Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MATES, Pavel. Měření rychlosti a parkování motorových vozidel. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2024, roč. 32, 1-2, s. 43-45. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel. Odvolání děkana fakulty. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2024, LVII, č. 3, s. 198-203. ISSN 0139-6005.
  3. MATES, Pavel. Právní úprava vzniku politických stran. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2024, LVII, 1-2, s. 69-77. ISSN 0139-6005.
  4. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Jan KNĚŽÍNEK a Martin KOPECKÝ. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích : komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2024, 348 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-708-5.

  2023

  1. FIALA, Zdeněk a Pavel MATES. Aplikační problémy spojené s § 66 odst. 2 TrŘ. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2023, roč. 22, č. 4, s. 212-217. ISSN 1213-5313.
  2. MATES, Pavel. Disciplinární delikty členů profesních komor. In Soňa Košičiarová, Martina Gajdošová (eds.). Stavovská a profesijná organizácia - subjekt verejnej správy : zborník referátov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2023, s. 127-134. ISBN 978-80-568-0596-1.
  3. ČECHÁK, Petr a Pavel MATES. Návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje. 2023.
  4. MATES, Pavel. Otazníky nad koncentrační zásadou v českém správním řízení. Justičná revue. Bratislava: Wolter Kluwer, 2023, roč. 66, 8-9, s. 1020-1026. ISSN 1335-6461.
  5. MATES, Pavel. Otazníky nad žalobním oprávněním nejvyššího státního zástupce podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2023, roč. 2023, 1-2, s. 19-22. ISSN 1210-6348.
  6. WOKOUN, René, Milan JEŘÁBEK, Jaroslav DOKOUPIL, Zdeněk SZCZYRBA, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Nikola KREJČOVÁ, Pavel MATES, Lukáš NOVOTNÝ a František ZICH. Souhrnná výzkumná zpráva o řešení projektu TA ČR č. TL03000527 s názvem „Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi“. Praha: Neuveden, 2023, 271 s.
  7. ČECHÁK, Petr a Pavel MATES. Školství na úsvitu nové republiky. In Jan Kober, Stanislav Holubec. Počátky Československé republiky. III. 1. vyd. Praha: Academia, 2023, s. 151-175. ISBN 978-80-200-3457-1.
  8. WOKOUN, René, Pavel MATES a Petr ČECHÁK. The importance of digitalization for the development of the peripheries and small municipalities in the Czech Republic. Online. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 15th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2023. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2023, s. 374-383. ISBN 978-80-248-4698-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024846989.
  9. ČERNÝ, Petr, Pavel MATES a Jan SOMMERFELD. Tschechische Republik: Missbrauch von öffentlichen subjektiven Rechten. WiRO. Wirtschaft und Recht in Osteuropa. Regensburg: Institut für Ostrecht e.V., 2023, roč. 32, č. 12, s. 241-248. ISSN 0941-6293.
  10. MATES, Pavel, František VAVERA, Jindřich ŠKODA a Antonín SLABÝ. Veřejné sbory v České republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2023, 408 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-650-7.
  11. JEŘÁBEK, Milan, René WOKOUN, Petr ČECHÁK, Nikola KREJČOVÁ, Jaroslav DOKOUPIL, Zdeněk SZCZYRBA, František ZICH, Pavel MATES, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ a Lukáš NOVOTNÝ. Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi. Praha: Leges, 2023, 334 s. Extra. ISBN 978-80-7502-658-3.
  12. MATES, Pavel. Výklad práva není trestný čin. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2023, roč. 2023, č. 9, s. 49-51. ISSN 1210-6348.
  13. MATES, Pavel, Antonín SLABÝ, Jindřich ŠKODA, Radek ŠMERDA a František VAVERA. Zákon o policii s komentářem. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2023, 458 s. ISBN 978-80-7380-917-1.
  14. MATES, Pavel. Zklamání z Ústavy. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2023, LVI, 1-2, s. 39-42. ISSN 0139-6005.

