Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2021. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 2. 2020

 3. MAREK, Karel, Edita HAJNIŠOVÁ a Mikola SIDAK. Conslusion of Contracts under the new Civil Code into the Czech Republic and insight into the Slovak Legislation. In Polina Vuitsik. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference. 1. vyd. Ottava: InterConf Scientific Publishing Center, 2020. s. 63-72. ISBN 978-0-458-20903-3.
 4. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 5. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 6. MATES, Pavel. Dobrá víra ve správním právu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 28., č. 7, s. 240-245. ISSN 1210-6410.
 7. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 8. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 9. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Equilibrium Searching in Supply Chains by Biform Games. In Jedlička P., Marešová P., Firlej K., Soukal I. Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 136-141. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 10. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 152 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 11. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ a Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 12. STRAUS, Jiří. Jaká výška pádu je smrtelná? In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 331-337. ISBN 978-80-7408-206-1.
 13. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 14. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 2/2020, s. 231-242. ISSN 1335-6461.
 15. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. K problematice závěrů soudních znalců při dokazování v trestním řízení. In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2020. s. 32-38. ISBN 978-80-7408-206-1.
 16. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení v České republice a Slovenské republice ( k obecným rozhodčím soudům). In Bursová,J.,Králiková,K.,Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 68-87. ISBN 978-83-64838-30-9.
 17. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, roč. 72, č. 1, s. 83-87. ISSN 1335-6461.
 18. PETRŮ, Naděžda, Jan KRAMOLIŠ a Peter STUCHLÍK. Marketing tools in the era of digitization and their use in practice by family and other businesses. E & M: Economics and Management. Czech Republic: Technická univerzita v Liberci, 2020, XXIII, č. 1, s. 199-214. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2020-1-014.
 19. MAIELLO, Giuseppe a Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 20. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Modeling the Design Phase of Sustainable Supply Chains. In Syed Abdul Rehman Khan. Global Perspectives on Green Business Administration and Sustainable Supply Chain Management. 1. vyd. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. s. 16-44. ISBN 978-1-7998-2173-1. doi:10.4018/978-1-7998-2173-1.
 21. PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Některé dílčí poznatky z bezpečnostního výzkumu zaměřeného na konstituování bezpečnostních věd, jako samostatného vědního oboru za léta 2005–2019. In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 271-282. ISBN 978-80-7408-206-1.
 22. MAREK, Karel. Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek. In Bursová,J., Králiková,K., Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 220-257. ISBN 978-83-64838-30-9.
 23. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 24. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace. In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 321-330. ISBN 978-80-7408-206-1.
 25. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 1. Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 5/2020, s. 46-47. ISSN 1211-0507.
 26. MAREK, Karel. Péče o zdraví. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 3/2020, s. 389-392. ISSN 1335-6461.
 27. POTOCKÝ, Tomislav. Populismus jako symptom strukturální proměny společnosti a demokracie (exkurs do německé akademické debaty). In Jan Kysela. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 139-155. Teoretik. ISBN 978-80-7502-402-2.
 28. VALENČÍK, Radim, S. L. SAZANOVA a B. A. ERZKNYAN. Produktivnoye potrebleniye i ekonomicheskiye kommunikatsii. Putevoditel' predprinimatelya. Moskva: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel'stva, 2020, roč. 13, č. 1, s. 118-129. ISSN 2073-9885. doi:10.24182/2073-9885-2020-13-1-118-129.
 29. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 30. BRŇOVJÁK, Jiří a Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. s. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 31. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 32. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-0507.
 33. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 34. MAREK, Karel. Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2020, roč. 7, č. 1, s. 13-24. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2020.7.1.2-14.
 35. VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2020, roč. 11, č. 1, s. 16-33. ISSN 1804-6746. doi:10.2478/danb-2020-0002.
 36. ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu. In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 196-201. ISBN 978-80-7380-797-9.
 37. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN 1841-0464.
 38. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 1160 - 1272. ISBN 978-80-7502-395-7.
 39. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 3/2020, s. 80-87. ISSN 0941-6293.
