Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PORADA, Viktor. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРТНОЙ И ЭКСПЕРТИЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. In Skijukov, V. N a kol. Buduščee rosijskogo prava koncepty i sociaľnyje praktiki. УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ. 1. vyd. Moskva: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА) ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, 2019. s. 257-261. ISBN 978-5-9988-0776-3.
 2. MAREK, Karel. Aktualní praktické problémy k provádění přeprav. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, č. 2019, s. 1-12 (online), 12 s. ISSN 1210-6348.
 3. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. Analyzing Bachelor Students Dropout at the University of Economics, Prague. In Fejfar, J., Fejfarová, M., Flégl, M., Husák, J., Krejčí, I. 16th International Conference Efficiency and Resonsibility in Education. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská universita, 2019. s. 21-26. ISBN 978-80-213-2878-5.
 4. ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.
 5. RAK, Roman a Petra KOLITSCHOVÁ. Bezpečnost a bezpečí – základní pojmy a jejich vnímání. In Jaromír Mlýnek. Zborník zo 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 28-40. ISBN 978-80-8054-795-0.
 6. PORADA, Viktor. Bezpečnostní vědy (úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní terminologie (výstupy výzkumu 2011-2018). In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa. 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 15-27, 12 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 7. PORADA, Viktor, Roman RAK, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ a Vladimír ZOUBEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 780 s. ISBN 978-80-7380-758-0.
 8. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. s. 276-284. ISBN 978-80-7435-736-7.
 9. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
 10. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Michaela STRATULAT. Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. European Research Studies Journal. Řecko: International Strategic Management Association, 2019, roč. 22, č. 1, s. 128-142. ISSN 1108-2976.
 11. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 12. VALENČÍK, Radim, Ondřej ROUBAL, Petr WAWROSZ a Světlana SAZANOVÁ. Ekonomicheskiye paradigmy i ekonomicheskiye kommunikatsii. Upravleniye v sfere ekonomiki: problemy i perspektivy. Ruská federace: Государственный университет управления, 2019, roč. 7, č. 1, s. 60-65. ISSN 2309-3633.
 13. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. English as a Foreign Language in the Third Age Education: The Case of the Most Region – The University of Finance and Administration. In Ivo Pavlík. REGION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 2018. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2019. s. 170-182. ISBN 978-80-7509-658-6.
 14. HELÍSEK, Mojmír. ERM II and risk of currency crisis – empiricism and theory. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 1, s. 297-312. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-1/20.
 15. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. European Clauses in the Constitution-Are They Really Necessary? In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech Yearbook of International Law. I. The Netherlands: Lex Lata B. V., 2019. s. 111-132, 23 s. ISBN 978-90-824603-9-1.
 16. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA a Vasyl ZAPLATYNSKYI. Fenomén pojmu bezpečnost jako východisko vymezení bezpečnostních věd. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vyd. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2019. s. 114-122. ISBN 978-966-929-797-6.
 17. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.337.
 18. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. GDPR a správní řád. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2019, roč. 52, č. 2, s. 96-106. ISSN 0139-6005.
 19. MILDEOVÁ, Stanislava. Information processing by computer-based simulators. In Mihalčová, Bohuslava et al. Production Management and Business Development: Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018). London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2019. s. 161-166, 5 s. ISBN 978-1-138-60415-5.
 20. MAREK, Karel. Ještě k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Policajná teória a prax. Bratislava: Policejní akademie, 2019, roč. 27, č. 1, s. 58-73. ISSN 1335-1370.
 21. RAK, Roman, Viktor PORADA a Jaromír MLÝNEK. Jevy, děje, události , stavy a situace při analýze bezpečnosti. In Mlýnek Jaromír. Zborník zo 14. Medzinárodného sympózia konaného dňa 14.3.2019 v rámci Medzinárodného veľetrhu Security Bratislava 2019. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Brataislave, 2019. s. 56-71, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 22. RAK, Roman a Viktor PORADA. Jevy, děje, události, stavy a situace v teorii bezpečnosti. In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 136-150, 14 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 23. MAIELLO, Giuseppe. K vývoji italské folkloristiky a etnografie: od renesančních sbírek lidové slovesnosti k pozitivismu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, Neuveden, č. 1, s. 3-14. ISSN 0862-8351.
