Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ČECHÁK, Vladimír. Jednoznačnost právních pojmů (pojmů právních norem) z hlediska možné interpretace. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Právo v měnícícm se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2020. s. 603-616, 13 s. ISBN 978-80-7380-828-0.
 2. ČECHÁK, Vladimír. Nosné směry využití logiky v ráci (možnosti a meze). In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 480-487. ISBN 978-80-7380-797-9.
 3. 2019

 4. ČECHÁK, Vladimír. Direct Elections of Mayors (Lord Mayors) and Governors and Their Possible. In Ing. Ivana Vaňková, Ph.D., VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. Proceedings of the 13. Ostrava: Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 5. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 6. ČECHÁK, Vladimír. Logické aspekty důkazu a dokazování v právu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 56-65. ISBN 978-80-7408-191-0.
 7. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Milan Kašík. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 270-279. ISBN 978-80-7408-185-9.
 8. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 9. 2018

 10. ČECHÁK, Vladimír. Formy přímé demokracie, jejich právní úprava a slučitelnost s ústavním pořádkem České republiky. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 575-589. ISBN 978-80-7380-749-8.
 11. ČECHÁK, Vladimír. Současné trendy v oblasti vzdělávání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 22-34. ISBN 978-80-7408-164-4.
 12. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj územně-správního členění v období první republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. s. 14-15.
 13. 2017

 14. ČECHÁK, Vladimír a Petr ČECHÁK. Development of Public Administration by Statutory Cities – Current Situation, Problems to be Solved. In Ivana Vaňková. PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 50-56. ISBN 978-80-248-4131-1.
 15. ČECHÁK, Vladimír. NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF (VOCATIONAL) EDUCATION. In Ladislav Várkoly, Michal Zábovský, Ryszard Szczebiot. Present Day Trends of Innovations 7. první. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2017. s. 18-33. ISBN 978-83-60571-49-1.
 16. 2016

 17. ČECHÁK, Vladimír. CRISIS MANAGEMENT IN THE AREA OF PUBLIC ADMINISTRATION. In Jan Stejskal, Jiří Křupka. PUBLIC ADMINISTRATION 2016. Pardubice: UNIV PARDUBICE, 2016. s. 32-40. ISBN 978-80-7560-040-0.
 18. ČECHÁK, Vladimír. K PROBLEMATICE LOGICKO-METODOLOGICKÝCH ASPEKTŮ „DŮKAZU“ A DOKAZOVÁNÍ V OBLASTI PRÁVA. In Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2016. s. 14-21. ISBN 978-80-7408-134-7.
 19. ČECHÁK, Vladimír. Několik poznámek k práci J. Prušáka "Kriminelní noetika". In Jiří Straus a Eduard Bruna. Dějiny kriminalistiky. 1. vyd. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-143-9.
 20. ČECHÁK, Vladimír. Professional-Technical Education and Current Requirements of the Labour Market. In Ladislav Várkoly, Ryszard Szczebiot, Michal Zábovský. Present Day Trends of Innovations 6. The first edition. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2016. s. 28-39. ISBN 978-83-60571-43-9.
 21. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK a Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. 80 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
 22. 2015

 23. ČECHÁK, Vladimír. Charakter a funkce vzdělání v kontextu současného vývoje. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2015. s. 24-41, 17 s. ISBN 978-80-7408-127-9.
 24. ČECHÁK, Vladimír. On the Enhancement of Efficiency and Quality of Profesional-Technical Education. In Present Day of Innovations 5. Lomza: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 82-95. ISBN 978-83-60571-35-4.
 25. 2014

 26. ČECHÁK, Vladimír. Den s Vladimírem Čechákem. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 27. ČECHÁK, Vladimír. Diversofication of University Education (Institutions, Programmes). Seen from the Perspective of the Intended Amendment of the University Law. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 30-42. ISBN 978-80-7408-084-5.
 28. ČECHÁK, Vladimír. Education in (for) knowledge Society. In Várkoly. Present day Trends of Innovations. 2014. s. 48-59. ISBN 978-80-260-6150-2.
 29. ČECHÁK, Vladimír. K vybraným logicko-sémantickým aspektům interpretace. In Gerloch, A. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 191-201. ISBN 978-80-7380-509-8.
 30. ČECHÁK, Vladimír. „Kulatý stůl“ k problematice legislativního procesu. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 16.
 31. 2013

