ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, vol. 16, No 3, p. 47-56. ISSN 1841-0464.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics
Name in Czech Od protestantské etiky k hédonistické etice zážitků
Authors ROUBAL, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition European Journal of Science and Theology, Iasi (Romania), Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, 1841-0464.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50400 5.4 Sociology
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/20:#0000625
Organization unit University of Finance and Administration
UT WoS 000541617000004
Keywords (in Czech) alternativní hédonismus, zážitková ekonomika, predátorský hédonismus, protestantská etika, yuppie
Keywords in English alternative hedonism; experiential economy; predatory hedonism; Protestant ethic; yuppie
Tags AR 2019-2020, odmeny_2021, POZNÁMKA, RIV_2021, xJ2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 7/4/2021 09:05.
Abstract
Hedonism is a value orientation in life which is often incorrectly and stereotypically equated with modern consumerism, individualistic and narcissistic behaviour patterns, and a relaxed attitude to life. The tradition of Protestant ethics reinforces the belief that hedonistic life activities are in direct contradiction to the values of work and performance. In affluent consumer societies, the original, religiously rooted relationship between work and simultaneous rigid rejection of the hedonistic world full of experiences and entertainment is transformed due to the influence of experiential economy and emergence of late modernist lifestyles. Work becomes an integral part of the value world of hedonism. Exemplified by three various types of non-ascetic lifestyles - predatory hedonism, bourgeois-bohemianism and alternative hedonism - the objective of this study is to support the hypothesis that traditional elements of Protestant ethics, namely relation to work, performance and success, are reflected in various reconstructed forms in late modernity manifestations of hedonistic-oriented lifestyles. In case of predator hedonism, the relationship to work and performance is primarily determined by the incentives of reaching material benefits as a prerequisite of sensual enjoyment of pleasures of life, impulsive spending and achieving consumer goals. Bourgeois bohemians also model the relationship to work and performance as a central life value, however, they don’t see it as an instrument of attaining wealth, prestige, fame and fulfilling consumer goals, but they see it as a source of meaningful creative activity and self-fulfilment. Finally, in case of alternative hedonists, the relationship to work and performance is moderated by voluntarily living a modest life, reducing workload and stress, and rationalizing life with elements of a creative approach to life, aesthetics and spirituality.
Abstract (in Czech)
Hédonismus představuje životní hodnotovou orientaci, často nesprávně a stereotypně ztotožňovanou s moderním konzumenstvím, individualisticko-narcistními vzorci chování a relaxovaným životním postojem. V tradici protestantské etiky je posilováno přesvědčení, že hédonistické životní praktiky jsou v přímém rozporu s hodnotami práce a výkonu. V blahobytně konzumních společnostech je původní religiózně ukotvený vztah práce a současně rigidního odmítání hédonistického světa zážitků a zábavy v atmosféře působení mechanismů zážitkové ekonomiky a nástupu pozdně moderních životních stylů transformován. Práce se stává integrální součástí hodnotové světa hédonismu. Na příkladu třech různých typů neasketických životních stylů – predátorském hédonismu, buržoazním-bohémství a alternativním hédonismu - podporujeme hypotézu, že se tradiční prvky protestantské etiky, konkrétně vztah k práci, výkonu a úspěchu, odrážejí v různě rekonstruovaných formách v pozdně moderních projevech hédonisticky zaměřených životních stylech.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
EJST_2020_PDF.pdf   File version Roubal, O. 21/5/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 21/5/2020 10:48, doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., učo 5802
Attributes
 

EJST_2020_PDF.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
254,5 KB
Hash md5
676990ec22fa9f7e4d28f5a288de6297
Uploaded/Created
Thu 21/5/2020 10:48

EJST_2020_PDF.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
30,7 KB
Hash md5
3fa114492709b67b9e5ecd9e756705c3
Uploaded/Created
Thu 21/5/2020 10:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9/12/2022 06:32