 24. MAREK, Karel. Ke smlouvě o koupi závodu. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2019, roč. 2019, on-line, 2019, s. 1-21, 22 s. ISSN 1210-6348.
 25. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Kriminalistické stopy při ohledání místa činu při zjišťování příčin požárů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 1, s. 27-36. ISSN 2533-4387.
 26. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS, Roman RAK, Eduard BRUNA a Markéta BRUNOVÁ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. druhé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.
 27. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. MAGICAL MIRROR OF THE SUCCESS OF CZECH FAMILY FIRMS. In Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. MARKETING IDENTITY Digital Mirrors – part I. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2019. s. 136-149. ISBN 978-80-8105-984-1.
 28. ROUBAL, Ondřej. Maximalisté vs. uspokojovači aneb proč méně může být více. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2019, XXVIV, č. 1, s. 12-13. ISSN 1211-5622.
 29. MILDEOVÁ, Stanislava. Model Startupu v ICT oborech. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2019, roč. 9, č. 1, s. 16-40. ISSN 1804-1299.
 30. TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC. Moderní přístupy interního auditu. In MURA, L. Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Ekonomickou fakultou a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied., 2019. s. 203-213. ISBN 978-80-89453-62-7.
 31. STARÝ, Marek. Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2019, roč. 27, č. 7, s. 258-261. ISSN 1210-6410.
 32. RAK, Roman a Viktor PORADA. Objekty a systémy jako základní entity bezpečnosti. In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 257-269, 12 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 33. ČECHÁK, Petr. Ochrana identity společnosti a bránící se demokracie. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 34. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. On the Road to the Single European Capital Market (CMU). In Kotlebová, Jana. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE - ICCBIF 2019. 1. vyd. Bratislava: EKONOM, 2019. s. 168-174. ISBN 978-80-225-4609-6.
 35. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Posouzení ztotožnění zájmové osoby a osoby z rekonstrukce. In Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Zborník zo 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 188-196. ISBN 978-80-8054-795-0.
 36. BUZALKA, Jan a Viktor PORADA. Poznanie transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe, významná súčasť bezpečnostných vied. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vyd. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2019. s. 29-37. ISBN 978-966-929-797-6.
 37. STRAUS, Jiří. Pravděpodobnostní charakter znaleckého zkoumání. In PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 280-287. ISBN 978-80-7408-185-9.
 38. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (3. část) - některé specifické nástroje k jejich odhalování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, Neuveden, 3/2019, s. 24-27. ISSN 1210-6348.
 39. MAREK, Karel. Prodej podniku, koupě závodu, rodinný závod (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 5, s. 565-581. ISSN 1335-6461.
 40. MAREK, Karel. Prodej podniku,koupě závodu,rodinný závod (1.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 4, s. 444-453. ISSN 1335-6461.
 41. PORADA, Viktor. Prof. R. S. Bělkin a jeho vliv na rozvoj kriminalistické vědy. In Sergej Romža. Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 69-82, 13 s. ISBN 978-80-8152-680-0.
 42. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Rodinné firmy v ČR v kontextu jejich názvu. In Radim Valenčík. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: VÝZKUM, VÝUKA, PUBLIKOVÁNÍ. 1. vyd. VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 32-45. ISBN 978-80-7408-188-0.
 43. MERTL, Jan. Selected issues of sustainable health care financing. In Mojžíš, J. Proceedings of 12th conference European Forum of Entrepreneurship "Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?". Praha: Newton College, 2019. s. 77-86. ISBN 978-80-907435-7-1.
 44. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 65-74. ISSN 1801-7118.
 45. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Smlouva o obchodním zastoupení. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 3, s. 296-305. ISSN 1335-6461.