 32. ČECHÁK, Vladimír. Contemporary development and management trends of tertiary education. In Várkoly, L. Present Day Trends of Innovations. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. s. s. 82-93. ISBN 978-80-89400-59-1.
 33. ČECHÁK, Vladimír. Interpretace „práva“ nebo interpretace „v právu“. In Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času, prosinec 2013. 2013.
 34. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Management vzdělávání jako typ partnerství. In Várkoly, L. Dnešné trendy inovácií. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. s. s. 16-21. ISBN 978-80-89400-60-7.
 35. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost pracovníka veřejné správy (v kontextu diskusí a přípravy zákona „o úřednících“). In Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě. Brno, Klub Personalistů, Nejvyšší soud, 25. 9. 2013. 2013.
 36. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 P1/2013, s. pp. 5-16. ISSN 1211-555X.
 37. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 (1/2013), s. 5-16, 11 s. ISSN 1211-555X.
 38. ČECHÁK, Vladimír. Theoretical Basis of Comparison of Models of Public Administration. In Teoria a prax verejnej správy, Košice (UPJŠ), září 2013. 2013.
 39. ČECHÁK, Vladimír. Theoretical Basis of Comparison of Models of Public Administration. In Rozvoj institutu hospodářské služby v regionech: mezinárodní a ruská zkušenost. Orlovské pobočky RANCHiGS (Ruské akademie národního hospodářství a státní služby při prezidiu Ruské federace). Orel, 2013. s. pp. 273-282. ISBN 978-5-93179-348-1.
 40. ČECHÁK, Vladimír. Vysoké školy – vzdělání a profesní příprava. In Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., 2013. s. s. 29-37. ISBN 978-80-904531-6-6.
 41. ČECHÁK, Vladimír. Způsob života, volný čas a sport. In Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. s. s. 82-87. ISBN 978-80-7415-076-0.
 42. 2012

 43. ČECHÁK, Vladimír. Issues Concerning the Present Function of Education and the Development of the Higher Education System. In Present Day Trends of Innovations. 2012.
 44. ČECHÁK, Vladimír. Jak přistupovat k „teorii veřejné správy“? Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 2, s. 13-13.
 45. ČECHÁK, Vladimír. K problematice komparace modelů výkonu veřejné správy. In Veřejná správa 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 11-18, 7 s. ISBN 978-80-7395-533-5.
 46. ČECHÁK, Vladimír. Ke specifice “krizového řízení” v oblasti veřejné správy. In Krizový management 2012 – Analýza rizika a ekonomika prevence. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 15-20, 5 s. ISBN 978-80-87544-16-7.
 47. ČECHÁK, Vladimír. Ke specifikaci „krizového řízení“ v oblasti veřejné správy. In Krizový management. 2012.
 48. ČECHÁK, Vladimír. Kreativita a vybrané aspekty metodologie vědy. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 76-79, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 49. ČECHÁK, Vladimír. On the comparison of the public administration execution models. In Prablemy i perspektivy modernizacionogo razvitia gosudarstva v sovremennych uslovjach. Brjansk, 2012. 9 s. ISBN 978-5-93179-349-8.
 50. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences, Antalya, Turecko, 29. 11. - 2. 12. 2012. 2012.
 51. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences, Antalya, Turecko. 2012.
 52. ČECHÁK, Vladimír a Karel LACINA. Remarks to contemporary function of education and universities educational system development. In World congress on administrative and political sciences. 2012.
 53. ČECHÁK, Vladimír. Š - Vzdělání a profesní příprava. In Nová ekonomická situace – výzva ke vzdělávání. 2012.
 54. ČECHÁK, Vladimír. Vysoké školy a CŽV. In /Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých. 2012.
 55. 2011

