Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 2. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Košice: UPJŠ Košice, 2019, roč. 7, č. 2, s. 58-70. ISSN 1339-3995.
 3. BURIANOVÁ, Olga. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Helísek, Mojmír. Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-189-7.
 4. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. Analyzing Bachelor Students Dropout at the University of Economics, Prague. In Fejfar, J., Fejfarová, M., Flégl, M., Husák, J., Krejčí, I. 16th International Conference Efficiency and Resonsibility in Education. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská universita, 2019. s. 21-26. ISBN 978-80-213-2878-5.
 5. HES, Aleš. Aspekty globální a regionální marketingové komunikace v České republice. In Marie Hesková a kol. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, z.ú., 2019. s. 10-17. ISBN 978-80-7556-054-4.
 6. CHLUMSKÁ, Zuzana. Asset Bubbles and the Impacts of The United States Subprime Mortgage Crisis. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. Trnava: UCM, 2019, roč. 6, č. 1, s. 17-30. ISSN 1339-5637.
 7. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. Journal of Business and Economics. New York: Academic Star Publishing Company, 2019, roč. 10, č. 2, s. 117-125. ISSN 2155-7950. doi:10.15341/jbe(2155-7950)/02.10.2019/003.
 8. ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.
 9. STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnocení pádu z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax dokazovania: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 235-248. ISBN 978-80-8054-803-2.
 10. MAREK, Karel. Contract for work in the context of industrial revolution 4.0. In Peter Madzík. 2nd International Scientific Conference of the Poprad-Economic-and-Management-Forum. 1. vyd. Ružomberok: Verbum Ružomberok, 2019. s. 102-113. ISBN 978-80-561-0671-6.
 11. PÍSAŘ, Přemysl a Diana BÍLKOVÁ. Controlling as a tool for SME management with an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Toruń: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 763-785. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.035.
 12. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. s. 276-284. ISBN 978-80-7435-736-7.
 13. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
 14. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 15. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 16. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
 17. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Doby a lhůty v pracovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, VII, 4/2019, s. 15-18. ISSN 2533-4239.
 18. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Does commission remuneration affect the investor’s outcome? Experience from Central Europe. Journal of Financial Regulation and Compliance. England: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 27, č. 4, s. 494-508. ISSN 1358-1988. doi:10.1108/JFRC-10-2018-0141.
 19. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 20. KOPENCOVÁ, Dagmar. Důkazní hodnota výslechu u osob,které jsou vyslýchány pod vlivem omamných a psychotropních látek. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 1/2019, č. 4, s. 17-26, 90 s. ISSN 2533-4387.
 21. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Michaela STRATULAT. Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. European Research Studies Journal. Řecko: International Strategic Management Association, 2019, roč. 22, č. 1, s. 128-142. ISSN 1108-2976.
 22. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
 23. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 24. VALENČÍK, Radim, Ondřej ROUBAL, Petr WAWROSZ a Světlana SAZANOVÁ. Ekonomicheskiye paradigmy i ekonomicheskiye kommunikatsii. Upravleniye v sfere ekonomiki: problemy i perspektivy. Ruská federace: Государственный университет управления, 2019, roč. 7, č. 1, s. 60-65. ISSN 2309-3633.
 25. HELÍSEK, Mojmír. ERM II and risk of currency crisis – empiricism and theory. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 1, s. 297-312. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-1/20.
 26. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. European Clauses in the Constitution-Are They Really Necessary? In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech Yearbook of International Law. I. The Netherlands: Lex Lata B. V., 2019. s. 111-132, 23 s. ISBN 978-90-824603-9-1.
 27. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16 2019, 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
 28. PETRŮ, Naděžda, Miroslav PAVLÁK a Josef POLÁK. Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 15, č. 3, s. 1-15. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.15(3).2019.01.
 29. KROŠLÁKOVÁ, Monika, Viera KUBÍČKOVÁ a Naděžda PETRŮ. Favourable Business Environment as a Factor of Business Development. In Róbert Rehák, Paulína Krnáčová. PETRŮ, Naděžda. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. Proceedings of the 6th International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 267-275. ISBN 978-80-225-4646-1.
 30. TICHÝ, Jaromír. FINANCING HIGHER EDUCATION ON THE PRINCIPLE OF TRANSFERRED PRICES. Grant journal. Hradec Králové: Magnanimitas Assn, 2019, roč. 8, č. 1, s. 50-53. ISSN 1805-0638.
 31. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 32. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.337.