 46. KUNZ, Vilém. Sport and Healthy Lifestyle support as a part of CSR. In Mihalčová, B., Szaryszová, P., Štofová, L., Pružinský, M., & Gontkovičová, B. Production Management and Business Development. 1. vyd. London, UK: CRC Press Taylor & Francis Group, 2019. s. 131-141. ISBN 978-1-138-60415-5.
 47. ROUBAL, Ondřej. THE DUALITY OF HEDONISM IN THE AMBIVALENT WORLD OF POLARITIES. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2019, roč. 15, č. 1, s. 203-213. ISSN 1841-0464.
 48. MAREŠ, David. The Key Factors in the Textile Industry. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13/1, č. 2019, s. 61-78. ISSN 1802-792X.
 49. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. s. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.
 50. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The prediction ability of new bankruptcy models in the national environment. In Jedlička P., Marešová P., Soukal I. Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days“, Part 1. 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2019. s. 499-508. ISBN 978-80-7435-735-0.
 51. MAIELLO, Giuseppe. The Relics of Witchcraft in Italy in the Work of Charles Godfrey Leland (Comments on the Origin of WICCA). e-Rhizome. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 1, č. 1, s. 107-111. ISSN 2571-242X. doi:10.5507/rh.2019.005.
 52. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 1). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 5, s. 147-152. ISSN 0941-6293.
 53. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 54. MATES, Pavel a František PÚRY. Zákaz nucení k sebeobviňování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 7-13. ISSN 1210-6348.
 55. PORADA, Viktor. Zamyšlení nad přínosem Assoc. prof. Leszka F. Korzeniowskieho pro proces konstituování a rozvoj bezpečnostních věd. In Andrzej Kozera, Edyta Sadowska. Nauka i praktyka bezpieczeństwa. první. Krakow: Wydawnictwo EAS, 2019. s. 22-44, 22 s. ISBN 978-83-61645-34-4.
 56. RAK, Roman a Petra KOLITSCHOVÁ. Zamyšlení nad základními pojmy bezpečnost a bezpečí. In PORADA, Viktor a Eduard BRUNA (eds.). Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 376-387. ISBN 978-80-7408-185-9.
 57. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 58. 2018

 59. KOLITSCHOVÁ, Petra, Roman RAK a Jaroslav KERBIC. Aktuální aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel. Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2018, roč. 26, č. 1, s. 115-123. ISSN 1335-1370.
 60. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternative measurement of elasticity. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 329-336. ISBN 978-80-248-4225-7.
 61. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Application of Biform Games. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 104-111. ISBN 978-80-89962-07-5.
 62. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Combinatorial Auctions and Duality Theory. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 223-229. ISBN 978-80-89962-07-5.
 63. MERTL, Jan. Compulsory two-component health insurance for Czechia: a bad idea whose time will never come. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1. vyd. Praha: VŠE, 2018. s. 81-88. ISBN 978-80-245-2283-8.
 64. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SME PROCESS AUDITING. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul: EBES Akşemsettin Mah., 2018. s. 523-537. ISBN 978-605-67622-5-3.
 65. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SMES PERFORMANCE. In Nálepková, V. International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. s. 301-314. ISSN 2571-1776.
 66. PORADA, Viktor. Criminalistic characteristics of terrorism. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2018, roč. 2, č. 5, s. 60-65. ISSN 2585-7738.
 67. HRONOVÁ, Štěpánka. Customization of EFL Materials. In Beseda J., Rohlíková L. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education - 13th conference reader. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 385-394. ISBN 978-80-86302-83-6.
 68. BŘEČKOVÁ, Pavla. Declining trend in the willingness of young people to go into business. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, Neuveden, č. 3, s. 109-118. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-09.
 69. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a M STRATULAT. Early Stage of Suistainability reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. In Albu C., Albu N. proceedings of the International Conference on Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2018. s. 627-642. ISSN 1583-4387.
 70. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK a Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, roč. 8, č. 2, s. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
 71. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Karel Tomšík. Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security - Proceedings of the 27th International Scientific Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 167-173. ISBN 978-80-213-2890-7.