  2022

  1. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu i mimo něj. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 30, č. 8, s. 298-300. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ JAKO VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY. Online. In Košičiarová, Soňa (ed.). Záujmová korporácia a verejný záujem : Zborník referátov z vedeckej konferencie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, s. 101-111, 12 s. ISBN 978-80-568-0502-2.
  3. MATES, Pavel a Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení. I. Praha: Leges, 2022, 115 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
  4. MATES, Pavel a Zdeněk FIALA. Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 21, č. 4, s. 208-217. ISSN 1213-5313.
  5. ČECHÁK, Petr a Pavel MATES. Právní úprava mezikrajské spolupráce. Praha, 2022, 5 s.
  6. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Právo na zákonného soudce a vybraná práva soudce ve vztahu k rozvrhu práce. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 30, č. 19, s. 664-669. ISSN 1210-6410.
  7. MATES, Pavel. Proměny volebního práva a spory o něj. In Jan Kober, Stanislav Holubec. Počátky Československé republiky 2. První. Praha: Academia, 2022, s. 34-55. ISBN 978-80-200-3331-4.
  8. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Přezkumné řízení rozhodnutí o přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2022, roč. 2022, č. 6, s. 33-36. ISSN 1210-6348.
  9. MATES, Pavel. Reforma územní správy /župní zákon/. In Jan Kober, Stanislav Holubec. Počátky Československé republiky 2. První. Praha: Academia, 2022, s. 147-170. ISBN 978-80-200-3331-4.
  10. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ a Karel ŠEMÍK. Soudní rozhodnutí jako pramen práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 14 s. ISBN 978-80-280-0190-2.
  11. MATES, Pavel. Státní správa a samospráva v počátečních letech republiky. In Jan Kober, Stanislav Holubec. Počátky Československé republiky 2. První. Praha: Academia, 2022, s. 121-142. ISBN 978-80-200-3331-4.
  12. MATES, Pavel. Trest odnětí služební hodnosti v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 21, č. 2, s. 100-101. ISSN 1213-5313.
  13. JANKŮ, Martin, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Jan KOLOUCH, Pavel MATES, Vladimír ZOUBEK a Margerita VYSOKAJOVÁ. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2022, 775 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-875-7.
  14. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Zákon o právu na digitální služby : komentář. Praha: Leges, 2022, 214 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-607-1.

  2021

  1. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
  2. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí. Online. In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
  3. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021, s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
  4. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích. Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-5313.
  5. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, roč. 20, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-5313.
  6. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021, s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
  7. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 29, č. 7, s. 255-257. ISSN 1210-6410.
  8. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost jako znak přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 30-33. ISSN 1210-6348.
  9. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021, 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
  10. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva. Obecná část. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021, 173 s. ISBN 978-80-7408-226-9.

  2020

  1. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020, 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
  2. MATES, Pavel. Dobrá víra ve správním právu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 28., č. 7, s. 240-245. ISSN 1210-6410.
  3. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, roč. 2020, XI, s. 85-116. ISSN 2157-2976.
  4. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER a Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2020, 151 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
  5. MATES, Pavel. Nahlížení do stavební dokumentace. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 28., č. 12, s. 446-448. ISSN 1210-6410.
  6. MATES, Pavel. Právo na digitální služby. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 10, č. 21, s. 73-89. ISSN 1804-5383.
  7. MATES, Pavel. Právo na poučení ve správním řízení. Bulletin advokacie. Česká republika: Česká advokátní komora, 2020, roč. 2020, č. 11, s. 32-36. ISSN 1210-6348.
  8. MATES, Pavel. Trajektorie centralizace a decentralizace veřejné správy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Kryžanková. Právo v měnícím se světě. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s. 217-229. ISBN 978-80-7380-828-0.

  2019

  1. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 2. vyd. Praha: Leges, 2019, 432 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
  2. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. European Clauses in the Constitution-Are They Really Necessary? In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech Yearbook of International Law. I. The Netherlands: Lex Lata B. V., 2019, s. 111-132, 23 s. ISBN 978-90-824603-9-1.
  3. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. GDPR a správní řád. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2019, roč. 52, č. 2, s. 96-106. ISSN 0139-6005.
  4. WOKOUN, René, Pavel MATES a Petr ČECHÁK. Legal and Regional Aspects of Structuring of the Czech Republic. Online. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019, s. 423-434, 444 s. ISBN 978-80-248-4356-8.
  5. MATES, Pavel, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Martin VALOUŠEK, Eva FIALOVÁ, Tomáš LECHNER, Markéta HÁLOVÁ, Jakub SIVÁK a Olga SOVOVÁ. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. 1. vyd. Praha: Leges s. r.o., 2019, 427 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-346-9.
  6. MATES, Pavel. Policejní vykázání. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. 17, č. 6, s. 592-595. ISSN 0139-6005.
  7. MATES, Pavel. Právo přírodního léčitelství, Ivo Telec. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 1-2, s. 71-72. ISSN 1210-6348.
  8. MATES, Pavel a Tomáš LECHNER. Spezifika der personenbezogener Daten in Tschechien. Wirtschat und Recht in Osteuropa. München/Frankfurt a.M.: C. H. Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 297-302. ISSN 0941-6293.
  9. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019, s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
  10. MATES, Pavel. V labyrintech úpravy nahlížení do spisu podle správního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 11/2019, s. 45-49. ISSN 1210-6348.
  11. MATES, Pavel a František PÚRY. Zákaz nucení k sebeobviňování. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 7-13. ISSN 1210-6348.

