Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PORADA, Viktor. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРТНОЙ И ЭКСПЕРТИЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. In Skijukov, V. N a kol. Buduščee rosijskogo prava koncepty i sociaľnyje praktiki. УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ. 1. vyd. Moskva: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА) ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, 2019. s. 257-261. ISBN 978-5-9988-0776-3.
 2. MAREK, Karel. Aktualní praktické problémy k provádění přeprav. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, č. 2019, s. 1-12 (online), 12 s. ISSN 1210-6348.
 3. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. Analyzing Bachelor Students Dropout at the University of Economics, Prague. In Fejfar, J., Fejfarová, M., Flégl, M., Husák, J., Krejčí, I. 16th International Conference Efficiency and Resonsibility in Education. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská universita, 2019. s. 21-26. ISBN 978-80-213-2878-5.
 4. ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.
 5. RAK, Roman a Petra KOLITSCHOVÁ. Bezpečnost a bezpečí – základní pojmy a jejich vnímání. In Jaromír Mlýnek. Zborník zo 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 28-40. ISBN 978-80-8054-795-0.
 6. PORADA, Viktor. Bezpečnostní vědy (úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní terminologie (výstupy výzkumu 2011-2018). In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa. 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 15-27, 12 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 7. PORADA, Viktor, Roman RAK, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ a Vladimír ZOUBEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 780 s. ISBN 978-80-7380-758-0.
 8. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. s. 276-284. ISBN 978-80-7435-736-7.
 9. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
 10. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Does commission remuneration affect the investor’s outcome? Experience from Central Europe. Journal of Financial Regulation and Compliance. England: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 27, č. 4, s. 494-508. ISSN 1358-1988. doi:10.1108/JFRC-10-2018-0141.
 11. KOPENCOVÁ, Dagmar. Důkazní hodnota výslechu u osob,které jsou vyslýchány pod vlivem omamných a psychotropních látek. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 1/2019, č. 4, s. 17-26, 90 s. ISSN 2533-4387.
 12. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Michaela STRATULAT. Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. European Research Studies Journal. Řecko: International Strategic Management Association, 2019, roč. 22, č. 1, s. 128-142. ISSN 1108-2976.
 13. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 14. VALENČÍK, Radim, Ondřej ROUBAL, Petr WAWROSZ a Světlana SAZANOVÁ. Ekonomicheskiye paradigmy i ekonomicheskiye kommunikatsii. Upravleniye v sfere ekonomiki: problemy i perspektivy. Ruská federace: Государственный университет управления, 2019, roč. 7, č. 1, s. 60-65. ISSN 2309-3633.
 15. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. English as a Foreign Language in the Third Age Education: The Case of the Most Region – The University of Finance and Administration. In Ivo Pavlík. REGION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 2018. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2019. s. 170-182. ISBN 978-80-7509-658-6.
 16. HELÍSEK, Mojmír. ERM II and risk of currency crisis – empiricism and theory. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 1, s. 297-312. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-1/20.
 17. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. European Clauses in the Constitution-Are They Really Necessary? In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech Yearbook of International Law. I. The Netherlands: Lex Lata B. V., 2019. s. 111-132, 23 s. ISBN 978-90-824603-9-1.
 18. PETRŮ, Naděžda, Miroslav PAVLÁK a Josef POLÁK. Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 15, č. 3, s. 1-15. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.15(3).2019.01.
 19. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA a Vasyl ZAPLATYNSKYI. Fenomén pojmu bezpečnost jako východisko vymezení bezpečnostních věd. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vyd. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2019. s. 114-122. ISBN 978-966-929-797-6.
 20. TICHÝ, Jaromír. FINANCING HIGHER EDUCATION ON THE PRINCIPLE OF TRANSFERRED PRICES. Grant journal. Hradec Králové: Magnanimitas Assn, 2019, roč. 8, č. 1, s. 50-53. ISSN 1805-0638.
 21. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.337.
 22. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. GDPR a správní řád. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2019, roč. 52, č. 2, s. 96-106. ISSN 0139-6005.
 23. KOPENCOVÁ, Dagmar. Charakteristika omamných a psychotropních látek a jejich vliv na trestnou činnost pachatelů v České republice. In Jaromír Mlýnek. Zborník z 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 145-157, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 24. MILDEOVÁ, Stanislava. Information processing by computer-based simulators. In Mihalčová, Bohuslava et al. Production Management and Business Development: Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018). London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2019. s. 161-166, 5 s. ISBN 978-1-138-60415-5.
 25. NOVOTNÝ, Jiří. Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu? Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, roč. 4, č. 1, s. 79-86. ISSN 2533-4387.
 26. MAREK, Karel. Ještě k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Policajná teória a prax. Bratislava: Policejní akademie, 2019, roč. 27, č. 1, s. 58-73. ISSN 1335-1370.
 27. RAK, Roman, Viktor PORADA a Jaromír MLÝNEK. Jevy, děje, události , stavy a situace při analýze bezpečnosti. In Mlýnek Jaromír. Zborník zo 14. Medzinárodného sympózia konaného dňa 14.3.2019 v rámci Medzinárodného veľetrhu Security Bratislava 2019. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Brataislave, 2019. s. 56-71, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 28. RAK, Roman a Viktor PORADA. Jevy, děje, události, stavy a situace v teorii bezpečnosti. In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 136-150, 14 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 29. MAIELLO, Giuseppe. K vývoji italské folkloristiky a etnografie: od renesančních sbírek lidové slovesnosti k pozitivismu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, Neuveden, č. 1, s. 3-14. ISSN 0862-8351.