 72. PETRŮ, Naděžda a František ZICH. EVALUATION OF FAMILY BUSINESS MARKETING ACTIVITIES. In Petranová, Dana, Čábyová Ludmila, Bezáková Zuzana. Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2017. 1. vyd. Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril a Methodius, 2018. s. 397-409. ISBN 978-80-8105-918-6.
 73. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. EXPORT RODINNÝCH FIREM V ČR JAKO KROK JEJICH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ A ROZVOJE. Trendy v podnikání - Business Trends, Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8/2018, 4/8, s. 28-41. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.4.28_41.
 74. KUPEC, Václav. First Step of Marketing Audit: Risk Analysis. In ČÁBYOVÁ, L., R. RYBANSKÝ a Z. BEZÁKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Digital Mirrors – part I. 1. vyd. Trnava: UCM v Trnave, 2018. s. 370-380. ISBN 978-80-8105-984-1.
 75. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Forenzní aspekty technologie a umístění VIN motorových vozidel. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 2018, roč. 29, č. 4, s. 9-14. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2018.4.9.
 76. ČECHÁK, Vladimír. Formy přímé demokracie, jejich právní úprava a slučitelnost s ústavním pořádkem České republiky. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 575-589. ISBN 978-80-7380-749-8.
 77. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Gender Analysis of Math Exam Results at University of Finance and Administration. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. 12th International Days of Statistics and Economics. Slaný: MELANDRIUM, 2018. s. 1815-1822. ISBN 978-80-87990-14-8.
 78. HES, Aleš. GLOBAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CONTEMPORARY SOCIETY. In Klieštik Tomáš. Proceedings 18th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 540-547. ISBN 978-80-8154-249-7.
 79. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. Impact of CSR Reports on PSE Listed Companies' Income. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. Proceedings of The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University, 2018. s. 200-208. ISBN 978-80-906585-7-8.
 80. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Indicator EVA in conditions of SMEs in the Czech Republic. In Löster, T., Pavelka T. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics“. Prague: L. Mackáková, Melandrium (University of Economics, Prague), 2018. s. 949-958. ISBN 978-80-87990-14-8.
 81. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Individuální identifikační charakteristiky podpisu. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vydání. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2018. s. 249-262. ISBN 978-966-929-797-6.
 82. PETRŮ, Naděžda a Miroslav PAVLÁK. Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage at Start-ups. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. s. 1190-1200. ISBN 978-605-67622-5-3.
 83. NOVOTNÝ, Jiří. K teorii dokazování. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 4. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 192-199, 357 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 84. ČECHÁK, Petr. Klauzule věčnosti a kontinuita ústavy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žak Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 671-685. ISBN 978-80-7380-749-8.
 85. HES, Aleš a Marta REGNEROVÁ. KNOWLEDGE MARKETING COMMUNICATION – DETERMINANT OF SALES PROMOTION. In Čábyová Ludmila, Rybanský Rudolf, Bezáková Zuzana. Marketing Identity 2018 - Digital Mirrors - part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 321-331. ISBN 978-80-8105-984-1.
 86. SADÍLEK, Zdeněk. KRIMINALISTICK Á METODA VYŠETŘOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 252 - 265, 12 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 87. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. Learning Transfer: a Bridge Too Far? In BESEDA, J, ROHLÍKOVÁ, L, (eds.). DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. 1. vyd. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 98-109, 650 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
 88. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Legitimacy seeking behaviour: case study from controversial industry. In Löster T., Pavelka T. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics. Prague: L.Macáková, Melandrium (University of Economics), 2018. s. 741-750. ISBN 978-80-87990-14-8.
 89. KOSTIKOV, Eva a Petra JÍLKOVÁ. Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 2, s. 575-585. ISSN 1108-2976.
 90. KNIHOVÁ, Ladislava. Mobile Apps as an Integral Part of Media Studies. In Martin Solík. MEGATRENDS AND MEDIA Reality and Media Bubbles. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 62-80. ISBN 978-80-8105-952-0.