  2018

  1. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. Influence of European Union Law on the Regulatory Reform. In Alexander Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2018, s. 145-169. ISBN 978-90-824603-7-7.
  2. MATES, Pavel. Přestupek provozovatele motorového vozidla. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 7-8, s. 24-27. ISSN 1210-6348.
  3. MATES, Pavel. REFORMACE IN PEIUS V ČESKÉM SPRÁVNÍM PRÁVU. Online. In Jozef Andraško, Juraj Hamuľák, Silvia Senková. CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN DECISION-MAKING PRACTISE OF ADMINISTRATIVE BODIES. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 182-189. ISBN 978-80-7160-480-8.
  4. MATES, Pavel. Role soudů při dotváření správního práva. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 157, č. 4, s. 333-342. ISSN 0231-6625.
  5. MATES, Pavel. Trestání ve správním právu-přestupky: zvláštní právní úpravy. In K. Frumarová a kolektiv. Správní trestání. 1. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 187-193. Teoretik. ISBN 978-80-7502-250-9.
  6. MATES, Pavel. Úplně plná jurisdikce? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 1-2, s. 31-32. ISSN 1210-6348.

  2017

  1. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 1. vyd. Praha: Leges, 2017, 416 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
  2. MATES, Pavel. Autorské právo a práva související. 1. vyd. Praha: Leges, 2017, 416 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
  3. MATES, Pavel. Datové schránky. In Bělohlávek, A. J., Mates P. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 33-57. ISBN 978-80-7380-653-8.
  4. MATES, Pavel. Doručování a podání podle daňového řádu. In Bělohlávek, A. J., Mates P. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 238-265. ne. ISBN 978-80-7380-653-8.
  5. MATES, Pavel. Elektronické doručování a podání. In Bělohlávek, A. J., Mates, P. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 58-72. ISBN 978-80-7380-653-8.
  6. MATES, Pavel. Nad kodexem správního práva trestního. In Soňa Košičiarová, Denis Bede. Zásady zákona o správnom trestaní. první. Bratislava: Právnická fakulta Travskej univerzity v Trnave, 2017, s. 280-305. ISBN 978-80-568-0027-0.
  7. MATES, Pavel a Petr BOHATA. Neues tschechisches Gesetz ueber das Verwaltungsstrafrecht. Teil 2 - Verfahrensrecht. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2017, roč. 26, 4/2017, s. 143-147. ISSN 0941-6293.
  8. MATES, Pavel. Průcha, P. Gregorová, J. a kolektiv. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2017, roč. 50, č. 4, s. 224-225. ISSN 0139-6005.

  2016

  1. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Datové schránky v České republice. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2016, roč. 68, 5/2016, s. 622-631. ISSN 1335-6461.
  2. MATES, Pavel. Disciplinární postih státních zaměstnanců. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XXVII, 6/2016, s. 12-14. ISSN 1213-6581.
  3. MATES, Pavel, F. VAVERA a J. ŠKODA. Disciplinární právo státních zaměstnanců. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2016, roč. 15, č. 5, s. 105-111. ISSN 1213-5313.
  4. MATES, Pavel a I. ONDRÁČKOVÍ. Kodex správního práva trestního. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2016, roč. 15, 11-12, s. 253-258. ISSN 1213-5313.
  5. MATES, Pavel. Nad některými oblastmi nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Bulletin advokacie. Praha 1: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 25-30. ISSN 1805-8280.
  6. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Povaha bodového systému podle zákona o silničním provozu ve světle aktuální judikatury. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 1-2, s. 25-27. ISSN 1210-6348.
  7. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Vybrané otázky kodifikace správního trestání v České republice. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2016, roč. 68, č. 10, s. 1127-1138. ISSN 1335-6461.
  8. HORZINKOVÁ, E, H KUČEROVÁ, Pavel MATES a Ladislav OCELÁK. Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami. první vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2016, 288 s. Edice Praktik. ISBN 978-80-7502-140-3.
  9. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK a Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016, 80 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
  10. MATES, Pavel. Zastupování ve správním řízení a datové schránky. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 7-8, s. 32-35. ISSN 1210-6348.

  2015

  1. MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, č. 9, s. 314-316. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel. Co s nicotným správním rozhodnutím. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 6, s. 39-42. ISSN 1802-3843.
  3. MATES, Pavel. Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2015, roč. 14, č. 4, s. 87-90. ISSN 1213-5313.
  4. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. IP adresa jako nový osobní údaj. DSM-Časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů. Praha 5: TATE International s.r.o., 2015, roč. 19, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-8737.
  5. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Nad novelou zákona o přestupcích. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, 21/2015, s. 732-736. ISSN 1210-6410.
  6. MATES, Pavel. Recenze knihy: Cogan, R. Zákon o krajích. Bulletin advokacie. Praha 1: Česká advokátní komora, 2015, s. 1. ISSN 1806-8280.
  7. MATES, Pavel. Recenze knihy: Frumarová, K. Nicotnost správního rozhodnutí. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, XLVIII, č. 3, 1 s. ISSN 0139-6005.
  8. MATES, Pavel. Recenze knihy: Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 6, s. 67. ISSN 1210-6348.
  9. MATES, Pavel. Recenze: Kunt, M., Lechner, T. Spisová Služba. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2015, XLVII, 7-8, s. 519-520. ISSN 0139-6005.
  10. MATES, Pavel. Veřejné ozbrojené zbory a ústavněprávní aspekty zásahů do základných práv a svobod podle prvého oddílu druhé hlavy Listiny základných práv a svobod. In Verejná správa. Základné práva a svobody. Krakow: Spolek Slovákov v Polsku, 2015, s. 27-60. ISBN 978-83-7490-906-8.
  11. MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 204 s. ISBN 978-80-7400-567-1.
  12. MATES, Pavel, F. VAVERA, P. HULINSKÝ, P. MLSNA, K. CHRÁSTKOVÁ, L. DOLEŽÍLEK a J. ŠKODA. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 317 s. ISBN 978-80-7380-518-0.