 40. STRAUS, Jiří. Variabilita biomechanického hodnocení pádu z výšky. In Michal Křižák, Roman Mikulec, Albert Bradáč. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. s. 218-227. ISBN 978-80-214-5829-1.
 41. 2019

 42. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 43. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Košice: UPJŠ Košice, 2019, roč. 7, č. 2, s. 58-70. ISSN 1339-3995.
 44. BURIANOVÁ, Olga. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Helísek, Mojmír. Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-189-7.
 45. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. 1. vyd. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4227-4232. ISBN 978-981-11-2724-3.
 46. JANKŮ, Martin. Alternativy k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu vúpravě práva EU. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 288-298. ISBN 978-80-7408-185-9.
 47. MAIELLO, Giuseppe. An extreme and massive expression of the iconization of suffering: The Cult of the “abandoned souls” in Naples. In Hricková Maria, Klimková Simona. The iconization of suffering in literature and interdiscilinary perspectives. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019. s. 145-154. ISBN 978-80-558-1467-4.
 48. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. Analyzing Bachelor Students Dropout at the University of Economics, Prague. In Fejfar, J., Fejfarová, M., Flégl, M., Husák, J., Krejčí, I. 16th International Conference Efficiency and Resonsibility in Education. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská universita, 2019. s. 21-26. ISBN 978-80-213-2878-5.
 49. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models? Comparison of the Czech Republic and Great Britain. In Jindřichovská, Irena a Bruce Dehning. 7th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use - Beyond the Numbers. 1. vyd. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. s. 284-295. ISBN 978-80-87956-96-0.
 50. HES, Aleš. Aspekty globální a regionální marketingové komunikace v České republice. In Marie Hesková a kol. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, z.ú., 2019. s. 10-17. ISBN 978-80-7556-054-4.
 51. CHLUMSKÁ, Zuzana. Asset Bubbles and the Impacts of The United States Subprime Mortgage Crisis. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. Trnava: UCM, 2019, roč. 6, č. 1, s. 17-30. ISSN 1339-5637.
 52. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1. vyd. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. s. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 53. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. Journal of Business and Economics. New York: Academic Star Publishing Company, 2019, roč. 10, č. 2, s. 117-125. ISSN 2155-7950. doi:10.15341/jbe(2155-7950)/02.10.2019/003.
 54. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA a Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 s. ISBN 978-80-8054-808-7.
 55. STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnocení pádu z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax dokazovania: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 235-248. ISBN 978-80-8054-803-2.
 56. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. s. 7-15, 146 s. ISBN 978-1-911185-95-6.
 57. MAREK, Karel. Contract for work in the context of industrial revolution 4.0. In Peter Madzík. 2nd International Scientific Conference of the Poprad-Economic-and-Management-Forum. 1. vyd. Ružomberok: Verbum Ružomberok, 2019. s. 102-113. ISBN 978-80-561-0671-6.
 58. PÍSAŘ, Přemysl a Diana BÍLKOVÁ. Controlling as a tool for SME management with an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Toruń: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 763-785. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.035.
 59. CIRKLOVÁ, Jitka. Development of Interest in Buddhism in the Czech Republic. In Thich Nhat Tu. Buddhism Around the World. Ho Chi Minh City: Religion Publisher - Southern Educational Promotion, 2019. s. 135-144. Unated Nations Days of Vesak 2019. ISBN 978-604-61-6261-2.
 60. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 61. CIRKLOVÁ, Jitka. Dialogue of Values and Tradition in the Diversity of Contemporary Consumer Culture. In Zaneta Stanciuk. Nations, Regions, Organizations – cultures of diversity. Department of Sociology of Culture, Univ: Department of Sociology of Culture, University of Szczecin, 2019. s. 10-19. ISBN 978-604-61-6261-2.
 62. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 63. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
 64. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Doby a lhůty v pracovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, VII, 4/2019, s. 15-18. ISSN 2533-4239.
 65. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Does commission remuneration affect the investor’s outcome? Experience from Central Europe. Journal of Financial Regulation and Compliance. England: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 27, č. 4, s. 494-508. ISSN 1358-1988. doi:10.1108/JFRC-10-2018-0141.
