Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2021. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 2. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 3. 2020

 4. HOSSEINZADEH, Mehdi, Jan LÁNSKÝ, Amir Masoud RAHMANI, Cuong TRINH, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI a Bao HUYNH. A New Strong Adversary Model for RFID Authentication Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 8, č. 1, s. 125029-125045. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3007771.
 5. RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics. Internet of Things and Cloud Computing. New York: Science Publishing Group, 2020, roč. 8, č. 1, s. 12-16. ISSN 2376-7715. doi:10.11648/j.iotcc.20200801.13.
 6. HOSSEINZADEH, Mehdi, Omed Hassan AHMED, Sarkar Hasan AHMED, Cuong TRINH, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI, Jan LÁNSKÝ a Bao HUYNH. An Enhanced Authentication Protocol for RFID Systems. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 8, č. 1, s. 126977-126987. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3008230.
 7. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu. Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 37-42. ISSN 1804-6657.
 8. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-13, 14 s. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 9. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 10. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System dynamics. International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. UK: FLE Learning, 2020, roč. 6, č. 1, s. 48-56. ISSN 2397-6926.
 11. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12(11), č. 11, s. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
 12. MAREK, Karel, Edita HAJNIŠOVÁ a Mikola SIDAK. Conslusion of Contracts under the new Civil Code into the Czech Republic and insight into the Slovak Legislation. In Polina Vuitsik. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference. 1. vyd. Ottava: InterConf Scientific Publishing Center, 2020. s. 63-72. ISBN 978-0-458-20903-3.
 13. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 14. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 15. MATES, Pavel. Dobrá víra ve správním právu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 28., č. 7, s. 240-245. ISSN 1210-6410.
 16. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 17. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 18. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Düren: Shaker Verlag, 2020. s. 17-27. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 19. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Equilibrium Searching in Supply Chains by Biform Games. In Jedlička P., Marešová P., Firlej K., Soukal I. Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 136-141. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 20. MAIELLO, Giuseppe. Etnografia digitale, netnografia e autoetnografia: ricerche tra vecchi punk, giovani neopagani e membri di una vasta comunita BDSM della Repubblica ceca. In Giuseppe Masullo, Felice Addeo, Angela Delli Paoli. Etnografia e Netnografia. Riflessioni teoriche, sfide metodologiche ed esperienze di ricerca. Napoli: Loffredo, 2020. s. 50-62. ISBN 978-88-32193-42-8.
 21. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 152 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 22. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
 23. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Manue Au-Yong-Oliveira, Carlos Costa. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. s. 174-181, 392 s. ISBN 978-1-912764-60-0.
 24. JURÁSEK, Miroslav a Tomislav POTOCKÝ. How to Improve Communication within an Organization? The Relationship between Cultural Intelligence and Language Competence. Journal of Intercultural Management. Polsko: Społeczna Akademia Nauk, 2020, roč. 12, č. 2, s. 53-81. ISSN 2080-0150. doi:10.2478/joim-2020-0038.
 25. STRAUS, Jiří. Hraniční meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 6, 1/2020, s. 42-57. ISSN 2533-4387.
 26. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, roč. 2020, XI, s. 85-116. ISSN 2157-2976.
 27. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ a Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 28. STRAUS, Jiří. Jaká výška pádu je smrtelná? In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 331-337. ISBN 978-80-7408-206-1.
 29. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 30. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 2/2020, s. 231-242. ISSN 1335-6461.
 31. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. K problematice závěrů soudních znalců při dokazování v trestním řízení. In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2020. s. 32-38. ISBN 978-80-7408-206-1.
 32. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení v České republice a Slovenské republice ( k obecným rozhodčím soudům). In Bursová,J.,Králiková,K.,Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 68-87. ISBN 978-83-64838-30-9.
 33. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, roč. 72, č. 1, s. 83-87. ISSN 1335-6461.
 34. MAREK, Karel. K vybraným bankovním obchodům. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, roč. 2020, č. 5, s. 25-31. ISSN 2533-4239.
 35. MAREK, Karel. Ke dvěma frekventovaným smlouvám - ke smlouvě o kontrolní činnosti a smlouvě o tiché společnosti. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 5, č. 1, s. 31- 41. ISSN 2533-4387.
 36. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 37. JURÁSEK, Miroslav a Tomislav POTOCKÝ. Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 108-121. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2020.2-08.
