JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Michaela STRATULAT. Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. European Research Studies Journal. Řecko: International Strategic Management Association, 2019, roč. 22, č. 1, s. 128-142. ISSN 1108-2976.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry
Název česky Časná etapa reportingu udržitelnosti: Případová studie z českého tabákového průmyslu
Autoři JINDŘICHOVSKÁ, Irena (203 Česká republika, garant), Dana KUBÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Michaela STRATULAT.
Vydání European Research Studies Journal, Řecko, International Strategic Management Association, 2019, 1108-2976.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Celý text článku
Kód RIV RIV/04274644:_____/19:#0000452
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Zpráva o udržitelnosti; CSR; obsahová analýza; tabákový průmysl; místní komunita
Klíčová slova anglicky Sustainability report; CSR; content analysis; tobacco industry; local community
Štítky AR 2018-2019, cervenec_2019_o, RIV_2020, xJ5, časopis_SCOPUS
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 4. 2020 09:49.
Anotace
This article aims to examine the potentially controversial role of sustainability reporting in the tobacco industry and to see how the selected company reacted to the new EU Directive 2014/95/EU on non-financial reporting. The key findings are: (1) The company was actively preparing for sustainability reporting even before the new regulation came into force; (2) The parent company was concerned about the impact of its activities on stakeholders including the local community; (3) Financial donations became less popular through the years; (4) The company states that it cares about the health of its customers, the working environment, and the labour conditions of its suppliers. Even though the company operates as part of a controversial industry, it is trying to convince stakeholders, using its reporting style, that it is socially and environmentally responsible.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je prozkoumat potenciálně kontroverzní úlohu reportingu udržitelnosti v tabákovém průmyslu a zjistit, jak vybraná společnost reagovala na novou směrnici EU 2014/95 / EU o nefinančním výkaznictví. Hlavní zjištění jsou: (1) Společnost se aktivně připravovala na podávání zpráv o udržitelnosti ještě před nabytím účinnosti nového nařízení; (2) Mateřská společnost byla znepokojena dopadem svých činností na zúčastněné strany včetně místní komunity; (3) Finanční dary se v průběhu let staly méně populární; (4) Společnost uvádí, že se stará o zdraví svých zákazníků, pracovní prostředí a pracovní podmínky svých dodavatelů. I když společnost působí jako součást kontroverzního průmyslu, snaží se přesvědčit zainteresované strany, že ve svém reportovacím stylu je společensky a ekologicky odpovědná.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 03:30