 66. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 67. KOPENCOVÁ, Dagmar. Důkazní hodnota výslechu u osob,které jsou vyslýchány pod vlivem omamných a psychotropních látek. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 1/2019, č. 4, s. 17-26, 90 s. ISSN 2533-4387.
 68. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-3_0694-cd.
 69. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
 70. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 71. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 72. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16 2019, 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
 73. PETRŮ, Naděžda, Miroslav PAVLÁK a Josef POLÁK. Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 15, č. 3, s. 1-15. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.15(3).2019.01.
 74. KROŠLÁKOVÁ, Monika, Viera KUBÍČKOVÁ a Naděžda PETRŮ. Favourable Business Environment as a Factor of Business Development. In Róbert Rehák, Paulína Krnáčová. PETRŮ, Naděžda. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. Proceedings of the 6th International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 267-275. ISBN 978-80-225-4646-1.
 75. TICHÝ, Jaromír. FINANCING HIGHER EDUCATION ON THE PRINCIPLE OF TRANSFERRED PRICES. Grant journal. Hradec Králové: Magnanimitas Assn, 2019, roč. 8, č. 1, s. 50-53. ISSN 1805-0638.
 76. TICHÝ, Jaromír. FINANCING OF HIGHER EDUCATION ON A BASIS OF TRANSFERRED PRICE. In MAGNANIMITAS. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019. MAGNANIMITAS. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. s. 254-261. ISBN 978-80-87952-30-6.
 77. TICHÝ, Jaromír. Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum prezentace výsledků doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 112-123, 147 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 78. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 79. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google: Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 4, s. 331-337. ISSN 1747-1532. doi:10.1093/jiplp/jpz003.
 80. HES, Aleš. Global Communication environment for B2B Markets. In Tomáš Klieštik. 19th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2019. s. 9-14. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207402007.
 81. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. s. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
 82. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Globalizovaný integrovaný management bezpečnostní kontinuity organizací. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 329-337. ISBN 978-80-7408-191-0. doi:.
 83. VOSTATEK, Jaroslav. Health & Long-term Care Financing. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2019. s. 141-148. ISBN 978-80-245-2318-7.
 84. MERTL, Jan. Health financing perspectives, stability and sustainability factors. Revue sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019, roč. 5, č. 2, s. 51-60. ISSN 2453-6148.
 85. KOPENCOVÁ, Dagmar. Charakteristika omamných a psychotropních látek a jejich vliv na trestnou činnost pachatelů v České republice. In Jaromír Mlýnek. Zborník z 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 145-157, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 86. PORADA, Viktor. Identifikace v kriminalistice, policejních a bezpečnostních vědách. In Eva Szabová, Miloš Deset. In omnibus quldem,maxime tamen in iure. aqcquitas spectanda est, Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc.. k 65 narodeninám. první. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2019. s. 37-54, 17 s. ISBN 978-83-8111-156-0.
 87. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
 88. SMEJKAL, Vladimír, Boris ONISČENKO, Jindřich KODL a Petr TESAŘ. Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature. In Anna Unversity. Proceedings of 53th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Chennai, India: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-7281-1575-7.
 89. ŘÍHOVÁ, Lenka, Přemysl PÍSAŘ a Karel HAVLÍČEK. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 4, s. 38-51. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.04.
 90. PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 91. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? International Journal of Management Science and Business Administration. Zagreb: Research Leap, 2019, roč. 5, č. 6, s. 15-20. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.56.1002.
 92. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. s. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 93. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, XV, č. 4, s. 86-96. ISSN 1801-7118.
 94. PETR, Oldřich Johannes. Jazyková hra v reklamní komunikaci. In Magnanimitas. QUAERE 2019. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 24-30, 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
 95. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Juan Vucetich – Jeden ze zakladatelů daktyloskopie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 137-148. ISSN 1210-9150.
 96. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 12, s. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 97. PORADA, Viktor. K privatizaci trestního práva z pohledu kriminalistiky a forenzních oborů v oblasti znalecké činnosti. In Sergej Romža a kol. Kriminologické a organizačno-technické asekty privatizace trestného práva. první. Košice: PF UPJŠ v Košiciach, 2019. s. 73-87, 14 s. ISBN 978-80-8152-800-2.