 38. PETRŮ, Naděžda, Jan KRAMOLIŠ a Peter STUCHLÍK. Marketing tools in the era of digitization and their use in practice by family and other businesses. E & M: Economics and Management. Czech Republic: Technická univerzita v Liberci, 2020, XXIII, č. 1, s. 199-214. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2020-1-014.
 39. MAIELLO, Giuseppe a Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 40. HELÍSEK, Mojmír. Měny v mezinárodním měnovém systému. In Petr Sedláček. Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. s. 107-134. ISBN 978-80-271-1737-6.
 41. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Modeling the Design Phase of Sustainable Supply Chains. In Syed Abdul Rehman Khan. Global Perspectives on Green Business Administration and Sustainable Supply Chain Management. 1. vyd. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. s. 16-44. ISBN 978-1-7998-2173-1. doi:10.4018/978-1-7998-2173-1.
 42. MATES, Pavel. Nahlížení do stavební dokumentace. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 28., č. 12, s. 446-448. ISSN 1210-6410.
 43. PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Některé dílčí poznatky z bezpečnostního výzkumu zaměřeného na konstituování bezpečnostních věd, jako samostatného vědního oboru za léta 2005–2019. In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 271-282. ISBN 978-80-7408-206-1.
 44. MAREK, Karel. Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek. In Bursová,J., Králiková,K., Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 220-257. ISBN 978-83-64838-30-9.
 45. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 46. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 47. PETRŮ, Naděžda a Peter STUCHLÍK. Odolná rodinná firma 2020. 2020.
 48. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace. In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 321-330. ISBN 978-80-7408-206-1.
 49. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 1. Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 5/2020, s. 46-47. ISSN 1211-0507.
 50. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 2. Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 6/2020, s. 44-45. ISSN 1211-0507.
 51. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2020, LIII, č. 2, s. 133-139. ISSN 1210-9150.
 52. MAREK, Karel. Péče o zdraví. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 3/2020, s. 389-392. ISSN 1335-6461.
 53. POTOCKÝ, Tomislav. Populismus jako symptom strukturální proměny společnosti a demokracie (exkurs do německé akademické debaty). In Jan Kysela. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 139-155. Teoretik. ISBN 978-80-7502-402-2.
 54. MATES, Pavel. Právo na digitální služby. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 10, č. 21, s. 73-89. ISSN 1804-5383.
 55. MAREK, Karel. Právo stavby. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, č. 5, s. 681-685. ISSN 1335-6461.
 56. VALENČÍK, Radim, S. L. SAZANOVA a B. A. ERZKNYAN. Produktivnoye potrebleniye i ekonomicheskiye kommunikatsii. Putevoditel' predprinimatelya. Moskva: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel'stva, 2020, roč. 13, č. 1, s. 118-129. ISSN 2073-9885. doi:10.24182/2073-9885-2020-13-1-118-129.
 57. MAREK, Karel. Příprava změny zákona o zadávání veřejných zakázek. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 4/2020, s. 513-540. ISSN 1335-6461.
 58. SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
 59. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 60. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 61. BRŇOVJÁK, Jiří a Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. s. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 62. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
 63. PETRŮ, Naděžda, Pavla BŘEČKOVÁ a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, specifika řízení RP. 2020.
 64. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 65. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-0507.
 66. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 67. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti a Tichá společnost. Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, roč. 6., č. 1, s. 114-122. ISSN 2453-6954.
 68. MAREK, Karel. Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2020, roč. 7, č. 1, s. 13-24. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2020.7.1.2-14.
 69. VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2020, roč. 11, Issue 1, s. 16-33. ISSN 1804-8285. doi:10.2478/danb-2020-0002.
 70. ŘÍHOVÁ, Lenka. Sociální sítě a nábor zaměstnanců - Efektivní cesty využití Facebooku. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, č. 3, s. 38-43. ISSN 0032-6208.
 71. FARKAČOVÁ, Lenka. Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 7, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 72. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 73. ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu. In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 196-201. ISBN 978-80-7380-797-9.
 74. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 9, č. 1, s. 77-80. ISSN 1805-062X.
 75. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kateřina TUČKOVÁ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. In Magnanimitas. QUAERE 2020. 10th. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 124-131, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0. doi:10.33543/q.2020.10.
 76. PÍSAŘ, Přemysl a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The importance of social networks for the SME’s innovation potential in Industry 4.0. Innovative Marketing. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 16, č. 3, s. 48-61. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.16(3).2020.05.
