HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Simulation of the Czech Koruna´s Participation in ERM II – Alternative Approaches. Jouranl of International Studies, Poland: Foundation of International Studies, 2017, Neuveden, č. 2, s. 28-45. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Simulation of the Czech Koruna´s Participation in ERM II – Alternative Approaches
Název česky Simulace zapojení české koruny do ERM II – alternativní přístupy
Autoři HELÍSEK, Mojmír (203 Česká republika, garant, domácí) a Roman MENTLÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Jouranl of International Studies, Poland, Foundation of International Studies, 2017, 2306-3483.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/26138077:_____/17:#0000897
Organizační jednotka Institut VŠFS, z.ú.
Doi http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/2
Klíčová slova česky ERM II; konvergenční kritéria; rozšíření eurozóny; česká koruna
Klíčová slova anglicky ERM II; convergence criteria; euro area enlargement; Czech koruna
Štítky AR 2016-2017, RIV_2018, SCOPUS, xJ2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 11:22.
Anotace
The fulfillment of the exchange rate stability criterion requires at least a two-year participation of the given currency in ERM II "without severe tensions". The Czech koruna does not participate in ERM II, inter alia because of risks which are connected with fixed exchange rate. The aim of this paper is to find out how to simulate such participation. At the beginning of the paper, current methods of assessment of the criterion fulfillment by the Czech authorities, European authorities and other authors are analyzed. We conclude that these approaches are inappropriate. We offer our two own assessments which are different and reflect the change in the exchange rate regime since November 2013 (when massive interventions on the foreign exchange market took place). First, to evaluate only the period prior those interventions. Second, to determine the trend of the exchange rate development in 2010-2013 (i.e. the period from the reassuring of the sharp fluctuations of the exchange rate CZK/EUR to the start of interventions) and extrapolate it into present time. In both cases, we come to the same conclusion: the convergence criterion was fulfilled.
Anotace česky
Splnění kriteria stability měnového kurzu požaduje alespoň dvouleté setrvání dané měny v ERM II, a to „bez značného napětí“. Česká koruna není zapojena do ERM II, mimo jiné z důvodu rizik, která jsou se zafixováním měnového kurzu spojena. Cílem stati je nalézt způsob, jak toto zapojení simulovat. Na počátku článku jsou analyzovány dosavadní metody hodnocení splnění tohoto kritéria českými autoritami, evropskými autoritami a dalšími autory. Docházíme k závěru, že tyto přístupy nejsou vhodné. Nabízíme svá dvě vlastní hodnocení, která jsou odlišná, a které zohledňuje změnu kurzového režimu od listopadu 2013 (kdy začaly masivní intervence na devizovém trhu). Za prvé hodnotit pouze období před těmito intervencemi. Za druhé zjistit trend vývoje kurzu v období 2010-2013 (tj. období od od uklidnění ostrých výkyvů kurzu CZK/EUR do zahájení intervencí) a extrapolovat jej do současnosti. V obou případech docházíme ke stejnému závěru: kritérium bylo splněno.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 21:19