Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HÁJEK, Jan a Cecília OLEXOVÁ. Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2022, roč. 70, č. 1, s. 27-50. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1341.
 2. DANIELO, Lorenzo a Petr JAKUBÍK. Early Warning System for the European Insurance Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-21. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.01.
 3. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, roč. 18, č. 1, s. 113-125. ISSN 1841-0464.
 4. HODULA, Martin, Simona MALOVANÁ a Jan FRAIT. Too much of a good thing? Households’ macroeconomic conditions and credit dynamics. German Economic Review. Berlin: German Economic Association, 2022, roč. 23, č. 3, s. 1-15. ISSN 1468-0475. doi:10.1515/ger-2021-0033.
 5. 2021

 6. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 7. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the cultural diverse contexts: The role of satisfaction with life and intercultural competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 4, s. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 8. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 9. JAKUBÍK, Petr a Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, roč. 18, č. 4, s. nestrankovano, 22 s. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 10. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 11. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 12. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. Values of family businesses in czech republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 13. 2020

 14. HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Marek RUSNÁK. A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards. Prague Economic Papers. Prague: Prague University of Economics and Business, 2020, roč. 29, č. 3, s. 251-273, 24 s. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.732.
 15. PÍSAŘ, Přemysl a María MAZO. CONTROLLING, COMMUNICATION AND CORPORATE CULTURE – THE OPPORTUNITIES FOR SMES. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 3, s. 113-132. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-3/8.
 16. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 17. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
 18. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Přemysl PÍSAŘ a Katarína GUBÍNIOVÁ. Increasing Personnel Competencies in Museums with the Use of Auditing and Controlling. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su122410343.
 19. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN 1841-0464.
 20. 2019

 21. HELÍSEK, Mojmír. ERM II and risk of currency crisis – empiricism and theory. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 1, s. 297-312. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-1/20.
 22. DVOŘÁK, Michal, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Adam KUČERA. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36. ISSN 0015-1920.
 23. ROUBAL, Ondřej. THE DUALITY OF HEDONISM IN THE AMBIVALENT WORLD OF POLARITIES. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2019, roč. 15, č. 1, s. 203-213. ISSN 1841-0464.
 24. SLANINOVÁ, Tereza, Gabriela BRONCOVÁ, Jiří STRAUS a Tatiana V. SHISHKANOVA. Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2019, roč. 113/9, č. 9, s. 530-539. ISSN 1213-7103.
 25. 2018

 26. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Agent-zákazník problém v distribuci finančních produktů. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2018, roč. 66, č. 4, s. 491-507. ISSN 0032-3233.
 27. PETRŮ, Naděžda, Karel HAVLÍČEK a Andrea TOMÁŠKOVÁ. COMPARISON OF MARKETING VITALITY OF FAMILY AND NON-FAMILY COMPANIES DOING BUSINESS IN CZECH REPUBLIC. Economics and Sociology. Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, roč. 11, č. 2, s. 138-156. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/10.
 28. ROUBAL, Ondřej. Maximizers and Satisficers In Consumer Culture Changes. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2018, roč. 9, č. 2, s. 38-54. ISSN 1338-130X.
 29. HÁJEK, Jan. Ovlivňují české společnosti základ daně transakcemi se zahraničními spřízněnými osobami? Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 66, č. 3, s. 330-343. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1191.
 30. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. The choice of exchange rate regime for Czech koruna in the context of ERM II participation and the related risks. Journal of International Studies. Poland: University of Szczecin, Faculty of Economics Science and Management, 2018, Neuveden, č. 1, s. 124-139. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/9.
 31. MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 9, č. 3, s. 177-192. ISSN 1804-8285.
 32. 2017