 30. MAREK, Karel. Ke smlouvě o koupi závodu. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2019, roč. 2019, on-line, 2019, s. 1-21, 22 s. ISSN 1210-6348.
 31. KOPENCOVÁ, Dagmar. Komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. In Jaromír Mlýnek. Zborník z 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 133-145, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 32. MAREK, Karel. Koupě - Kupní smlouva. Štát a právo. Banská Bystrica: Belianum, 2019, roč. 06, 2-3, s. 122-137. ISSN 1339-7753.
 33. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Kriminalistické stopy při ohledání místa činu při zjišťování příčin požárů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 1, s. 27-36. ISSN 2533-4387.
 34. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS, Roman RAK, Eduard BRUNA a Markéta BRUNOVÁ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. druhé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.
 35. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. MAGICAL MIRROR OF THE SUCCESS OF CZECH FAMILY FIRMS. In Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. MARKETING IDENTITY Digital Mirrors – part I. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2019. s. 136-149. ISBN 978-80-8105-984-1.
 36. ROUBAL, Ondřej. Maximalisté vs. uspokojovači aneb proč méně může být více. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2019, XXVIV, č. 1, s. 12-13. ISSN 1211-5622.
 37. HÁJEK, Jan. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. ProJustice.sk. Bratislava: ProJustice.sk, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-7, 6 s. ISSN 1339-1038.
 38. MILDEOVÁ, Stanislava. Model Startupu v ICT oborech. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2019, roč. 9, č. 1, s. 16-40. ISSN 1804-1299.
 39. TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC. Moderní přístupy interního auditu. In MURA, L. Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Ekonomickou fakultou a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied., 2019. s. 203-213. ISBN 978-80-89453-62-7.
 40. STARÝ, Marek. Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2019, roč. 27, č. 7, s. 258-261. ISSN 1210-6410.
 41. RAK, Roman a Viktor PORADA. Objekty a systémy jako základní entity bezpečnosti. In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 257-269, 12 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 42. ČECHÁK, Petr. Ochrana identity společnosti a bránící se demokracie. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 43. MATES, Pavel, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Martin VALOUŠEK, Eva FIALOVÁ, Tomáš LECHNER, Markéta HÁLOVÁ, Jakub SIVÁK a Olga SOVOVÁ. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. 1. vyd. Praha: Leges s. r.o., 2019. 427 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-346-9.
 44. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. On the Road to the Single European Capital Market (CMU). In Kotlebová, Jana. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE - ICCBIF 2019. 1. vyd. Bratislava: EKONOM, 2019. s. 168-174. ISBN 978-80-225-4609-6.
 45. MAREK, Karel. Pacht ( arenda ). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 6-7, s. 714-720. ISSN 1335-6461.
 46. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, roč. 21, č. 1, s. 6-13. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 47. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Posouzení ztotožnění zájmové osoby a osoby z rekonstrukce. In Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Zborník zo 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 188-196. ISBN 978-80-8054-795-0.
 48. BUZALKA, Jan a Viktor PORADA. Poznanie transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe, významná súčasť bezpečnostných vied. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vyd. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2019. s. 29-37. ISBN 978-966-929-797-6.
 49. STRAUS, Jiří. Pravděpodobnostní charakter znaleckého zkoumání. In PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 280-287. ISBN 978-80-7408-185-9.
 50. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (3. část) - některé specifické nástroje k jejich odhalování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, Neuveden, 3/2019, s. 24-27. ISSN 1210-6348.
 51. MAREK, Karel. Prodej podniku, koupě závodu, rodinný závod (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 5, s. 565-581. ISSN 1335-6461.
 52. MAREK, Karel. Prodej podniku,koupě závodu,rodinný závod (1.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 4, s. 444-453. ISSN 1335-6461.
 53. PORADA, Viktor. Prof. R. S. Bělkin a jeho vliv na rozvoj kriminalistické vědy. In Sergej Romža. Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 69-82, 13 s. ISBN 978-80-8152-680-0.
 54. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 55. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. REFLECTION ON CORPORATE PRACTICE IN THE SUBJECT OF APPLICATION SOFTWARE AT THE UNIVERSITY OF FINANCE AND ADMINISTRATION. In Fejfar, J; Fejfarova, M; Flegl, M; Husak, J; Krejci, I. 16th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE). 1. vyd. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 161-167. ISBN 978-80-213-2878-5.
 56. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Rodinné firmy v ČR v kontextu jejich názvu. In Radim Valenčík. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: VÝZKUM, VÝUKA, PUBLIKOVÁNÍ. 1. vyd. VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 32-45. ISBN 978-80-7408-188-0.
 57. MERTL, Jan. Selected issues of sustainable health care financing. In Mojžíš, J. Proceedings of 12th conference European Forum of Entrepreneurship "Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?". Praha: Newton College, 2019. s. 77-86. ISBN 978-80-907435-7-1.
 58. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 65-74. ISSN 1801-7118.
 59. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Smlouva o obchodním zastoupení. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 3, s. 296-305. ISSN 1335-6461.