 56. ČECHÁK, Vladimír. Education or (and) professional training. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 57. ČECHÁK, Vladimír. High school education – its function and prospects. In Prablemy i perspektivy gosudarstvenogo i municipalnovo upravenija v inovacionnoj ekonomike postkrizisnogo perioda. Orel: Orags, 2011. ISBN 978-5-93179-300-9.
 58. ČECHÁK, Vladimír. Charakteristika a současná funkce vzdělávání. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 59. ČECHÁK, Vladimír. Otázky vědy a vzdělanosti v 21. století. In Úloha VŠ v regionu. 2011.
 60. ČECHÁK, Vladimír. Policy and current development trends in education (In the context of present reforms of tertiary education in the Czech republic). In Present Day Trends of Innovations. Dubnice: Dubnický technologický inštitút, 2011. ISBN 978-80-89400-26-3.
 61. ČECHÁK, Vladimír. Reforma terciárního vzdělávání (ve světle přípravy nového vysokoškolského zákona). In Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2011. ISBN 978-80-7368-986-5.
 62. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 63. 2010

 64. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava, Vladimír ČECHÁK, Vladislav PAVLÁT, Hana HLAVÍNOVÁ a Zuzana PETERSKÁ. Bankovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 256 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-029-6.
 65. ČECHÁK, Vladimír. K možnosti koncipování „teorie veřejné správy". In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o. ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 66. ČECHÁK, Vladimír. K problematice efektivity motivačních systémů ve veřejné správě. In XI. Odborná konference pro veřejnou správu: Motivační systém ve veřejné správě. 2010.
 67. ČECHÁK, Vladimír. Mimosoudní řešení sporů. In Unie profesních mediátorů ČR a CLEAS. 2010.
 68. ČECHÁK, Vladimír. Současné pojetí vzdělání a co lze od něj očekávat. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 69. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní referát na konferenci Regionální kontaktní organizace. In koneference Regionální kontaktní organizace. 2010.
 70. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-334-8.
 71. 2009

 72. ČECHÁK, Vladimír. Kvalita vysoké školy a institucionální hodnocení. In Hodnocení kvality VŠ. 2009.
 73. ČECHÁK, Vladimír. Metodologické problémy srovnání modelů výkonu veřejné správy. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD ROM]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 74. ČECHÁK, Vladimír. Metodologické problémy srovnání modelů výkonu veřejné správy. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 75. ČECHÁK, Vladimír. Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference. Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-024-1.
 76. ČECHÁK, Vladimír. Modely vzdělávání úředníků veřejné správy. In IX. Odborná konference pro státní správu. 2009.
 77. ČECHÁK, Vladimír. Možnosti rozvoje vědy v regionu - Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy a co dál? Mostecký deník. 2009.
 78. ČECHÁK, Vladimír. Osobnostní aspekty výkonu veřejné správy - osobnostní profil úředníka veřejné správy. Moderní obec. 2009. ISSN 1211-0507.
 79. ČECHÁK, Vladimír. Reprezentace VŠ a aktivity SVŠ. In 10 let soukromého vysokého školství v ČR. 2009.
 80. ČECHÁK, Vladimír. Účast v panelové diskusi. In Typy imigrační politiky vybraných zemí EU. 2009.
 81. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní slovo ke konferenci: Reforma systému vzdělávání nebo reforma vzdělání? In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 82. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní vystoupení na X. Odborné konferenci pro veřejnou správu. In Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. 2009.
 83. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa v ČR – tzv „spojený model“ výkonu VS. In AGORA CENTRAL EUROPE (Capacity Building of State Institutions to effectively develop and implement public policy in Uzbekistan). 2009.
 84. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělávání vrcholového managementu ve veřejné správě. In Rozvoj systémů vzdělávání ve veřejné správě. 2009.
 85. 2007

 86. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a postavení pracovníka (úředníka) veřejné správy. In Problematika přípravy úředníků veřejné správy. Olomouc, 2007. s. 10.
 87. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a profesní (kvalifikační) profil pracovníka veřejné správy. In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Opava: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 2007. s. 9.
 88. ČECHÁK, Vladimír. Přehled ukončených a probíhajících projektů výzkumu a vývoje. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 105-109. ISSN 1802-792X.
 89. ČECHÁK, Vladimír. Úvod do základů logiky a metodologie. Praha: VŠFS, 2007. 66 s. ISBN 978-80-86754-90-1.
 90. 2006

