Informační systém VŠFS
FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK a Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1. vyd. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS
Název česky Systémová rizika na pokrizových finančních trzích
Autoři FRAIT, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Michal BEZVODA (203 Česká republika, domácí), Petr BUDINSKÝ (203 Česká republika, domácí), Liběna ČERNOHORSKÁ (203 Česká republika), Jaroslav DAŇHEL (203 Česká republika), Eva DUCHÁČKOVÁ (203 Česká republika), Jan HÁJEK (203 Česká republika), Hana HEJLOVÁ (203 Česká republika), Mojmír HELÍSEK (203 Česká republika, domácí), Narcisa KADLČÁKOVÁ (203 Česká republika), Luboš KOMÁREK (203 Česká republika, domácí), Zlatuše KOMÁRKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miroslav PLAŠIL (203 Česká republika), Jarmila RADOVÁ (203 Česká republika), Marek RUSNÁK (203 Česká republika), Bohumil STÁDNÍK (203 Česká republika) a Petr TEPLÝ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Prague, 154 s. SCIENCEpress, 2019.
Nakladatel University of Finance and Administration
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/26138077:_____/19:#0000918
Organizační jednotka Institut VŠFS, z.ú.
ISBN 978-80-7408-200-9
Doi http://dx.doi.org/10.37355/03.2019/2
Klíčová slova česky systemová rizika, finanční trhy
Klíčová slova anglicky systemic risk; financial markets
Štítky AR 2019-2020, podíly, RIV_2020, unor_2020_o, xB2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 8. 4. 2020 12:08.
Anotace
The global financial crisis that started in 2007 represented a striking example of under-estimating risks of systemic nature. Both the academic research and the financial market regulation had overly focused on individual institutions’ risks in pre-crisis years. However, they had underestimated the risks across individual markets and financial institutions as well as their potential impact on asset prices. Moreover, risks were underestimated in terms of the macro-economically and financially stable economic environment, i.e. low-volatility and prosperous economic environment. This had resulted in strong risk appetite, and low risk aversion leading to overly low risk premiums, consequently causing optimistic expectations with regard to the future development of returns and general economic performance. Both international and national authorities responded to global financial crisis by plethora of regulatory changes. Systemic risk was acknowledged and macroprudential policies were instituted. Although the regulatory and economic/political response to the crisis mitigated number of problems, it likely failed to address fully the sources of systemic risk. First, it is because the regulatory overhaul focused primarily on the banking sectors opening thus avenues for systemic risk in other sectors. Second, some new sources of systemic risks emerged often associated with accommodative monetary policies of central banks.
Anotace česky
Globální finanční krize, která začala v roce 2007, byla výrazným příkladem podceňování rizik systémové povahy. Akademický výzkum i regulace finančního trhu se v předkrizových letech příliš soustředily na rizika jednotlivých institucí. Podcenili však rizika napříč jednotlivými trhy a finančními institucemi, jakož i jejich potenciální dopad na ceny aktiv. Kromě toho byla rizika podhodnocena z hlediska makroekonomického a finančního stabilního ekonomického prostředí, tj. Nízké volatility a prosperujícího ekonomického prostředí. To mělo za následek silný rizikový apetit a nízkou averzi k riziku, která vedla k příliš nízkým rizikovým prémiím, což následně vedlo k optimistickým očekáváním ohledně budoucího vývoje výnosů a obecné ekonomické výkonnosti. Mezinárodní i vnitrostátní orgány reagovaly na globální finanční krizi množstvím regulačních změn. Systémové riziko bylo uznáno a byly zavedeny makroobezřetnostní politiky. Ačkoli regulační a ekonomická / politická reakce na krizi zmírnila řadu problémů, pravděpodobně se nepodařilo plně řešit zdroje systémového rizika. Zaprvé je to proto, že revize regulačních opatření se zaměřila především na otevírání bankovních sektorů, čímž se v jiných odvětvích otevírají možnosti systémového rizika. Za druhé, objevily se některé nové zdroje systémových rizik často spojené s akomodativní měnovou politikou centrálních bank.
Zobrazeno: 25. 1. 2022 05:30