  2014

  1. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. Can the Welfare State Be Lean?. CYIL: Czech Yearbook of International Law. New York: Juris Publishing, Inc., 2014, 326 s. ISBN 978-1-57823-344-1.
  2. MATES, Pavel. Dva judikáty, které přežily. In Sborník ze vzpomínkové konference k 20. výročí Ústavního soudu České republiky. Brno: Ústavní soud, 2014, s. 25-28. ISBN 978-80-87687-04-8.
  3. VAVERA, F. a Pavel MATES. Fond zábrany škod a úhrada za zásah jednotky požární ochrany. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, roč. XLVII, č. 3, s. 203-208. ISSN 0139-6005.
  4. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Na téma retroaktivity. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 6, s. 206-208. ISSN 1210-6410.
  5. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Nad zákonem o veřejných rejstřících aneb nihil novi sub sole. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 2014, roč. 2014, 1-2, s. 39-42. ISSN 1210-6348.
  6. MATES, Pavel. NE BIS IN IDEM A UNIJNÍ PRÁVO. In Trestnoprávnna a administratívoprávna zodpovednosť. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, s. 183-188. ISBN 978-80-8082-777-9.
  7. MATES, Pavel a J. SEVERA. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2014, roč. XXII, č. 5, s. 64-67. ISSN 1210-4817.
  8. MATES, Pavel. Odvolání podle správního řádu. In Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2014, s. 67-84. ISBN 978-80-210-7537-5.
  9. MATES, Pavel. Odvolání účastníkem správního řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 33-35. ISSN 1210-6348.
  10. MATES, Pavel. Recenze: Potěšil, L., Šimíček, V. a kol. Soudní řád správní. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, XLVII, č. 6, s. 370-372. ISSN 0139-6005.
  11. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, 176 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-088-3.
  12. VANÍČEK, Z., Pavel MATES a T. NIELSEN. Zákon o elektronických komunikacích. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2014, 560 s. ISBN 978-80-7201-944-1.
  13. MATES, Pavel a V. SMEJKAL. Zřízení datové schránky jako subjektivní právo. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 1, s. s. 30-31. ISSN 1210-6410.

  2013

  1. MATES, Pavel. Doručování do datových schránek. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 13-14, s. s. 482-484. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel. Dvakrát na téma blokového řízení. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 19, s. s. 666-667. ISSN 1210-6410.
  3. MATES, Pavel. Jiné prameny práva. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 1, s. 22 - 27, 5 s. ISSN 1802-3843.
  4. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 12, č. 11-12, s. s. 259-262. ISSN 1213-5313.
  5. MATES, Pavel a S. SKULOVÁ. K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn z pohledu práva na informace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 7-8, s. s. 33-40. ISSN 1210-6348.
  6. MATES, Pavel. Rada Českého telekomunikačního úřadu. In Zdražilová, P., Kliková, A. (eds.). Kolegiální orgány ve veřejné správě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2013, s. s. 112-116. ISBN 978-80-904579-9-7.
  7. MATES, Pavel. Recenze knihy HANDRLICA, J. Jaderné právo. Praha, Auditorium, 2012, 294 s. ISBN 978-80-87284-33-9. Správní právo. Praha, 2013, roč. 46, č. 3, s. s. 187-189. ISSN 0139-6005.
  8. MATES, Pavel. Recenze knihy LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha, Leges, 2013, 256 s. ISBN 978-80-87576-41-0. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, roč. 2013, č.3, s. s. 44-45. ISSN 1210-6348.
  9. MATES, Pavel. Recenze knihy PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. Praha, Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-8757-635-9. Veřejná správa. 2013, roč. 24, č. 4, s. s. 30. ISSN 1213-6581.
  10. MATES, Pavel. Recenze Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha, C.H.Beck, 2013, 420 s. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 23-24, s. s. 844-845. ISSN 1210-6410.
  11. MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 122 s. ISBN 978-80-7380-424-4.
  12. MATES, Pavel, T. LECHNER, P. RIEGER a J. PĚKNÁ. Towards e-Government project assessment: European approach. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. Rijeka, Chorvatsko: University of Rijeka, Faculty of Economics, 2013, Vol. 31, No. 1, s. p. 103-125. ISSN 1331-8004.
  13. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zákaz pobytu jako sankce za přestupek. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 2013, č. 3, s. s. 67-69. ISSN 1213-5313.
  14. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 4, s. s. 14-17. ISSN 1802-3843.