 98. STRAUS, Jiří a Zdeněk KREJČÍ. K věrohodnosti znaleckého posudku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 2, s. 99-114. ISSN 2533-4387.
 99. BERKA, Petr. KDD Tools for Do-It-Yourself Analyses. In R. Janošcová. 14th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2019. s. 21-31. ISBN 978-80-89306-41-1.
 100. KOPENCOVÁ, Dagmar. Komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. In Jaromír Mlýnek. Zborník z 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 133-145, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 101. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Koordinační hry. In Brian König. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 19-24. ISBN 978-80-225-4650-8.
 102. WOKOUN, René, Pavel MATES a Petr ČECHÁK. Legal and Regional Aspects of Structuring of the Czech Republic. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 423-434, 444 s. ISBN 978-80-248-4356-8.
 103. ČECHÁK, Vladimír. Logické aspekty důkazu a dokazování v právu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 56-65. ISBN 978-80-7408-191-0.
 104. BERKA, Petr, Lubos MAREK a Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 105. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modelling of supply network design. In Bruzzone A.G.,De Felice F.,Dias L.M.S.,Massei M.,Solis A. 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation. 1. vyd. Itálie: Dime University of Genoa, 2019. s. 22-27. ISBN 978-88-85741-30-0.
 106. MAREK, Karel. Nájem. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 8-9, s. 876-896. ISSN 1335-6461.
 107. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 4, s. 67-83. ISSN 1805-1391.
 108. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. In Autorský kolektiv. DANĚ – TEORIE A PRAXE 2019. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r. o. Brno, 2019. s. 106 - 117. ISBN 978-80-87482-67-4.
 109. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Název rodinné společnosti ve spojení se jménem rodiny a možné riziko tohoto spojení. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-189-7.
 110. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Neoliberal Approaches Among Czech Philologists and Anthropologists. In Autorský kolektiv. Proceedings of the 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). 1. vyd. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 407-409. ISBN 978-94-6252-717-1. doi:10.2991/icpcs-19.2019.90.
 111. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION. Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116, 18 s. ISSN 1803-635X.
 112. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. On stability and interpretability of mixture models of wage distributions. In Masahiro Inuiguchi, Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl. Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. 1. vyd. Prague: MatFyzPress, 2019. s. 1-12. ISBN 978-80-7378-400-3.
 113. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, č. 2, s. 186-191. ISSN 1802-792X.
 114. KALAMÁR, Štěpán. OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A INTERNET. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, roč. 4, č. 2, s. 179-193. ISSN 2533-4387.
 115. MAREK, Karel. Pacht ( arenda ). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 6-7, s. 714-720. ISSN 1335-6461.
 116. KOSTIKOV, Eva, David MAREŠ a Radka PROCHÁZKOVÁ. PERFORMANCE AND STABILITY OF THE SECTORS IN THE FOOD INDUSTRY OF CZECH REPUBLIC. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 3, s. 158-168. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-3/13.
 117. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 118. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe. Prague: Police Academy of the Czech Republic in Prague, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 91-106. ISSN 1801-8211.
 119. MATES, Pavel. Policejní vykázání. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. 17, č. 6, s. 592-595. ISSN 0139-6005.
 120. NOVAK, Jan a Václav NETOLICKÝ. Politický extremismus jako destabilizační prvek příhraničních regionů. In J.Straus, E.Bruna. Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 213-219. ISBN 978-80-7408-191-0.
 121. PROROK, Vladimír. Politický zájem a statutární města v ČR. Medias res. Praha: Sdružení Medias res v Praze, 2019, IV, 3-4, s. 5-12. ISSN 2464-6334.
 122. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právny obzor. Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, roč. 102, č. 6, s. 509-523. ISSN 0032-6984.
 123. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo de lege ferenda. In J.Suchoža,J.Husár,R.Hučová. Právo, obchod, Ekonomika IX. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2019. s. 198-210. ISBN 978-80-8152-775-3.
