KLIČKA, Pavel. Aspekty ovlivňující přijetí společné měny. GRANT journal, Hradec Králové: Technologické centrum, Hradec Králové, 2017, roč. 06/01, červenec, s. 21 - 25. ISSN 1805-0638.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aspekty ovlivňující přijetí společné měny
Název česky Aspekty ovlivňující přijetí společné měny
Název anglicky Aspects influencing the adoption of the common currency
Autoři KLIČKA, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání GRANT journal, Hradec Králové, Technologické centrum, Hradec Králové, 2017, 1805-0638.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000246
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky ekonomická sladěnost, měnová politika, problémy společné měny
Klíčová slova anglicky Economic alignment; monetary policy; common currency problems
Štítky AR 2016-2017, RIV_2018, xJ6
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 08:57.
Anotace
V souvislosti s ukončením intervencí České národní banky se opět rozvinula debata o přijetí společné měny. Mezi širší veřejností je však odpor ke společné měně stále zřetelnější a v současnosti by si přálo společnou měnu dle průzkum okolo 20 % obyvatel. Ekonomické problémy Řecka, Itálie, ale i Španělska tomuto názoru dávají za pravdu. Z hlediska ekonomických kritérií Česká republika celkem bez problémů tato kritéria plní. Je třeba si klást celou řadu dalších otázek. Mezi takové patří například to, zda společná měna skutečně prospěla ekonomicky státům, kteří mají Euro zavedené. Jsou skutečně Maastrichtská kritéria tím nejpodstatnějším faktorem s ohledem jejich (ne)plnění ze strany některých států eurozóny? Mezi podstatnou otázku také patří, zda si přejeme i další integraci a prohlubování integračního procesu a zda je vůbec v zájmu české ekonomiky, aby se vzdala vlastní měnové politiky. To jsou hlavní otázky, které musíme brát v potaz při rozhodování o vhodnosti společné měny.
Anotace anglicky
In connection with the termination of the Czech National Bank's interventions, the debate on the adoption of the common currency has again developed. However, the widespread public opposition to the common currency is becoming more and more pronounced, and nowadays it would like the common currency according to a survey of around 20% of the population. The economic problems of Greece, Italy, and Spain are right. From the point of view of the economic criteria, the Czech Republic fulfills these criteria without any problems. You have to ask a whole bunch of other questions. These include, for example, whether the single currency actually benefited economically those countries that have the euro in place. Are the Maastricht criteria really the most important factor in terms of their (not) fulfillment by some euro area countries? The fundamental question also is whether we also wish to further integrate and deepen the integration process and whether it is in the best interests of the Czech economy to renounce its own monetary policy. These are the main issues that we must take into account when deciding on the appropriateness of the common currency.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 22:24