 77. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 17, č. 3, s. 27-39. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03.
 78. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN 1841-0464.
 79. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 1160 - 1272. ISBN 978-80-7502-395-7.
 80. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 3/2020, s. 80-87. ISSN 0941-6293.
 81. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 4, s. 109-115, 16 s. ISSN 0941-6293.
 82. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 5, s. 142-149. ISSN 0941-6293.
 83. STRAUS, Jiří. Variabilita biomechanického hodnocení pádu z výšky. In Michal Křižák, Roman Mikulec, Albert Bradáč. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. s. 218-227. ISBN 978-80-214-5829-1.
 84. WOKOUN, René. VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ. In Klímová, V., Žítek, V. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 58–64. ISBN 978-80-210-9610-3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 58-64. ISBN 978-80-210-9610-3.
 85. WOKOUN, René. WORKSHOP S APLIKAČNÍMI GARANTY / DECIZNÍ SFÉROU - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PERIFERIE ČESKA – OD GENETICKÉ DETERMINACE K ÚZEMNÍ KOHEZI (TL03000527). 2020.
 86. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2020, roč. 16, č. 2, s. 77-93. ISSN 1801-7118.
 87. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2020, roč. 103, 3/2020, s. 211-229, 18 s. ISSN 0032-6984.
 88. MAREK, Karel a Jiří STRAUS. Znalecko-odborné posouzení věci u rozhodčích soudů a výklad s tím souvisejících smluv. Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, roč. 6., č. 1, s. 123-133. ISSN 2453-6954.
 89. 2019

 90. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 91. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Košice: UPJŠ Košice, 2019, roč. 7, č. 2, s. 58-70. ISSN 1339-3995.
 92. BURIANOVÁ, Olga. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Helísek, Mojmír. Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-189-7.
 93. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. 1. vyd. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4227-4232. ISBN 978-981-11-2724-3.
 94. JANKŮ, Martin. Alternativy k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu vúpravě práva EU. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 288-298. ISBN 978-80-7408-185-9.
 95. MAIELLO, Giuseppe. An extreme and massive expression of the iconization of suffering: The Cult of the “abandoned souls” in Naples. In Hricková Maria, Klimková Simona. The iconization of suffering in literature and interdiscilinary perspectives. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019. s. 145-154. ISBN 978-80-558-1467-4.
 96. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models? Comparison of the Czech Republic and Great Britain. In Jindřichovská I., Dehning B. Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 1. vyd. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. s. 284 - 295. ISBN 978-80-906585-7-8.
 97. HES, Aleš. Aspekty globální a regionální marketingové komunikace v České republice. In Marie Hesková a kol. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, z.ú., 2019. s. 10-17. ISBN 978-80-7556-054-4.
 98. CHLUMSKÁ, Zuzana. Asset Bubbles and the Impacts of The United States Subprime Mortgage Crisis. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. Trnava: UCM, 2019, roč. 6, č. 1, s. 17-30. ISSN 1339-5637.
 99. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1. vyd. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. s. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 100. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. 432 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
 101. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. Journal of Business and Economics. New York: Academic Star Publishing Company, 2019, roč. 10, č. 2, s. 117-125. ISSN 2155-7950. doi:10.15341/jbe(2155-7950)/02.10.2019/003.
 102. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA a Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 s. ISBN 978-80-8054-808-7.
 103. STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnocení pádu z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax dokazovania: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 235-248. ISBN 978-80-8054-803-2.
 104. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. s. 7-15, 146 s. ISBN 978-1-911185-95-6.
 105. MAREK, Karel. Contract for work in the context of industrial revolution 4.0. In Peter Madzík. 2nd International Scientific Conference of the Poprad-Economic-and-Management-Forum. 1. vyd. Ružomberok: Verbum Ružomberok, 2019. s. 102-113. ISBN 978-80-561-0671-6.
 106. PÍSAŘ, Přemysl a Diana BÍLKOVÁ. Controlling as a tool for SME management with an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Toruń: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 763-785. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.035.
 107. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1. vyd. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. s. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 108. CIRKLOVÁ, Jitka. Development of Interest in Buddhism in the Czech Republic. In Thich Nhat Tu. Buddhism Around the World. Ho Chi Minh City: Religion Publisher - Southern Educational Promotion, 2019. s. 135-144. Unated Nations Days of Vesak 2019. ISBN 978-604-61-6261-2.
