. 215-218. ISSN 2227-3549.
 142. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. Economy&Business, Bulharsko, Burgas: Science Events Ltd, 2015, č. 9, s. 179-194. ISSN 1314-7242.
 143. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Uplatňování společensky odpovědného chování a CSR reportování v energetické skupině Czech Coal. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, roč. 17, č. 1. ISSN 1338-4430.
 144. 2014

 145. DLASKOVÁ, Gabriela. Риски разработок международных бухгалтерских стандартов в области финансовых инструментов (Risks of Developments in International Accounting Standards for Financial Instruments). Контроллинг (Controlling), Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 46-50. ISSN 1998-6157.
 146. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Approach to Estimating the Parameters of Continuous Probability Distribution: Use of Order Statistics. Theoretical Mathematics & Applications, London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 1-54. ISSN 1792-9687.
 147. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Tools of Statistical Analysis: L-moments and TL-moments of probability distributions. Pure and Applied Mathematics Journal, New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 3, No. 2, s. 14-25. ISSN 2326-9790.
 148. BŘEČKOVÁ, Pavla. Basic controlling tool in SMEs (small and mid-sized enterprises). Контроллинг (Controlling), Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 68-73. ISSN 1998-6157.
 149. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition, Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
 150. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Can telecommunications play an important role in diversifying investment risk? The New Economy, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 47-58. ISSN 1336-1732.
 151. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Determinants of Management of the 21st Century, their Impact on Communication and the University Education. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 4, č. 2, s. 30-34. ISSN 1804-7890.
 152. BÍLKOVÁ, Diana. Development of Wages and Salaries of Czech Employees During the Last Period by Educational Attainment and Forecasts for 2011 and 2012. Journal of Statistical Science and Application, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 1, s. 24-36. ISSN 2328-224X.
 153. LEGIERSKÁ, Yvona. Direct and Indirect Housing Support and Financial Crisis. China-USA Business Review, New York: David Publishing, 2014, Vol. 13, No. 5, s. 327-338. ISSN 1537-1514.
 154. HAVLÍČEK, Karel. Effect of controlling on performance of small and mid-sized enterprises. Контроллинг (Controlling), Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 78-86. ISSN 1998-6157.
 155. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
 156. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Recession and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Journal of US-China Public Administration, New York: David Publishing Company, 2014, roč. 11, č. 10, s. 839-851.
 157. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM, Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 158. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM, Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 159. BÍLKOVÁ, Diana. Global Economic Crisis and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Management and Engineering, New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. XXII, No. 6/155, s. 962-971. ISSN 1314-6327.
 160. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Reporting on Prediction of Development of Financial Conditions of Czech Firms. International Journal of Business and Social Science, 2014, roč. 5, č. 1, s. 215-225. ISSN 2219-1933.
 161. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on Key Financial Ratios: The Case of the Czech Republic. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 2, s. 133-146. ISSN 1548-6583.
 162. PETRŮ, Naděžda, Milan KAŠÍK a Maroš MAREJKA. Innovation in Quality Management of a University and its Communication. Grant journal, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 3, č. 2, s. 56-60. ISSN 1805-0638.
 163. MERTL, Jan. K otázce organizace a poskytování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Sociálno-ekonomický obzor, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2014, roč. 2, č. 1, s. 48-62. ISSN 1339-2387.
 164. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Marketing Communication Trends in Higher Education Environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 63-67. ISSN 1804-7890.
 165. MIHOLA, Jiří a Diana BÍLKOVÁ. Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix. International Journal of Mathematical Sciences, London: Recent Science Publications, 2014, Vol. 34, No. 2, s. 1543-1549. ISSN 2051-5995.
 166. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER a Karel HAVLÍČEK. On Development of SIFIs Theory and International SIFIs Regulation. Journal of Business (IBSUJB), Tbilisi: IBSU, 2014, Vol. 3, No. 1, s. 33-39. ISSN 2233-369X.
 167. PAVLÁT, Vladislav. On selected problems of interdisciplinary methogologies application in economic research. Formuvanija rinkovoi ekonomiki, Kyjev, 2014, No. 31, s. 45-53.
 168. PAVLÁT, Vladislav. On the Process of Financial Markets´Globalization. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze, Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2014, No. 184, s. 9-18. ISSN 2083-8611.
 169. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. International Journal of Management Cases, Access Press, 2014, Vol. 16, No. 4, s. 69-75. ISSN 1741-6264.
 170. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. Journal Management:Science and Education, Žilina: Žilinská univerzita, 2014, č. 1, s. 49-51. ISSN 1338-9777.
 171. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimation Methods: L-Moments, TL-Moments of Probability Distributions. Journal of Appled Mathematics & Bioinformatics, London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 2, s. 47-83. ISSN 1792-6602.
 172. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimations Using L-Momets, TL-Momets and the Order Statistics. American Journal of Applied Mathematics, New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 36-53. ISSN 2330-0043.
 173. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. European Scientific Journal, Portugalsko, 2014, roč. 3, September 2014 SPECIAL edition, s. 325-329. ISSN 1857-7881.
 174. HRADEC, Milan. Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
 175. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategic decision making in the chaos - era. Vestnik Karagandijskovo univerzitěta, Karaganda: serie istorija, filosofia, 2014, č. 3, s. 133-141. ISSN 0142-0843.