 33. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google: Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 4, s. 331-337. ISSN 1747-1532. doi:10.1093/jiplp/jpz003.
 34. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. GDPR a správní řád. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2019, roč. 52, č. 2, s. 96-106. ISSN 0139-6005.
 35. HES, Aleš. Global Communication environment for B2B Markets. In Tomáš Klieštik. 19th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2019. s. 9-14. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207402007.
 36. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. s. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
 37. MERTL, Jan. Health financing perspectives, stability and sustainability factors. Revue sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019, roč. 5, č. 2, s. 51-60. ISSN 2453-6148.
 38. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
 39. ŘÍHOVÁ, Lenka, Přemysl PÍSAŘ a Karel HAVLÍČEK. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 4, s. 38-51. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.04.
 40. PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 41. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? International Journal of Management Science and Business Administration. Zagreb: Research Leap, 2019, roč. 5, č. 6, s. 15-20. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.56.1002.
 42. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, XV, č. 4, s. 86-96. ISSN 1801-7118.
 43. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 12, s. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 44. STRAUS, Jiří a Zdeněk KREJČÍ. K věrohodnosti znaleckého posudku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 2, s. 99-114. ISSN 2533-4387.
 45. MAIELLO, Giuseppe. K vývoji italské folkloristiky a etnografie: od renesančních sbírek lidové slovesnosti k pozitivismu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, Neuveden, č. 1, s. 3-14. ISSN 0862-8351.
 46. MAREK, Karel. Ke smlouvě o koupi závodu. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2019, roč. 2019, on-line, 2019, s. 1-21, 22 s. ISSN 1210-6348.
 47. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Kriminalistické stopy při ohledání místa činu při zjišťování příčin požárů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 1, s. 27-36. ISSN 2533-4387.
 48. WOKOUN, René, Pavel MATES a Petr ČECHÁK. Legal and Regional Aspects of Structuring of the Czech Republic. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 423-434, 444 s. ISBN 978-80-248-4356-8.
 49. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. MAGICAL MIRROR OF THE SUCCESS OF CZECH FAMILY FIRMS. In Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. MARKETING IDENTITY Digital Mirrors – part I. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2019. s. 136-149. ISBN 978-80-8105-984-1.
 50. ROUBAL, Ondřej. Maximalisté vs. uspokojovači aneb proč méně může být více. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2019, XXVIV, č. 1, s. 12-13. ISSN 1211-5622.
 51. MILDEOVÁ, Stanislava. Model Startupu v ICT oborech. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2019, roč. 9, č. 1, s. 16-40. ISSN 1804-1299.
 52. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modelling of supply network design. In Bruzzone A.G.,De Felice F.,Dias L.M.S.,Massei M.,Solis A. 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation. 1. vyd. Itálie: Dime University of Genoa, 2019. s. 22-27. ISBN 978-88-85741-30-0.
 53. TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC. Moderní přístupy interního auditu. In MURA, L. Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Ekonomickou fakultou a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied., 2019. s. 203-213. ISBN 978-80-89453-62-7.
 54. MAREK, Karel. Nájem. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 8-9, s. 876-896. ISSN 1335-6461.
 55. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 4, s. 67-83. ISSN 1805-1391.
 56. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Název rodinné společnosti ve spojení se jménem rodiny a možné riziko tohoto spojení. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-189-7.
 57. STARÝ, Marek. Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2019, roč. 27, č. 7, s. 258-261. ISSN 1210-6410.
 58. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION. Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116, 18 s. ISSN 1803-635X.
 59. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, č. 2, s. 186-191. ISSN 1802-792X.
 60. KALAMÁR, Štěpán. OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A INTERNET. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, roč. 4, č. 2, s. 179-193. ISSN 2533-4387.
 61. MAREK, Karel. Pacht ( arenda ). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 6-7, s. 714-720. ISSN 1335-6461.
 62. KOSTIKOV, Eva, David MAREŠ a Radka PROCHÁZKOVÁ. PERFORMANCE AND STABILITY OF THE SECTORS IN THE FOOD INDUSTRY OF CZECH REPUBLIC. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 3, s. 158-168. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-3/13.
 63. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 64. MATES, Pavel. Policejní vykázání. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. 17, č. 6, s. 592-595. ISSN 0139-6005.
 65. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 10, s. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 66. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1. vyd. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. s. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
 67. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (3. část) - některé specifické nástroje k jejich odhalování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, Neuveden, 3/2019, s. 24-27. ISSN 1210-6348.