 60. KUNZ, Vilém. Sport and Healthy Lifestyle support as a part of CSR. In Mihalčová, B., Szaryszová, P., Štofová, L., Pružinský, M., & Gontkovičová, B. Production Management and Business Development. 1. vyd. London, UK: CRC Press Taylor & Francis Group, 2019. s. 131-141. ISBN 978-1-138-60415-5.
 61. MAREK, Karel. Srovnání smluv o poskytnutí peněžních prostředků a zastupitelných věcí. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, on line 10.7.2019, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 62. VOSTATEK, Jaroslav. Tax treatment of self-employed and employee incomes. In Majerova, I. Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2019. s. 404-413. ISBN 978-80-7510-289-8.
 63. ROUBAL, Ondřej. THE DUALITY OF HEDONISM IN THE AMBIVALENT WORLD OF POLARITIES. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2019, roč. 15, č. 1, s. 203-213. ISSN 1841-0464.
 64. BŘEČKOVÁ, Pavla, Gentjan CERA, Edmond CERA a Zoltan ROZSA. The Effect of Business Enabling Policies, Tax Treatment, Corruption and Political Connections on Business Climate. Acta Polytechnica Hungarica. Budapest, Hungary: BUDAPEST TECH, 2019, roč. 16, č. 4, s. 113-132. ISSN 1785-8860. doi:10.12700/APH.16.4.2019.4.6.
 65. MAREŠ, David. The Key Factors in the Textile Industry. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13/1, č. 2019, s. 61-78. ISSN 1802-792X.
 66. DAŇHEL, Jaroslav, Jarmila RADOVÁ a Eva DUCHÁČKOVÁ. The limits of insurability: the commercial insurance business is at a crisis point. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2019, roč. 9, č. 1, s. 97-118. ISSN 1804-6800.
 67. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. s. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.
 68. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The prediction ability of new bankruptcy models in the national environment. In Jedlička P., Marešová P., Soukal I. Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days“, Part 1. 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2019. s. 499-508. ISBN 978-80-7435-735-0.
 69. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 70. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 1). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 5, s. 147-152. ISSN 0941-6293.
 71. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 2). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 6, s. 178-182. ISSN 0941-6293.
 72. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 3). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 7, s. 206-212. ISSN 0941-6293.
 73. RAK, Roman. Vehicle identification number – anatomy of error occurrence. In Nader Asnafi. The Second International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering. United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN 1742-6588. doi:10.1088/1742-6596/1303/1/012146.
 74. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 75. MATES, Pavel a František PÚRY. Zákaz nucení k sebeobviňování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 7-13. ISSN 1210-6348.
 76. PORADA, Viktor. Zamyšlení nad přínosem Assoc. prof. Leszka F. Korzeniowskieho pro proces konstituování a rozvoj bezpečnostních věd. In Andrzej Kozera, Edyta Sadowska. Nauka i praktyka bezpieczeństwa. první. Krakow: Wydawnictwo EAS, 2019. s. 22-44, 22 s. ISBN 978-83-61645-34-4.
 77. RAK, Roman a Petra KOLITSCHOVÁ. Zamyšlení nad základními pojmy bezpečnost a bezpečí. In PORADA, Viktor a Eduard BRUNA (eds.). Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 376-387. ISBN 978-80-7408-185-9.
 78. ERBEN, Michal a Jaroslav DAŇHEL. Zavedení dobrovolného zdravotního pojištění se stále odkládá. Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, Neuveden, č. 1, s. 10-11. ISSN 0032-2393.
 79. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 80. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 81. 2018

 82. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, František HORTAI a Petr TESAŘ. About the Abuse Options of the Dynamic Biometric Signature. In Brian Rich. Proceedings of 52th Annual 2018 IEEE International Carnahian Conference on Security Technology. 1. vyd. Montréal, Canada: IEEE, 2018. s. 42-47. ISBN 978-1-5386-7931-9.
 83. PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1172-1181. ISBN 978-80-248-4169-4.
 84. PÍSAŘ, Přemysl. Advanced Informational System Based on Controlling as a Way for SME Competitiveness. In Helísek, M. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 126-134. ISBN 978-80-7408-181-1.
 85. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternative measurement of elasticity. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 329-336. ISBN 978-80-248-4225-7.
 86. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Application of Biform Games. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 104-111. ISBN 978-80-89962-07-5.
 87. KOLITSCHOVÁ, Petra, Jaroslav KERBIC a Roman RAK. Aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 2018, roč. 29, č. 3, s. 2-6. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2018.3.2.
 88. JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.
 89. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Audit digitálních finančních služeb. In Suchoža J., Husár J. a Regina Hučková. Právo - obchod - ekonomika VIII. - zborník príspevkov. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, právnicá fakulta, 2018. s. 101 -120, 316 s. ISBN 978-80-8152-649-7.
 90. PAVLÁK, Miroslav. Barriers to the Internationalization of Czech SMEs. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 453-462. ISSN 1108-2976.
 91. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Biomechanické hodnocení „shaken baby syndrome“. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 255-263. ISBN 978-80-7408-172-9.
 92. LACINA, Karel. BROWNFIELDS REGENERATION AND ITS ROLE IN PUBLIC DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTATION. In Zuzana Budayova. SPECYFIKA FORM POMOCY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. 1. vyd. Polsko: Pedagogium w Warszawie, 2018. s. 304-317. ISBN 978-83-62902-30-9.