 91. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modely koordinace technologií. In König Brian. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1st ed. Bratislava: Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze a Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave, 2018. s. 28-33. ISBN 978-80-225-4563-1.
 92. RAZÍM, Filip a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingového výzkumu v environmentálním prostředí. In MADLEŇÁK, A. INTEGRÁCIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ, GEOLOKAČNÝCH SLUŽIEB A MOBILNÝCH ZARIADENÍ V ZÁUJME PODPORY ENVIRONMENTÁLNYCH INOVÁCIÍ. Trnava: UCM v Trnave, 2018. s. 155-163. ISBN 978-80-8105-975-9.
 93. ROUBAL, Ondřej. MORALISATION OF MARKETS AND MORALISATION OF HEDONISM. In Ľudmila Čábyová, Rudolf Rybanský, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY 2018. DIGITAL MIRRORS - PART I. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018. s. 528-536. ISBN 978-80-8105-984-1.
 94. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Navrhování dodavatelských sítí metodou De Novo. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 32-38. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.32_38.
 95. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Vladimír NULÍČEK. Non-financial Reporting in Czech Beverage industry. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. 6th International Scientific Conference on IFRS - Global Rules and Local Use. Prague: AAUni Prague, 2018. s. 210-218. ISBN 978-80-906585-7-8.
 96. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
 97. MAIELLO, Giuseppe. On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans. The Pomegranate. Pueblo: Colorado State University, 2018, roč. 20, č. 2, s. 137-156. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.32385.
 98. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Peace Marketing Opportunities and Prospects: The Case of the Czech Republic. In Alexandru-Mircea Nedelea a Mirilena-Oana Nedelea. Marketing Peace for Social Transformation and Global Prosperity (Advances in Public Policy and Administration). 1. vyd. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2018. s. 1-21. IGI global book series. ISBN 978-1-5225-7464-4.
 99. ZOUBEK, Vladimír. Práva menšin a vláda menšin nad většinou v postmoderní situaci. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vydání. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2018. s. 263-277. ISBN 978-966-929-797-6.
 100. PORADA, Viktor a Vladimír SMEJKAL. Preventivní opatření snižujících riziko kybernetické kriminality. In Lošonczi Peter, Vacková Mrtina. Bezpečné Slovensko a Európska únia. 1. vyd. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2018. s. 255-268, 474 s. ISBN 978-80-8185-029-5.
 101. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část) - obecný zájem. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 12, s. 35-37. ISSN 1210-6348.
 102. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (1. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 3, s. 358-382. ISSN 1335-6461.
 103. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 4, s. 485-496. ISSN 1335-6461.
 104. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (3.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 5, s. 642-662. ISSN 1335-6461.
 105. MAREK, Karel. Rozhodčí řízení před obecným rozhodčím soudem. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2018, Neuveden, č. 12, s. 1416-1429. ISSN 1335-6461.
 106. KUNZ, Vilém. SOCIAL (IR)RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 602-613. ISBN 978-80-245-2274-6.
 107. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Wedges and Labour Costs. In Filipová L. et al. Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 306-323. ISBN 978-80-248-4155-7.
 108. MERTL, Jan. The configuration of universal and optional healthcare financing schemes in Czechia. In Nálepová, V. Proceedings of the international Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: VŠSS, 2018. s. 231-244. ISSN 2571-1776.
 109. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. The dependence of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 235-243. ISBN 978-80-248-4225-7.
 110. PAVLÁT, Vladislav. The EU Standardization Policy in the Optics of Regional Economic Integration and Globalization. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1154-1161. ISBN 978-80-248-4169-4.
 111. KNIHOVÁ, Ladislava. The Challenges of Mobile-App-Based Foreign Language Teaching and Learning. In Jan Beseda, Lucie Rohlíková a Jan Baťko (Eds.). DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. 1. vyd. Praha: Centre of Higher Education Studies, 2018. s. 288-300. ISBN 978-80-86302-82-9.