 91. ČECHÁK, Vladimír. Energetika - současnost a perspektiva. In Veřejná správa a energetika: sborník ze 2. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-55-3.
 92. ČECHÁK, Vladimír. K metodologickým aspektům a účelonosti základních charakteristik vymezení lidského a sociálního kapitálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-71-5.
 93. ČECHÁK, Vladimír. K problému "poznání skutečnosti". In John Stuart Mill - dvě stě let od narození. Sborník CEP č. 53/2006. Praha: CEP, 2006. ISBN 80-86547-57-4.
 94. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost pracovníka (úředníka) veřejné správy. In K problematice přípravy pracovníků veřejné správy. Olomouc, 2006.
 95. ČECHÁK, Vladimír. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Těžba nerostných surovin (OKEČ 10-14) a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v sektoru. Praha: MPSV, 2006. 117 s.
 96. ČECHÁK, Vladimír. Znalostní společnost a její dimenze. In Znalostní ekonomika: Sborník z 2. ročníku konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2006. s. 23-27. ISBN 80-86754-63-4.
 97. 2005

 98. ČECHÁK, Vladimír. Asociace akreditovaných vzdělávacích institucí. In Problematika přípravy pracovníků veřejné správy. 2005.
 99. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Evropské systémy veřejné správy. Praha: VŠFS, 2005. ISBN 80-86754-37-5.
 100. ČECHÁK, Vladimír. Investice do lidského kapitálu a jejich zhodnocení. In Lidský kapitál a investice do vzdělání: Sborník z 8. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2005. s. 9-16. ISBN 80-86754-50-2.
 101. ČECHÁK, Vladimír. K problematice efektivnosti v oblasti veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa. Ostrava: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0876-5.
 102. ČECHÁK, Vladimír. Problematika finančních trhů a její místo v koncepci vědeckovýzkumné práce VŠFS. In Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2005. s. 135-137. ISBN 80-86754-39-1.
 103. ČECHÁK, Vladimír. Problematika managementu v koncepci vzdělávání pracovníků veřejné správy. In Manažerské myšlení pracovníků veřejné správy. 2005.
 104. ČECHÁK, Vladimír. Profesní příprava a vzdělávání pracovníků veřejné správy - střednědobá perspektiva. In Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. 2005.
 105. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa - její charakter a problém přípravy kvalifikovaných pracovníků. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2. ISSN 1801-2191.
 106. ČECHÁK, Vladimír. Veřejně-soukromé partnerství - dialog a spolupráce mezi soukromým sektorem a orgány veřejné správy. In Veřejný a soukromý sektor - partnerství a konkurence. 2005.
 107. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Praha: Agentura DAHA, 2005, č. 9. ISSN 1211-6378.
 108. 2004