 93. STARÝ, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018. 757 s. ISBN 978-80-87284-67-4.
 94. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Combinatorial Auctions and Duality Theory. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 223-229. ISBN 978-80-89962-07-5.
 95. MERTL, Jan. Compulsory two-component health insurance for Czechia: a bad idea whose time will never come. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1. vyd. Praha: VŠE, 2018. s. 81-88. ISBN 978-80-245-2283-8.
 96. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SME PROCESS AUDITING. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul: EBES Akşemsettin Mah., 2018. s. 523-537. ISBN 978-605-67622-5-3.
 97. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SMES PERFORMANCE. In Nálepková, V. International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. s. 301-314. ISSN 2571-1776.
 98. WAWROSZ, Petr. CORRUPTION IN GOVERNMENTAL ORGANIZATION. In Slavíčková Pavla, Talášek Tomáš. KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2018: PUBLIC FINANCES IN THE BACKGROUND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018. s. 481- 488. ISBN 978-80-244-5392-7.
 99. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Creating of effective product photography from perspective of neuromarketing. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, roč. 10, 2/2018, s. 16-26. ISSN 1804-1299.
 100. PORADA, Viktor. Criminalistic characteristics of terrorism. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2018, roč. 2, č. 5, s. 60-65. ISSN 2585-7738.
 101. HRONOVÁ, Štěpánka. Customization of EFL Materials. In Beseda J., Rohlíková L. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education - 13th conference reader. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 385-394. ISBN 978-80-86302-83-6.
 102. BRUNOVÁ, Markéta. CYBER SECURITY, PROVIDING EVIDENCE IN CYBERSPACE AND SEARCHING FOR AND SECURING DIGITAL FOOTPRINTS. European Science. Podhájska: European Institute of Further Education, 2018, roč. 2., č. 5, s. 42-46. ISSN 2585-7738.
 103. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 10. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2018. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 104. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Das neue tschechische Vergabegesetz - teil 2. WiRO. Mnichov: C.H.Beck, 2018, Neuveden, č. 9, s. 264-268. ISSN 0941-6293.
 105. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Das neue tschechische Vergabegesetz - teil 3. WiRO. Mnichov: C.H.Beck, 2018, Neuveden, č. 10, s. 299-306. ISSN 0941-6293.
 106. BŘEČKOVÁ, Pavla. Declining trend in the willingness of young people to go into business. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, Neuveden, č. 3, s. 109-118. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-09.
 107. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Does an attractive pension product design sell by itself? The experience of the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia. Prague: VŠE, 2018, roč. 26, č. 3, s. 35-46. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.604.
 108. JANKŮ, Martin. Dokazování protiprávnosti pasivní účasti podniků v kartelových dohodách podle práva EU. In Jiří Štraus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: PrePress VŠFS a.s., 2018. s. 73-82. ISBN 978-80-7408-172-9.
 109. CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0.
 110. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a M STRATULAT. Early Stage of Suistainability reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. In Albu C., Albu N. proceedings of the International Conference on Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2018. s. 627-642. ISSN 1583-4387.
 111. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK a Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, roč. 8, č. 2, s. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
 112. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Karel Tomšík. Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security - Proceedings of the 27th International Scientific Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 167-173. ISBN 978-80-213-2890-7.
 113. MERTL, Jan. Evoluce českého veřejného zdravotního pojištění. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 2018, č. 35, s. 64-71. ISSN 0862-6162.
 114. JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2018, roč. 9, č. 1, s. 54-64. ISSN 1804-3836.
 115. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. EXPORT RODINNÝCH FIREM V ČR JAKO KROK JEJICH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ A ROZVOJE. Trendy v podnikání - Business Trends, Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8/2018, 4/8, s. 28-41. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.4.28_41.
 116. TURNER, John, Jaroslav VOSTATEK a Joanna RUTECKA-GÓRA. Extending Pension Coverage: Tax versus non-tax incentives. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 107-124. ISSN 1802-792X.
 117. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Family Business in the Czech Republic: Opportunity and Inter-Generation Challenge; Occurrence and Management of Conflicts. In Wanda Musialik, Roman Śmietański. Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (Craftsmanship - its local, regional and international dimension). Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu, 2018. s. 66-85. ISBN 978-83-950063-1-9.
 118. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Karel HAVLÍČEK. Family Enterprises and their Support through Subsidies. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 23-37. ISSN 1108-2976.
 119. ŘÍHOVÁ, Lenka. Finanční úřady a náklady na jejich provoz. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 2018. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 135-141. ISBN 978-80-7408-181-1.
 120. KUPEC, Václav. First Step of Marketing Audit: Risk Analysis. In ČÁBYOVÁ, L., R. RYBANSKÝ a Z. BEZÁKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Digital Mirrors – part I. 1. vyd. Trnava: UCM v Trnave, 2018. s. 370-380. ISBN 978-80-8105-984-1.
 121. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Forensic Aspects of VIN Location on Motor Vehicles. EUROPEAN SCIENCE. Podhájska: European institue of further education, 2018, roč. 2, č. 2018, s. 117-126. ISSN 2585-7738.
 122. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Forenzní aspekty technologie a umístění VIN motorových vozidel. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 2018, roč. 29, č. 4, s. 9-14. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2018.4.9.
 123. ČECHÁK, Vladimír. Formy přímé demokracie, jejich právní úprava a slučitelnost s ústavním pořádkem České republiky. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 575-589. ISBN 978-80-7380-749-8.