 109. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 110. CIRKLOVÁ, Jitka. Dialogue of Values and Tradition in the Diversity of Contemporary Consumer Culture. In Zaneta Stanciuk. Nations, Regions, Organizations – cultures of diversity. Department of Sociology of Culture, Univ: Department of Sociology of Culture, University of Szczecin, 2019. s. 10-19. ISBN 978-604-61-6261-2.
 111. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 112. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
 113. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Doby a lhůty v pracovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, VII, 4/2019, s. 15-18. ISSN 2533-4239.
 114. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 115. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-30694-cd.
 116. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
 117. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 118. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 119. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16 2019, 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
 120. KROŠLÁKOVÁ, Monika, Viera KUBÍČKOVÁ a Naděžda PETRŮ. Favourable Business Environment as a Factor of Business Development. In Róbert Rehák, Paulína Krnáčová. PETRŮ, Naděžda. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. Proceedings of the 6th International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 267-275. ISBN 978-80-225-4646-1.
 121. TICHÝ, Jaromír. FINANCING OF HIGHER EDUCATION ON A BASIS OF TRANSFERRED PRICE. In MAGNANIMITAS. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019. MAGNANIMITAS. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. s. 254-261. ISBN 978-80-87952-30-6.
 122. TICHÝ, Jaromír. Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum prezentace výsledků doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 112-123, 147 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 123. MERTL, Jan. Fiskální prostor pro financování zdravotnictví. In Sadovský, Z. Sborník referátů a abstraktů XXII. ročníku mezinárodní odborné konference Daně - teorie a praxe 2019. Brno: Sting, 2019. s. 130-138. ISBN 978-80-87482-67-4.
 124. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 125. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google: Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 4, s. 331-337. ISSN 1747-1532. doi:10.1093/jiplp/jpz003.
 126. HES, Aleš. Global Communication environment for B2B Markets. In Tomáš Klieštik. 19th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2019. s. 9-14. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207402007.
 127. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. s. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
 128. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Globalizovaný integrovaný management bezpečnostní kontinuity organizací. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 329-337. ISBN 978-80-7408-191-0. doi:.
 129. VOSTATEK, Jaroslav. Health & Long-term Care Financing. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2019. s. 141-148. ISBN 978-80-245-2318-7.
 130. MERTL, Jan. Health financing perspectives, stability and sustainability factors. Revue sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019, roč. 5, č. 2, s. 51-60. ISSN 2453-6148.
 131. PORADA, Viktor. Identifikace v kriminalistice, policejních a bezpečnostních vědách. In Eva Szabová, Miloš Deset. In omnibus quldem,maxime tamen in iure. aqcquitas spectanda est, Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc.. k 65 narodeninám. první. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2019. s. 37-54, 17 s. ISBN 978-83-8111-156-0.
 132. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
 133. SMEJKAL, Vladimír, Boris ONISČENKO, Jindřich KODL a Petr TESAŘ. Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature. In Anna Unversity. Proceedings of 53th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Chennai, India: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-7281-1575-7.
 134. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. Innovation and Multimedia in English for Specific Purposes Instruction: iMovie. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Praha: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 27-38. ISBN 978-80-86302-85-0.
 135. ŘÍHOVÁ, Lenka, Přemysl PÍSAŘ a Karel HAVLÍČEK. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 4, s. 38-51. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.04.
 136. PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 137. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? International Journal of Management Science and Business Administration. Zagreb: Research Leap, 2019, roč. 5, č. 6, s. 15-20. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.56.1002.
 138. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. s. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 139. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, XV, č. 4, s. 86-96. ISSN 1801-7118.
 140. PETR, Oldřich Johannes. Jazyková hra v reklamní komunikaci. In Magnanimitas. QUAERE 2019. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 24-30, 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
 141. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Juan Vucetich – Jeden ze zakladatelů daktyloskopie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 137-148. ISSN 1210-9150.
 142. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 12, s. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 143. PORADA, Viktor. K privatizaci trestního práva z pohledu kriminalistiky a forenzních oborů v oblasti znalecké činnosti. In Sergej Romža a kol. Kriminologické a organizačno-technické asekty privatizace trestného práva. první. Košice: PF UPJŠ v Košiciach, 2019. s. 73-87, 14 s. ISBN 978-80-8152-800-2.
 144. STRAUS, Jiří a Zdeněk KREJČÍ. K věrohodnosti znaleckého posudku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 2, s. 99-114. ISSN 2533-4387.