  2012

  1. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-Government v České republice. Praha: Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
  2. LECHNER, T. a Pavel MATES. E-Government v evropském prostředí. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 4, s. 249-256, 7 s. ISSN 0139-6005.
  3. MATES, Pavel. K významu judikatury jako pramene správního práva. In Sládeček, V., Melotíková, P. (eds.). Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012, s. 120 - 124, 4 s. ISBN 978-80-87576-47-2.
  4. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. In Pomahač, R. Správní řád v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2012, 11 s. ISSN 1802-0186.
  5. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-9, 2 s. ISSN 1210-4817.
  6. MATES, Pavel. Malé zamyšlení nad stabilitou našeho právního řádu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2012, č. 5, s. 29-32, 3 s. ISSN 1210-6348.
  7. MATES, Pavel. Moderační právo správních soudů. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 17, s. 598-600. ISSN 1210-6410.
  8. MATES, Pavel. Nepopiratelné výhody. Dálkově přístupné informační systémy. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 23, č. 10, s. 18-19, 1 s. ISSN 0027-8009.
  9. MATES, Pavel, E. JANEČKOVÁ a V. BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 208 s. ISBN 978-80-87576-12-0.
  10. MATES, Pavel. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2012, č. 6, s. 143-145, 2 s. ISSN 1213-5313.
  11. MATES, Pavel. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 3, s. 34-38, 4 s. ISSN 1802-3843.
  12. MATES, Pavel. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 12, s. 445-447, 2 s. ISSN 1210-6410.
  13. MATES, Pavel. Právo na informace a jeho limity. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 5, s. 42-45, 3 s. ISSN 1802-3843.
  14. MATES, Pavel. Recenze knihy: Marek, K., Průcha, P. Stavební právo v teorii a praxi. Praha, Leges, 2011, 400 s. ISBN 978-80-87576-00-7. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 7, s. 405-406. ISSN 0139-6005.

  2011

  1. MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342 - 353, 11 s. ISSN 0139-6005.
  2. MATES, Pavel. E-government v české veřejné správě. In Tománek, P., Vaňková, I. Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, 13 s. ISBN 978-80-248-2465-9.
  3. MATES, Pavel. Ne bis in idem ve správním právu. In XIX. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary, 2011, s. 56-67, 11 s. ISBN 978-80-87212-77-6.
  4. MATES, Pavel. Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-246, 9 s. ISSN 1210-6410.
  5. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 8, s. II-II, 1 s. ISSN 1210-6410.
  6. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu v judikatúře ESL´P. In Právo v európskej perspektíve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011, s. 526-535, 9 s. ISBN 978-80-8082-460-0.
  7. MATES, Pavel. Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 7, s. 52-56, 4 s. ISSN 1210-4817.
  8. MATES, Pavel. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40, 3 s. ISSN 1802-3843.
  9. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 21, č. 1, s. 22-25, 3 s. ISSN 1802-3843.
  10. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 2, s. 27-34, 7 s. ISSN 1210-4817.
  11. MATES, Pavel a M. BARTOŇ. Public versus Private Interest – Can the Boundaries Be Legally Defined? In Bělohlávek, A. J., Rozehnalová, N. Czech Yearbook of International Law. New York, US: Juris, 2011, s. 171-190, 19 s. ISBN 978-1-57823-305-2.
  12. MATES, Pavel. Recenze Bartoň, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 2010, Leges, 384 s. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 1-2. ISSN 0139-6005.
  13. MATES, Pavel. Recenze Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, č. 1. ISSN 1210-4817.
  14. MATES, Pavel. Státní dozor nad zájmovou samosprávou. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 24, s. 885 - 889, 4 s. ISSN 1210-6410.
  15. MATES, Pavel, J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.
  16. WOKOUN, R., Pavel MATES, J. KADEŘÁBKOVÁ a A KOL. Základy regionálních věd a veřejné sbory. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9.

  2010

  1. MATES, Pavel. Funkce veřejných sborů. Právní rozhledy. 2010, roč. 18, č. 13, s. 467- 471. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo. 2010, XLIII, č. 4, s. 193 - 203. ISSN 0139-6005.
  3. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Několik poznámek k tzv. technické novele zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy. Praha, 2010, roč. 18, č. 23, s. 858-859. ISSN 0139-6005.
  4. MATES, Pavel. Příspěvek k právnímu řešení problému domácího násilí. Právní zpravodaj. 2010, roč. 8, č. 6. ISSN 1212-8694.
  5. MATES, Pavel. Společenská škodlivost jako znak správních deliktů. Jurisprudence. 2010, XIX, č. 4, s. 37-39. ISSN 1212-9909.
  6. MATES, Pavel. Správní uvážení v judikatuře správních soudů. Právní rádce. 2010, XVIII, č. 8, s. 36-40. ISSN 1210-4817.
  7. MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, 248 s. ISBN 978-80-7400-357-8.
  8. MATES, Pavel a P. RIEGER. Zákon o základních registrech-přínos k rozvoji e-governmentu. Správní právo. 2010, XLIII, č. 5, s. 295 -313. ISSN 0139-6005.