 124. JANKŮ, Martin a Anna MÁROVÁ. Fundamentals of Private Law. 2018. vyd. Praha, 2018. ISBN 978-80-7408-163-7.
 125. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Gender Analysis of Math Exam Results at University of Finance and Administration. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. 12th International Days of Statistics and Economics. Slaný: MELANDRIUM, 2018. s. 1815-1822. ISBN 978-80-87990-14-8.
 126. HES, Aleš. GLOBAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CONTEMPORARY SOCIETY. In Klieštik Tomáš. Proceedings 18th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 540-547. ISBN 978-80-8154-249-7.
 127. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Good Lives Model (Model dobrého života) a jeho využití v probačním dohledu. In Ščerba, Filip. Kriminologické dny 2018. 2018. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. s. 376-395. ISBN 978-80-88266-15-0.
 128. PORADA, Viktor. Charakteristika současného stavu rozvoje kriminalistikys odkazem na přínos R. S. Bělkina. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2018. s. 223-230. ISBN 978-80-7408-172-9.
 129. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. Impact of CSR Reports on PSE Listed Companies' Income. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. Proceedings of The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University, 2018. s. 200-208. ISBN 978-80-906585-7-8.
 130. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Indicator EVA in conditions of SMEs in the Czech Republic. In Löster, T., Pavelka T. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics“. Prague: L. Mackáková, Melandrium (University of Economics, Prague), 2018. s. 949-958. ISBN 978-80-87990-14-8.
 131. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Individuální identifikační charakteristiky podpisu. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vydání. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2018. s. 249-262. ISBN 978-966-929-797-6.
 132. PETRŮ, Naděžda a Miroslav PAVLÁK. Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage at Start-ups. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. s. 1190-1200. ISBN 978-605-67622-5-3.
 133. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Investment incentives and their impact on employment in the regions of the Czech Republic in light (shadow) of the social aspect of the Czech family businesses. In Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Biznes i zarzadzanie a bezpieczenstwo w Polsce i na swiecie. Business and management in the light of poland´s and worldwide safety. Polsko: Politechnika Opolska, Opole, 2018. s. 245-273. ISBN 978-83-66033-20-7.
 134. PETR, Oldřich Johannes. Jazykové trendy v marketingu a reklamě. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. I. Hradec Králové, MMK 2018: Magnanimitas, 2018. s. 112-118, 1661 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 135. STRAUS, Jiří. Je možné dekódovat biomechanický obsah v krevních stříkancích a kapkách? In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 276-284. ISBN 978-80-7408-172-9.
 136. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Ještě k zadávání veřejných zakázek. Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium. Bratislava: Policejná akadémia SR, 2018, Neuveden, č. 1, s. 101-115. ISSN 2453-6954.
 137. MAREK, Karel a Adam ZÍTEK. K obchodním korporacím (2. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 8-9, s. 985-1000. ISSN 1335-6461.
 138. MAREK, Karel. K právní úpravě rodinného závodu. Štát a právo. Banská Bystrica: Belianum,vydavatelství Právnické fakulty UMB Banská Bystrica, 2018, roč. 5, 1-2, s. 21-27. ISSN 1339-7753.
 139. MAREK, Karel. K rozhodčímu řízení před rozhodčím soudem při HK ČR. Bulletin advokacie, on line. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 8.10.2018, s. 15 s., 15 s. ISSN 1805-8280.
 140. NOVOTNÝ, Jiří. K teorii dokazování. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 4. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 192-199, 357 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 141. SCHLOSSBERGER, Otakar. Kam se poděl "přeshraniční převod"? Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2018, XXV, 9/2018, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
 142. ČECHÁK, Petr. Klauzule věčnosti a kontinuita ústavy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žak Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 671-685. ISBN 978-80-7380-749-8.
 143. CHYTIL, Miloslav a Giuseppe MAIELLO. Kniha C.F. Schertze Discursus Juridicus zpět ve Spálově. Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2018. s. 55-56. ISSN 1803-2338.
 144. HES, Aleš a Marta REGNEROVÁ. KNOWLEDGE MARKETING COMMUNICATION – DETERMINANT OF SALES PROMOTION. In Čábyová Ludmila, Rybanský Rudolf, Bezáková Zuzana. Marketing Identity 2018 - Digital Mirrors - part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 321-331. ISBN 978-80-8105-984-1.
 145. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových agentur. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 59 - 78. ISSN 1801-7118.
 146. SADÍLEK, Zdeněk. KRIMINALISTICK Á METODA VYŠETŘOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 252 - 265, 12 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 147. KOLITSCHOVÁ, Petra, Roman RAK a Jaroslav KERBIC. Kriminalistické a technické aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování, Sborník sdělení ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 220-228, 8 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 148. KOLITSCHOVÁ, Petra, Roman RAK a Jaroslav KERBIC. Kriminalistické a technické aspekty umístění VIN motorových vozidel. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování, Sborník sdělení ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 229-240, 11 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 149. NOVAK, Jan a Václav KOHOUT. Kriminalistické stopy a důkazní prostředky při vyšetřování průmyslových havárií. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 2018. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 176-180. ISBN 978-80-7408-172-9.