 176. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategičeskie rešenia v usloviach chaosa. Gosudarstvenaia služba, Moskva, 2014, č. 5, s. 63-67. ISSN 2070-8378.
 177. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Š. KOCMANOVÁ. The Development of Accounting and Application of IFRS in the Czech Republic. Accounting and Management Information Systems, Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2014, Vol. 13, No. 2, s. 198-235. ISSN 1583-4387.
 178. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. The Role of hapiness in the socio-economic environment. Journal of Social Sciences., Tbilisi: IBSU - International Black Sea University, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 15-23. ISSN 2233-3878.
 179. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad. International Journal of Arts and Commerce, Center for Enhancing Knowledge (CEK), 2014, Vol. 3, No. 2, s. 23-32. ISSN 1929-7106.
 180. BÍLKOVÁ, Diana. Trimmed L-Moments: Analogy of Classical L-Moments. American Journal of Mathematics and Statistics, Rosemead, California: Scientific & Academic Publishing, 2014, Vol. 4, No. 2, s. 80-106. ISSN 2162-948X.
 181. LEGIERSKÁ, Yvona. Value-Added Tax (VAT) on Selected Financial Transactions. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 8, s. 846-852. ISSN 1548-6583.
 182. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK a Petr WAWROSZ. Von Neumnn-Morgenstern Modified Generalized Raiffa Solution and its Application. Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2014, No. VII, s. 393-403. ISSN 2310-2608.
 183. BÍLKOVÁ, Diana. Wages and Salaries of Czech Men and Women at the Beginning of the Third Millennium and the Impact of the Economical Recession on Their Development. Journal of Statistical Science and Application, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 70-78. ISSN 2328-224X.
 184. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování bank v České republice. Finančné trhy, Slovensko: Derivat s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-11. ISSN 1336-5711.
 185. BEDRETDINOV, Rafik. Zrod nového paradigmatu finančních trhů. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 3. ISSN 1336-5711.
 186. 2013

 187. HAVLÍČEK, Karel. Контролли¬нг и управление¬ рисками в малой и средней фирме. Экономиче¬ский анализ: теория и практика, Moskva, 2013, No. 10. ISSN 2073-039X.
 188. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika, Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 4, s. 147-156. ISSN 1336-1732.
 189. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal, December 2013/SPECIAL edition, 2013, vol. 4, s. pp. 241-255. ISSN 1857-7881.
 190. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal, The European Scientific Institute (ESI), 2013, SPECIAL edition vol. 4, s. 241-255. ISSN 1857-7431.
 191. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. International classification of accounting systems and effects of IFRS adoption. International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) – special issue: knowledge strategies, decision making and IT in emergent economies, The Notrh American Institute of Science and Information Technology, 2013, Vol. II, s. pp. 83-105. ISSN 1923-0265.
 192. HELÍSEK, Mojmír. Is the Euro Undergoing a Crisis? European Scientific Journal, 2013, Vol. 9, No. 34, s. pp. 71-82. ISSN 1857-7881.
 193. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika, Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 3, s. 73-81. ISSN 1336-1732.
 194. PROROK, Vladimír a M. CUPALOVÁ. Obraz Rosii v predstavlenijach češskoj obšestvenosti i SMI (The Image of Russia in the Czech Public and Czech Mass Media). PolitBook, 2013, No. 4, s. 47-60. ISSN 2227-1538.
 195. PAVLÁT, Vladislav. On the Changing Structure of the World Financial Markets. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne-wybrane stosunki instytucionalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2013, No. 170, s. 11-20. ISSN 2083-8611.
 196. PETRŮ, Naděžda, Miloš KREJČÍ a M. HLAVNIČKA. Pursuing Talents in Czech Higher Education Based on Analysis Of Functional Model in Germany. Grant journal, Magnanimitas Assn, 2013, Vol. 2, No. 2, s. pp. 47-51. ISSN 1805-0638.
 197. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. SMEs’ Export and Managing Currency Risk. European Research Studies Journal, 2013, Vol. XVI, No. 3. ISSN 1108-2976.
 198. STARÝ, Marek. Soupis obyvatel vsi Bukovina u Čisté v materiálech frýdlantské dvorské komory. Genealogické a heraldické listy, Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2013, roč. XXXII, č. 1, s. 50-63. ISSN 1212-9631.
 199. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Suverénní rating a kritéria jeho stavení. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2013, Neuveden, č. 12, s. 13-21. ISSN 1336-5711.
 200. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the czech republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, © Magnanimitas., 2013, Vol. 3, No. 2, s. pp. 66-70. ISSN 1804-7890.
 201. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the Czech Republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, © Magnanimitas. All rights reserved, 2013, Volume 03, Issue 02, s. 66-70. ISSN 1804-7890.
 202. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries. European Scientific Journal, Special edition, 2013, Vol. 1, s. pp. 215-221. ISSN 1857-7881.
 203. BEDRETDINOV, Rafik. Vznik ekonomických myšlenek. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aктуальные гуманитарных и естественных наук), 2013, No.10 (57), s. pp. 138-141. ISSN 2073-0071.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2020 23:13