  2009

  1. MATES, Pavel. Decentralizace a subsidiarita v územní veřejné správě České republiky. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, 5 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
  2. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva – obecná část. praha: VŠFS, 2009, 142 s. ISBN 978-80-7408-019-7.

  2008

  1. MATES, Pavel. K některým otázkám ochrany soukromí ve správním právu. Právní rozhledy. 2008, roč. 10, č. 8, s. 367-370. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel. Svobodný přístup k informacím. Právní rádce. 2008, roč. 16, č. 6, s. 35-40. ISSN 1210-4817.
  3. MATES, Pavel, Jaroslava KADEŘÁBKOVÁ a R. WOKOUN. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 455 s. ISBN 978-80-7380-086-4.
  4. MATES, Pavel a ET AL. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Paha: C.H.Beck, 2008, 202 s. ISBN 978-80-7179-806-4.

  2007

  1. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo, právní předpisy s komentářem. 4. vyd. Praha: Linde, 2007, 396 s. ISBN 978-80-7201-672-3.
  2. MATES, Pavel. Reforma územní správy po roce 1989. Právněhistorické studie. 2007, roč. 2007, č. 39, s. 309-326. ISSN 0079-4929.
  3. MATES, Pavel a ET AL. Reforma veřejné správy. 1. vyd. Paha: ASPI, 2007, 375 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
  4. MATES, Pavel. Ústavní soud k ochraně soukromí veřejně činných osob. Právní zpravodaj. 2007, roč. 8, č. 12, s. 13-14. ISSN 1212-8694.
  5. MATES, Pavel, Vladimír NOVOTNÝ a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: VŠFS, 2007, 104 s. ISBN 978-80-86754-82-6.

  2006

  1. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006, 244 s. ISBN 80-7201-614-8.
  2. MATES, Pavel. J. Buriánek: Lékařské tajemství: Zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde, 2005. Bulletin Advokacie. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 43-43. ISSN 1210-6348.
  3. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vyd. Paha: Linde, 2006, 313 s. ISBN 80-7201-589-3.
  4. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním řízení. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 1. ISSN 1212-8694.
  5. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo: Právní předpisy s komentářem. 3. vyd. Praha: Linde, 2006, 367 s. ISBN 80-7201-590-7.

  2005

  1. MATES, Pavel. E-government a osobní údaje. Právo a podnikání. 2005, roč. 2005, č. 10, s. 14-22. ISSN 1211-1120.
  2. MATES, Pavel. Rozhodování podle nového správního řádu. Moderní obec. 2005, roč. 11, č. 2, s. 34-35. ISSN 1211-0507.

  2004

  1. MATES, Pavel. Identifikace v novém správním řádu. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 23, s. 875-877. ISSN 1210-6410.
  2. MATES, Pavel a Václav BÁRTÍK. Identifikační povinnost podle tzv. zákona o praní špinavých peněz. Právní rozledy. 2004, roč. 12, č. 18, s. 686-687. ISSN 1210-6410.
  3. MATES, Pavel. Identifikační povinnost podle živnostenského zákona. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 17, s. 28-29. ISSN 1210-6739.
  4. MATES, Pavel. K některým otázkám ochrany soukromí v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti ve správním právu. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 18.-19. 9. 2003, UK. 2004.
  5. MATES, Pavel. K některým otázkám tzv. estetických operací. Zdravotnictví a právo. 2004, roč. 8, č. 7. ISSN 1211-6432.
  6. MATES, Pavel. K některým otázkám výkonu státní správy na základě propůjčení. In sborník Výkonná moc v ústavním systému České republiky, MU, Mezinárodní politologický ústav. Brno, 2004.
  7. MATES, Pavel. K omezení místního referenda. Právní zpravodaj. 2004, roč. 5, č. 6, s. 14-14. ISSN 1212-8694.
  8. MATES, Pavel. K právu na informace v oblasti územních samosprávných celků. In Sborník z mezinárodní konference Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeń, 2004.
  9. MATES, Pavel. Několik poznámek k regulatorní funkci českého práva. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 11, s. 435-437. ISSN 1210-6410.
  10. MATES, Pavel. Novela zákona o Rejstříku trestů. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 2, s. 62-63. ISSN 1213-5313.
  11. MATES, Pavel. Odpovědnost státu a orgánů územní veřejné samosprávy za správní delikty. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 7, s. 207-208. ISSN 1213-5313.
  12. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 7, s. 60-66. ISSN 1210-6739.
  13. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. Linde Praha, 2004.
  14. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo: Právní předpisy s komentářem: Podle stavu k 1. 5. 2004. 2. vyd. Praha: Linde, 2004, 359 s. ISBN 80-7201-482-X.
  15. MATES, Pavel a Václav BARTÍK. Používání rodného čísla - nová právní úprava. Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 5, s. 41-43. ISSN 1210-4817.
  16. MATES, Pavel a SMEJKAL, V. A KOL. Právo informačních a telekomunikačních systémů. C. H. Beck, Praha, 2004.
  17. MATES, Pavel. Právo na informace a územně samosprávné celky. Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 1, s. 51-53. ISSN 1210-4817.
  18. MATES, Pavel. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2004.
  19. MATES, Pavel. Vývoj volebního práva v letech 1945-1989. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Sborník příspěvků, Praha. 2004.
  20. MATES, Pavel. Zjišťování a prokazování totožnosti. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 11, č. 22, s. 191-196. ISSN 1210-6739.
  21. MATES, Pavel. Změny v evidenci obyvatel a užívání rodného čísla. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 9, s. 90-92. ISSN 1210-6739.
  22. MATES, Pavel. Zpracování osobních údajů při ochraně veřejného zdraví. Zdravotnictví a právo. 2004, roč. 8, č. 1, s. 4-6. ISSN 1211-6432.