 150. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistika a forenzní vědy v Evropském prostoru. In Sergej Romža. Perspektívy vývoja Europského trestného práva. 1. vyd. Košice: UPJŠ Právnická fakulta Košice, 2018. s. 41-56. ISBN 978-80-8152-613-8.
 151. LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 s. Právo a společnost. ISBN 978-80-7400-722-4.
 152. MAREK, Karel. Kupní smlouva věcí movitých. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, Neuveden, 7-8, s. 254-266. ISSN 1210-8278.
 153. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. Learning Transfer: a Bridge Too Far? In BESEDA, J, ROHLÍKOVÁ, L, (eds.). DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. 1. vyd. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 98-109, 650 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
 154. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Legitimacy seeking behaviour: case study from controversial industry. In Löster T., Pavelka T. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics. Prague: L.Macáková, Melandrium (University of Economics), 2018. s. 741-750. ISBN 978-80-87990-14-8.
 155. KOSTIKOV, Eva a Petra JÍLKOVÁ. Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 2, s. 575-585. ISSN 1108-2976.
 156. ROUBAL, Ondřej. Maximizers and Satisficers In Consumer Culture Changes. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2018, roč. 9, č. 2, s. 38-54. ISSN 1338-130X.
 157. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Mechanoskopie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
 158. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Merger of Family Companies in the Czech Republic as a step in their Continuation and Further Development. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. s. 1437-1451. ISBN 978-605-67622-5-3.
 159. KNIHOVÁ, Ladislava. Mobile Apps as an Integral Part of Media Studies. In Martin Solík. MEGATRENDS AND MEDIA Reality and Media Bubbles. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 62-80. ISBN 978-80-8105-952-0.
 160. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modeling of supply network coordination. In Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. Mathematical Methods in Economics 2018. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 86-92. ISBN 978-80-7378-371-6.
 161. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modely koordinace technologií. In König Brian. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1st ed. Bratislava: Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze a Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave, 2018. s. 28-33. ISBN 978-80-225-4563-1.
 162. RAZÍM, Filip a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingového výzkumu v environmentálním prostředí. In MADLEŇÁK, A. INTEGRÁCIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ, GEOLOKAČNÝCH SLUŽIEB A MOBILNÝCH ZARIADENÍ V ZÁUJME PODPORY ENVIRONMENTÁLNYCH INOVÁCIÍ. Trnava: UCM v Trnave, 2018. s. 155-163. ISBN 978-80-8105-975-9.
 163. ROUBAL, Ondřej. MORALISATION OF MARKETS AND MORALISATION OF HEDONISM. In Ľudmila Čábyová, Rudolf Rybanský, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY 2018. DIGITAL MIRRORS - PART I. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018. s. 528-536. ISBN 978-80-8105-984-1.
 164. PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
 165. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Navrhování dodavatelských sítí metodou De Novo. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 32-38. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.32_38.
 166. MERTL, Jan a Ivana TURKOVÁ. Některé nedokonalosti finanční podpory rodin v česku. In Barák, V. Sociální politika 2018: Hodnoty, vize, trendy. Praha: VŠE, 2018. s. 62-71, 9 s. ISBN 978-80-245-2291-3.
 167. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. New Forensic Aspects of Vehicle Identification Labels. EUROPEAN SCIENCE. Podhájska: European institue of further education, 2018, roč. 2, č. 1, s. 122-129. ISSN 2585-7738.
 168. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Vladimír NULÍČEK. Non-financial Reporting in Czech Beverage industry. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. 6th International Scientific Conference on IFRS - Global Rules and Local Use. Prague: AAUni Prague, 2018. s. 210-218. ISBN 978-80-906585-7-8.
 169. CHYTIL, Zdeněk a Arnošt KLESLA. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2017. Praha: VŠE, 2018. doi:10.18267/j.polek.1210.
 170. MAREK, Karel a Helena JAČMANOVÁ. Nově o zadávání veřejných zakázek v České republice a na Slovensku. Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 126-145. ISSN 2533-4387.
 171. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
 172. MAREK, Karel. O smlouvě o dílo. Veřejné zakázky a PPP projekty. Brno: Institut IVZPPPs, 2018, Neuveden, č. 1, s. 4-30. ISSN 1803-9553.
 173. MAIELLO, Giuseppe. On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans. The Pomegranate. Pueblo: Colorado State University, 2018, roč. 20, č. 2, s. 137-156. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.32385.
 174. HÁJEK, Jan. Ovlivňují české společnosti základ daně transakcemi se zahraničními spřízněnými osobami? Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 66, č. 3, s. 330-343. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1191.
 175. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Peace Marketing Opportunities and Prospects: The Case of the Czech Republic. In Alexandru-Mircea Nedelea a Mirilena-Oana Nedelea. Marketing Peace for Social Transformation and Global Prosperity (Advances in Public Policy and Administration). 1. vyd. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2018. s. 1-21. IGI global book series. ISBN 978-1-5225-7464-4.
 176. STRAUS, Jiří. Počítačová simulace a kriminalistický experiment. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 51/2018, č. 3, s. 204-215. ISSN 1210-9150.
 177. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Posouzení ztotožnění zájmové osoby a osoby z rekonstrukce. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 83-91. ISBN 978-80-7408-172-9.
 178. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Jan BOSÁK. Postgraduate pension system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. s. 63-75. ISBN 978-83-7283-900-8.