 112. PAVLÁT, Vladislav. The present state and potential future of international standardisation. Zeszyty naukowe Universytetu Ekonomicznego w Katowiciach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, roč. 361, č. 15, s. 43-52. ISSN 2083-8611.
 113. MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 9, č. 3, s. 177-192. ISSN 1804-8285.
 114. HELÍSEK, Mojmír. The risks associated with the “Danish scenario” for the participation of the Czech koruna in the ERM II. In Majerova, I. Proceedings of 16th International Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2018. s. 139-149. ISBN 978-80-7510-289-8.
 115. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. The SEPA Project as a Tool for European Integration in Payment System. In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvorková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018. s. 1281 - 1288. ISBN 978-80-248-4169-4.
 116. ŠINDELÁŘ, Jiří. Transpozice IDD do českého právního řádu. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, Neuveden, č. 35, s. 11-17. ISSN 2571-1059.
 117. DLASKOVÁ, Gabriela a Eva KOSTIKOV. Valuation of intangible assets according to Czech accounting standards and IFRS in the context of explanatory power of financial statements. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, roč. 3, č. 3, s. 59-67. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-05.
 118. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkumy jazykových potřeb z pohledu jazykového managementu. In kolektiv Magnanimitas. MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králevé: Magnanimitas, 2018. s. 864-872. ISBN 978-80-87952-27-6.
 119. BERKA, Petr. Who are the Leaders in the Data Mining Industry? In Josef Hvorecký, Renata Janoscová. 13 International Workshop on Knowledge Management. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2018. s. 6-13. ISBN 978-80-89306-37-4.
 120. SPITSYNA, Yuliia. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím automatizace a digitalizace podnikového informačního systému před vstupem do eurozóny. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 151-162. ISBN 978-80-7408-181-1.
 121. 2017

 122. KUPEC, Václav. Audit of a Buyer’s Selective Attention in the Online Environment. In PETRANOVÁ, D., L. ČÁBYOVÁ a Z. BEZÁKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. 1. vyd. Trnava: UCM v Trnave, 2017. s. 126-135. ISBN 978-80-8105-918-6.
 123. HES, Aleš. DETERMINANTS OF THE BUYING BEHAVIOR OF GENERATION Y. In Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. Conference Proceedings from International Scientific onference “Marketing Identity 2017: onlinerules”, 7th – 8th of November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 124. HES, Aleš. Determinants of the Purchase Behavior of Generation Y. In Petranová Dana. Conference Proceedings from International Scientiic Conference “Marketing Identity 2017: Online rules – part II.”,. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 125. NOVOTNÝ, Jiří. Legalita postupu orgánů veřejné moci při dokazování obsahu internetových stránek. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 3. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 229-234, 419 s. ISBN 978-80-7408-153-8.
 126. HRONOVÁ, Štěpánka a Oldřich Johannes PETR. Požadovaný profil absolventa na trhu práce imperativem pro kvalitní jazykové vzdělávání na univerzitách. CASALC Review. Brno: CASAJC, 2017, roč. 7, č. 1, s. 63-72. ISSN 1804-9435.
 127. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI a Petr TESAŘ. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In Aythami Morales, Ruben Vera-Rodriguez, Riccardo Lazzeretti,Julian Fierrez,Javier Ortega-Garcia. KODL, Jindřich a Ladislav SIEGER. Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology. 2017. vyd. Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid, 2017. s. 148-152. ISBN 978-1-5386-1585-0. doi:10.1109/CCST.2017.8167814.
 128. HES, Aleš. THE IMPACT OF GLOBAL COMMUNICATION ON THE VALUES OF THE YOUNG GENERATION. In Jánošková Katarína, Klieštik Tomáš. Proceedings 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. s. 652-660. ISBN 978-80-8154-212-1.
 129. MAREŠ, David a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The impact of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Financial management of firms and financial institutions 2017, VŠB - Technical University of Ostrava s. 538 - 542. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 538 - 542. ISBN 978-80-248-4138-0.
 130. 2016

 131. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 01:45