 68. WAWROSZ, Petr. Productive of the service sector: theory and practice of corruption declining. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2019, roč. 9, č. 4, s. 269-279. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.4-21.
 69. SPITSYNA, Yuliia. Příčiny růstu podílu plateb a inkas v eurech mezi českými podniky a příčiny růstu eurových úvěrů. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 103-111. ISBN 978-80-7408-189-7.
 70. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi na lokomoci. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické apsekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 291-318. ISBN 978-80-7408-191-0.
 71. PÍSAŘ, Přemysl. Quality Management in European SME´s Empirical Study. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 74-84, 145 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 72. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 73. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. REFLECTION ON CORPORATE PRACTICE IN THE SUBJECT OF APPLICATION SOFTWARE AT THE UNIVERSITY OF FINANCE AND ADMINISTRATION. In Fejfar, J; Fejfarova, M; Flegl, M; Husak, J; Krejci, I. 16th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE). 1. vyd. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 161-167. ISBN 978-80-213-2878-5.
 74. WOKOUN, René. Regiony. In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. s. 19-26. ISBN 978-80-271-1310-1.
 75. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Rodinné firmy v ČR v kontextu jejich názvu. In Radim Valenčík. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: VÝZKUM, VÝUKA, PUBLIKOVÁNÍ. 1. vyd. VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 32-45. ISBN 978-80-7408-188-0.
 76. ŠINDELÁŘ, Jiří. Sales forecasting in financial distribution: a comparison of quantitative forecasting methods. Journal of Financial Services Marketing. London: Palgrave Macmillan, 2019, roč. 24, 3-4, s. 69-80. ISSN 1363-0539.
 77. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 65-74. ISSN 1801-7118.
 78. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 79. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 6, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
 80. MERTL, Jan. Socioekonomické aspekty standardu a nadstandardu ve zdravotním pojištění. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 40-45. ISSN 2571-1059.
 81. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení. In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. s. 39-50, 21 s. ISBN 978-80-261-0818-4.
 82. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. Spezifika der personenbezogener Daten in Tschechien. Wirtschat und Recht in Osteuropa. München/Frankfurt a.M.: C. H. Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 297-302. ISSN 0941-6293.
 83. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK a Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1. vyd. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 84. VOSTATEK, Jaroslav. Tax treatment of self-employed and employee incomes. In Majerova, I. Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2019. s. 404-413. ISBN 978-80-7510-289-8.
 85. DVOŘÁK, Michal, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Adam KUČERA. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36. ISSN 0015-1920.
 86. VOSTATEK, Jaroslav. The Czech Tax Mix at a Crossroads. In Vaňková, I. Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Economics, 2019. s. 394-406. ISBN 978-80-248-4356-8.
 87. ROUBAL, Ondřej. THE DUALITY OF HEDONISM IN THE AMBIVALENT WORLD OF POLARITIES. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2019, roč. 15, č. 1, s. 203-213. ISSN 1841-0464.
 88. BŘEČKOVÁ, Pavla, Gentjan CERA, Edmond CERA a Zoltan ROZSA. The Effect of Business Enabling Policies, Tax Treatment, Corruption and Political Connections on Business Climate. Acta Polytechnica Hungarica. Budapest, Hungary: BUDAPEST TECH, 2019, roč. 16, č. 4, s. 113-132. ISSN 1785-8860. doi:10.12700/APH.16.4.2019.4.6.
 89. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.
 90. MAREŠ, David. The Key Factors in the Textile Industry. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13/1, č. 2019, s. 61-78. ISSN 1802-792X.
 91. DAŇHEL, Jaroslav, Jarmila RADOVÁ a Eva DUCHÁČKOVÁ. The limits of insurability: the commercial insurance business is at a crisis point. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2019, roč. 9, č. 1, s. 97-118. ISSN 1804-6800.
 92. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The prediction ability of new bankruptcy models in the national environment. In Jedlička P., Marešová P., Soukal I. Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days“, Part 1. 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2019. s. 499-508. ISBN 978-80-7435-735-0.
 93. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr BUDINSKÝ. The relationship between sovereign credit rating and trends of macroeconomic indicators. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16, č. 3, s. 292 - 306. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.26.
 94. MAIELLO, Giuseppe. The Relics of Witchcraft in Italy in the Work of Charles Godfrey Leland (Comments on the Origin of WICCA). e-Rhizome. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 1, č. 1, s. 107-111. ISSN 2571-242X. doi:10.5507/rh.2019.005.