 179. LACINA, Karel. Poznámky ke způsobům řízení územní samosprávy ve Skandinávii a ve Velké Británii. In Janka Bursová, Michal Hanák. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. Uherské Hradiště: Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2018. s. 91-103. ISBN 978-80-906993-0-4.
 180. PAVLÁT, Vladislav. Prague Stock Exchange (1993-1997). 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 155 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-178-1.
 181. ZOUBEK, Vladimír. Práva menšin a vláda menšin nad většinou v postmoderní situaci. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vydání. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2018. s. 263-277. ISBN 978-966-929-797-6.
 182. MAREK, Karel a Helena JAČMANOVÁ. Pravidlá a postupy pri zadávaní / verejných/ zakáziek v ČR a SR. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 11/2018, s. 1285-1306, 24 s. ISSN 1335-6461.
 183. PORADA, Viktor a Vladimír SMEJKAL. Preventivní opatření snižujících riziko kybernetické kriminality. In Lošonczi Peter, Vacková Mrtina. Bezpečné Slovensko a Európska únia. 1. vyd. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2018. s. 255-268, 474 s. ISBN 978-80-8185-029-5.
 184. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) - úplatek. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 10, s. 42-45. ISSN 1210-6348.
 185. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část) - obecný zájem. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 12, s. 35-37. ISSN 1210-6348.
 186. MAREK, Karel. Prodej a koupě zboží. Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium. Bratislava: Policajná akadémia SR, 2018, Neuveden, č. 1, s. 116-130. ISSN 2453-6954.
 187. MALAST, Jan, Markéta BRUNOVÁ a Karel SVOBODA. Průvodce světem práva. In Kolektiv. Průvodce světem práva. druhé. Praha: EDUKO nakladatelství, 2018. s. 177-202, 25 s. ISBN 978-80-88057-53-6.
 188. MAREK, Karel. Příkazní smlouva. In Jiří Štraus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: VŠFS a.s., 2018. s. 172-176. ISBN 978-80-7408-172-9.
 189. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Přístup ke zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí. In Zdeněk Sadovský. Sborník referátů a abstraktů XXI. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ – TEORIE A PRAXE 2018. Brno: AKADEMIE STING Brno, 2018. s. 82-92. ISBN 978-80-87482-57-5.
 190. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-152-1.
 191. VOSTATEK, Jaroslav. Reform of the employee and self-employed income taxation. In Sedmohradská, L. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 175-182. ISBN 978-80-245-2283-8.
 192. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma financování penzí, zdravotní péče a rodinných dávek jako intenzifikační faktor ekonomiky. In Valenčík, R. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: TEORIE A PRAXE V NÁVAZNOSTI NA PRŮMYSL 4.0. 1. vyd. Praha: Eupress, 2018. s. 110-119. ISBN 978-80-7408-164-4.
 193. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma financování penzí, zdravotní péče a rodinných dávek jako intenzifikační faktor ekonomiky. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání: teorie a praxe v návaznosti na průmysl 4.0. Sborník z 20. ročníku mezinárodní vědecké konference VŠFS Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Eupress, 2018. s. 110-119. ISBN 978-80-7408-164-4.
 194. MATES, Pavel. REFORMACE IN PEIUS V ČESKÉM SPRÁVNÍM PRÁVU. In Jozef Andraško, Juraj Hamuľák, Silvia Senková. CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN DECISION-MAKING PRACTISE OF ADMINISTRATIVE BODIES. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 182-189. ISBN 978-80-7160-480-8.
 195. LACINA, Karel. Regional Aspects of Tourism Industry Development. In Zuzana Budayova. Specyfika Form Pomocy we Wspolczesnym Spoleczenstwie. 1. vyd. Varšava: Pedagogium w Watdzawe, 2018. s. 281-295. ISBN 978-83-62902-30-9.
 196. MAREK, Karel. Rozhodčí řízení před obecným rozhodčím soudem. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2018, Neuveden, č. 12, s. 1416-1429. ISSN 1335-6461.
 197. LEŠKA, Rudolf a Barbora KRÁLIČKOVÁ. Slovak Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 10. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2018. s. 1-70. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 198. MAREK, Karel. Smlouvy podle hospodářského zákoníku. In Karel Schlelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk Plzeň a KEY Publishing Ostrava, 2018. s. 276-284. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. ISBN 978-80-7418-238-9.
 199. MAREK, Karel. Smlouvy podle hospodářského zákoníku v investiční výstavbě. In Karel Schlelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. 1. vyd. Plzeň , Ostrava: Aleš Čeněk Plzeň a KEY Publishing Ostrava, 2018. s. 335-351. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. ISBN 978-80-7418-238-9.
 200. KUNZ, Vilém. SOCIAL (IR)RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 602-613. ISBN 978-80-245-2274-6.
 201. ČECHÁK, Vladimír. Současné trendy v oblasti vzdělávání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 22-34. ISBN 978-80-7408-164-4.
 202. KAŠÍK, Milan. Specifika marketingové komunikace při pronikání na zahraniční trhy. In Štědroň Bohumír. Mezinárodní marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 57-61. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-441-4.
 203. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost u profesionálních sportovních klubů v České republice. Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2018, roč. 9, č. 35, s. 137-143. ISSN 1338-1148.
 204. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. Start-up ecosystem support in the Czech Republic. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 165-190. ISSN 1802-792X.