 124. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 10, s. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 125. PORADA, Viktor. PRÁVNÍ ZÁKLADY POLICEJNĚ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI V TEORII POLICEJNÍCH VĚD. In Ivan Majchut. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019. první. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil M.R. Štefánika 2019, 2019. s. 371-378. ISBN 978-80-8040-582-3.
 126. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1. vyd. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. s. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
 127. NOVOTNÝ, Jiří a Markéta BRUNOVÁ. Procesní aspekty nezákonného důkazu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 5. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 220-231, 338 s. ISBN 978-80-7408-191-0.
 128. WAWROSZ, Petr. Productive of the service sector: theory and practice of corruption declining. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2019, roč. 9, č. 4, s. 269-279. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.4-21.
 129. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Project portfolio designing under risk. In Michal Houda, Radim Remeš. Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 566-571. ISBN 978-80-7394-760-6.
 130. SPITSYNA, Yuliia. Příčiny růstu podílu plateb a inkas v eurech mezi českými podniky a příčiny růstu eurových úvěrů. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 103-111. ISBN 978-80-7408-189-7.
 131. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi na lokomoci. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické apsekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 291-318. ISBN 978-80-7408-191-0.
 132. PÍSAŘ, Přemysl. Quality Management in European SME´s Empirical Study. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 74-84, 145 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 133. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 134. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. REFLECTION ON CORPORATE PRACTICE IN THE SUBJECT OF APPLICATION SOFTWARE AT THE UNIVERSITY OF FINANCE AND ADMINISTRATION. In Fejfar, J; Fejfarova, M; Flegl, M; Husak, J; Krejci, I. 16th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE). 1. vyd. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 161-167. ISBN 978-80-213-2878-5.
 135. WOKOUN, René. Regiony. In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. s. 19-26. ISBN 978-80-271-1310-1.
 136. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 137. RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 109-115. ISSN 2585-7738.
 138. RAK, Roman. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství. Soudní inženýrství. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2019, roč. 30, č. 2, s. 40-48. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2019.2.40.
 139. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, roč. 10, č. 2, s. 45-56. ISSN 1804-6797.
 140. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, roč. 10, č. 2, s. 57-71. ISSN 1804-6800.
 141. KALAMÁR, Štěpán a Jan NOGA. Řízení bezpečnosti v organizaci. In doc. Ing. Milan Kašík, CSc. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 235-243. ISBN 978-80-7408-185-9.
 142. ŠINDELÁŘ, Jiří. Sales forecasting in financial distribution: a comparison of quantitative forecasting methods. Journal of Financial Services Marketing. London: Palgrave Macmillan, 2019, roč. 24, 3-4, s. 69-80. ISSN 1363-0539.
 143. LEGIERSKÁ, Yvona. Share of direct and indirect taxation as a reflection of public choice. In Lucie Sedmihradská. The 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1. vyd. Praha: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House – Prague 2019, 2019. s. 54 - 59. ISBN 978-80-245-2319-4.
 144. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 145. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 146. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 6, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
 147. MERTL, Jan. Socioekonomické aspekty standardu a nadstandardu ve zdravotním pojištění. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 40-45. ISSN 2571-1059.
 148. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení. In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. s. 39-50, 21 s. ISBN 978-80-261-0818-4.
 149. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. Spezifika der personenbezogener Daten in Tschechien. Wirtschat und Recht in Osteuropa. München/Frankfurt a.M.: C. H. Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 297-302. ISSN 0941-6293.
 150. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost v profesionálním fotbale. In Marián Merica. Žiak, Pohyb, Edukácia, Vedecký sborník 2019 Scientific Proceedins 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 152-163. ISBN 978-80-223-4796-9.
 151. JIRKŮVOVÁ, Margita a Karel MAREK. Srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Notitiae Iudiciales. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2019, roč. 5, č. 2, s. 107-135. ISSN 2453-6954.
 152. MAREK, Karel. Srovnání smluv o poskytnutí peněžních prostředků a zastupitelných věcí. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, on line 10.7.2019, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 153. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 154. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019. s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 155. PETRŮ, Naděžda. Support for family businesses from the public sector. In Imrich Rukovanský, Peter Ondria. INTERNATIONAL CONFERENCE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION. 1. vyd. Česká republika: Public Administration Educational Institute o.p.s., 2019. s. 39-47. ISBN 978-80-907057-6-0.