 95. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 96. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Trasologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 97. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 304-309. ISSN 0941-6293.
 98. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 9/2019, s. 272-279. ISSN 0941-6293.
 99. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 1). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 5, s. 147-152. ISSN 0941-6293.
 100. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 2). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 6, s. 178-182. ISSN 0941-6293.
 101. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 3). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 7, s. 206-212. ISSN 0941-6293.
 102. MAREK, Karel. Úprava veřejných zakázek platí obecně i v rezortu obrany. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, Neuveden, č. 2, s. 46-59. ISSN 1802-3975.
 103. MATES, Pavel. V labyrintech úpravy nahlížení do spisu podle správního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 11/2019, s. 45-49. ISSN 1210-6348.
 104. SLANINOVÁ, Tereza, Gabriela BRONCOVÁ, Jiří STRAUS a Tatiana V. SHISHKANOVA. Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2019, roč. 113/9, č. 9, s. 530-539. ISSN 1213-7103.
 105. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2019, XXVII, č. 4, s. 40-56. ISSN 1335-1370.
 106. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, roč. 16, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-9187.
 107. MATES, Pavel a František PÚRY. Zákaz nucení k sebeobviňování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 7-13. ISSN 1210-6348.
 108. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Zasílatelství. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, Neuveden, 10/2019, s. 25-27. ISSN 2533-4239.
 109. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 110. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 111. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 112. 2018

 113. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, František HORTAI a Petr TESAŘ. About the Abuse Options of the Dynamic Biometric Signature. In Brian Rich. Proceedings of 52th Annual 2018 IEEE International Carnahian Conference on Security Technology. 1. vyd. Montréal, Canada: IEEE, 2018. s. 42-47. ISBN 978-1-5386-7931-9.
 114. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternative measurement of elasticity. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 329-336. ISBN 978-80-248-4225-7.
 115. PORADA, Viktor. Criminalistic characteristics of terrorism. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2018, roč. 2, č. 5, s. 60-65. ISSN 2585-7738.
 116. HRONOVÁ, Štěpánka. Customization of EFL Materials. In Beseda J., Rohlíková L. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education - 13th conference reader. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 385-394. ISBN 978-80-86302-83-6.
 117. BRUNOVÁ, Markéta. CYBER SECURITY, PROVIDING EVIDENCE IN CYBERSPACE AND SEARCHING FOR AND SECURING DIGITAL FOOTPRINTS. European Science. Podhájska: European Institute of Further Education, 2018, roč. 2., č. 5, s. 42-46. ISSN 2585-7738.
 118. KUPEC, Václav. First Step of Marketing Audit: Risk Analysis. In ČÁBYOVÁ, L., R. RYBANSKÝ a Z. BEZÁKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Digital Mirrors – part I. 1. vyd. Trnava: UCM v Trnave, 2018. s. 370-380. ISBN 978-80-8105-984-1.
 119. ČECHÁK, Vladimír. Formy přímé demokracie, jejich právní úprava a slučitelnost s ústavním pořádkem České republiky. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 575-589. ISBN 978-80-7380-749-8.
 120. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. Influence of European Union Law on the Regulatory Reform. In Alexander Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2018. s. 145-169. ISBN 978-90-824603-7-7.
 121. MAREK, Karel a Adam ZÍTEK. K obchodním korporacím (1. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 6-7, s. 824-840. ISSN 1335-6461.
 122. MAREK, Karel a Adam ZÍTEK. K obchodním korporacím (2. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, 8-9, s. 985-1000. ISSN 1335-6461.
 123. ČECHÁK, Petr. Klauzule věčnosti a kontinuita ústavy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žak Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 671-685. ISBN 978-80-7380-749-8.
 124. HES, Aleš a Marta REGNEROVÁ. KNOWLEDGE MARKETING COMMUNICATION – DETERMINANT OF SALES PROMOTION. In Čábyová Ludmila, Rybanský Rudolf, Bezáková Zuzana. Marketing Identity 2018 - Digital Mirrors - part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 321-331. ISBN 978-80-8105-984-1.
 125. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. Learning Transfer: a Bridge Too Far? In BESEDA, J, ROHLÍKOVÁ, L, (eds.). DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. 1. vyd. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 98-109, 650 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
 126. KNIHOVÁ, Ladislava. Mobile Apps as an Integral Part of Media Studies. In Martin Solík. MEGATRENDS AND MEDIA Reality and Media Bubbles. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 62-80. ISBN 978-80-8105-952-0.
