KOSTIKOV, Eva a Petra JÍLKOVÁ. Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 2, s. 575-585. ISSN 1108-2976.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic
Název česky Politika produktů a výnosů z úvěrů na základě úrokových sazeb v České republice
Autoři KOSTIKOV, Eva (703 Slovensko, garant, domácí) a Petra JÍLKOVÁ.
Vydání European Research Studies Journal, Piraeus, International Strategic Management Association, 2018, 1108-2976.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/18:#0000414
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Bankovnictví; marketingové inovace; finanční trh; malé a střední podniky
Klíčová slova anglicky Banking; marketing innovations; financial market; small and medium-sized enterprise
Štítky AR 2018-2019, cervenec_2019_o, RIV_2019, xJ3, časopis_SCOPUS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 17. 4. 2019 12:04.
Anotace
The Czech banking system is an innovation market driven by the power of new low-cost banks focused on young internet clients. We could say that it is profitable and one the most stable market in Eastern Europe. The purpose of this article is to analyse the effect of the interest rates on the loan product policy of selected banks in the Czech Republic, specifically in connection with the banking products offered to the SME segment. In particular, the final report focusses on measuring bank profitability based on interest rates on different products within a specific time period. Final touch of this article is complemented by a calculation of the additional ROE for the commercial bank using model based on itnerest margin and profitability of provided loans. We found out that the usage of different approaches of internal models with different combinations of key determinants can potentially increase the bank's profitability in the interval from 1,042 mil. to 24,300 mil. CZK
Anotace česky
Český bankovní systém je inovační trh řízený silou nových low-cost bank zaměřených na mladé internetové klienty. Mohli bychom říci, že je to ziskové a jedno z nich je nejvíce stabilní trh ve východní Evropě. Účelem tohoto článku je analyzovat vliv úrokových sazeb na politiku úvěrových produktů vybraných bank v České republice, zejména v souvislosti s bankovními produkty nabízenými segmentu malých a středních podniků. Závěrečná zpráva se zejména zaměřuje na měření ziskovosti bank na základě úrokových sazeb u různých produktů během určitého časového období. Konečný náhled na tento článek je doplněn výpočtem dodatečné návratnosti investice (ROE) pro komerční banku s využitím modelu založeného na rozpětí a ziskovosti poskytnutých úvěrů. Zjistili jsme, že využití různých přístupů interních modelů s různými kombinacemi klíčových determinant může potenciálně zvýšit ziskovost banky v intervalu od 1 042 mil. na 24 300 mil. Kč
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 03:54