 156. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA a Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. s. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 157. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK a Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1. vyd. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 158. VOSTATEK, Jaroslav. Tax treatment of self-employed and employee incomes. In Majerova, I. Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2019. s. 404-413. ISBN 978-80-7510-289-8.
 159. DVOŘÁK, Michal, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Adam KUČERA. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36. ISSN 0015-1920.
 160. VOSTATEK, Jaroslav. The Czech Tax Mix at a Crossroads. In Vaňková, I. Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Economics, 2019. s. 394-406. ISBN 978-80-248-4356-8.
 161. BŘEČKOVÁ, Pavla, Gentjan CERA, Edmond CERA a Zoltan ROZSA. The Effect of Business Enabling Policies, Tax Treatment, Corruption and Political Connections on Business Climate. Acta Polytechnica Hungarica. Budapest, Hungary: BUDAPEST TECH, 2019, roč. 16, č. 4, s. 113-132. ISSN 1785-8860. doi:10.12700/APH.16.4.2019.4.6.
 162. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 163. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.
 164. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 165. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 166. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr BUDINSKÝ. The relationship between sovereign credit rating and trends of macroeconomic indicators. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16, č. 3, s. 292 - 306. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.26.
 167. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 168. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Trasologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 169. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 304-309. ISSN 0941-6293.
 170. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 9/2019, s. 272-279. ISSN 0941-6293.
 171. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 172. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 2). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 6, s. 178-182. ISSN 0941-6293.
 173. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Unternehmenskauf und kauf eines Familienbetriebs (Teil 3). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, č. 7, s. 206-212. ISSN 0941-6293.
 174. MAREK, Karel. Úprava veřejných zakázek platí obecně i v rezortu obrany. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, Neuveden, č. 2, s. 46-59. ISSN 1802-3975.
 175. MATES, Pavel. V labyrintech úpravy nahlížení do spisu podle správního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 11/2019, s. 45-49. ISSN 1210-6348.
 176. RAK, Roman. Vehicle identification number – anatomy of error occurrence. In Nader Asnafi. The Second International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering. United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN 1742-6588. doi:10.1088/1742-6596/1303/1/012146.
 177. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Video in Formal and Informal Learning Programmes. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe: 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 26-37. ISBN 978-80-86302-85-0.
 178. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Jindřichovská, Irena a Bruce Dehning. 7th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use - Beyond the Numbers. 1. vyd. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. s. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 179. SLANINOVÁ, Tereza, Gabriela BRONCOVÁ, Jiří STRAUS a Tatiana V. SHISHKANOVA. Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2019, roč. 113/9, č. 9, s. 530-539. ISSN 1213-7103.
 180. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2019, XXVII, č. 4, s. 40-56. ISSN 1335-1370.
 181. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Milan Kašík. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 270-279. ISBN 978-80-7408-185-9.
 182. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, roč. 16, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-9187.
 183. MAREK, Karel a Taťana SOMMEROVÁ. Zasílatelství. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, Neuveden, 10/2019, s. 25-27. ISSN 2533-4239.
 184. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 185. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 186. 2018

 187. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, František HORTAI a Petr TESAŘ. About the Abuse Options of the Dynamic Biometric Signature. In Brian Rich. Proceedings of 52th Annual 2018 IEEE International Carnahian Conference on Security Technology. 1. vyd. Montréal, Canada: IEEE, 2018. s. 42-47. ISBN 978-1-5386-7931-9.
 188. PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1172-1181. ISBN 978-80-248-4169-4.
 189. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Cost on Equity in the Condition of SMEs in the Czech Republic: A Preliminary Study. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Proceedings of the scientific international conference Hradec Economic Days 2018. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2018. s. 490-500. ISBN 978-80-7435-700-8.
 190. HRONOVÁ, Štěpánka. Customization of EFL Materials. In Beseda J., Rohlíková L. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education - 13th conference reader. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 385-394. ISBN 978-80-86302-83-6.