 127. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modeling of supply network coordination. In Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. Mathematical Methods in Economics 2018. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 86-92. ISBN 978-80-7378-371-6.
 128. ROUBAL, Ondřej. MORALISATION OF MARKETS AND MORALISATION OF HEDONISM. In Ľudmila Čábyová, Rudolf Rybanský, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY 2018. DIGITAL MIRRORS - PART I. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018. s. 528-536. ISBN 978-80-8105-984-1.
 129. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Navrhování dodavatelských sítí metodou De Novo. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 32-38. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.32_38.
 130. MAIELLO, Giuseppe. On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans. The Pomegranate. Pueblo: Colorado State University, 2018, roč. 20, č. 2, s. 137-156. ISSN 1528-0268. doi:10.1558/pome.32385.
 131. JURÁSEK, Miroslav. Proč není lidský kapitál využíván efektivně? In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 185-198. ISBN 978-80-245-2238-8.
 132. VOSTATEK, Jaroslav. Reform of the employee and self-employed income taxation. In Sedmohradská, L. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 175-182. ISBN 978-80-245-2283-8.
 133. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (1. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 3, s. 358-382. ISSN 1335-6461.
 134. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 4, s. 485-496. ISSN 1335-6461.
 135. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (3.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 5, s. 642-662. ISSN 1335-6461.
 136. KUNZ, Vilém. SOCIAL (IR)RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 602-613. ISBN 978-80-245-2274-6.
 137. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. The dependence of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 235-243. ISBN 978-80-248-4225-7.
 138. PAVLÁT, Vladislav. The EU Standardization Policy in the Optics of Regional Economic Integration and Globalization. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1154-1161. ISBN 978-80-248-4169-4.
 139. PAVLÁT, Vladislav. The present state and potential future of international standardisation. Zeszyty naukowe Universytetu Ekonomicznego w Katowiciach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, roč. 361, č. 15, s. 43-52. ISSN 2083-8611.
 140. HELÍSEK, Mojmír. The risks associated with the “Danish scenario” for the participation of the Czech koruna in the ERM II. In Majerova, I. Proceedings of 16th International Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2018. s. 139-149. ISBN 978-80-7510-289-8.
 141. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 52-63. ISSN 1314-7242.
 142. JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048.
 143. VOSTATEK, Jaroslav. Zaměstnanecké penzijní pojištění jako druhý pilíř penzijního systému. Pojistné rozpravy: pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 35, č. 1, s. 98-121. ISSN 0862-6162.
 144. 2017

 145. KUPEC, Václav. Audit of a Buyer’s Selective Attention in the Online Environment. In PETRANOVÁ, D., L. ČÁBYOVÁ a Z. BEZÁKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. 1. vyd. Trnava: UCM v Trnave, 2017. s. 126-135. ISBN 978-80-8105-918-6.
 146. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Tax Mix and Welfare Regimes of Labour Taxation. In Finardi, Savina. Proceedings of the 22nd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2017. s. 72-77. ISBN 978-80-245-2242-5.
 147. HES, Aleš. DETERMINANTS OF THE BUYING BEHAVIOR OF GENERATION Y. In Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. Conference Proceedings from International Scientific onference “Marketing Identity 2017: onlinerules”, 7th – 8th of November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 148. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Changing Implementation of IFRS in Czech SMES: Longitudial study. In Lösler T., Pavelka T. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED). 2017. vyd. Praha: University of Economics, 2017. s. 615-624. ISBN 978-80-87990-12-4.
 149. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Licence Agreements in the Context of the New Civil Code. In Svatopluk Kapounek, Veronika Krůtilová. 20th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 379-389. ISBN 978-80-7509-499-5.
 150. MERTL, Jan. Prepaid Schemes in Czech Health Care System. In Finardi Savina. 22nd International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2017. s. 140-146. ISBN 978-80-245-2242-5.
 151. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Research of the socio–economic situation of the population of the Czech republic by way of macroeconomic factors. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. International Days of Statistics and Economics. 2017. vyd. Praha: Melandrium, 2017. s. 970-980. ISBN 978-80-87990-12-4.
 152. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI a Petr TESAŘ. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In Aythami Morales, Ruben Vera-Rodriguez, Riccardo Lazzeretti,Julian Fierrez,Javier Ortega-Garcia. KODL, Jindřich a Ladislav SIEGER. Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology. 2017. vyd. Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid, 2017. s. 148-152. ISBN 978-1-5386-1585-0. doi:10.1109/CCST.2017.8167814.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 15:54