 109. ČECHÁK, Vladimír. Hodnototvorný proces v retailovém bankovnictví s podporou data miningu. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004. Oponentní posudek (Ing. Ptáčník).
 110. ČECHÁK, Vladimír. Charakter a hodnota vzdělání pro rozvoj společnosti. In Národní fórum - vzdělanostní ekonomika. Praha: Konference VŠFS, 2004.
 111. ČECHÁK, Vladimír. Charakter vzdělání ve znalostní společnosti. In Znalostní ekonomika: Sborník z národního fóra. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2004. s. 25-31. ISBN 80-86754-16-2.
 112. ČECHÁK, Vladimír. O konferenci VŠFS "Vzdělanostní ekonomika". Akademický Bulletin. Praha: AV ČR, 2004, roč. 12, č. 6. ISSN 1210-9525.
 113. ČECHÁK, Vladimír. Reforma veřejné správy a její dopady na plnění rozpočtu územních samosprávných celků. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004. Oponentní posudek (Ing. Marhounová).
 114. ČECHÁK, Vladimír. Společnost znalostí a vzdělanostní dimenze lidského kapitálu. In Lidský kapitál. Praha: Mezinárodní konferece VŠFS, 2004.
 115. ČECHÁK, Vladimír. Společnost znalostní a vzdělanostní dimenze lidského kapitálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání: Sborník z 7. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2004. s. 10-14. ISBN 80-86754-28-6.
 116. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa - její charakter a problém přípravy kvalifikovaných pracovníků. In Problematika přípravy pracovníků veřejné správy. Olomouc: Konference MV ČR, 2004.
 117. ČECHÁK, Vladimír. Vysoká škola finanční a správní. AULA. Praha, 2004, č. 2. ISSN 1210-6658.
 118. ČECHÁK, Vladimír. Vysoká škola finanční a správní - v posledních dvou letech. Účetnictví. Praha, 2004, č. 8. ISSN 0139-5661.
 119. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj studijních programů na VŠFS. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, roč. 3, č. 4, s. 6-7.
 120. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 - 2004). Praha: VŠFS, 2004. 264 s. ISBN 80-86754-22-7.
 121. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělanostní společnost - vzdělanostní ekonomika. Akademický bulletin. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 12, č. 6. ISSN 1210-9525.
 122. 2003

 123. ČECHÁK, Vladimír. Evropská integrace, otázka "národní identity" a tradice "národního" státu. In Evropská, národní či regionální identita? Praha: Soc. ústav AV ČR, 2003. ISBN 80-7330-039-7.
 124. ČECHÁK, Vladimír. Investice do lidských zdrojů v prováděných restrukturalizacích národohospodářských sektorů formou vzdělávacího procesu. Praha: MPSV ČR, 2003. Kapitoly 3,5,6,7.
 125. ČECHÁK, Vladimír a Václav NETOLICKÝ. Investice do lidských zdrojů v prováděných restrukturalizacích národohospodářských sektorů formou vzdělávacího procesu: Výzkumná zpráva. Most: VŠFS, VÚHU, BIC, 2003.
 126. ČECHÁK, Vladimír. K problematice přípravy managementu ve veřejné správě. In Problematika přípravy pracovníků veřejné správy. Olomouc: V.mezinárodní konference MV ČR, 2003.
 127. ČECHÁK, Vladimír. Lidský kapitál - investice do vzdělání. Hospodářské noviny - Kariéra. 2003, říjen 2003. ISSN 0862-9587.
 128. ČECHÁK, Vladimír. Lidský kapitál - teorie a realita. In Lidský kapitál a investice do vzdělání: Sborník z 6. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2003. s. 21-28. ISBN 80-86754-08-1.
 129. ČECHÁK, Vladimír. Lidský kapitál - teorie a realita. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha, 2003.
 130. ČECHÁK, Vladimír. Marketing v pojišťovacím makléřství. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. Oponentní posudek (Mgr. Ing. Šelderová).
 131. ČECHÁK, Vladimír. Podpora investicím do vzdělání. Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha: Economia, 2003. ISSN 0862-9587.
 132. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa - její charakter a problém přípravy kvalifikovaných pracovníků. druhý příspěvek: K problematice menagementu ve veřejné správě. In Konference k problematice vzdělávání ve veřejné sféře. Olomouc: UP: Centrum dist. vzdělávání UP, 2003. ISBN 80-244-0726-4.
 133. 2002

 134. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví I. 3. aktualizované vyd. Praha: Bankovní akademie, a.s., 2002. 199 s. ISBN 80-238-9271-1.
 135. ČECHÁK, Vladimír. Kapitola 11. a 12. Praha: MPSV ČR, 2002.
 136. ČECHÁK, Vladimír. Perspektivy rozvoje lidských zdrojů v regionu sz Čech s důrazem na pánevní oblasti a území postižené povrchovým dobýváním. 2002. Kapitola 11, Kapitola 12.
 137. 2001

 138. ČECHÁK, Vladimír. Úvod do základů metodologie. 2. vyd. Praha: VŠFS, 2001. 70 s.
 139. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional, 2001. 120 s. ISBN 80-86419-13-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2023 04:04