 191. BRUNOVÁ, Markéta. CYBER SECURITY, PROVIDING EVIDENCE IN CYBERSPACE AND SEARCHING FOR AND SECURING DIGITAL FOOTPRINTS. European Science. Podhájska: European Institute of Further Education, 2018, roč. 2., č. 5, s. 42-46. ISSN 2585-7738.
 192. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. GDP and Dynamic Intensity and Extensity Parameters - Calculation for the Czech Republic and Germany in the Period 1991 - 2017. In Jedlička, P., Marešová, Petra a I. Soukal. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018. s. 472-484. ISBN 978-80-7435-701-5. doi:10.36689/uhk/hed/2018-02-046.
 193. PETR, Oldřich Johannes. Jazykové trendy v marketingu a reklamě. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. I. Hradec Králové, MMK 2018: Magnanimitas, 2018. s. 112-118, 1661 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 194. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. Learning Transfer: a Bridge Too Far? In BESEDA, J, ROHLÍKOVÁ, L, (eds.). DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. 1. vyd. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 98-109, 650 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
 195. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modeling of supply network coordination. In Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. Mathematical Methods in Economics 2018. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 86-92. ISBN 978-80-7378-371-6.
 196. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Jan BOSÁK. Postgraduate pension system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. s. 63-75. ISBN 978-83-7283-900-8.
 197. LACINA, Karel. Poznámky ke způsobům řízení územní samosprávy ve Skandinávii a ve Velké Británii. In Janka Bursová, Michal Hanák. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. Uherské Hradiště: Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2018. s. 91-103. ISBN 978-80-906993-0-4.
 198. BÍLÝ, Jiří. Pražský apelační soud v letech 1548-1620. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 3, č. 2, s. 100-118. ISSN 2533-4387.
 199. JURÁSEK, Miroslav. Proč není lidský kapitál využíván efektivně? In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 185-198. ISBN 978-80-245-2238-8.
 200. VOSTATEK, Jaroslav. Reform of the employee and self-employed income taxation. In Sedmohradská, L. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 175-182. ISBN 978-80-245-2283-8.
 201. HELÍSEK, Mojmír. The risks associated with the “Danish scenario” for the participation of the Czech koruna in the ERM II. In Majerova, I. Proceedings of 16th International Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2018. s. 139-149. ISBN 978-80-7510-289-8.
 202. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 52-63. ISSN 1314-7242.
 203. JEŘÁBEK, Tomáš. VLIV STRUKTURY ZÁVISLOSTÍ NA PŘESNOST MĚR TRŽNÍHO RIZIKA. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048.
 204. VOSTATEK, Jaroslav. Zaměstnanecké penzijní pojištění jako druhý pilíř penzijního systému. Pojistné rozpravy: pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 35, č. 1, s. 98-121. ISSN 0862-6162.
 205. 2017

 206. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Tax Mix and Welfare Regimes of Labour Taxation. In Finardi, Savina. Proceedings of the 22nd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2017. s. 72-77. ISBN 978-80-245-2242-5.
 207. HES, Aleš. DETERMINANTS OF THE BUYING BEHAVIOR OF GENERATION Y. In Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. Conference Proceedings from International Scientific onference “Marketing Identity 2017: onlinerules”, 7th – 8th of November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 208. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Changing Implementation of IFRS in Czech SMES: Longitudial study. In Lösler T., Pavelka T. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED). 2017. vyd. Praha: University of Economics, 2017. s. 615-624. ISBN 978-80-87990-12-4.
 209. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Licence Agreements in the Context of the New Civil Code. In Svatopluk Kapounek, Veronika Krůtilová. 20th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 379-389. ISBN 978-80-7509-499-5.
 210. MERTL, Jan. Prepaid Schemes in Czech Health Care System. In Finardi Savina. 22nd International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2017. s. 140-146. ISBN 978-80-245-2242-5.
 211. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Research of the socio–economic situation of the population of the Czech republic by way of macroeconomic factors. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. International Days of Statistics and Economics. 2017. vyd. Praha: Melandrium, 2017. s. 970-980. ISBN 978-80-87990-12-4.
 212. JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 23:25