  2003

  1. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Elektronická média a státní symboly. Právní zpravodaj. 2003, roč. 4, č. 9, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
  2. MATES, Pavel. K některým aspektům postihu smíšených správních deliktů v souvislosti reformou správního trestání. Právní rozhledy. 2003, 2003/7.
  3. MATES, Pavel. K některým aspektům postihu smíšených správních deliktů v souvislosti s reformou správního trestání. Právní rozhledy. 2003, roč. 11, č. 7, s. 353-356. ISSN 1210-6410.
  4. MATES, Pavel. K ochraně osobních údajů v telekomunikacích. Právo a podnikání. 2003, roč. 2003/6.
  5. MATES, Pavel. K povinnosti mlčenlivosti při výkonu správního dozoru. Daňová a Hospodářská Kartotéka. 2003, roč. 2003, č. 17, s. 155-175. ISSN 1210-6739.
  6. MATES, Pavel. K zárukám práva na nedotknutelnost osoby při poskytování zdravotní péče, ochraně zdraví a veřejného zdraví. Zdravotnicvtí a právo. 2003, roč. 2003, č. 11, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
  7. MATES, Pavel. Malá ústavní krize. Právní zpravodaj. 2003, roč. 4, č. 11, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
  8. MATES, Pavel. Nahlížení do spisů ve správním řízení. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 6, s. 38-40. ISSN 1210-4817.
  9. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Právní rozhledy. 2003, roč. 2003, č. 6, s. 281-285. ISSN 1210-6410.
  10. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů v obchodním rejstříku. Právní rádce. Praha, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 26-27. ISSN 1210-4817.
  11. MATES, Pavel. Reklama a ochrana soukromí. Daňová a hospodářská kartotéka. 2003, roč. 2003, 14.-15., s. 140-144. ISSN 1210-6739.
  12. MATES, Pavel. Subjektivní stránka správních deliktů, Daňová a Hospodářská Kartotéka 2003, č. 5. Daňová a Hospodářská Kartotéka. 2003, roč. 2003/5.
  13. KRATOCHVÍL, V. a Pavel MATES. Trestní právo hmotné: Obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 571 s. ISBN 80-210-2985-4.
  14. MATES, Pavel. Vývoj správního trestání v roce 2002. Daňová a hospodářská kartotéka. 2003, roč. 11, č. 4, s. 31-37. ISSN 1210-6739.
  15. MATES, Pavel. Zjišťování a prokazování totožnosti, Daňová a Hospodářská Kartotéka 2003, č. 22. Daňová a Hospodářská Kartotéka. 2003, roč. 2003/22.

  2002

  1. MATES, Pavel. Haftung der Unternehmer für Verwaltungsdelikte im tschechischen Recht. Wirtschaft und Recht in Osteeuropa, 2002, roč. 2002/3.
  2. MATES, Pavel a Karolína ADAMOVÁ. Malá encyklopedie českých právníků. Praha: Linde, 2002, 192 s. ISBN 80-7201-375-0.
  3. MATES, Pavel. Nad návrhem nového zákona o právu shromažďovacím. Právní zpravodaj. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-8694.
  4. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů. Karolinum Praha, 2002.
  5. MATES, Pavel a VEDOUCÍ AUTORSKÉHO KOLEKTIVU. Policejní právo. Linde, IFEC, Praha, 2002.
  6. MATES, Pavel a KRATOCHVÍL, V. A KOL. Trestní právo hmotné. Obecná část. MU Brno, 2002.
  7. MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. C. H. Beck, Praha, 2002.
  8. MATES, Pavel a GROSPIČ, J. Základy ústavního práva. VŠE Praha, 2002.
  9. MATES, Pavel. Zjišťování totožnosti ve správním právu. Právní rozhledy. 2002, roč. 10, č. 12, s. 607-609. ISSN 1210-6410.
  10. MATES, Pavel. Zpracování osobních údajů v novele zákona o bankách. Daňová a hospodářská kartotéka. 2002, roč. 2002, č. 10, s. 120-122. ISSN 1210-6739.