 145. BERKA, Petr. KDD Tools for Do-It-Yourself Analyses. In R. Janošcová. 14th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2019. s. 21-31. ISBN 978-80-89306-41-1.
 146. HÁJEK, Jan. Komplexita daňového práva: Základní negativní důsledek zákonodárného procesu. In Prof. Vladimír Babčák, CSc., JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Szábo, PhD. III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁV A: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 133-143. ISBN 978-80-8152-819-4. doi:10.33542/DDP2019-819-4.
 147. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Koordinační hry. In Brian König. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 19-24. ISBN 978-80-225-4650-8.
 148. SADÍLEK, Zdeněk, Štěpán KALAMÁR a Barbora PÁLKOVÁ. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 72 s. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém. ISBN 978-80-7408-192-7.
 149. WOKOUN, René, Pavel MATES a Petr ČECHÁK. Legal and Regional Aspects of Structuring of the Czech Republic. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 423-434, 444 s. ISBN 978-80-248-4356-8.
 150. ČECHÁK, Vladimír. Logické aspekty důkazu a dokazování v právu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 56-65. ISBN 978-80-7408-191-0.
 151. BERKA, Petr, Lubos MAREK a Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 152. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modelling of supply network design. In Bruzzone A.G.,De Felice F.,Dias L.M.S.,Massei M.,Solis A. 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation. 1. vyd. Itálie: Dime University of Genoa, 2019. s. 22-27. ISBN 978-88-85741-30-0.
 153. MAREK, Karel. Nájem. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 8-9, s. 876-896. ISSN 1335-6461.
 154. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 4, s. 67-83. ISSN 1805-1391.
 155. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. In Autorský kolektiv. DANĚ – TEORIE A PRAXE 2019. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r. o. Brno, 2019. s. 106 - 117. ISBN 978-80-87482-67-4.
 156. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Název rodinné společnosti ve spojení se jménem rodiny a možné riziko tohoto spojení. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-189-7.
 157. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Neoliberal Approaches Among Czech Philologists and Anthropologists. In Autorský kolektiv. Proceedings of the 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). 1. vyd. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 407-409. ISBN 978-94-6252-717-1. doi:10.2991/icpcs-19.2019.90.
 158. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION. Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116, 18 s. ISSN 1803-635X.
 159. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. On stability and interpretability of mixture models of wage distributions. In Masahiro Inuiguchi, Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl. Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. 1. vyd. Prague: MatFyzPress, 2019. s. 1-12. ISBN 978-80-7378-400-3.
 160. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, č. 2, s. 186-191. ISSN 1802-792X.
 161. KALAMÁR, Štěpán. OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A INTERNET. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, roč. 4, č. 2, s. 179-193. ISSN 2533-4387.
 162. VOSTATEK, Jaroslav. Paradigm Reform of the Czech Family Benefits and Credits: A Major Challenge. In Dvořáková. P. Proceedings of the 23rd International Conference Current Trends in Public Sector Research 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 245-252. ISBN 978-80-210-9256-3.
 163. ČECHÁK, Petr. Pavel Mates (ed.) et al.: Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 71-72. ISSN 1210-6348.
 164. KOSTIKOV, Eva, David MAREŠ a Radka PROCHÁZKOVÁ. PERFORMANCE AND STABILITY OF THE SECTORS IN THE FOOD INDUSTRY OF CZECH REPUBLIC. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 3, s. 158-168. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-3/13.
 165. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 166. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe. Prague: Police Academy of the Czech Republic in Prague, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 91-106. ISSN 1801-8211.
 167. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, roč. 21, č. 1, s. 6-13. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 168. MATES, Pavel. Policejní vykázání. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. 17, č. 6, s. 592-595. ISSN 0139-6005.
 169. NOVAK, Jan a Václav NETOLICKÝ. Politický extremismus jako destabilizační prvek příhraničních regionů. In J.Straus, E.Bruna. Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 213-219. ISBN 978-80-7408-191-0.
 170. PROROK, Vladimír. Politický zájem a statutární města v ČR. Medias res. Praha: Sdružení Medias res v Praze, 2019, IV, 3-4, s. 5-12. ISSN 2464-6334.
 171. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právny obzor. Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, roč. 102, č. 6, s. 509-523. ISSN 0032-6984.
 172. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo de lege ferenda. In J.Suchoža,J.Husár,R.Hučová. Právo, obchod, Ekonomika IX. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2019. s. 198-210. ISBN 978-80-8152-775-3.