 33. KOMÁREK, Luboš a Narcisa KADLČÁKOVÁ. Foreign Exchange Market Contagion in Central Europe from the Viewpoint of Extreme Value Theory. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, Prague, 2017, roč. 26, č. 6, s. 690-721. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.634.
 34. ROUBAL, Ondřej. JANUS' FACE OF CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2017, roč. 13, č. 6, s. 219-229. ISSN 1841-0464.
 35. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. Liquidity and Stability of Agriculture in the Czech Republic. Scientia agriculturae bohemica. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, roč. 48, č. 3, s. 177-184. ISSN 1211-3174. doi:10.1515/sab-2017-0024.
 36. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Simulation of the Czech Koruna´s Participation in ERM II – Alternative Approaches. Jouranl of International Studies. Poland: Foundation of International Studies, 2017, Neuveden, č. 2, s. 28-45. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/2.
 37. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The Complex Typology of the Relationship between GDP and Its Sources. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV, 2017, roč. 65, č. 10, s. 935-951. ISSN 0013-3035.
 38. MERTL, Jan. The possibilities of transition from health insurance contributions to earmarked health tax in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2017, roč. 65, č. 7, s. 668-687. ISSN 0013-3035.
 39. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Czech Republic. Accounting in Europe. London: Taylor & Francis, 2017, roč. 14, 1-2, s. 56-66. ISSN 1744-9480. doi:10.1080/17449480.2017.1301671.
 40. 2016

 41. SMITH, Michael, Tsai SHU-LING, Petr MATĚJŮ a Huang MIN-HSIUNG. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. Comparative Education Review. USA, Chicago: The University of Chicago Press, 2016, roč. 60, č. 2, s. 339-374. ISSN 0010-4086.
 42. SMITH, Michael, Shu-Ling TSAI, Petr MATĚJŮ a Min-Hsiung HUANG. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. Comparative Education Review. The University of Chicago Press, 2016, roč. 60, č. 2, s. 339-374. ISSN 0010-4086.
 43. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Evaluation of GDP Growth Forecasts:Does Using Different Data Vintages Matter? Ekonomický časopis. Bratislava: Ústav ekonomickej teórie SAV, 2016, roč. 64, č. 9, s. 827-846. ISSN 0013-3035.
 44. BELÁS, Jaroslav, Ann NGUYEN, Luboš SMRČKA, Jozef KOLEMBUS a Eva CIPOVOVÁ. Financial Literacy of Secondary School Students. Case Study from the Czech Republic and Slovakia. Economics and Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2016, Vol. 9, No 4, 2016, s. 191-206. ISSN 2071-789X.
 45. ŠINDELÁŘ, Jiří. GDP FORECASTING BY CZECH INSTITUTIONS: AN EMPIRICAL EVALUATION. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2016, roč. 26, č. 2, s. 155-169. ISSN 1210-0455.
 46. GERŠL, A., Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Luboš KOMÁREK. Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2016, roč. 1, s. 32-49. ISSN 0015-1920.
 47. JURÁSEK, Miroslav, Václav LEINWEBER a Radim VALENČÍK. Politicko-ekonomická reflexe současného stavu globální společnosti. Politická ekonomie - teorie, modelování, aplikace. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2016, roč. 64, č. 2, s. 218-236. ISSN 0032-3233.
 48. 2015

 49. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky. Ekonomický časopis. Bratislava: Ústav ekonomickej teórie SAV, 2015, roč. 63, č. 8, s. 775-794. ISSN 0013-3035.
 50. KOMÁREK, Luboš, N. KADLČÁKOVÁ, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a M. HLAVÁČEK. Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets with Extreme Value Theory. Emerging Markets Finance and Trade. USA: ME Share Inc, 2015, č. 51, s. 1-15. ISSN 1540-496X. doi:10.1080/1540496X.
 51. MATĚJŮ, Petr a J. VEČERNÍK. Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015, č. 2, s. 185-203. ISSN 0032-3233.
 52. 2014

 53. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014, č. 5, s. 583-605. ISSN 0032-3233.
 54. BELÁS, J., Eva CIPOVOVÁ a V. DEMJAN. Current Trends in Area of Satisfaction of Bank Clients in the Czech Republic and Slovakia. Transformations in Business & Economics. Lithuania: Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia, 2014, roč. 13, č. 3, s. 219-234. ISSN 1648-4460.
 55. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2014, roč. 50, č. 4, s. 547-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2014.50.4.108.
 56. 2013

 57. KOMÁREK, Luboš, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Jan BABECKÝ. Convergence of Returns on Chinese and Russian Stock Markets with World Markets: National and Sectoral Perspectives. National Institute Economic Review. UK: National Institute of Economic and Social Research, 2013, roč. 223, č. 2013, s. 16-34. ISSN 0027-9501.
 58. VOSTATEK, Jaroslav. Politická ekonomie financování zdravotní péče. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013, roč. 61, č. 6, s. 834-851, 8 s. ISSN 0032-3233.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 18:21