  2001

  1. MATES, Pavel. K některým otázkám soukromí v českém právním řádu v kontextu judikatury Evropského soudu. In Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénného štátu do Európskej únie, Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 28-30, marce 2001 v Piešťanoch, Bratislava. 2001.
  2. MATES, Pavel a WOKOUN, R. A KOL. Malá encyklopedie regionalisticky a veřejné správy. Praha, 2001, 196 s.
  3. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů ve zvláštních zákonech. Daňová a hospodářská kartotéka. 2001, roč. 9, č. 19, s. 217-222. ISSN 1210-6739.
  4. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Právní ochrana a monitorování písemností a telekomunikací. Trestněprávní revue. 2001, roč. 2001, č. 10. ISSN 1213-5313.
  5. MATES, Pavel. Příslušnost k projednávání správních deliktů. Trestní právo. 2001, roč. 6, č. 10, s. 10-15. ISSN 1211-2860.
  6. MATES, Pavel. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. In Praha. 2001.
  7. MATES, Pavel. Zajištění bezpečnosti osobních údajů. Právo a rodina. 2001, roč. 2001, č. 3, s. 4-7. ISSN 1212-866X.

  2000

  1. MATES, Pavel a Karolína ADAMOVÁ. České dějiny v datech 1945-1999. Praha: Linde, 2000, 107 s. ISBN 80-7201-216-9.
  2. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů v českém právním řádu. Bulletin advokacie. 2000, roč. 10, č. 9, s. 32-42. ISSN 1210-6348.
  3. MATES, Pavel a Miroslava MATOUŠOVÁ. Právní předpisy České republiky 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999: Věcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Praha: Linde, 2000, 894 s. ISBN 80-7201-223-1.
  4. MATES, Pavel a NEUWIRT, K. Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR. IFEC Praha, 2000.
  5. MATES, Pavel, Marie-Helene MONSERIÉ-BON a Vladimír SEDLÁČEK. Právo na informace. Právní praxe. 2000, roč. 48, č. 2, s. 129-138. ISSN 1211-0825.
  6. MATES, Pavel. Sdílení údajů v bankovnictví a pojišťovnictví. Obchodní právo. 2000, roč. 9, č. 10, s. 2-5. ISSN 1210-8278.

  1999

  1. MATES, Pavel. Kurzer Überblick uber das Verfassungssystem und Systém der öffentlichen Verwaltung in der Tschechischen Republik. In Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen. 1999.
  2. MATES, Pavel. Regierunggs-und Verwaltungssystem der Tschechisech Republik. In Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen. 1999.
  3. MATES, Pavel a ŽÁK, M. A KOL. Velká ekonomická encyklopedie. Linde Praha, 1999, 806 s.

  1997

  1. MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, M. Evidence, informace, systémy. CODEX Praha, 1997.
  2. MATES, Pavel a HOLEYŠOVSKÝ, M. A KOL. Jednatelem bez rizika. Dashöfer Verlag, Praha, 1997.
  3. MATES, Pavel a ADAMNOVÁ, K. Právní pověry. Linde Praha, 1997.

  1995

  1. MATES, Pavel. Výdělečná činnost podnikatelů v České republice. Linde Praha, 1995, 351 s.

  1994

  1. MATES, Pavel a FIALA, J. Komory podnikatelů a komory svobodných povolání. MU Brno, 1994.
  2. MATES, Pavel. Poskytování právní pomoci v České republice. Linde Praha, 1994.

  1993

  1. MATES, Pavel. Drug Abuse and Trafficking in the Czech and Slovak Republics. RFE/RL Research Report 1993, n. 4, 1993.
  2. MATES, Pavel. The Czech Constitution. RFE/RL Research Report 1993, n. 1O., 1993.
  3. MATES, Pavel a FIALA, J. A KOL. Živnostenské právo. MU Brno, 1993.

  1992

  1. MATES, Pavel. Mezi Mnichovem a Berlínem. Státoprávní problémy druhé republiky. Brno MU, 1992.
  2. MATES, Pavel. Prostitution in Czechoslovakia. RFE/RL Research Report 1992, n., 1992.
  3. MATES, Pavel. The New Slovak Constitution. In RFE/RL Research Report 1992, n. 43. 1992.

  1991

  1. MATES, Pavel. Un regard sur l enseignement supérieur tchéque de 1918 a 1948. Savoir 1. 1991, roč. 1991/4.

  1989

  1. MATES, Pavel a SCHELLE, K. Dějiny pojišťovnictví v Československu /1. díl/. Praha, Novinář. 1989.

  1987

  1. MATES, Pavel. Die Bedeutung der Zeitung für Rechtshistorische Forschung des Zeitraumes der Tschechoslowakei. Zu den gegenwärtligen rechtlichen Forschunge, Budapešť, 1987.

  1984

  1. MATES, Pavel. Sad wyborczy w burzuozyjnej Republice Czechoslovackiej. Dawne sady i prawo, Katowice 1984, Prace naukowe universytetu Slaskiego nr. 607. 1984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 04:02