 173. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 10, s. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 174. PORADA, Viktor. PRÁVNÍ ZÁKLADY POLICEJNĚ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI V TEORII POLICEJNÍCH VĚD. In Ivan Majchut. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019. první. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil M.R. Štefánika 2019, 2019. s. 371-378. ISBN 978-80-8040-582-3.
 175. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1. vyd. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. s. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
 176. NOVOTNÝ, Jiří a Markéta BRUNOVÁ. Procesní aspekty nezákonného důkazu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 5. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 220-231, 338 s. ISBN 978-80-7408-191-0.
 177. WAWROSZ, Petr. Productive of the service sector: theory and practice of corruption declining. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2019, roč. 9, č. 4, s. 269-279. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.4-21.
 178. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Project portfolio designing under risk. In Michal Houda, Radim Remeš. Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 566-571. ISBN 978-80-7394-760-6.
 179. SPITSYNA, Yuliia. Příčiny růstu podílu plateb a inkas v eurech mezi českými podniky a příčiny růstu eurových úvěrů. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 103-111. ISBN 978-80-7408-189-7.
 180. VESECKÁ, Renata. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha: VŠFS, 2019.
 181. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi na lokomoci. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické apsekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 291-318. ISBN 978-80-7408-191-0.
 182. PÍSAŘ, Přemysl. Quality Management in European SME´s Empirical Study. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 74-84, 145 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 183. WOKOUN, René. Regiony. In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. s. 19-26. ISBN 978-80-271-1310-1.
 184. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 185. RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 109-115. ISSN 2585-7738.
 186. RAK, Roman. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství. Soudní inženýrství. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2019, roč. 30, č. 2, s. 40-48. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2019.2.40.
 187. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, roč. 10, č. 2, s. 45-56. ISSN 1804-6797.
 188. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, roč. 10, č. 2, s. 57-71. ISSN 1804-6800.
 189. KALAMÁR, Štěpán a Jan NOGA. Řízení bezpečnosti v organizaci. In doc. Ing. Milan Kašík, CSc. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 235-243. ISBN 978-80-7408-185-9.
 190. ŠINDELÁŘ, Jiří. Sales forecasting in financial distribution: a comparison of quantitative forecasting methods. Journal of Financial Services Marketing. London: Palgrave Macmillan, 2019, roč. 24, 3-4, s. 69-80. ISSN 1363-0539.
 191. HÁJEK, Jan. Sdílená ekonomika -je možné ji zdanit? In Prof. JUDr. Pichrt Jan, PhD., Doc. JUDr. Radim Boháč, PhD., JUDr. Jakub Morávek, PhD. Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 138-144, 6 s. ISBN 978-80-7598-591-0.
 192. LEGIERSKÁ, Yvona. Share of direct and indirect taxation as a reflection of public choice. In Lucie Sedmihradská. The 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1. vyd. Praha: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House – Prague 2019, 2019. s. 54 - 59. ISBN 978-80-245-2319-4.
 193. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 194. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 195. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 6, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
 196. MERTL, Jan. Socioekonomické aspekty standardu a nadstandardu ve zdravotním pojištění. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 40-45. ISSN 2571-1059.
 197. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (1. část). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 59-62. ISSN 1335-7034.
 198. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. část). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 60-62. ISSN 1335-7034.
 199. BÍLÝ, Jiří. Soud inkviziční. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 307-313. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 200. BÍLÝ, Jiří. Soudce (do roku 1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 652-661. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 201. BÍLÝ, Jiří. Soudní personál feudálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 710-715. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 202. BÍLÝ, Jiří. Soudní rozhodnutí (feudalismus). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 772-774. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 203. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví - počátky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 27-29. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 204. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období absolutistického státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 86-110. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 205. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období husitské revoluce. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 56-63. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 206. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období patrimoniálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 29-56. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 207. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období stavovského státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 63-86. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 208. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení. In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. s. 39-50, 21 s. ISBN 978-80-261-0818-4.
 209. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. Spezifika der personenbezogener Daten in Tschechien. Wirtschat und Recht in Osteuropa. München/Frankfurt a.M.: C. H. Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 297-302. ISSN 0941-6293.
 210. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost v profesionálním fotbale. In Marián Merica. Žiak, Pohyb, Edukácia, Vedecký sborník 2019 Scientific Proceedins 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 152-163. ISBN 978-80-223-4796-9.