 205. VOSTATEK, Jaroslav. Technical pension and tax reform for Czechia. In Dvořáková, P., Baisa, B. Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. s. 211-218. ISBN 978-80-210-8923-5.
 206. MERTL, Jan. The configuration of universal and optional healthcare financing schemes in Czechia. In Nálepová, V. Proceedings of the international Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: VŠSS, 2018. s. 231-244. ISSN 2571-1776.
 207. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. The dependence of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 235-243. ISBN 978-80-248-4225-7.
 208. PAVLÁT, Vladislav. The EU Standardization Policy in the Optics of Regional Economic Integration and Globalization. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1154-1161. ISBN 978-80-248-4169-4.
 209. DLASKOVÁ, Gabriela a Petr BUDINSKÝ. The Impact of Accounting Standards Utilisation on Internal Credit Rating. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, roč. 21, č. 2, s. 564-574. ISSN 1108-2976.
 210. PAVLÁT, Vladislav. The present state and potential future of international standardisation. Zeszyty naukowe Universytetu Ekonomicznego w Katowiciach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, roč. 361, č. 15, s. 43-52. ISSN 2083-8611.
 211. MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 9, č. 3, s. 177-192. ISSN 1804-8285.
 212. HELÍSEK, Mojmír. The risks associated with the “Danish scenario” for the participation of the Czech koruna in the ERM II. In Majerova, I. Proceedings of 16th International Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2018. s. 139-149. ISBN 978-80-7510-289-8.
 213. ŠINDELÁŘ, Jiří. Transpozice IDD do českého právního řádu. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, Neuveden, č. 35, s. 11-17. ISSN 2571-1059.
 214. ZOUBEK, Vladimír. Trestní politika jako součást bezpečnostní politiky (bezpečnostní strategie ČR): nové vize de lege ferenda bezpečnostní vědy. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 184-195. ISSN 2533-4387.
 215. DLASKOVÁ, Gabriela a Eva KOSTIKOV. Valuation of intangible assets according to Czech accounting standards and IFRS in the context of explanatory power of financial statements. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, roč. 3, č. 3, s. 59-67. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-05.
 216. HELÍSEK, Mojmír. Víceměnový (multipolární) mezinárodní měnový systém. In Petr Sedláček. Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize. Praha: Professional Publishing, 2018. s. 174-183. ISBN 978-80-88260-18-9.
 217. VOSTATEK, Jaroslav. Vize české důchodové reformy. In Barák, V. Sociální politika 2018: Hodnoty, vize, trendy. 1. vyd. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE, 2018. s. 100-108. ISBN 978-80-245-2291-3.
 218. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Vliv čerpání dotací na marketingovou vitalitu českých rodinných firem. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků doktorandů. Recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2018). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 163-174. ISBN 978-80-7408-182-8.
 219. JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048.
 220. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkumy jazykových potřeb z pohledu jazykového managementu. In kolektiv Magnanimitas. MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králevé: Magnanimitas, 2018. s. 864-872. ISBN 978-80-87952-27-6.
 221. BERKA, Petr. Who are the Leaders in the Data Mining Industry? In Josef Hvorecký, Renata Janoscová. 13 International Workshop on Knowledge Management. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2018. s. 6-13. ISBN 978-80-89306-37-4.
 222. LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
 223. VOSTATEK, Jaroslav. Zaměstnanecké penzijní pojištění jako druhý pilíř penzijního systému. Pojistné rozpravy: pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 35, č. 1, s. 98-121. ISSN 0862-6162.
 224. MAREK, Karel a Lukáš CISKO. Zmeny zadávania verejných zakáziek v Českej republike a Slovenskej republike. Naukovyj visnyk. Užhorod: Helvetica, 2018, Neuveden, 20/3, s. 122-130. ISSN 2413-9971.
 225. SPITSYNA, Yuliia. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím automatizace a digitalizace podnikového informačního systému před vstupem do eurozóny. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 151-162. ISBN 978-80-7408-181-1.
 226. 2017

 227. HES, Aleš. Determinants of the Purchase Behavior of Generation Y. In Petranová Dana. Conference Proceedings from International Scientiic Conference “Marketing Identity 2017: Online rules – part II.”,. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 228. NOVOTNÝ, Jiří. Legalita postupu orgánů veřejné moci při dokazování obsahu internetových stránek. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 3. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 229-234, 419 s. ISBN 978-80-7408-153-8.
 229. HRONOVÁ, Štěpánka a Oldřich Johannes PETR. Požadovaný profil absolventa na trhu práce imperativem pro kvalitní jazykové vzdělávání na univerzitách. CASALC Review. Brno: CASAJC, 2017, roč. 7, č. 1, s. 63-72. ISSN 1804-9435.
 230. MERTL, Jan. Prepaid Schemes in Czech Health Care System. In Finardi Savina. 22nd International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2017. s. 140-146. ISBN 978-80-245-2242-5.
 231. HES, Aleš. THE IMPACT OF GLOBAL COMMUNICATION ON THE VALUES OF THE YOUNG GENERATION. In Jánošková Katarína, Klieštik Tomáš. Proceedings 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. s. 652-660. ISBN 978-80-8154-212-1.
 232. MAREŠ, David a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The impact of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Financial management of firms and financial institutions 2017, VŠB - Technical University of Ostrava s. 538 - 542. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 538 - 542. ISBN 978-80-248-4138-0.
 233. 2016

 234. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2021 21:30