MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 9, č. 3, s. 177-192. ISSN 1804-8285.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia
Název česky Vztahy a konfigurace univerzálních a volitelných schémat financování zdravotní péče v ČR
Autoři MERTL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Danube: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, De Gruyter, 2018, 1804-8285.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000374
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Zdravotní systém, Zdravotní pojištění, Daně, Zdravotní programy předplacené, Solidarita
Klíčová slova anglicky Health System; Health Insurance; Earmarked Taxation; Prepaid Health Programmes; Solidarity
Štítky AR 2018-2019, cervenec_2019_o, překvalifikováno na J2, RIV_2019, SCOPUS, xJ2, časopis_SCOPUS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 22. 3. 2019 08:44.
Anotace
In developed countries, both universal and optional parts of healthcare exist. This article shows the importance and fiscal position of universally available care and suggests where it can be extended by optional financing schemes such as prepaid health programmes. We use a comparative approach, SWOT analysis and synthesis of individual mechanisms of health financing into a single health system. A simple scheme of possible health system financing configuration is created, and we classify the financial resources and schemes used accordingly. Overall this article introduces a theoretically substantiated overview of health policy options for Czechia based on principles of universally available care, solidarity, fiscal neutrality, adequate fiscal space for health and voluntary private health expenditure.
Anotace česky
Ve vyspělých zemích existují jak univerzální, tak volitelná část zdravotní péče. tento článek ukazuje důležitost a fiskální postavení všeobecně dostupné péče a navrhuje, kde lze jej rozšířit o volitelné programy financování, jako jsou předplacené zdravotní programy. My využívat srovnávací přístup, SWOT analýzu a syntézu jednotlivých mechanismů financování zdravotnictví do jednoho zdravotního systému. Jednoduchý schéma možného zdravotního systému je vytvořena konfigurace financování a klasifikujeme finanční zdroje a schémata odpovídajícím způsobem. Celkově tento článek představuje teoreticky odůvodněný přehled možnosti zdravotní politiky pro Česko založené na principech všeobecně dostupné péče, solidarita, daňová neutralita, dostatečný fiskální prostor pro zdraví a dobrovolné soukromé zdraví výdajů.
VytisknoutZobrazeno: 18. 8. 2022 19:14