 211. BÍLÝ, Jiří. Spolek branný českých měst (1502). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 270-272. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 212. BÍLÝ, Jiří. Správa Prahy do roku 1848. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 783-787. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 213. BÍLÝ, Jiří. Správa veřejná patrimoniálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 408-412. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 214. BÍLÝ, Jiří. Správa zemská (do roku 1620). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 148-155. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 215. BÍLÝ, Jiří. Správce hradský (soudce). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 176-179. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 216. BÍLÝ, Jiří. Správce zemský. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 179-183. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 217. JIRKŮVOVÁ, Margita a Karel MAREK. Srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Notitiae Iudiciales. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2019, roč. 5, č. 2, s. 107-135. ISSN 2453-6954.
 218. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Jiřího z Poděbrad. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 639-647. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 219. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Karla IV. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 650-660. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 220. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Viléma Slavaty z Chlumu a z Košumberku. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 685-695. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 221. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 222. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019. s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 223. PETRŮ, Naděžda. Support for family businesses from the public sector. In Imrich Rukovanský, Peter Ondria. INTERNATIONAL CONFERENCE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION. 1. vyd. Česká republika: Public Administration Educational Institute o.p.s., 2019. s. 39-47. ISBN 978-80-907057-6-0.
 224. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA a Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. s. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 225. BÍLÝ, Jiří. Svobodníci. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 84-89. sv. XVII. ISBN 978-80-7380-769-6.
 226. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK a Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1. vyd. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 227. BÍLÝ, Jiří. Táborité. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 55 - 62. sv. XVIII. ISBN 978-80-7380-779-5.
 228. DVOŘÁK, Michal, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Adam KUČERA. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36. ISSN 0015-1920.
 229. VOSTATEK, Jaroslav. The Czech Tax Mix at a Crossroads. In Vaňková, I. Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Economics, 2019. s. 394-406. ISBN 978-80-248-4356-8.
 230. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 231. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.
 232. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 233. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 234. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr BUDINSKÝ. The relationship between sovereign credit rating and trends of macroeconomic indicators. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16, č. 3, s. 292 - 306. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.26.
 235. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Trasologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 236. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 304-309. ISSN 0941-6293.
 237. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 9/2019, s. 272-279. ISSN 0941-6293.
 238. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 239. MAREK, Karel. Úprava veřejných zakázek platí obecně i v rezortu obrany. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, Neuveden, č. 2, s. 46-59. ISSN 1802-3975.
 240. MATES, Pavel. V labyrintech úpravy nahlížení do spisu podle správního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 11/2019, s. 45-49. ISSN 1210-6348.
 241. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague, Anglo-American University, 2019. s. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 242. SLANINOVÁ, Tereza, Gabriela BRONCOVÁ, Jiří STRAUS a Tatiana V. SHISHKANOVA. Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2019, roč. 113/9, č. 9, s. 530-539. ISSN 1213-7103.
 243. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2019, XXVII, č. 4, s. 40-56. ISSN 1335-1370.
 244. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Milan Kašík. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 270-279. ISBN 978-80-7408-185-9.
 245. VAVERA, František a Jiří STRAUS. Vývoj československé kriminalistiky od roku 1918. In Eva Kunovská. Zborník príspevkov z univerzitnej medzinárodnej vedeckej konference 100 rokov Česko Slovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti. 1. vyd. Bratislava: Akadénia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 521-532. ISBN 978-80-8054-839-1.
 246. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, roč. 16, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-9187.
 247. MERTL, Jan. Will more personal savings save the Czech pension system? In Nálepová, V. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2019. s. 389-402, 13 s. ISBN 978-80-87291-25-2.
 248. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Zasílatelství. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, Neuveden, 10/2019, s. 25-27. ISSN 2533-4239.
 249. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 250. 2018

 251. ERBEN, Michal. Některé distorze v současném systému zdravotního pojištění. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 40-48. ISBN 978-80-7408-182-8.
 252. BÍLÝ, Jiří. Pražský apelační soud v letech 1548-1620. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 3, č. 2, s. 100-118. ISSN 2533-4387.
 253. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 52-63. ISSN 1314-7242.
 254. 2017

 255. MERTL, Jan. The earmarked health tax as a resource for financing universal health care in Czechia. In Nálepová, V. Conference proceedings Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. s. 207-218, 11 s. ISBN 978-80-87291-20-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 7. 2022 23:37